Luk 7.21

Tilbage

Oprop nr. 2

Frem

I kritisk anledning af min ungdoms oprør og dets aktanter
   (Blandt nogle okkultiste regnes flere af studenteroprørerne 
for hævngerrige genfødte nazister og andet skidtfolk)

 

Vi unge kæmper
mod de gamle
forstenede i reaktionære fordommes
             
livsbenægtende ringvandringer.
i gårs autoriteter tilintetgøres
i cirklens allerede indforståede øjne 
- observerende for pulserende brushjerner -
kun ikke konkluderende at
autoritetens dødsdom er dens livsbekræftigelse;
kun ikke konkluderende at
systemets fangefødte ikke forstår
frihedsmission fra enecellen,
hvor vogteren bringer føde,
hvor kun væggene udvirker uvejrsly -

de unge kæmper
mod de gamle
forstenede i reaktionære fordommes
             
livsbenægtende tyranni -
hvorfor kæmpe mod en facade du ikke forstår?
Hvorfor kæmpe mod bygherren? - Han ér rejst!

Send bomben til hver celles beboer og besidder
- men skynd dig - til du selv ser
din celle...