Luk 7.21

Tilbage

Oprop nr. 2

Frem

I kritisk anledning af min ungdoms oprør.
   (Blandt nogle okkultiste regnes de såkaldte "studenteroprørere" for hævngerrige genfødte
nazister og andet skidtfolk)

 

Vi unge kæmper
mod de gamle
forstenede i reaktionære fordommes
             
livsbenægtende ringvandringer -
i gårs autoriteter tilintetgøres
i cirklens allerede indforståede øjne
observerende for pulserende brushjerner
kun ikke konkluderende, at
autoritetens dødsdom er dens livsbekræftigelse;
kun ikke konkluderende, at
systemets fangefødte ikke forstår
frihedsmission fra enecellen,
hvor vogteren bringer føde,
hvor kun væggene udvirker uvejrsly -

de unge kæmper
mod de gamle
forstenede i reaktionære fordommes
             
livsbenægtende tyranni -
hvorfor kæmpe mod en facade du ikke forstår?
Hvorfor kæmpe mod bygherren? - Han ér rejst!

Send bomben til hver celles beboer og besidder
- men skynd dig - til du selv ser
din celle...