Luk 9.13  Tilbage

Nyhedsformidling

Frem

(Kan du? - F.eks.: lys.).

Princip (re-)
Hvorfor lys?
Hvorfor ikke lys?
Hvorfor?
Hvorfor ikke?
Derfor - ikke?
Derfor!

Fordi mørket blænder mig.
Fordi mørket brænder mig.
Fordi mørket kender mig.
Fordi mørket var mig -
- derfor - ikke?

Derfor ...

Fordi lyset blænder dig.
Fordi lyset brænder dig.
Fordi lyset kender dig.
Fordi lyset bli'r dig -
- derfor ? - Ikke?

Derfor.

-

Iøvrigt (-to-)
Khabserne har - på grund af jordens betrængte
vibrationsbalance - udvidet intergalaxegaseksporten betydeligt.
Gassen fra Khabs er som bekendt ren rumpunktsenergi:
med ukendte, ja, øjensynligt ubegrænsede anvendelsesmuligheder,
- men da gassen (ifølge sagens natur) ikke er jordisk,
kan den kun komme igennem til de, som har åbnet sig mod rummet:
mod gassen, som i disse dage siver frem fra nåleøjer, spejle
og svinestier for - konkluderende - at tynge ned,
videreudvikle og positivere den så meget omtalte
og så stærkt gennemstrømmende vibrationsbalance.

Principielt (-rik)
Monne fordi for evigt forbandes.
Om magt spø'r hvorfor, da er da magt svaghed.