Luk10.15  Tilbage

Forvaltet forvandling

Frem

Åndedrætskabinen
og det forfrosne
potentiometer:
speederreferancer
af tilnærmelsesvis
indholdsløshed:
snusket ud over tumlingerne
og de kinesiske æskers gribsomhed:
fotágelsesvis ubegrundet
vidervedsom genkendelseskulinari:
sålelæder på eftertænksomme
skulptureliserende géndannelser:
på mønstringsfordrivsel
og antagelighedsforvandling -

skålmønster på et rygebord:
basrelief på en livstidsforvaltningsafbildnings-
målermekaniskudlæsningsoptimal
optikal patrimatrifilikal
synkopsykospecial
lokal ordafspilning.

"Så sagde, og så
også                      og så, så
åo                   
              gs               sg
             
g/g s/s
             
  å o
             
  o å
             
g     g

-             går, går vid're:      forvaltet forvandling
                                          vandrende gestaltet
                       
                  støv under altet:
                                                                    asfaltespaltet.