Luk 12.3

Tilbage

Ælle bælle

Frem

Dedikeret mig'et og
alle jer småreferencebebuds-
opsnupperes skønne kunst.
Se f.eks. de to første strofer
af Øhlenslægers "Guldhornene"

Alle disse tanker
maser gavtyveglade på,
én for én de banker,
beder:

                             "Se dog hvad vi så,
                            
mens i dvale vi  l

å,
                            
du drømte din drøm
                            
om at gå, behandskede gale
                            
i rosenkranssale kun guder forstå!"

Så vi slider, vi slaver
for at se hvad de så,
for at se hvad det så,
hvad det må, hvor det lå så,
( - og ikke på må og få! -)
ser vi herrer til store og små,
vi herrer i åndernes rige blå,
( - over den sortbrune grå. -) -

Gravør:          (grublende,
                            
grumlende
                                    leende,
                       
                  mumlende):

Levninger:              levning - levn - evn - ven
                                
vel - lev - elv - el
                                
le - - ælle bælle, mig fortælle:

"Jo ser  du, der var engang,
 om denne gang handler en sang.":

Vi finder og søger
vi lukker vor dør
vi slukker og dør.

Før bøger, ser søger for tanken, mer' venter,
til enden af erkenden, der henne i tankeranken.