Luk 12.3

Tilbage

Ælle bælle

Frem

Dedikeret mig'et og alle os småreferencebebudsopsnupperes skønne kunst. 
Se f.eks. de to første strofer af Øhlenslægers "Guldhornene"

Alle disse tanker
maser gavtyveglade på,
én for én de banker,
beder:

                             "Se dog hvad vi så,
                            
mens i dvale vi  lå,
                            
du drømte din drøm
                            
om at gå: behandskede gale
                            
i rosenkranssale kun guder forstå!"

Så vi slider, vi slaver
for at se hvad de så,
for at se hvad det så,
hvad det må, hvor det lå så,
( - og ikke på må og få! -)
ser vi herrer til store og små,
vi herrer i åndernes rige blå,
( - over den sortbrune grå. -) -

Gravør:          (grublende,
                            
grumlende
                                    leende,
                       
                  mumlende):

Levninger:              levning - levn - evn - ven
                                
vel - lev - elv - el
                                
le - - ælle bælle, mig fortælle:

"Jo, ser du, der var engang,
 om denne gang handler en sang.":

Vi finder og søger,
 vi lukker vor dør,
 vi slukker og dør.

Før bøger, ser søger for tanken, mer' venter:
til enden af erkenden der henne i tankeranken.