* POP-ORD*

Anvendte POP ord i: POP # 12

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

altopslugende og altfødende (A.O.A.)

amfortassårafkræftelsen (ASA)

atomare tidsrums afstande (A.T.A.)

Bb

bid af beretningen (B.A.B.)

blide venneblik (B.VB.)

bedrer bondens betingelser (B.B.B.)

betragterens kvantemæssige betingelser (B.K.B.)

bolig på Bjerget (B.P.B.)

bjergbørnebander (BBB)

bølger over Bjerget (B.O.B.)

Cc

centerrunecirkel (CRC)

cirkels magiske cyklus (C.M.C.)

Dd

Dronningens Københavnske dejlighed (D.K.D.)

Dendritterne stritter dirrende (D.S.D.)

denne verden dybere (D.V.D.)

Doktor Trips dynamikker (D.T.D.)

dybe verdens dimension (D.V.D.)

dybe verdens drøm (D.V.D.)

den indre drømmeskærm (D.I.D.)

Ee

enestående jordenergier (E.JE.)

EiffelTårnserektion (ETE)

EdderkoppeDronningeEkstasen (EDE)

EdderkoppeDronningeElverfeen (EDE)

Ff

faktiske endelige forløb (F.E.F.)

FiskerKongeFyren (FKF)-(FKF)-(FKF)()()()

forsvandt det forår (F.D.F.)

fuldstændig praktisk færdighed (F.P.F.)

frembrummende tundrende futhork (F.T.F.)

fremtidsvirkelighedsforventningen (FVF)

forskning i Frederiksberg (F.I.F.)

fremadrettede taktfaste fodslag (F.T.F.)

første mentale fællesfokuseringspunkt (F.M.F.)

Gg

gamle lindegrene (G.LG.)

givne singulariteters grobund (G.S.G.)

godgørende retfærdige Goder (G.R.G.)

Gud eller godt (G.E.G.)

Hh

herlig gammel hellighørm (H.G.H.)

HitHouseHøjen (HHH)

holokvantehop (HKH)

hyberspatial virkeligheds hologramitet (H.V.H.)

hyldede kristne hedninge (H.K.H.)

Ii

ImperieKejserInden (IKI)

Jj

Kk

KongeBiblioteksKassen (KBK)

KongeSalamanderKarlen (KSK)

KongeSalamanderKnægten (KSK)-(KSK)(KSK)-(KSK)-(KSK)-(KSK)-(KSK)-(KSK)-(KSK)-(KSK)

kundskabsudøvelseskraften (KUK)

klare logiske kalkuler (K.L.K.)

Kirken i Kirkevænget (K.I.K.) - (K.I.K.)

kvanteklart superdimensionalt koordinatsystem (K.S.K.)

Ll

lokale non lokale (L.N.L.) se (OHO) & (L.U.L.)

ligger usikkerhedsrelationsrelativt ligefor (L.U.L.) se først (OHO) & (L.N.L.)

ligelinielængder (LLL)

Mm

magiske verdensmodel (M.VM.)

mange hemmeligheders mystik (M.H.M.)

Mester Vålunds Mø (M.V.M.)

MidtvejsLignelsesMysteriet (MLM)/(MLM)/()

Magiske HekseMestre (M.HM.)

megasmå plancklængdelange mikrouniverser (M.P.M.)

Nn

NetLægningsNatten (NLN)/(NLN)/()

NetStramningsNatten (NSN)/(NSN)()()()()()()()()()()()()()()

NetStramningsNætterne (NSN)

neuralhjernenervers kredsløbskanalers nuhernærhed (NHN.KLK.NHN.)

nuhernæsten (NHN)

NetListeNøglen (NLN)

nødvendighedsoplevelsesnaturlighed (NON)

Oo

ormehulsovergang (OHO) se (L.N.L.) & (L.U.L.)

over under omkring (O.U.O.)

overordentligt præcise overensstemmelser (O.P.O.)

Pp

Porte samt punkter (P.S.P.)

ParallelDimensionsPorten (PDP)-(PDP)-(PDP)

Per Olsens paralleldimension (P.O.P.)

Per Olsens planer (P.O.P.)

Pigen Heltinden Pikkesus (P.H.P.)

plancklængdeprik (PLP)

planetare netværks pulsmønster (P.N.P.)

Rr

ren stærk rig (R.S.R.)

RumPortsRisten (RPR)

Ss

SolGudindestadet (SGS)

syv beskyttende sejdcirkler (S.B.S.)

sejt fremmaningsvante strube (S.F.S.)

sandhedstørstens endeligtoprundne salighedssekund (S.E.S.)

SoelbiergEnergifeltsSystemet (SES)

spirende magiske serialtid (S.M.S.)

strømlinede approberbare singulariteter (S.A.S.)

sælsomme hullede sortheder (S.H.S.)

Start med DOS (S.M.S.) term efter Michael Maardt

SpacePortsSystemet (SPS)

Synkroniciteternes serier sammensnøres (S.S.S.)

syv spatiale sejdcirkler (S.S.S.)

synkrospatial magis slagkraft (S.M.S.)

SydHøjStedet (SHS)

SluseHulsSlidsken (SHS)

sære tryllekraftstunge stemning (S.TKT.S.)

Stedernes ånders syn (S.Å.S.)

så ham Seedorff (S.H.S.)

samtidigt fuldstændigt synkrone (S.F.S.

Seal on Spot (S.O.S.)

Tt

tidløst ekkos tordenskrald (T.E.T.)

tidstedsteksten (TST)

tilbagevendingstetanerne (TVT)

tankens erkendelsesrækkes tilstande (T.E.T.)

Tynde Kulissers Tæpper (T.K.T.)

tæt atmosfæreladet tryllestemning (T.A.T.)

TidsPunktsTinden (TPT)

Uu

udfoldelsens anstrengelsesløse universalisering (U.A.U.) se dertil (U.A.U.)

universal astronomical unit (U.A.U.) se dertil (U.A.U.)

Vv

virtuelle faktisk virkelighed (V.F.V.)

vi kvantehoppede videre (V.K.V.)

virkelighedstilvænningsvold (VTV)

varmefyldevirkelighed (VFV)

verdensdybsvirkeligheden (VDV)

videnskabeligt magiske venner (V.M.V.)

virkelighedens fantastiske visdom (V.F.V.)

vise gamle venner (V.G.V.)

visualitetsrumsvisning (VRV

virkelige Hr. Vækstinspektør (V.H.V.)

velforberedt dertil velorinteret (V.D.V.)

V.H.V. videnskabens helligdoms væsen (V.H.V.)

Vækstinspektøren hjerteligt vennesæl (V.H.V.)

Ww

W.C.W.

Wonderful Copenhagen World (W.C.W.)

Yy

Zz

 

Ææ

Øø

Åå

[TOP]