www.perolsen.net

Per Olsen Parablerne (P.O.P.) vers. 0.9 (an 100 tt.)

- Indholdsfortegnelse -

 - Resumarisk oversigt -

Forordet til Per Olsen Parablerne (P.O.P.)

24 forhistorier om de 24 Per Olsen Parabler (P.O.P.)

 1. om en sær lille dreng, der læste bøger og luftede hund og vimsede rundt for at skaffe sig så mange historier som muligt; om de bøger man aldrig kan finde sig men selv må skrive sig til. - Velkommen til en bogormegræsrods netværk!
 2. om hvor sjovt ja givtigt det danske sprog lader sig vride og vende uden at miste betydning - tvært om - om man gider give det lidt tydningstid! Om bogormebørns sproglege; om at lege videre med ord & betydning hele livet ... 
 3. om en lille forsagt, gældsplaget bogorm, en enlig far i en verden styret af selvtilstrækkelige wannabees ... om trods alt at kunne noget, 'sit eget'; om at gøre det til gavn for flere ... 
 4. om hvordan andre end små støvede undseelige arbejdsløse litterater kan drømme sig væk til æventyrverdener, hvor de ér noget, hvor man har brug for dem ... hvor også de er strålende ånder og ophøjede intelligenser elskede af alle og af mange gode grunde. 
 5. om at være enebarn i skyggen af Hjerter Dame af Danmark og Indianeren: Anni & Vagn Olsen og selv blive enefar til M3 (som stadig tror, at Hjerter Dame og Indianeren bare var en fis og en hornlygte men at far!); om en verden med plads til kærlighed, ærlighed, & forskellighed; om nogle, ja mange gode venner: magiske, geniale, gale og helt almindelige ualmindelige venner (i bøgernes verden og i denne)
 6. om 'Per Post' på Christiania der hellere ville støtte Provo-Pelle og dem end Allah Anarkos og dem, hvorfor Pelle og dem alligevel fik en sendetilladelse, selv om alle de ansøgninger Per Olsen havde skrevet i i snesevis af forskellige menneskers navne blev afvist.
 7. om at Radio Romer blev lukket ved samme uddeling af sendetilladelser (dengang kunne man få økonomisk støtte, så der var penge og politik i lokalradiosendetilladelser), om Pelles lokumsaftale med Romer og om Radio Liberty i Ravnsborgsgade (der hvor gamle Ravnsborg engang husede så'en no'en).
 8. om at 'radio-indholdet' skulle være lokalt, hvorfor Per Olsen (gen)opfandt manden fra Frederiksberg og København, der går rundt på gaden og tænker ting, delvis inspireret af en kendt gammel historie som mange stadig fængsles af, dels af bogormenes Professor Madsens (vistnok) eneste publicerede ungdomsdigt.
 9. om at 'radio-målgruppen' skulle være defineret, hvorfor Per Olsen tog en gammel vittighed skabt af musikeren Tom 'Vi ka' ikke slås ihjæl' Lundén og videreudviklede den til målgruppeformularen om: 'de dissideret dissidente konservative kommunist  ...fallent-svin'
 10. om et interview i hampetågerne, hvor digteren Dan Turéll ikke 'havde fået' men 'selv havde skabt' sit 'Onkel Danny' image -: Per Olsen får sin ide til 'Agent 000 Per Olsen' - enmandshæren (som politiet kaldte den) hippiepolitiet (som hæren kaldte det)
 11. om at komme ud af fallent-studenter-svine-gælden ved at tæppe-bombe 'systemet' med ironiske breve, være en præcis, god betaler og på korrekt bogormemål offentligt at hænge slynglerne op; om at vinde til sidst som en af de ; om at få lidt blod på tanden; noget om en ny type bogorm: 'nørd' kaldet; om netlægningsnatten, men ikke for meget ...
 12. om at bogorme snakker om bogormeemner med andre bogorme; om hvordan MWI betød FED FRI FANTASI; om at ikke kun drømmere 'ubemærket glider over i en anden dimension'; om at kunne sige-skrive det usigelige-ubeskrivelige i MWI; om at om ikke andet så udvikler MWIs: 'scenario-tænkning' kompetence, beredskab & overblik
 13. om at MWI betyder Many World Interpretation (of Quantum Mechanics) - altså: om den fortolkning af kvantemekanikken som (uden om Københavnerfortolkningen) går ind for at der eksisterer mange mulige verdener; om parallelle dimensioners universer: multiverser
 14. om at allerede bogormene Leibniz og Voltaire tænkte i de baner; om at Voltaire opfandt 'pennen som våben i bogormens kamp for Utopia', om at MWI-fortolkningen stadig vinder frem, nu  (2004) 31 år efter sin lancering; om en bogorm som troede at skulle finde 'og det hele var bare en drøm'-skuffejernet frem, men for nu må klappe hest & holde på hund
 15. om at Per Olsen bare er 'en massebetegnelse' og at enhver læser derfor kan sætte sig selv i hans sted; om at 'Københavnerfortolkningen' ser hver iagttager (: egoobservans) som et unikt verdenscentrum; om at dét gælder for alle - ikke kun for hovedpersonen Per Olsen
 16. om at selv om Per Olsen blev en lidt stor mand af at skrive disse parabler, så dryppede det også på hans venner (især brugeren her men også på alle de andre) og uden dig (og alle os andre) havde der ikke været nogen Per Olsen, ingen parabler - så tak! selv tak!
 17. om at Per Olsen skriver-skrev en levende bog, hvor der løbende bliver lavet om og gjort ved så længe han lever; om at adskillige 'fejl' forekommer ikke foretaget med vilje men for at forsvinde lidt efter lidt - ligesom livet og dets historier (skrevne eller uskrevne)
 18. om at nogle historier blot er fragmenter; om at nogle skrøner ses fra mange sider og fra andre sider eller kun antydes - ligesom livet og dets historier (skrevne og uskrevne)
 19. om at nogle historier går på kryds & tværs, andre historier på langs, om at nogle findes kun et sted, andre dukker op her der & alle vegne - ligesom livet og dets historier (skrevne/uskrevne)
 20. om enten at have god tid, god læselyst og god vilje eller at finde noget andet læsestof (her eller i et andet univers på nettet); om ikke at tage det hele for højtideligt; om at gide tyde det tydningskrævende som sjov; om at der (næsten altid) findes en mening med galskaben
 21. om at hverken den levende Per Olsen eller hans i fremtiden ofte sete og alment velkendte gengangere ikke altid nødvendigvis befinder sig midt i et indviklet verdensomspændende æventyr, men ofte også bare trisser rundt og misser mod solen og kysser efter de søde ...men at de nogle gange gør de det ...
 22. om at lade Per Olsen og Co. være i fred eller spille med alt efter sin fornemmelse, sin intuition, når-hvis man møder dem ... om at gode brugere står til og derfor får mange kys
 23. om at Per Olsen Parablerne (P.O.P.) er en serie solo-historier udledt af romanværket om 'Døgnfluerne' bogen som på latin hedder QUODERAT og på dansk kaldes 'Bogen om det som er'. - Om at dær kan den endnu sultne læser får mere med Per Olsen & Co
 24. om at Per Olsen andetsteds har lavet lokumsaftaler med sine brugere; om at nye brugere er velkomne; om at det er et kendt faktum, at brugerne bruger materialet til personlig bevidsthedsudvidelse, præstationsforbedring & indsigtsforøgelse ....  samt mere end almen underholdning (om at Per Olsen, hans familie og venner er lidt nej: meget stolte af alt det her især af dig! Tak for din opmærksomhed - kys-kys: Hari Om - Om Shanti).

den UFO'r'bedr'li'e Per Olsen (agent 000) Foreningen D.Ø.D.
P.O.P.-revisionen an 100 tt (: 2004 e.v. & p.t.: Altså: Bevar Christiania! (A.B.C.))

 1. Foreningen D.Ø.D. (Dissident Økonomisk De-deklassering)

 2. arbejder for

 3. støtter samt

 4. holder af & med & på

 5. alle decideret dissidente konservative: