Luk  7.24 

Tilbage

Krisetiden

Frem

Tilegnet en anti-nazistisk, konservativ, liberal, socialdemokratisk kommunist
gift med en
anarkistisk, radikal,  centrum-krist-demokratisk, socialistisk anti-fascist

Bonden er på spanden
              solgt til rentefanden,
Arbejderen går uden job,
             
en dag så får han mer' end nok.
Hvem bryder os ned?
             
Og hvem vil ha' klar besked?
Penge hvor bli'r I a'?

Den lille købmand lukker,
             
husmødre går og hukker.
Alle henter mønt hos staten,
             
studenten griner li'som Saten.
B & W går du ned,
              mens Bonde-folk gi'r falsk besked?
Danmark er en sørøverskude.

Glistrup snød med Skatten,
             
og løfted' op på silkehatten.
Får de rige også en dom,
              eller drukner retten i sejler-rom?
Pengediktatur - hestepryglekur
              uretten står på lur!
Penge hvor bli'r I a'? 

Til højre vil de hjælpe,
dem der har det hele,
til venstre vil de
splitte alle dele. 

Som størst ses Anker,
han håber det går,
vor verden er forandring,
den skifter år for år.

Nu brænder ef. maden
og holder prisen op,
i Indien dør de på gaden,
har den uret mon et stop?

I bølgen ligger gassen,
bli'r det Møller eller Massen
som scorer oliekassen?

Naturen svømmer i industrikemi,
bli'r vi mon alle smukke lig?

Tja, læs min utopi:

En dag vil vi vågne,
en morgen fuld af fred,
og plu's'li ve' vi huske
vor krisetur herned;
og når så solen stråler
med livets trylleri,
så vil vi hæve penge,
te' `va' vi nu ka' li'.

(Kort skrevet: spar os for dumhed og krig).