Luk 9.15  Tilbage

Surrogatverden

Frem

 1.,2., ... Verdenskrig
Tilegnet: Aleister Beast Crowley,
Det Store Dyr. To Mega Therion.

"Jeg har opædt Guderne"
af Den Ægyptiske Dødebog

"Ikke mig!" - siger vi enten, - eller:
"Min krigs soldater!" -
: i ufrivillig kamps plasticøje: med
et togstyrt,
et togdyk, :
en trold - et troldspejl,
en gud,
en gudsklud,               (God)

? - ? (-!-)

en hund   (Dog)
i en anden verdens krig:
surrogat-soldater! -
Soldater i en anden hundekrigs surrogatverden,
en anden surrogathunds krigsverden.

Her! - Nu! -
"Min krigs soldater!"
Et tog: ! : dyk-
troldbjerge,               (Gud)
og guder, Amen.
B            ?-M- ?-M- ?-MM-!
B
B            A    A    A
                             (Dug)

                        (- velbekommen)