Luk 9.16  Tilbage

Det virkelige & det virkelige

Frem

Vo intet vover intet vinder
men kamplyst er - det man sig nu besinder -
et biprodukt af stræbsom færden
og bør derfor gå fordi den verden
man kalder tung realitet:
 - det virkelige Glasgow - Bahama -
Honolulo - Perserpolis - Tibet.

Opleveren/(bevidsteren):
              "I dine øjnes skær
              er der et stjerneskær..-..
              tit er det
              uden en planet.".                                (1. by)

  Tænkeren/(bevidstgøreren):
              "Morgen kom med kærlighed,
              det var dig, i al din ånd,
              som blev så hed.".                                (2. by)

Taleren/(bevidstheden):
              "... når du sover, min ven,
              når søvnen ta'r dig om,
              min ven, når du er omme,
              så ønsk din verden
              heldets højbårne videregang.".                (3. by)

Tieren/(?:!):

                                                                        (4. by)