Luk 10.11 Tilbage

Synteser og analyser

Frem

 

Når jeg regnede glæden
og tabet ud, var uoverensstemmelsen
påfaldende, idet hverken
glæden eller tabet stillede
forhåbninger til andet
end glæde og tab. 

Men at tabe med glæde
ér et tab for
hammerens daggersorte hushold;
nogen personificerede
det indlysende rigtige
med det tilnærmelsesvist mulige,
og midt derimellem
opstod kærligheden
til den rette handlen; -

i analysen opdagedes
det korrekte,
mens syntesen
blev det tilsyneladende
opnåelige resultat -: et
i højeste grad markant gode. 

Mennesket hinimodstræber
det opnåelige i syntese med det gode.

- og:

Menneskets ånd udregner de
opnåelige goder i forløbsfraforgørelsen.