Luk10.22 Tilbage

"Vi når det nok selv om vi bli't til sand", sagde stenene

Frem

... afstandsvis komparativ,
             
tilkobleligt gasfunktiv,
                             formastelig aflastningskooperativ,
               stemningsnaldret hytteost,
                              og ledningsisolatører
renskurede i sikkerhedsøjemed.

Nunivelørernes udkigsposter,
vidsthverogenernes statestikkartoteker,
mens palaverpostulatørerne
genindforstår programpunkternes
tilfortabulative uoverskuelighed.

Grundvandsvæksterne og de midlertidge
viderrulleres pantomimer. 

Friktionen og de interne vægtpunkter
             
forskyder frekvensen og balancerne,
                            
inertien dækker til stadighed
                       
space
romantikkens gabende uuddybelighed: 
                       
                  lig forskellen på krystalklinkernes
               
                                                og opalpudsernes fattigdom.

Vi gaber måske over digterne,
men de der læser ekstra grundigt
profiterer på tomhedens pantelånere.

Gennem at vi ikke kedede os,
nåede vi ind til virkemidlernes
co-funktioner.

DET VAR ALLIGEVEL SJOVT AT LÆSE DIGTE.