Luk 10.23  Tilbage

Det underjordiske analfabet

Frem

 

Hvorfor skreg du altid 
             
efter negligeringen?

Ingen rådede over dig,
             
indtil du beregnede
              de andres duelighed
              i forhold til eksisterende
              rørelser på mellemforståelige
              uforsagte plankongruenser.
Det sidste, der opregnedes,
             
sparede på tilstandstilforladeligheden,
             
medens de nedlagte forbeskyttende gorillaer
             
opdagede, at det var de andre, der beskyttede
             
noget andet, som angreb det første.

Hvordan regnede du
dig selv i forhold til
vanskeligheden i det
uigennemførelige forklaringsspekter? 

Det er det nærmest utilregnelige,
ved at ville underordne
andre i ikke-fungerende
idémønstre.