Luk  10.7  Tilbage

Associativ synkopade

Frem

Tilegnet den J. Joyce der aldrig skrev sådan, samt endvidere:
Tilegnet de S. Freud der heller aldrig skrev sådan;
med tak for, at de aldrig skrev om andet.

 

 

Perspektivitet og
     plausibilitet
er et inadækvat
     specialspecter
af de mobile
     resistancers
             interferencer -

de ultraspektive
     fladeperplekser
          udgør' de kulturelle
                konkretisationers
                       introduceringsrelevanser.

De forstørrelsesmæssige
     forståelsesinaktiveringer
er eksternfysiske
     organiteter og
           punkt-
                 ret-
                      te-
                          lex-
                               maksimer.

De intro- & intraverterede regelmæssigsationer
er overstadieren i det tilvejslagte relevansmateriale.
     Refleks i relevans er introspektion i konkretitet
            & abstraheret tilsynegørelse. - 

 

Om skabning og skabelsens skab

"En roman går igennem nåleøjet,
som en fisk glider af hånd.". -

Det er jo nemlig rigtigheden i ordlyden,
             
der så skaber aforismens
                             pointetyngde. -

- Grundlaget for aforismens entydelighed
er almengyldighed og kundskabsskift.

Som forskelligtfarvede beklædningsstykker
der dækker samme krop;
forskels krop er sandsynlighedernes sekund-stationer.

Sproglig vellyd er en opfattelsessag mellem bogstavernes orddannelse,
ordenes gængse gangbarhed og begribelsesgraden
i betydningsenhedernes opfattelsesdannelse.

"Et digt går igennem nåleøjet
som en fisk på krog." -

Det er fisk der fysisk kendes,
roman og digt genkendes. 

Genkendelse er grundlag for skabelsesøjeblikkets lysnuancer; - 

Kan en fisk så stadig se ovenvands?