Luk 10.8  Tilbage

Nu nok som hed

Frem

Nu nok som tendensiaternes
nedtrådte falkeøje
og ridderhånd
ved velovervejsbare
argumentativer:
retliniede klimakterier
som erstatningsfaldbud
i lighed og urørelig ransagelse; 

nu nok som entusiasternes
proklamerede fatale
frigørelsesprocesser:
til udsalgspriser og
med lempelige afdrag;
samfundsbevægelsens
overduelige tendensiøsitet
tillagdes de fælles formålsløsheder.
Nu nok som kvalifikatørerne
kvantificeredes inkapabelt i overensstemmende
vurderingspostulativer:
fremsynet rakt tilbage
i tilfornødsværdiaktivers
guldrandede validitet. 

Nu nok som:
som nu er nok!