Luk 10.9 Tilbage

Selvoms paradoksalitet

Frem

Selv om du spø'r til mit helbred,
             
er du ikke skapskytte,
i tiden mellem tilregneligheden
             
og udgranskningen
gentages historien for 7. gang. 

Nu nok selv om du nogle gange
næsten slår sømmet på hovedet.

Hvorfor skulle jeg ikke kunne nærme mig sagen?
Du så væk: kom i tanke om -
og noget blev til ordfylde!

Det er forskellen på, at vi kunne have fundet på noget andet,
eller være gået hver til sit:
måske en fikseret tanke
eller en fortsættelse.

Der havde du det jo
ligesom fra en anden:
- det med helbredet.

Så ville jeg da hell're have fortalt historien om kattene.
Selv om kattene er noget nyt her.
Det var helbredshistorien jo også.

Ret tilfredst kan det jo blive stående,
selv om du kendte overdrivelsen,
der ganske lod helbredets egentlighed i skygge.

Selv om ér det jo - tilnærmelsesvis delt eller mellemacceptabelt.

Jeg ta'r til almindelig accept
Selv om det var paradoksalt