SPROGLIGE DIGTE - énentydige 

 1. At være de-n/t: dav det

 2. Poesiens blomst. Proverbe

 3. Tvivlstid I, II + a

 4. Viva la Musica

 5. Pludseligs plausibilitet

 6. Rødlys over Nordsøen

 7. Løgnens phantaster. 1,2,3

 8. Gassede luftkasteller

 9. Klassemetamorfosens særsprog

 10. Insisteringspostulater og programpunktets gentagelighed

 11. Strøtanker og rim ...

 12. Tegneseriefigurer og digtere

 13. Fire Metafypsykismer

 14. Livets symetrik

 15. Replikskifte

 16. Imens det er det

 17. En gådes blyhedsfilosofi

 18. Cognoscere te (?/!)

 19. Processionaliteters totaliteter