Luk 12.12 

Tilbage

At gå ud af mit fængsel ...

Frem

Tilegnet min stædige, kompromisløse, amoralske, bundflittige slavepiskervilje,
der har drevet min arbejdskraft gennem digtenes periode m.m.m.m. - Per er sød og god!

At gå ud af mit fængsel,
og røre ved noget varmt
en smilende mandag
uden skyld.

Ikke at skrive en skrivelse:
men at skrive i en kærlighed,
ikke at være skrive:
men at skrive mens bevægelsens ynde ...

ikke at glide
at sanktionere et talent:
tid - tut - snit - snut
i en kærlighedserklæring.

It - tit - tat - tut
ikke at elske dig:
at strejfe din ynde -
at træde ud af mit fængsel
spørge spørgerens spørgen:
"Ska' vi svæve det?".

Ikke altid at gå:
at lænes med vinden
verfe blade.

Ikke at hives
at mødes.

Ikke at enes,
at forskelliges; -
ikke at uenes
: at kontrahere ømhed; -

ikke at ømmes
: at gøre sig bekvem; -
ikke at bekvemmes,
at blødnes.

Ingen pludselig nyhed!
Ingen i gårs storhed:
bare menneskets mulighed; -
ikke Muligheden:
duelighedens mulighed!

Ikke at almenes:
almindelighedens storhed.
Ikke at ville støve,
: at ville være:
  at kunne
  kan.

At træde ud af mit fængsel
en mandag:
en varm smilets overflødige mandag.

Ikke at idealiseres:
at mulige mejeslag -
ikke programmer
men måske en melding:

- i virkeligheden er jeg ligeglad.
-: Lige! glad!