perolsen.net

Litterære værker

 Indholdsfortegnelse  Forord  Titelindeks   Førstelinieindeks   

EPISKE DIGTE

rim

remser

fortællinger 

LYRISKE DIGTE

 beskrivende 

handlende 

overleverede 

SOCIALE DIGTE

kritik

praktik

teori

SPROGLIGE DIGTE

entydige 

  énentydige  

tydelige