perolsen.net

Om 100 år er alting glemt?!? - Portal

Per Olsens videnskabelige skrifter

Kapitel X: Bibliografi

Henvisningerne omfatter de fleste af de benyttede værker, digte, artikler, samt endvidere en del skrifter som kan lede læseren videre i arbejdet med problemstillingerne.

  A     B     C     D     E     F  
  G   H   I   J   K   L
  M   N   O   P   R   S
  T   U   V   Z   Å   *

A

Andersen, H.C. :

Samlede Eventyr og Historier. Bind 1-3. Ed. Brix og Jensen. København 1975 Se også Kjær og Skovsbo.
Digte. I udvalg ved H. Topsøe-Jensen. København 1966.

Andersen, Vilhelm:

Henrik Pontoppidan: et nydansk forfatterskab. København 1917.

Antologi over Nordisk  

Antologi over Nordisk Litteratur. Bind 8. XXX

At læse poesi

Hvem, hvad, hvor? Se Sørensen, Villy og Høgsbro, Ib.

B

Bang, Herman:

Irene Holm og andre noveller. Tranebog 1965.
Nationaltidende 29/7-1883.
Omkring Stuk. Casebook om Bangs roman "Stuk" af XXX. (Heri Kristensen og Juncker (p. 306-330)).

Blair, Walter:

Mark Twain and Huck Finn. USA 1960.

Bomholt, Julius:

XXX

Brandes, Georg:

Emigrantlitteraturen. Heri: Den romantiske Skole i Frankrig. (Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur Bind 1. 1872/1971
Morgenbladet 21/10-1883. Om Karl Gjellerup.
Det uendeligt Store og Smaa
Danske digterportrætter. København 1966.
Georg Brandes og A. G. Drachmann. En brevveksling. u.å.

Brix, Hans:

Danmarks digtere. Fyretyve kapitler af Dansk digtekunsts historie. Aalborg 1962.
Gudernes tungemaal. København 1911/62. (Tilegnet G. Brandes).

Brostrøm, Torben:

Om Thøger Larsen. Se Danske digtere Bind 1

Brøndsted, Mogens:

Se Kristensen, Sven Møller

Budd, Louis J.:

Mark Twain. Social Philosopher. Indiana USA 1962.

C

Caroll, Lewis:

The Complete Works of Lewis Caroll. Vintage ed. USA 1976.

Carrington, George C.:

The Dramatic Unity of Huckleberry Finn. Ohio USA 1976. Se også under Mark Twain

Claussen, Sophus:

Ekbátana. Udg. 1895. Her efter: Dansk lyrik fra Sophus Claussen til Ludvig Holstein. København 1964.
Anadyomene. Udgivet 1912. og Ingeborg Stuckenberg. Her efter Dansk lyrik. København 1964.

Cramer, Inger ed:

Litteratur for børn og unge. Borgen København 1973.

D

Dansk Litteratur Historie:

Dansk Litteratur Historie Bind 1-4 især bind 3 og 4. København 1964-66.

Dansk Litteraturhistorie

Dansk Litteraturhistorie Bind 1-8, især bind 6,7,8,9. Viborg 1985/90.

Dansk lyrik

Dansk lyrik fra Sophus Claussen til Ludvig Holstein. Heri: Viggo Stuckenbergs: Ingeborg i-iv. København 1964.

Danske kærlighedsdigte

Danske kærlighedsdigte fra Peder Syv til Viggo Stuckenberg. Heri: Viggo Stuckenbergs: Nu brister i alle de Kløfter. Redaktør Andersen. Skjern uden år.

Danske digtere

Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 1 og 2. Heri:

Bind 1: Thøger Larsen af Torben Brostrøm. Marie Bregendahl af Birgitte Hesselaa. Jeppe Aakjær af I.-L. Hjordt-Vetlesen. Martin Andersen Nexø af Helge Rønning.
Bind 2: Jacob Paludan af Lars Peter Rømhild. Otto Gelsted af Anker Gemzøe. 1951-55/65-66. eds. Brostrøm og Winge København 1980-81. 

Den jyske historiker

Den jyske historiker. Historieteoretisk tidsskrift. Klassestrukturen i Danmark 1870-1920. 6. årgang nr. 3-4. Århus 1973/74.

DeVoto, Bernard:

Mark Twain's America. Cambridge 1951.

Drachmann, Holger:

Engelske Socialister. XXX

E

Elbæk, Jørgen: ed.

Dansk Litterær Kritik. København 1964.

Ewald, Johannes

Levnet og Meninger. Selvbiografiske Brudstykker. ed. Louis Bobé. Aalborg 1960. 

F

Fagtryk

Bondeoffentlighed i Danmark i det 19. århundrede. århus 1975. Af bl.a. Anne Jerslev, Jørgen Stigel o.a.

Frandsen, Ernst:

Årgangen, der måtte snuble fra starten. 1943. 2. udgaven Danmark 1965.
Sophus Claussen 1 og 2. Danmark 1950.

Frenzel, Elisabeth

Stoffe der Weltlitteratur. Stuttgart 1963.

G

Gemzøe, Anker:

Pelle Erobreren. En historisk analyse. Stjernebøgernes Kulturbibliotek/Vinten Aalborg 1975.

Gelsted, Otto

Se Danske digtere Bind 2.

Greimas

Strukturel semantik. Borgen 1974.
Sémantique structurale. Paris 1966.

Grodal, Torben Kragh:

"Nattevagt" og den socialhistoriske analyse. in Poetik nr. 21. p. 69ff Viborg 1974. Om Preben Kaarsholms analyse. Se også Madsen, Peter

Grundtvig, Sven:

Espen askepuster. Danske Folkeæventyr 1884. Se Kjær og Skovsbo.

Gundel, Sven:

Historisk og kritisk litteraturbehandling. Tilskueren. Juli 1934.

H

Harsløf, Olav (ed)

Omkring Stuk. Værkserien Hans Reitzel København 1977 ISBN: 8741219635 heri: Peter Madsen: Tidens smerte og storbyens atmosfære (p. 239-272), Sven Møller Kristensen: To personer, to principper (p. 306-316) & Beth Juncker: Realisme og virkelighed (p. 317-329)

Hesselaa, Birgitte:

Om Marie Bregendahl. Se Danske digtere Bind 1

Hjordt-Vetlesen, I.-L.

Om Jeppe Aakjær. Danske digtere Bind 1 

Holmgaard, Jørgen:

Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem ni fortællinger. Haslev 1977. Se også under Pontoppidan, Henrik.

Hudson Long, E.:

The Mark Twain Handbook. New York USA 1957.

Høgsbro, Ib

Brobyggeren. Sophus Claussen: Ekbátana. Se At læse poesi.

I

Ibsen, Henrik:

XXX

J

Jeppesen, Bent H.

Henrik Pontoppidans samfundskritik. København 1977.

Johansen, Broby S.

Kunstordbog. København 1965.

Juncker, Beth

Debatten omkring Emigrantlitteraturen. In: Den Politiske Georg Brandes p.27-66 ed Hans Hertel & Sven Møller Kristensen. Reitzels Forlag København 1973 ISBN: 8741226151
Realisme og virkelighed. Om intentionerne bag den Bang'ske realismeform. I: Omkring Stuk, ed Harsløf p. 317-329

K

Kaarsholm, Preben:

Pontoppidans "Nattevagt". i Poetik nr. 21. 6. årgang nr. 1. p. 50ff Viborg 1974. Se også Torben Kragh Grodal

Kjær og Skovsbo:

Fortællerstil. Reitzel 1975. (Heri Grundtvig, Sorte Grethe og H.C. Andersen).

Krüger, Paul

Studier i komparativ Litteratur. København 1968.

L

Larsen, Karl

Udenfor Rangklasserne. 1896. Gyldendals Trane-klassikere. Haslev 1969.

Liljegren, S.B.:

The revolt against Romanticism in American Literature as Evidenced in the Works of S.L. Clemens. Upsala Sverige 1945. Se også under Mark Twain

Lukács, Georg

Studies in European Realism. London 1972.
Essays om realisme. Bind 1 & 2. København 1978. ISBN: 87-7332-016-1

M

Madsen, Peter:

Tekststrukturer. Med Grodal, Torben Kragh. Borgen/basis 1974/76.
Radikalisme og humanisme - to kapitler om dansk ideologi in. Kultur & Klasse nummer 34. Gylling 1979.
Tidens smerte og storbyens atmosfære. Journalisten Herman Bang og hans roman Stuk. In: Omkring Stuk ed. Harsløf, p. 239-272
Inklusiv bemærkninger. i Frigørelse, humaniora, digtning og sprog. GMT 1974.

Marx, Karl:

 Louis Bonapartes 18:e Brumaire. Göteborg 1939/71.

Møller, Poul Martin:

  Kunstneren mellem oprørene. Udgivet 1837. Se også under Rømhild, Lars Peter

Møller Kristensen, Sven:

Litteraturforskningens mål og midler. Munksgård 1975.
Danmarks Litteratur. Bind 1 og 2. Med Brøndsted, Mogens. København 1963/70
Børne- og ungdomsbøger. Gyldendal København 1974. redigeret med Ramløv, Preben.
To personer, to principper. Herman Bang contra Georg Brandes. I: Omkring Stuk, s. 306-316. Værkserien. ed. Olav Harsløf 1977, 
Den Politiske Georg Brandes. ed Hans Hertel & Sven Møller Kristensen. Reitzels Forlag København 1973 ISBN: 8741226151

N

Nexø, Martin Andersen:

Pelle Erobreren bind 1-4. 1906/07. 2. udgave København 1975/76

Nielsen, Frederik:

J.P. Jacobsen. Digteren & Mennesket. Bind 1 og 2. København 1953.

Nielsen, Zakarias:

Maagen. En nutidsfortælling. Kjøbenhavn 1889.

 Nøjgaard, Morten:

Litteraturens univers. Odense 1976.

O

Oelssner, Fred:

Die Wirtschaftskrisen. Berlin 1949.

Olsen, Erling:

Danmarks økonomiske historie siden 1750. København 1962.

P

Pontoppidan, Henrik:

Fra Hytterne. Gyldendal 1887/1973 (indeholder 2. udg. af "Idyl". 1. udg. af "Bonde-Idyl i "Politik og Klassekamp." (hertil henvisningerne) Kopi u.å. (overfør henvisningerne til: Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem ni fortællinger. ved Holmgaard, Jørgen. Haslev 1977. Heri 1. Udg. af "Bonde-Idyl".
Nattevagt. Dansklærerforeningen ved Øhlenschläger, Jørgen. Sidehenvisninger til denne udgave.
Isbjørnen og Nattevagt. Scotland 1978.
Hans Kvast og Melusine. København 1907/1965.
Lykke-Per 1 og 2.København 1937/76.

R

Rimbaud, Arthur:

Poesies. Paris uden år. Heri digtet "Marine"

Rubin Jr, Louis D.:

The American South: Portrait of a Culture. ed. Rubin. p. 190-205: Mark Twain's South- Tom and Huck. Louisiana State University Press, 1980. 
The Begum of Bengal: Mark Twain and the South in: Individual and Community: Variations on a Theme in American Fiction. eds Baldwin & Kirkby p. 64-93 Durham, North Carolina: Duke University Press, 1975.
Se også under Mark Twain

Rubow, Paul von

Dansk litterær kritik i det 19. århundrede indtil 1870. 2. udgave København 1970
Betragtninger. Ejnar Munksgaard. København 1947
Den kritiske Kunst. En Afhandling om filologisk Litteraturforskning. 1938 fotogtafisk genoptryk Gyldendal 1971 ISBN: 8700195219
Smaa kritiske Breve. Levin & Ejnar Munksgaard. København 1936
Georg Brandes´ Briller. Ny forøget Udgave. Levin & Munksgaards Forlag 1932

Rue, Harald:

Litteratur og samfund. Fischers Forlag København 1937. 3. udgave Odense 1976 ISBN: 8785159417
Om Georg Brandes. Odense 1973 ISBN: 8785159662
Om litteratur. Odense 1977 ISBN: 8785212067
Bidrag til den marxistiske litteraturkritik og teori. Herning 1980 ISBN: 8785212164

Rønning, Helge

Om Martin Andersen Nexø. Se Danske digtere Bind 2

Rømhild, Lars Peter:

Læsere. Artikler og foredrag. København 1971.
Notater til Kursus i dansk kulturhistorie. København 1978. Heri Åkær og Poul Martin Møller.
Tradition og fantasi. Kritikhistoriske sonderinger i Paul v. Rubows forfatterskab. Studier fra Sprog og Oldtidsforskning. G.E.C. Gads Forlag. København 1976
Iagttagelser. Gyldendal 1973
Georg Brandes og Goethe. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet 1995 ISBN: 8772893281
Læserens åndedrag. 14 kollegaer ved Institut for Litteraturvidenskab siger farvel til Lars Peter Rømhil. ed.Dahlgreen, Hansen & Winkel Holm. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet 1996 ISBN: 8772893753

Om Jacob Paludan. Se Danske digtere Bind 2.

S

Sangbog:

Sangbog for Arbejderungdommen. København 1908. Herfra "Tidens Aand", "Den jævne" og "Op til Kamp!". Se også under Social-demokratiets Sangbog

Shakespeare, William:

The Taming of the Shrew. in The Complete Works of William Shakespeare. Abbey Library 1974.

Social-demokratiet:

Social-demokratiets Sangbog. Slagelse 1886. Herfra "Socialisternes Marsch" og "Honnørsang for Arbejderstanden". Se også under Sangbog

Sorte Grethe 

Klotte Hans. Optegner Georg Kristensen. Danske Studier 1906. Se også Kjær og Skovsbo.

Stangerup, Hakon:

Dansk Litteratur Historie Bind 2. København 1966.

Stuckenberg, Viggo:

Vejbred. Smaa Æventyr og Legender. København 1899. Se også under Danske Kærlighedsdigte & Dansk lyrik

Stybe, Vibeke:

Fra Askepot til Asterix. Munksgaard. København 1976.

Sørensen, Villy:

Digtere og dæmoner. Fortolkninger og vurderinger. Haslev 1959/69.
Om Ekbátana. Se At læse poesi.

T

Twain, Mark: (Samuel Langhorne Clemens)

The Adventures of Tom Sawyer. 1876. London 1950ff.
The Adventures of Huckleberry Finn. 1884. London 1966ff.
A Connecticut Yankee at King Arthurs Court. 1889. London 1971ff.
Pudd'nhead Wilson. 1894. London 1969ff
Paupers and Kings. XXX
The Complete Short Stories of Mark Twain. USA 1957ff.
Mark Twain fortæller. Millionpundsedlen og andre muntre historier. Forord ved Tom Kristensen. Bordings Lomebus Tryk. u.å.
Jagten på den svigefulde kalkun og andre historier. Farum Danmark 1969.
Se også under: Blair, Budd, Carrington, DeVoto, Hudson, Liljegren, Rubin

Z

Ziegler, Berit:

Organisering af den danske boghandel - baggrunden for Boghandlerforeningens stiftelse 1837. In: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 10 årgang nummer 1, juni 1995.

Å

Åkær, Jeppe:

Tyendesang. Udgivet 1909, se under Rømhild.