Om 100 år er alting glemt!?!

Historiske, kritiske litteraturbetragtninger i perioden fra 1870 og frem

Kapitel 0   Indledning
Kapitel 1   Brandes og arven efter ham  
Kapitel 2

  Realisme - naturalisme - symbolisme 

Kapitel 3   Massekultur. Ad exemplum Mark Twain 
Kapitel 4   Kunstnerproblematikker
Kapitel 5

  Kunstproblematikken i Henrik Pontoppidans "Nattevagt" 

Kapitel 6   Den politiske holdningsdannelse
Kapitel 7

  Opsummerende om historisk virkelighed og litterær fiktion 

Kapitel Z   Appendikser (provokatorisk propagerende udkast)
Kapitel X   Bibliografi

Alfa-test-version nummer 00.56 - oplæg til 1. korrektur