Bibliografi til Ganske grundig grammatik

Alfabetisk Nøgle

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å  

A

Andersen, Duus & Rossen: Rettenøgle. Minigrammatik. Til brug ved skriftligt arbejde i dansk som andetsprog. Forlaget Myren 1. udgave 3. oplag 1993  ISBN: 87-89106-42-3

Afzelius, Otto: Fra del til helhed. Lær at skrive dansk 1 & 2. Special-pædagogisk forlag 1997  ISBN: 87-7399-490-1 &  87-7399-492-8

Aagaard, Christian: Ordbog A-M & N-Å. Privat tryk. Begge bind copyright Christian Aagaard 1995  Uden ISBN.

B

Bostrup, Lise: Aktivt dansk. Grammar and Word List for Beginners. Med Kim Andersen. Academic Press. Copenhagen 1991  ISBN: 87-500-2966-5

Bredsdorff, Elias: Danish. An elementary Grammar and Reader. Cambridge University Press. England. 1956ff  1999  ISBN: 0521098211

Bruaas, Einar: (Elementyær metodikk i) Eksperimentell-analytisk lingvistikk for dansk og norsk setningsmorfologi. Universitetsforlaget Oslo 1971  ISBN: 87-500-2966-5

Brandt-Pedersen, Finn: Skriveværkstedet med Anni-Rønn-Poulsen. Nøgleforlaget Kolding 1986  ISBN: 87-87960-29-2

Brøchner Lomborg, B: Praktisk dansk analyse og formlære med øvestykker og analysetekster. Haase & Søn København 1961 Uden ISBN

Bundgård, Anders: Gads grammatik Dansk. Med Thorkild Schmidt. København 1994 

 

C

Christensen, Britta:

Om retstavning. Med Christian Dreyer. Reitzel. Danmark 1986  ISBN: 87-412-3892-3

D

Dansklærerforeningen;

Grammatisk talt Anbefalede sproglige betegnelser Ved Henrik Galberg Jacobsen. ISBN: 87-7704-4061 Se dertil Dansk Sprognævns skrifter 24

Sæt nyt komma. Regler, grammatik, genveje og øvelser. Ved Henrik Galberg Jacobsen også: ISBN: 87-7704-4223 Dansklærerforeningen 1996  Se og Dansk Sprognævns skrifter 25

Dansk sproglære Redaktion: Kristiansen, Gregersen, Møller & Pedersen. Tekst: Gregersen, Holmen Kristiansen Møller, Pedersen, Steensig & Ulbæk

Detlef, Claus:

Stavning. Dansk retskrivning - retskrivning i dansk. Med Jørn Lund og Lene Møller. Dansklærerforeningen Danmark 1986  ISBN: 87-87813-58-0

Diderichsen, Paul:

Elementær dansk grammatik. Gyldendal. København 1946/57/87  3. udgave 9. oplag. ISBN: 87-00-89131-2

E

Elbro, Carsten:

Læs her! - om utilstrækkelige læsefærdigheder. Undervisningsministeriet 1996  ISBN: 87-603-0722-6

F

Fischer-Hansen, Barbara:

Grammatikken. Håndbog i dansk grammatik for udlændinge. Med Kledal, Ann. Special-Pædagogisk Forlag. 1 udgave 5. oplag Danmark 1998  ISBN: 87-7399-3

Frederiksen, Pernille:

Skriftlig dansk som andetsprog. Med Stine Knudsen. in Studier i dansk som andetsprog. Skriv! - Procesorienteret skrivning i dansk som andetsprog. Med Stine Knudsen. Akademisk Forlag A7S 2000 ISBN:87-500-3581-9

G

Galberg Jacobsen, Henrik:

Dansk sprog. En grundbog. Med Peder Skyum-Nielsen. Schønberg Danmark 1996  1. udgave 5. oplag 2002  ISBN: 87-570-1515-5

Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser. ISBN: 87-77044061 Se også Dansklærerforeningen

Sæt nyt komma. Regler, grammatik, genveje og øvelser. Dansklærerforeningen 1996  ISBN: Se også: Dansk Sprognævns skrifter 25

H

Hansen, Erik:

Reklamesprog Ny udgave. Reitzel 1965-70 2. udgave 2. uændrede oplag København 1973  ISBN: 87-412-2110-9

Sprog og konvention Om rigtigt og forkert sprog. Med bl.a. Ole Togeby Gjellerup 1971  ISBN: 87-13-01396-3

Ping- & pampersprog Reitzel 1971  2. udgave Danmark 1975  ISBN: 87-412-2961-4

Sprogiagttagelser 1. udgave 8. oplag København 1973  ISBN: 87-1300035-7

Magister Stygotii betænkninger over det danske sprog Redigeret af Steffen Heger & Lars Henriksen. Reitzel København 1973  ISBN: 87-412-7987-5

Dansk er mange ting Sprog og tekst. Med Harald Steensig samt Ester Herlaks. 1. udgave 7. oplag Gjellerup København 1974  ISBN: 87-13-00463-8

Dæmonernes Port Støttemateriale til undervisningen i nydansk grammatik. Reitzel. København 1977  3. udgave 6. oplag 1995  ISBN: 87-412-3790-0. Samt 4. udgave 3. oplag nu: Støttemateriale til undervisningen i nydansk. København 2001  ISBN: 87-412-2785-9S

Sprogvidenskabens discipliner Sprogforskeres redegørelse for deres fag - artikler redigeret og bearbejde fra Mål & Mæle. Redigeret af Erik Hansen & Ole Togeby. Berlingske 1980  ISBN: 87-19-01351-5

Rigtigt Dansk Reitzel. København 1988 e.v ISBN: 87-412-3224-7

Da lo hun så hjerteligt Fremad. Danmark 1989  ISBN: 87-557-1455-2

Kulturens Gesandter Fremmedordene i dansk. Med Jørn Lund. Munksgaard 1994  ISBN: 87-16-11347-0

Glæden ved grammatik Udvalgte artikler og afhandlinger. Redigeret af Henrik Galberg Jacobsen og Henrik Jørgensen. Reitzel Danmark 2001  ISBN:  87-312-2533-3

Grammatik over det Danske Sprog. Bind i,ii & iii. Med Lars Heltoft. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 2011 ISBN: 978-87-7533-008-9

Hansen, Aage:

Sætningen og dens led i moderne dansk. Busck København 1933 Uden ISBN

Vort vanskelige sprog. Anden reviderede og udvidede udgave. Grafisk Forlag 1965 Uden ISBN

Om moderne dansk retskrivning. Gad København 1969  Uden ISBN

Hedelund, Lis;

Korrekt sprog og rigtige kommaer - nødtørftig grammatik for opgaveskrivere. Samfundslitteratur 2001  ISBN: 87-593-0909-1

Heger, Steffen

Sprog & lyd. Elementær dansk fonetik. Akademisk forlag. Danmark 1974ff  2. udgave 11. oplag 2003  ISBN: 87-500-3089-2

Heltberg, Eva:

Støj på ledningen. Stave- og sprogfejl - regler og forklaringer. Gyldendal 1990  ISBN: 87-01-31352-5 

Hestnes, Stefan:

Nyt Dansk Komma - en letfattelig vejledning. Hestnes 1996  7. oplag 2000  ISBN: 87-90451-00-7

Holmen, Anne:

Studier i dansk som andetsprog. Redigeret af  Anne Holmen & Karen Lund. Akademisk forlag 1999  1. udgave 2. oplag 2001  ISBN: 87-500-111-35-71-1.

Tosprogede børn i Danmark. En grundbog. Med J. Normann Jørgensen. Reitzel 1993  ISBN: 87-412-3273-9

Diskurs og interaktion. I: Grundbog i fremmedpædagogik. Med Glahn, E 1989 

Honoré, Anette:

Udtale. med H. Speyer I: På sporet - en antologi om undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningsministeriet. 1999: p. 8-14 ISBN: XXX

I

Ishøy, Lene

Endelsen kender jeg 1 & 2 - ny og anderledes kryds og tværs ordbog. Asschenfeldt 1986  ISBN 1 & 2: 87-7365-223-7 & 87-7565-224-5

J

Jensen, Per Anker

Principper for grammatisk analyse.Handelshøjskolens Forlag. 1985  ISBN: 87-17-03451-5

K

Kledal, Ann:

Basis Grammatikken. Basis-håndbog i dansk grammatik for udlændinge. Med Barbara Fischer-Hansen. Special-pædagogisk Forlag. 1. Udgave 1. oplag. Danmark 1997  ISBN: 87-7388-451-0

L

Levin, Poul:

Dansk fonetik. Arnold Busck København 1974  ISBN: 87-17-01907-9

Lund, Anne Katrine:

Stop en halv! Om det nye komma. Alinea 1996  ISBN: 87-23-92217-6 

Lund, Jørn:

Sprog og Sprogbrug i dag. 6 Kapitler om det danske sprog i det 20. århundrede. Reizel. København 1982  ISBN: 87-412-7321-8 Se også under Erik Hansen/Munksgaard

Lund, Karen:

Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af dansk som andetsprog. Special-pædagogiske forlag 1997  2. oplag  2000 ISBN: 87-7399-454-5

Rosa - en langsom lørner. I: Skovholm (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antologi om langsom indlæring. Specialpædagogisk Forlag. 1997

Sprog, tilegnelse og kommunikativ undervisning. I: Studier i dansk som andetsprog. Akademisk Forlag. 1999: p. 11-69. ISBN: 87-500-111-35-71-1.

Lykke-Olesen, Peter:

Den lille sproglære(r) - en bog om sprog for dansklærere og lærestuderende. Med Peter Schmidt. Dansklærerforeningen 4. oplag Danmark 2002  ISBN: 87-7704-481-9

M

Magid, Nonni:

Sprogets spilleregler - håndbog i skriftlig fremstilling. Gyldendal København 1988  ISBN: 87-26224-3

Metza, Erno

Samtaletræning. Håndbog i præcis kommunikation. Med Jørgen Nystrup. Socialpædagogisk forlag. Oplag 1-15 Munksgaard. 1. Udgave 19  oplag Gyldendag 2002  ISBN: 87-00-40384-9

N

Nielsen, Lone:

Snak sammen 1. Akademisk Forlag Danmark 1988  ISBN: 87-500-27-2766-2

Nissen, Gunnar:

Skal det i ét eller to ord? Branner og Korch. Danmark 1980  ISBN: 87-411-5325-1

Skal det med eller uden t? Branner og Korch. Danmark 1985  ISBN: 87-411-5419-3

Skal det med stort eller lille? Branner og Korch. Danmark 1987  ISBN: 87-411-5503-3

Overskuelig dansk grammatik og sproglære. Branner og Korch. Danmark 1993  ISBN: 87-411-5690-0

Hvordan sættes ordene sammen? Branner og Korch. Danmark 1996  ISBN: 87-411-5767-2

Næsgaard, Sigurd

Opmærksomhedens form er grammatikkens oprindelse. Munksgaard Danmark 1996  uden ISBN

O

Overgård Nielsen, Morten

Det nye komma.  Regler og opgaver. Gyldendal 1. udgave 1. oplage 1996  ISBN: 87-00-26946-8

Oxenvad, Erik

Bedre dansk. Ny forøget udgave. Reitzel 3. udgave 1962  Uden ISBN

P

Planck, Christian:

Dansk grammatik med øvelser. Paludan København 1982  4. oplag 1993  ISBN: 87-7230-655-6

Petersen, Svend Aage

Dansk Grammatik. Autoriseret til brug ved maskinmesteruddannelsen. A-Saxtorph-Beck Boghandel 1940  9. udgave 1970  Uden ISBN 

R

Rasmussen, Jens:

Almen Grammatik. Med Karen Stetting. Schönberg København 1975/79  ISBN: 87-570-0870-1

S

Sand, Leif:

Lyder det dansk? 1 & 2. Special-pædagogisk forlag 1988 & 1989  ISBN: 87-7399-144-9 & ISBN: 87-7388-143-0

Schiøler, Else:

Dansk grammatik for folkeskolen. Holte-Bogen. Med Ellen Hansen. Gad Danmark 1978  (tidligere: Dansk grammatik for hovedskolen og realskolen 1. udgave 4. oplag  1970  ISBN: 87-12-78901-1) 2. udgave 9. oplag 1991  ISBN: 87-1-78903-8

Steensig, J. 1996:

Sprog i Danmark og i verden - forskelle og ligheder blandt verdens sprog. I: Kristiansen, Holmen m.fl.: Dansk sproglære. Dansklærerforeningen 1996

Søndergaard, Georg

Danske fornavne - betydning, oprindelse, popularitet. Lademann Danmark 1982  ISBN: 87-15-07586-9

T

Terkelsen, Povl:

Dansk mini-grammatik for udlændinge - en elevhåndbog med fejlstøvsuger. Sprogcentrets Forlag. Århus 1997  ISBN: 87-89440-41-2

Øvehæfte til Dansk mini-grammatik for udlændinge. Sprogcentrets Forlag. Århus 1997  ISBN: 87-89440-43-9

Tingbjørn, G:

Kontrastiv Minigrammatik. I: Gabrielsen og Gimbel (red.): Dansk som fremmedsprog. DLH. 1989

Togeby, Ole:

Sprogvidenskabens discipliner. Sprogforskeres redegørelse for deres fag - artikler redigeret og bearbejde fra Mål & Mæle. Redigeret af Erik Hansen & Ole Togeby. Berlingske 1980  ISBN: 87-19-01351-5

Brug sproget! Om skriftlig fremstilling. Teori analyse praksis. Med Henning Vagn Jensen. Reitzel 1981  ISBN: 87-412-3663-7

Sprogbog. Grundbog i sprogundervisning. Dansklærerforeningen Danmark 1986  ISBN: 87-87813-580.

699 Varme Termer. Leksikon til sprogkundskab. Ved Togeby & all. Aarhus Universitetsforlag Viby 1996  ISBN: 87-7288-609-9

Fungerer denne sætning? Funktionel dansk sproglære. Gads Forlag. København 2003  ISBN: 87-12-04027-4

U

V

Viberg, Åke:

Ordforråd. I: G. Kasper & J. Wagner (red.): Grundbog i fremmedsprogs-pædagogik (GIF). Gyldendal 1989 

Vogel-Jørgensen, T

Bevingede ord. Gad København 1940/45/48  3. reviderede og forøgede udgave. Uden ISBN

Vogt, Judith:

Gud Fader bevares. Hvad er det dog vi siger? Et skævt blik på levn fra fortids tro og overtro, skik og uskik. C.A. Reitzel København 1998  ISBN: 87-7876-091-7

W

X

Y

Z

Ø

Å

 

Hvenekilde, A. 1996: Tekstbinding og tekstoppbygging. I: Bjørkavåg et. al. (red.): Men hva betyr det, lærer? Cappelen 1996

 

 

Sprog- & ordbøger

Dansklærerforeningen
Dansk Sprognævn
  Den store danske encyclopædi
  Gjellerup
  Gyldendal
  Munksgaard
  Politiken
  Uddannelsesstyrelsens temahæfter

Dansk Sprognævns skrifter

Dansk Sprognævns skrifter 24: Grammatisk talt Anbefalede sproglige betegnelser. Ved Henrik Galberg Jacobsen. ISSN: 0415-0155 Dertil Dansklærerforeningen

Dansk Sprognævns skrifter 25 Sæt nyt komma Regler, grammatik, genveje og øvelser. Ved Henrik Galberg Jacobsen 1996  også:ISSN: 0415-0155 Se end Dansklærerforeningen

Fremmedordbog 11. udgave 3, oplag 1960-93-95  ISBN: 87-00-14958-6. Se også Munksgaard & Gjellerup 

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn i kommission hos Gyldendal Danmark 1995  ISBN: 87-00-91372-5
Rigtigt kort
Anbefalede forkortelser
Dansk Sprognævn. Redigeret af Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje. 2003  Gyldendal Viborg. ISBN: 0415-0155

Gjellerup

Gjellerups fremmedordbog Ved Flemming Albertus. Gjellerup & Gad København 1988  87-13-03181-3

Gyldendals (røde) ordbøger

Dansk Etymologisk Ordbog. Ordenes historie 3. reviderede udgave Danmark 1966-76  
ISBN: 87-01-31961-2

Dansk sprogbrug En stil- og konstruktionsordbog Ved Erik Bruun. 2. udgave Danmark 1995  ISBN: 87-00-19040-3. 

Tillæg til Den Store Danske Encyklopædi
Ordenes historie 
Dansk etymologisk ordbog Ved Niels Åge Nielsen. 2. udgave Danmark 1966-89   4. udgave 2. oplag ISBN: 87-7789-000-0. 

Fremmedordbog 11. udgave 3, oplag 1960-93-95  ISBN: 87-00-14958-6. Se også Munksgaard & Gjellerup 

Fremmedordenes Byggeklodser Ved Jørgen Bang og Karl Hårbøl 4. udgave 1992  ISBN: 87-00-12514-8-01. Se også Munksgaard & Gjellerup 

Idiomordbog 1000 talemåder Ved Christian Michelsen 1993  ISBN: 87-00-12868-8. Se også Vogel_Jørgensen & Vogt

Psykologisk-pædagogisk Ordbog 1971-74  ISBN: 87-00-11122-8 
Rigtigt kort
Anbefalede forkortelser
Ved Dansk Sprognævn. Redigeret af Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje. 2003  Gyldendal ISBN: 87-o2-02382-2 

Retskrivningsordbogen Ved Dansk Sprognævn. Danmark 1995  87-00-91372-5

Munksgaard

Dansk Fremmedordbog Ved Hårbøl, Schack & Spang-Hanssen Norge 1986-97  ISBN: 87-16-11400-0
Kulturens Gesandter, Fremmedordene i dansk Ved Erik Hansen og Jørn Lund Munksgaard København 1994  ISBN: 87-16-11347-0
Oversættelses Håndbogen Redigeret af Viggo Hjørnager Pedersen & Niels Krogh-Hansen. Munksgaards sprogserie.
1. udgave 1. oplag 1994  ISBN: 87-16-11172-9

Politikkens ordbøger

Dansk rimordbog Ved poul Sørensen (Poeten), Rona, Abildgaard & Gress. 4. oplag  Danmark 1953-81  Uden ISBN: (87-567-)
Nudanske ord med historie.
Hvorfor hedder det sådan?
Ved Galberg Jacobsen, Jensen & Stray Jørgensen.
Danmark 1981 ISBN: 87-567-3176-0
Politikens frække ordbog Efter svensk original (1995  ISBN: 87-567-5831-6). Italien 1997 e.v 1. udgave 1. oplag ISBN: 87-567-5831-6

Politikens hvorfor siger vi sådan Ved  Jan Ratlev og Hanne Steen Spliedt Danmark 2001 1. udgave 1. oplag ISBN: 87-567-646-4 Se også Vogel-Jørgensen

Politikens håndbog i nudansk.
Opslagsbog i praktisk sprogbrug
ved Henrik Galberg-Jacobsen & Peter Stray Jørgensen. Danmark 1988 e.v 3. udgave 2. oplag 1999  ISBN: 87-567-5658-5

Politikens nudansk fremmedordbog 11. udgave 3, oplag 1960-93-95  ISBN: 87-00-14958-6 

Psykologisk-pædagogisk Ordbog ved Bente & Henrik Holmberg. Danmark 1985/92 e.v
3. udgave 2. oplag 1995  ISBN: 87-567-5072-2

Politikens Nudansk grammatik
En stil- og konstruktionsordbog
ved Christian Becker-Christensen & Peter Widell. Danmark 2. udgave 3. oplag 1999  ISBN: 87-567-5708-5

Politikens nudansk ordbog med etymologi
(bind 1 & 2 (A-K & L-Å)
Politiken. Finland 2. udgave 1. oplag (med CD-rom) 2001  ISBN: 87-567-6556-8

Politikens nudansk ordbog (bind 1 & 2 (A-K & L-Å) ed. Lis Jacobsen & all ved Oxenvad 9.udgave ved Rud København 1977. ISBN (bind 1): 87-567-28077 (bind 2): 87-567-2809-3
Politikens ordbog & sprogbrugerleksikon København 1992  15. udgave specialudgave Danmark 1995 ISBN: 87-567-5557-8 (specialudgaven)
Slangordbogen Ved Kaj Bom København 1957-74  ISBN: 87-567-2065-3
Synonymordbogen Ved Allan Karker København 1957-76 Ed Lis Jacobsen begge uden ISBN: (87-567-)

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie

Spor 1, Spor 2, Spor 3 Undervisningsvejledning Dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 1999. 
ISBN sæt nummer:  87-603-1591-1 (alle tre hæfter)


Intern evaluering i andetsprogsundervisningen
- en antologi
Dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1 2001 
ISBN sæt nummer:  87-603-1845-7

Fleksible læringsmiljøer i andetsprogsundervisningen
- en antologi
Dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 18 2001 
ISBN sæt nummer:  87-603-1975-5

Undervisning i andetsprogslæsning og -skrivning Dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 26 2001 
ISBN sæt nummer:  87-603-2072-9 (alle tre hæfter)

 

[TOP]