perolsen.net

Per Olsens videnskabelige produktion

Læservejledningen

"Les roues de la revolte" - Portal

Dansk Barokdigtning 0

Barokkens karakteristika i tekstpraksis

AFSLUTTENDE FOR DETTE AFSNIT finder Forfatteren det da belejligt, at sammenfatte de stilistiske karaktertræk i barokken og at eftervise dem i den form den florissante a danske barokperiode giver dem. Indledningsvist (p. XXX) blev fire stilmæssige karakteristika ved barokken fastholdt:

1.          Udpenslet beskrivelse, metaforisk omskrivning, sanselig stofglæde
2.          Pompøsitet, overdrivelse, hyperbole
3.          Paradokser, overraskelseseffekter, krasse virkemidler
4.          Skrøbelighed og evindelige forvandlingsmotiver (rose-tematik)

Genremæssigt kan man endvidere fastholde i det mindste følgende slags barokdigtning:

1

Bryllupsdigtning

2

Begravelses-, minde-digtning (gravskrift)

3

Ansøgnings-, supplikationdigtning (studenter- og verdslig klagedigtning)

4

 Hyrdedigtning (Bukoliske digte, erotica)

5

Kærlighedsdigtning og hyldestdigtning

6

Fest-, drikke- og maddigtning (heri bindebreve og lignende)

7

Bod- & pønitensedigtning (metafysisk, religiøs klagedigtning, salmer)

8

Smæde-, niddinge- og satiredigtning (Satyre - pasquille)

9

Øvrige lejlighedsdigtning og almenakdigtning

De fleste af disse genrer kendes videre frem i digtningens udvikling, også selv om bryllupsdigtet (1) og begravelsesdigtet (2) på det nærmeste forsvinder som kunstneriske form, ses dog især det første og dertil også fest- (6) og den øvrige lejlighedsdigtning (9) som almene folkelige former, blandt såvel professionelle digtere som med årene især almene amatører i familie- og vennelaget.

Faktisk forsvinder kun den digtning kirken har haft sværest ved at acceptere, den bukoliske, altså hyrdedigtningen, hvis sødladne, ofte klagende, erotik, senere blot bliver som et enkelt symbolsæt for en i øvrigt rigt symboliseret menneskelig aktivitet.

Men trods denne overlevelse for de fleste af barokkens genremæssige kategorier vil der for kenderen tilsyneladende altid eksisterer en række grundtræk, som tydeligt placerer digtet i det 1700 århundrede e.v., altså i 1600-tallet e.v., ikke blot genremæssigt men også stilistisk.

Disse grundtræk skal afsluttende eftervises for hver af de ovenfor anførte genrer, idet analysen samtidigt vil stræbe efter at eftervise de fire stilistiske karakteristika i de udvalgte eksempler.

[TOP]


     a florissante: efter fransk fleurir: blomstre. Florissante altså: blomstrende.

  [TOP]