perolsen.net

Per Olsens videnskabelige produktion

Læservejledningen

"Les roues de la revolte" - Portal

Bibliografi

Foreløbig - midlertidig og ufuldstændig - men det kommer det kommer ...

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W XYZ

ÆØÅ

A

Alter, Robert
Rogue's progress. USA 1964 e.v.

Andersen, C.E.
Rids. Romansk Institut duplikat 1. 1974 e.v.

Aristoteles
Om digtekunsten oversættelse Erling Harsberg. Haslev 1969 e.v.
Classical Literary Criticism. On the Art of poetry. inklusiv Horats og Longinus. oversættelse T.S. Dorsch. England 1965 e.v.

Arrebo, Anders
Samlede skrifter I. Heri "Hexaëmeron". Udgivet og Kommenteret af Vagn Lundgaard Simonsen. København 1965 e.v.

[TOP]

B

Bader, Horst
Lazarillos weg zur eindeutigkeit in Leube & Schrader: Interpretation und Vergleich Festschrift für Walter Pabst. Berlin 1972 e.v.

Baldry, H.C.
Ancient Greek Literature in its living Context. London 1968 e.v.

Bataillon, M.
Le roman picaresque. Paris 1931 e.v.

Beardsley, M.C.
Aesthetics. New York 1958 e.v.

Belaval, Yvon
Le conte philosophique. festskrift til Theodore Besterman. Dublikat. Institut for Litteratur Videnskab. København u.å.

Berthelsen, Th.
Pariserkommunen 1871. ed med Clausen C. København 1972 e.v.

Besterman, Thedore
Voltaire. Oxford/Chicago 1669/1976 e.v.

Blanquin
se Berthelsen og Nicolajsen ed. Riemann Hansen

Boileau
L'art poëtique. Paris 1972 e.v.
Oevres complètes de Boileau. En 3 vol. ed. Rousseau, J.B. Paris 1820/35 - 1972 e.v.

Bording, Anders
Anders Bording. Samlede skrifter. Digte.  Kommentar til digte.  Den Danske Mercurius. Kommentar til Mercurius. Udgivet af Erik Sønderholm. København 1984-86 e.v.
Anders Bording. Udvalgte vers. Med indledning af Carl Dumreicher. København 1955 e.v.
Anders Bording. Den Danske Mercurius. 1666-1677. Udvalg og kommentar ved Paul Ries. København 1973 e.v.

Borinski, Karl
Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. Leipzig 1914 e.v.

Brask, Peter
Tekst og tolkning. Danmark 1974 e.v.

Brecht, Bertol
Die Tage der Commune. u.å. Versuche 29/37 Bd. 15. berlin 1957 e.v.

Brook, K.
Well-Wrought Urn. USA 1941 e.v.

Brupbacher, F.
Socialisme et Liberté. Neuchatel 1955 e.v.

Bukdahl, J.
Nordisk digtning fra oldtiden til vore dage. København 1956 e.v.

[TOP]

C

Carey, John
John Donne - Life, Mind and Art. London 1981 e.v.

Castex, P.-G.
Voltaire. Micromégas, Candide, L'ingénu. Paris 1982 e.v.

Choury, M.
Les Poètes de la Commune. ed. Paris 1970 e.v.

Clusseret
1871. La Commune et la question militaire. med Rossel. ed. Kessel. Paris 1971 e.v.

[TOP]

D

Dansk barokdigtning
Dansk barokdigtning, se Sønderholm, Erik

Descotes, M.
Les grands rôles du théâtre de Molière. Frankrig 1960 e.v.

Dinesen, Wilhelm
Paris under Communen. København 1968 e.v.

Donne, John
The Poems of John Donne. ed. Grierson, Herbert England 1960 e.v.
The Elegies and the Songs and Sonnets. Ed. Gardner, Helen London 1965 e.v.

Dumreicher, Carl
Se under Bording, Anders

F

Fafner, Jørgen
Strofer og Strofebygning. Grundtræk af den klassiske strofes morfologi. Del et og to, Teori og Systematik. Gad København 1964 e.v.

Frank, Tenney
Life and Literature in the Roman Republic. USA 1930/71 e.v.

 Fuhrmann, Martin
Indføring i klassisk kunstteori XXX

[TOP]

G

Gadamer
W (+ Wolfgang Iser XXX)

Gascor, Pierre
Rimbaud et la Commune. Paris 1971 e.v.

Gerner, Henrik
Hesiodi Dage eller Rijmstock. Udgivet af Hans Ellekilde København 1942 e.v.

Goldschmidt, M.
Fortællinger og Virkelighedsbilleder I & II. DK 1877 e.v.

Greimas, A.J.
Strukturel semantik. DK 1974 e.v.

Grieg, Nordahl
Nederlaget. Et skuespill om Pariser-kommunen. Odense 1966 e.v.. Også i Samlede værker Bind 5 Oslo 1947 e.v.. Endvidere: Statsradiofoniens Studiekredse 1945-46. Nordahl Grieg Brev 1-6.

[TOP]

H

Hauser, Arnold
Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München 1973 e.v. 

Heldvad, Niels
En smuck Ihukommelse Om Menniskens Alder. (1630 e.v.). Udgivet af Erik Dal Odense 1960 e.v.

Hobsbaum, Philip
Metre, Rhythm and Verse Form. London 1996 e.v.

Holberg, Ludvig
Den danske skueplads eller Holbergs Comedier. Kjøbenhavn 1884 e.v.
Théâtre de Holberg 1 et 2. Danmark/Frankrig 1955 e.v.

Holmberg, Olle
Zadig och Candide. Festskrift tillägnad Yrjö Hirn. 7. December 1930. Helsingfors 1939 e.v.

Homer
Illiaden oversat af  Otto Steen Due Danmark 1999
Odyseé Christian Wilsters oversættelse nyudgaven København 1928
Odyssen Mogens Boisens oversættelse af Rektor Østerbyes norske.2. oplag København 1967

[TOP]

J

Jauss
Litteraturwissenschaf als Provokation. Fischer Tyskland XXX

Jensen, P.J.
Cum grano salis. Odense 1981 e.v.

[TOP]

K

Kingo, Thomas
Digte. Lyrisk barok. ed. Povl Schmidt 1901 e.v.
Digte af Thomas Kingo. ed. Asger Schnack Danmark 1989 e.v.

Klitgaard, Mogens
Gud mildner Luften for de klippede Faar
. Roman. Branner København 1938 e.v.

Koechlin, H.
Die Pariser Commune im Bewustsein ihrer Anhänger. Basel 1950 e.v.

Korsch, Karl
Staten og kontrarevolutionen. oversættelse ved K. Schmidt Aalborg 1973 e.v.

[TOP]

L

Laffont
Dictionaire des æuvres. Laffont-Bompiami. Paris 1952 e.v.

Lange, Hanne
Indføring i fransk versifikation. Romansk Institut 1966 e.v.

Leibniz, G.W.
Principes de la nature et de la grace. Fondés en raison. & 
Principes de la philosophie ou monadologie. ed. Robinet, Andrés. Paris 1954 e.v.
Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand (1765 e.v.) Leipzig 1915 e.v.
Monadologie. Deutsch. Mit einer Abhandlung über Leibniz' und Herbart's Theorieen des wirklichen Geschehens. ed. Zimmermann, Rob. Wien 1847 e.v.
Leibniz, la philosophie juive et la cabale. trois lectures a L'académie des sciences morales et politiques, avec des MANUSCRITS INÉDITS DE LEIBNIZ. ed. Foucher de Careil. Paris 1861 e.v.

Lesage, A.R.
Histoire de Gil Blas de Santillane. Tome 1 & 2. ed Bardon, Maurice. Paris 1955 e.v.
Gil Blas de Santillanas oplevelser. oversættelse Prahl, S. Kjøbenhavn 1896 e.v.
Haltefanden. oversættelse Falbe-Hansen. København 1917 e.v.

Lissagarya
Histoire de la Commune de 1871. Paris 1896 e.v.

Lunding, Erik
Tysk Barok og Barokforskning. Danmark 1938 e.v.

[TOP]

M

Martinsson, Harry
Vejen til de tusinde drømme
. København 1948 XXX

Marx, Karl
Louis Bonapartes 18:e brumaire. Stockholm/Gøteborg 1971 e.v.
Borgerkrigen i Frankrig. København 1946/1974 e.v.
Udkastet til Borgerkrigen i Frankrig se Berthelsen

Mauron, C.
Psychocritique du genre comique. Paris 1964 e.v.

Michaud, Guy
L'ævre et ses techniques. Frankrig 1957 e.v.

Molière
L'avare. ed. Bordas. ???
Æuvres complètes 1 et 2. Paris 1934 e.v.
Comeedie om Gamle Jens Gnier eller Penge-Puger. udrag in 'Poesi og prosa' ed. Conrad og Rømhild. Danmark 1973 e.v.

Mukarovsky
X
XX In Litt. se Jauss

Møller, Kai Friis
Udenlandsk Lyrik i dansk gendigtning. København 1954 e.v.

Møller, Per Stig
Se under Reenberg, Tøger

[TOP]

N

Naur, E.Elias
Golgotha paa Parnasso. Bind I tekst Bind II kommentar. Udgivet af Brask, Peter. København 1973 e.v.

Nedergaard, Leif
Brevveksling mellem Voltaire og Rousseau. Udvalgte skrifter af Voltaire, Diderot og Rousseau. København 1956 e.v.

Nicolajsen, Karen
Pariserkommunen 1871 Bd. 1-7 København 1975 e.v.. Fagserie:
0. Introduktion.
1. ed. Bondebjerg: Leve kommunen. Historie
2. ed. Juncker: Pariserkommunen i dansk offentlighed. Dansk
3. ed. Bækholm: Paris today - London tomorrow. Engelsk
4. ed. Nicolajsen: La Commune n'est pas morte. Fransk
5. ed. Brunse: De var de første. Russisk
6. ed. Riemann Hansen: Kommunens lære. Samfundsfag
7. ed. Petersen: Hoch die kommune. Tysk

Niklaus, Rob.
The Age of Enlightenment. Festskrift til Th. Besterman. Duplikat fra Institut for Litteraturvidenskab uden år.

Nøjgaard, Morten
Roman og tid. in Romanproblemer. Teorier og analyser. Festskrift til Hans Sørensen. ed Gerlach-Nielsen & al. Odense 1968 e.v.
Litteraturens univers. Odense 1975 e.v.

[TOP]

P

Pedersen, John
Images et figures dans la poèsie. København 1974 e.v.

Plautus
Plautus Tre Komodier, Frit oversatte af Dr. Joh. Forchhammer. København 1884 e.v.
Griesgran oder die geschichte com Topf / Querolus sive Aulularia. oversættelse Willi Emrich, ed. I. Tschoerner. Berlin 1965 e.v.
The Gold Pot and Other Plays. (Aulularia) Oversættelse E.F. Watling. Penguin England 1965ff e.v.

Plesner, K.F.
Voltaire. København 1965 e.v.

Pope, Alexander
An Eassay on Man. Oxford 1962 e.v.

Poquelin, J.-B.
Molière. Paris XXX

Proudhon        XXX

[TOP]

R

Ranch, H.J. (Hieronymus Justesen Ranch)
Karrig Niding. Udgivet af Janne Risum. Viborg 1988 e.v.

Rathlou, V.J.
Dansk Renaissance Digtning. Udgivet af V.J. von Holstein Rathlou. Aarhus 1914 e.v.

Reclus, Elie
La Commune de Paris au jour de jour. Paris 1908 e.v.

Reclus, Maurice
Jules Favre. Paris 1913 e.v.
La Troisième République 1870-1918. Paris 1945 e.v.

Reenberg, Tøger
Tøger Reenberg. Ars Poetica. Digte mellem to  tider. Udgivet og kommenteret af Møller, Per Stig. København 1972 e.v.

Richards, I.A.
The Philosophy of Retoric. London 1936 e.v.

Ries, Paul
Se under Bording, Anders

Rimbaud, Arthur
Poésies. ed. de la Coste. Paris 1940 e.v.
Poesies. Paris 1966 e.v.

Ringgaard, Dan
Digt og Rytme En introduktion. Gad København 2001 e.v.

Rougerie, J.
Proces des Communards. Paris 1964 e.v.
Paris libre 1871. Paris 1971 e.v.
La première internationale. Paris 1968 e.v.
Intern. Review of Social History vol. 17 Parts 1 + 2. ed. Amsterdam 1972 e.v.

[TOP]

S

Scherer, J.
La dramaturgie classique en France. Paris 1950 e.v.

Schiller
Über die ästhetische Erziehung des Menschen. Stuttgart 1977 e.v.

Scholes, Robert
Elements af Poetry. New york 1969 e.v.

Schulkind, E.
The Paris Commune of 1871. A View from the Left. London 1972 e.v.

Simonsen, Niels
Verdslig barok: En antologi 1167-1756. Danmark 1982 e.v.

Statsradiofonien
Statsradiofoniens Studiekredse 1945/46 se under Grieg, Nordahl

Stub, Ambrosius
Ambrosisus Stub. Samlede digte. Aalborg 1961 e.v.

Swoboda, H.
Die Pariser Kommune 1871. ed. München 1972 e.v. 

Sønderholm, Erik
Dansk barokdigtning 1600-1750 I Tekster II Kommentar. København 1969-71 e.v.
Se også Bording, Anders; Worm, Jacob og Terkelsen, Søren

Sørensen, Hans
Politikens Verdenslitteraturhistorie Bd. 5-6 1972 e.v.

[TOP]

T

Terkelsen, Søren
Astree Siunge-Choer. Første Snees. 1648. ed. Erik Sønderholm. Neumünster 1976 e.v.

Tiegehem, van
Les grandes doctrines littéraires en France. Paris 1974 e.v.

[TOP]

V

Vedel, Valdemar
Den digteriske Barokstil omkring Aar 1600. in Edda, bind 2, Kristiania 1914 e.v.
Barok i italiensk og spansk Aandsliv. DK 1918 e.v.

Verdslig barok
Se Simonsen, Niels

Voltaire
Candide ou L'optimisme. med fyldig introduktion, manuskript, appendiks og kilde-fortegnelse ed. Thacker, Chr. Paris/Geneve 1968 e.v.
Candide ou L'optimisme. ed. Morize, Andr. Edition critique. Avec une introduction et un commentaire. Paris 1913 e.v.
Candide ou L'optimisme. ed. Pommeau, René. Oxford 1980 e.v.
Candide eller optimismen. oversættelse Nedergaard, Leif. 200 års udgaven, inkl. anonym Candide 2 og referat af Candide 3. København 1959 e.v.
Zadig eller skæbnen. oversættelse Nedergaard, Leif. Fredericia 1946 e.v.
Dictionaire philosophique. ed. Étiemble. Paris 1967 e.v.
Dieu. Réponse au système de la nature. Sec. 2. Berlin 1770 e.v.
Se også indledningen i den komplette Molière udgave.

[TOP]

W

Wellek, René
Concepts of Criticism. New Haven 1963 e.v.

Wimsatt, W.K.
Literary Criticism. med Cleanth Brooks USA 1957 e.v. 

Winny, James
A Preface to Donne. New York 1970 e.v.

Wolff, Chr.
Gesamte Werke. III ABT.,,3 Materialen und Documente. Band 1.1, 1.2, 1.3 + 3. Ludovici, C.G. Band 1 (+ sub) 1735ff e.v.:
Ausführlich Entwurf einer Vollständigen Historie der Wolffischen Philosophie. Band 3 1738: Neu Merckwürdigkeiten der Leibnitzisch-Wolffischen Weltweisheit. Alle i ed. Ecole, Jean. Olms Verlag. Hildesheim 1973 e.v.

Worm, Jacob
Jacob Worm Skrifter I-IV. Skrifter. Kommentar. Biografi. Wormiania. København 1966-1994 e.v. Udgivet og udarbejdet af Erik Sønderholm.

[TOP]