perolsen.net

Per Olsens videnskabelige produktion

Læservejledningen

"Les roues de la revolte" - Portal

Aristotelinsk poetik

Poetikkens Vurderinger

Skematisering af Poetikken 

En skematisering af Poetikkens grundbegreber

Mimesis' væsen

Mimesis' afgrænsning

Tragediens form

Cantos/Melos' (sangenes) art

 Tragediens grundelementer 1  

  Tragediens grundelementer 2   

Mimesis' væsen

efterligning
(: mimesis)  
kilden:
1. glæde ved efterligning
2. sans for melodi og rytme

1. midlerne  

1. rytme
2. ord
3. toner

2. objektet  

det bedre menneske

3. måden

1. blandede
2. kun fortællende
3. kun dramatisk

 

  [TOP]

Mimesis' afgrænsning

 1. Mimesis' objekt     

1.  godt menneske fra + til -  
(2. godt menneske fra - til +)
3.  slet menneske fra + til -
4.  slet menneske fra - til +
5.  neutralt menneske fra + til -
(6. neutralt menneske fra - til +)

 2. Mimesis' middel  

 

1. rytme
2. ord
3. toner

3. Mimesis' måde

kun fortællende
kun dramatisk
blandet  

4. Mimesis' formål   

rædsel og medynk dermed nydelse  

 

  [TOP]

Tragedien form

1

2

3

4

5

indledning

korsang

afhandling

korsang

afslutning  

Prolog

Parodos  

Episode

Stasimon

Exodos

 

[TOP]

 

Cantos' (sangenes) art

 Parodos

Indledende korsang (obligatorisk)  
enten anapester eller trokæer

Stasimon

Afsluttende korsang (obligatorisk)
hverken anapester eller trokæer

Arier

Skuespillersang (frivillig)

Kommos

kor- og skuespillersang (frivillig)
klagende vekselsang som litani  

 

  [TOP]

Tragediens grundelementer 1  

(mythos, etos, lexis)  

  Mythos (fabel)

Etos (karakter)

Lexis (sprog form)  

1.  godt menneske fra + til -  
(2. godt menneske fra - til +)
3.  slet menneske fra + til -
4.  slet menneske fra - til +
5.  neutralt menneske fra + til -
   (6. neutralt menneske fra - til +)   

Etos skal virke

1. god og ædel
2. passende
   3. virkelighedsnær     
4. konsekvent  

1. den sammensatte
2. den patetiske
3. karaktertragedie
4. udstyrstragedie

1. mellem venner
2. mellem fjender
3. mellem ubekendte

Anagnorisis
(genkendelse)

bedst udfra:  

1. klart sprog
2. ikke dagligsprog

1. uden kendskab ikke handle
2. uden kendskab handle
3. med kendskab handle
4. med kendskab ikke handle

1. handlingen
2. logisk slutning
3. ihukommelse
4. arrangeret
5. ydre tegn  

1. normalord
2. fremmedord
3. metaforer
4. smykkende ord
5. nydannede ord
6. forlængede ord
7. forkortede ord
8. omdannede ord  

Peripeti: tragisk vendepunkt
Anagnorisis
: genkendelse
Pathos: et smerteselement

 

det umulige som sandsynligt,
   ikke det mulige som usandsynligt  

 [TOP]

Tragediens grundelementer 2

(Dianoia, Opsis, Cantos)

Dianoia (tænkemåde)  

Opsis (scenebillede)  

Cantos/Melos (sange)  

formål: at overtale
  at benytte de foreliggende muligheder  
for overtalelse  

  scenebilledet
skal virke: 

Parodos:

indledningssang (kor).
Enten anapester eller trokæer
(obligatorisk)

godhed og veltalenhed
(Energeia)

1. passende
2. virkelighedsnært
3. konsekvent

Stasimon:

Afslutningssang (kor).
Hverken anapester eller trokæer
(obligatorisk)

Teoretisk:
sikker og sandfærdig

praktisk:
sandsynlighed, rimelighed, fornuft  

Arier:

indlagt sang sunget af skuespiller
(frivillig)

1. klar
2. høj stil
3. overbevisende  

Kommos:

indlagt vekselsang
mellem skuespiller og kor (frivillig)  

 

[TOP]