perolsen.net

Det præteknologiske gennembrud (Portal)

Videnskabelige Værker

Kapitel 5 Repræsentationsteorihistorie, magi og komputerdesign

5.1

Spor (trace). Fra tegn til tydning

5.1.a

Repræsentations- og perceptionsteori

5.1.b

Fra jægerstamme over agerbrug til bystat

5.1.c

Fra varebytte til varespejl - indiciet som ækvivalens

5.2

Spor (track). Fra tydning til betydning

5.2.a

Fra tale- til skriftsprog

5.2.b

Den skjulte betydning og hemmelige lære

5.2.c

Den teomagiske korrespondensteoris maskineri

5.3

Spor (trail). Fra betydning til forståelse

5.3.a

Hvorfor maskiner ikke kan blive mennesker

5.3.b

Korrespondens og kunstig intelligens

5.3.c

Tegn, tyd, betyd, forstå & fremtids komputerdesign

Som med det efterfølgende kapitel 6 forbeholder Forfatteren sig ret til viderforskningsomskrivning af kapitlet - 

 

[TOP]