perolsen.net

Per Olsens videnskabelige produktion

Teomagiens Trange Tid Portal

Bibliografi

Boglisten bør i høj grad betragtes, benyttes og beklages som midlertidig og omend inklusiv ikke nødvendigvis altomfattende endsige definitiv.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z  Ø Å

A

Andersen, Hans Christian:
Samlede eventyr og historier. For eksempel ed. Hans Brix 2. udgave 1919/1973ff e.v. 
Imrovisatoren, Original roman i to dele. København Reitzels/Gyldendal 1835/1968 e.v.
O.T. Original roman i to dele. København Reitzels/Gyldendal 1836/1968 e.v.
Kun en Spillemand. København/Haslev Reitzels/Gyldendal 1837/1970 e.v.
En Digters Bazar. København/Haslev Reitzels/Gyldendal 1842/1969 e.v.
De to Baronesser. Roman i tre dele. København Reitzels/Gyldendal 1849/1968 e.v.
Lykke-Peer. København/Haslev Reitzels/Gyldendal 1870/1971 e.v.
Digte. I udvalg ved H. Topsøe-Jensen. Spektrum København 1966 e.v.

Andersen, Perry
Passages from Antiquity to Feudalism. London 1974/77 e.v.

Anglo, Sydney
The Damned Art. Essays in the Literature of Witchcraft. ed. Anglo, Sydney. London 1977 e.v. Om blandt andet. Spreger/Krämer, Wier, Bodin, Scot, James 1, de Lancre & Cotton Mather.

Arthuria
Bulletin Bibliographique de la Société internationale Arthuriènne. Vol. 1-3. Amsterdam 1972 e.v.

Augustin Saint Augustine
The City of God against the Pagans. Bind i-vii. Harvard University Press 1962 e.v.

[TOP]

B

Bachofen, J.J.
Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie den alten Welt nach religiösen og rechtlichen Natur. Stuttgart 1861 e.v. Bind 2-3 i samlet udgave 1940'erne e.v.
Myth, Religion, & Mother Right. Selected Writings of J.J. Bachofen. Princeton University Press 1967/1973 e.v.

Belle-Forest
Histoires Tragiques. 1. udgaven i tre bind (1567-69 e.v.) har ikke (H)Amlet. 2. udgaven i seks bind (1590-1601 e.v.) har H(A)mlet i bind to.

Bibelen
Ny verden-oversættelsen af de Hellige Skrifter. Tyskland 1993 e.v.

Binns, J.W.
Latin Litterature of the Forth Century. ed. Binn. London & Boston 1974 e.v.

Blavatsky, H.P.
The Secret Doctrine. The Synthesis of Science, Religion and Philosophy. 3rd. ed. Bind 1-3 London 1893 e.v. Dansk udgave Bind 1-4. København 1970 e.v.
Isis Unveiled. Bind 1-2. New York 1887 e.v.

Bodin,
Se Dower-Wilson

Bonaparte, M.
The Life and Works of E.A. Poe. London 1949 e.v.

Bonde Jensen, J.
Litterær Arkæologi, studier i Villy Sørensens Formynder­fortællinger. København 1978 e.v.

Bradke, P.V.
Über Methode und Ergebnisse der arischen (indogermanischen) Alterthums Wissenschaft. Giessen 1890 e.v.

Brandes, Georg
Sagnet om Jesus. (1925 e.v.) Ringkøbing 1988 e.v. Læs bogen her (år 2006ff e.v.)
Den romantiske Skole i Tyskland. in: Emigrantlitteraturen. 1872/1971 e.v. eller in: Samlede Skrifter IV. 1900 e.v.

Brandth, C.J.
Legender. Anden udgave. Kjøbenhavn 1876 e.v.

Brewer
Brewer's Myth and Legend. ed. og red. Cooper, J.C. af 1870 e.v. udg. UK 1992 e.v.

Brihadaranyaka
se under Upanisader.

Bromvich, R.
Trioedd Ynys Prydein - The Welsh Triads. Cardiff 1978 e.v.

Brookesmith, P.
Cult and Occult. The Unexplained File. London 1980 e.v.

Browne, Henry
Ordo Sæclorum. A Treatise in the Holy Scriptures. London 1844 e.v.

Budge-Wallis
The Book of the Dead. London. Stor udg. 1895 e.v. Lille: 1922 e.v. Paber-back 1985 e.v.
Egyptian Religion and Magic. Bind 1-2. London 1899/1901 e.v.
Babylonian life and History. London 1924/25 e.v.

Bush, Douglas
Mythology & the Renaissance Tradition in English Poetry. Revised 1960 e.v. New York 1963 e.v.

Burke, Kenneth
The Retoric of religion - Studies in Logology. USA 1970 e.v.
Die Rhetoric in Hitlers "Mein Kampf". Frankfurt 1967 e.v.

Butler, E.M.
The Myth of the Magus. Cambridge 1948 e.v.
Ritual Magic. 2. udgave. Cambridge 1979 e.v.

Bæksted, Anders
Guder og helte i norden. København 1963 e.v.

[TOP]

C

Campbell T.
Semitic Magic - Its Origin and Development. London 1908 e.v.
The Assyrian Herbal. London 1924 e.v.
The Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon. London 1900 e.v.

Carre, L.
L'Ancien Orient. Tom. 1-4. Paris 1874/75 e.v.

Carroll, Lewis
Dodgson, Charles Lutwidge:
Complete Works of Lewis Carroll. USA 1976 e.v.
Alice´s Adventures under Ground. 1864 e.v. USA 1965 e.v. Se også Gardner, Martin.

Cavendish, Richard
A History of Magic. London 1977 e.v.
The Black Arts. London 1967/72 e.v.
ed. af Mathers.

Chamisso
Peter Schlemihls wundersame Geschichte. XXX

Coghlan, R.
The Encyclopaedia of Arthurian Legends. USA/UK 1991 e.v.

Cohn, Norman
Europe's Inner Demons. USA 1975/77 e.v.

Coleman, S.M.
The Phantom Double: Its Psychological Significance. in: British Journal of Medical Psychology. XIV. 1934 e.v. (?)

Coster, C. de
Uglspil. Oversættelse Sigfred Pedersen. København 1944 e.v.
Till Uglspil og Lamme Goedzak. Oversættelse Falbe-Hansen. København 1963 e.v.

Crowley, Aleister
Crowley on Christ. ed. King, F. London  1974 e.v.
The Book of Thoth + A.C. Thoth Tarot Deck. London/ USA 1944/77 e.v. Kortene også oversat til dansk.
777 & other Qabalistic Writings of A.C. ed. Regardie,I. USA 1977 e.v.
The Book of Lies. London/USA 1913/1980 e.v.
The Sword of Song, called ny Christians The Book of the Beast. 1904 e.v. In: collected Works Vol. ii p. 140-211
The World's Tragedy, 1910 e.v. ed. Regardie, I. Falcon U.S.A. 1985 e.v.
Liber AL vel Legis. The Book of the Law. USA 1977 e.v. og utallige andre versioner eller for eksempel Lovens Bog. DK. 1991 e.v.

Culling, L.T.
Sex Magick. USA 1989 e.v.

[TOP]

D

Davidson, G
A Dictionary of Angles. Including the Fallen Angles. New York 1967 e.v.

DLH
Dansk Litteratur Historie. Bd. 8. Kollektiv. Viborg 1985 e.v.

Danske Folkebøger
Danske Folkebøger fra16. og 17. Aarhundrede (e.v.) 12. bind om Faust. ed. R. Paulli. København 1932 e.v.

Deutsche National-Litteratur
Deutsche National-Litteratur. 25. Band. Volksbücher des 16. Jahrhunderts. ed. Bobertag. Leipzig 1887 e.v.

Dines Johansen
Novelleteori efter 1945 København 1970 e.v.

Dover-Wilson
Se under Shakespeare, William og Lavater, Lewes.

[TOP]

E

Ellis, Havelock
Se under Marlowe, Christopher.

Eliot, T.S.
Collected Poems 1901-1962. London 1974 e.v.
Ødemarken og andre Digte. Odense 1965 e.v.
The Complete Poems and Plays of T.S.E. London 1969 e.v.
The Idea of a Christian Society. London 1938 e.v.
The Sacred Wood - Essays on Poetry and criticism. London 1920 e.v.

Enok, Henoch
Le Livre d'Hénoch. Paris 1906 e.v. ("den lange version")
Die Bücher der Geheimnisse Henochs. 1922 e.v. ("den korte version"). ed. Harnack: Zur Geschichte der Altchristlichen Literatur. 3. reihe vol. XIV.
Anecdota Oxoniensia. Semitic Series. Part XI Oxford 1906 e.v.

Esbroeck, M.v.
Hermeneutik, Strukturalismus und Exegese. München 1972 e.v. Tysk udgave af fransk original 1968 e.v.

[TOP]

F

Fenger, Sven
Religionshistoriske tekster. København 1972 e.v.

Flowers, S.E.
Fire & Ice. Magical Teachings of Germany's Greatest Secret Occult Order. USA 1990 e.v.

Folkebøger
Se under Danske Folkebøger og Deutsche National-Litteratur.

Fraser, G.S.
Ezra Pound. London 1960 e.v.

Frater U.D.
Secrets of the German Sex Magicians. A Practical Handbook for Men & Women. USA 1991e.v.

Frazer, J.G.
The Golden Bough Bind 4-6: The Dying God, Adonis, Attis, Osiris. London 1907/11 e.v.
Folk-Lore in the Old Testament. London 1918 e.v., USA 1988 e.v.
The Golden Bough. A Study in Magic and religion. 1 volume. Abridged Edition. USA 1963 e.v.

Freud, Sigmund
Dostojewskij und die Vatertötung (1928 e.v.) in: Studieaus­gaben X. (?).
Das Unheimliche (1919 e.v.). in: Studieausgaben IV (?) (ny dansk udgave).

Fröhling, C.
Probleme der Ich-Spaltung in E.T.A. Hoffmanns "Elixieren des Teufels. in: Aufsteig 1929 e.v. (?)

[TOP]

G

 

Gardner, Martin
The Annotaded Alice. London 1960/70 e.v.
The Annotated Snark. London 1962/1967 e.v.
Einstein; "Relativitetsteorierne". København 1964 e.v.

Gollancz, I
Hamlet in Iceland. London 1898 e.v.

Greene, Robert
Friar Bacon and Friar Bungay se Marlove ed. Ward

[TOP]

H

Hall, Calvin S.
Freuds psykologi - en grundbog. Viborg 1960/76 e.v.

Hansen, M.A.
Høstgildet og andre fortællinger. Tranebog nr. 40. København 1960 e.v.

Hart, George
Egyptian Myths.British museum Publications. UK 1990 e.v.

Hauser, Arnold
Sozialgeschichte der Kunst und Litteratur. München 1953/73 e.v.

Henn
Die biblische und die babylonische Gottesidee. Leipzig 1913 e.v.

Heine, Heinreich
Der Doppelgänger
Texte Deutscher Lieder p. 156 nummer 13. XXX Til Schuberts Schwanengesang 1828 e.v.

Herder
The Herder Symbol Dictionary. Eng. ovrs. af tysk original. Freiburg 1978 e.v. USA 1986ff e.v. 

Hermand, Just
Hauke Haien. Kritikoder Ideall des gründzätzlichen Über­menschen? in "Von Mainz nach Veimar". Stuttgart 1969 e.v.

Hesse, Hermann
Siddharte. Gesammelte Werke Bd. 5. Dk udg. København 1971 e.v.

Hillebrandt
Alt-Indien. Breslau 1899 e.v.

Hirsch, E.D. jr.
Validity in Interpretation. London 1967/73 e.v.

Hogarth, D.G.
The Ancient East. Oxford 1919/50 e.v.

Hole, C.
Witchcraft in England. London 1945 e.v.

Hollander, R.K.
Theodor Storm, der Schimmelreiter. Kommentar und Dokumentation. Ullstein 1970 e.v.

Homer,
Odysse. København 1967 e.v.

Hooke, S.H.
Middle Eastern Mythology. From the Assyrians to the He­brews. UK 1963/91 e.v.

Huxley, Aldous
The Perennial Philosophy. London 1950 e.v. Den evige filo­sofi. København 1979 e.v.

[TOP]

J

James d. 1.
Se Hole og Summers.

Jeremias, A.
Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. Leipzig 1913 e.v.

Johannsen, H.P.
Rejser i litteraturen med danske og nordtyske digtere fra København til Hamborg. København 1975 e.v.

Jump, John
Hamlet. Casebook Series. ed. London 1977 e.v.
Doctor Faustus. A Casebook. London 1969 e.v.

[TOP]

K

Kemp. Peter
Teologiens krise til debat. Kemp & all. København 1974 e.v.

King, Francis
Magic. The Western Tradition. London 1975 e.v.
Modern Ritual Magic. The Rise of Western Occultism.  UK 1989 e.v. Originaltitel. Ritual Magic in England UK 1970 e.v.

King, L.
History of Sumer and Akkad. London 1910 e.v.

Kjær, L.O.
Studier af Oldtidslivet og Oldtidshistorien. København 1864 e.v.

Klee, Paul
Tägerbücher von Paul Klee 1898-1918 e.v. Zürich 1957 e.v.

Kohlberg, L.
Psychological Analysis and Literary Form: A Study in the Doubles in Dostoevsky. in: Daedalus XVII. Spring 1963 e.v.

Krappe, A.H.
La Genèse des mythes. Paris 1952 e.v.

Kravitz, D.
Who's Who in Greek and Roman Mythology. USA 1939/76 e.v.

[TOP]

L

Larsen, Thøger
Nordens Gudekvad. (Ældre Edda) Oversættelse Thøger Larsen. Lemvig 1926 e.v. København 1995 e.v.
Snorris Eddasagn. (Yngre Edda) Oversættelse Thøger Larsen. Lemvig 1928 e.v. København 1995 e.v.

Le Loyer, P
Se under Anglo, S.

Leeuw, G.v.d,
Mennesket og mysteriet. Introduktion til religionsfænomenologien". Haslev 1969 e.v.

Lehmann, E.
Zarathustra. En Bog om Persernes gamle Tro. Bind 1-2. København 1899/1902 e.v.

Leuba, J.H.
The Psychology of religious Mysticism. London 1925/29/72 e.v.

Lévi, Eliphas
Dogme et rituel de la haute magie. Paris 1861 e.v.
Histoire de la magie. Paris 1860 e.v.
La clef des grans mystères. Paris 1861 e.v.
Le grand arcane ou l'occultisme dévoilé
. Paris 1898 e.v.
Engelske oversættere: Westcott, Waite og Crowley.

Levin, Harry
The Myth of the Golden Age in the Renaissance. London 1970 e.v.

Lorentzen, J.
Litteratur. Gads Fagleksikon. København 1976 e.v.

Luther, Martin
Bordtale Nummer 1425 "Tischreden" 1532 e.v.
Bordsamtale nummer 3601 1537 e.v.
Katekismus XXX

[TOP]

M

Madsen, Peter
Socialisme og demokrati. Viborg 1981 e.v.
Semiotik & Dialektik. København 1971 e.v.

Maranda, P.
Mythology. ed. Maranda. Penguin 1972 e.v.

Marlowe, Christopher
Christopher Marlowe. ed. Havelock Ellis og Symmonds. London 1887 e.v.
Goethe/Marlowe. Harvard Classics 19. New York 1910 e.v.
The Tragical History of Doctor Faustus. As it has been acted ... ed. Hughes-Stanton.London 1932 e.v.
Doctor Faustus. Tragisk dikt af C.M. Upsala 1839 e.v.
Marlowe's Doctor Faustus - Greene's Friar Bacon and Friar Bungay. ed. Ward, A.W. Oxford 1901 e.v.
Christopher Marlowe. + suppl. eds. Tannanbaum, S & D. New York 1937 e.v.

Mather, Cotton
Se under Summer, M. & Anglo, S.

Mathers, S.L.
The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage. England 1898/1980 e.v.
The Key og Solomon the King London 1889 e.v. 2. ed. Cavendish 1976 e.v.
Kabbala denundata. London 1887 e.v. og senere.

Metford, J.C.J.
Dictionary of Christian Lore and legend. London 1983 e.v.

Modi, J.J.
The religious Ceremonies and Customs of the Parsees. Bombay 1922 e.v.

Muir, Kenneth
The Sources af Shakespeare's Plays. London 1977 e.v.

[TOP]

O

Oldenberg
Die Literatur des Alten Indien. Berlin 1923 e.v.

[TOP]

P

Papus
(Encausse, Gérard): Traité méthodique de science occulte. Paris 1891 e.v.

Pauly
Sepher-Ha-Zohar. Den franske komplette oversættelse. Paris 1906 e.v.

Pedersen, O.
Middelalderens verdensbillede. København 1962 e.v.

Petersen, Nis
Sandalmagernes gade. 1931 e.v. Haslev 1970 e.v.

Plancy, C. de
Dictionaire Infernal. Pars 1863 e.v.

[TOP]

R

Ramløv, Preben
Myter og folkeæventyr. Væsen, funktion og historik. København 1977 e.v.

Rank, Otto
Der Doppelgänger. Eine psychoanalytische Studie. Wien 1925  e.v.
The Double. Oversat & ed. Tucker, Harry jr. USA 1971 e.v.

Reber, N
Studien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E.T.A. Hoffmann. Giessen 1964 e.v.

Regardie, Israel
My Rosicrucian Adventure. London 1930'erne e.v. (?)
The Complete Golden Dawn System of Magic. Nyeste ed. USA 1990 e.v.
What you shuld know about The Golden Dawn. USA 1983 e.v.
Ceremonial Magic. A guide to the Mechanisms of Ritual. UK 1980 e.v.

Ricci, J.F.A.
Le problème de la vraisemblance dans les "Elixirs du diable" de E.T.A. Hoffmann. in: Langages Moderne. 46. 1952 e.v. (?)

Rogers, Robert
The Double in Litterature. Detroit 1970 e.v.

Ruin, Hans
Poesiens mystik Andra Upplagan med en Efterskrift. Lund, Malmø 1960 e.v.

Russell,Bertrand
Religion and Science. England 1935 e.v., USA 1961 e.v.
Why I´m not a Christian ... London 1961 e.v.
Filosofiens problemer. København 1974 e.v.

[TOP]

S

Sachs, Hans
Lidt om den sorte kunst. (Bogtrykkeri). København 1970 e.v.

Sarvig, Ole
Jeghuset 1944 e.v. Spættebog nr. 44. Odense 1968 e.v.

Saxe
Danmarks Krønike. ved Grundtvig. (1818-23 e.v.) København 1941 e.v.

Scasz, Thomas S.
The Manufacture of Madness. London 1971 e.v.

Scholem
Zohar. The Book of Splendor. Basic Readings from the Kabbalah. Ed. Scholem. Forkortet Sohar. Se Pauly. USA 1949/77 e.v.

Schwab, Moïse
Vocabulaire de L'Angelologie. Academie des Inscriptions et Belle-lettres. Premiere serie, Tom. 10 part 2. Paris 1833 e.v.

Schwartz; W
Indogermanischer Volksglaube. Berlin 1885 e.v.

Scot, Reginald
The Discoverie og WItchcraft. 1584 e.v. Se også Summers, M. og Anglo, S.

Shakespeare, William
The Tragical Historie of Hamlet, Prince of Denmarke. London 1604/5 e.v. ed. Dover-Wilson. Cambridge University Press 1936­/1972 e.v. Quarto 2.
The Complete Works of William Shakespeare. London 1974 e.v. Heri (p. 846-882) First Folie version af: Hamlet. Prince of Denmark.
Hamlet, Prins af Danmark. København 1953 e.v. Oversættelse: Ed. Lembcke.
Shakespeare's England. Bd. 1-11. Clarendon Press. Oxford 1916 e.v.

Shaw, Bernard
Androcles and the Lion. A Fable play. London 1915/20 e.v.
Androcles and the Lion. ed Ward, A.C. London 1957ff e.v.

Sienkiewicz, H.
Quo Vadis? 1896 e.v. For eksempel København 1957 e.v.

Sohar
Se Pauly og Scholem.

Southern, R.
The Staging of Plays before Shakespeare. London 1975 e.v.

Spence, Lewis
The History and origins of Druidism. London 1971 e.v.

Spender, S.
Eliot. Glasgow 1975 e.v.

Spenlé, E.
Novalis devant la critique. Paris 1903 e.v.
Novalis. Essai sur l'idealisme romantique. Paris 1903 e.v.

Spreger/Krämer
Mallus Malificarum
Heksehammeren 1489 e.v. Mange senere udgaver. Se Summer, M. og Anglo, S.

Stamm, Renate
The Mirror-Technique in Senecan and Pre-Shakespearean Tragedy. Bern 1975 e.v.

Storm, Theodor
Der Schimmelreiter und andere Novellen. Goldmann Klassiker. München uden år.
Storms "Der Schimmelreiter" bliver filmatiseret påny.  Flensborg Avis. 22/10-1977 e.v.

Summer, Montague
The Discoverie of Witchcraft. 1584 e.v. ed. Summer, Montauge. Suffolk 1930 e.v. Se også under Scot, Reginald.
Malleus Malificarum. The Witches' Hammer. af Spregner & Krämer (1489 e.v.). ed. Summers New York 1970 e.v.
The Disvovery of Withches. af Cotton Mather. ed. Summers London 1928 e.v.
Witchcraft and Black Magic. London 1946 e.v.
Montague Summers. a Memoir by Joseph Jerome. London 1965 e.v.

Swedenborg, Emanuel
A Hieroglyphical Key. London 1847 e.v.
Arcana Coelestia. Himmelska Hemligheter. Christianstad. 1863-82 e.v.

Sørensen, Peer E.
H.C. Andersen og herskabet. Kongslev 1973 e.v.

Sørensen, Villy
Sære historier. Gyldendal. Kbh. 1953 e.v. Bekkasinbog nr. 8.
Ufarlige historier. Gyldendal 1955 e.v. Bekkasinbog nr. 20. 1965 e.v.
Digtere og dæmoner. Fortolkninger og vurderinger. Gyldendal 1959/69 e.v.
Formynderfortællinger. 1964 e.v. København. Bekkasinbog 1971 e.v.
Mellem fortid og fremtid. Kronikker og kommentarer. Uglebog nr. 222. Haslev 1969 e.v.
Oprør fra midten. med Meyer & K. Helveg Petersen Fyn 1978 e.v.
Jesus og Kristus. København 1992 e.v.

[TOP]

T

Tanner, Tony
Henry James. Modern Judgement. Bristol 1968 e.v.
City of Words. London 1971 e.v.

Texte Deutscher Lieder
Texte Deutscher Lieder p. 156 nummer 13, Se Heine, H

Tindall, W.T.
The Literary Symbol. USA 1960 e.v.

Todd M.J.
The Double. Its Psychopatology and Psychophysiology. in: Journal of Nervous and Mental Diseases CXXII. 1955 e.v.

Trubetzkoy
Dostojewskij als Künstler. Slavistic Printings and reprintings LVI. The Hague 1964 e.v.
The Style of "Poor Folk" and "The Double". in: American Slavic and East European Review. 1948 e.v.

Tucker Brooke
The Life of Marlowe + Dido. London 1930 e.v.

Tymms, R.
Doubles in Literary Psychology. Cambridge 1949 e.v.

[TOP]

U

Upanisader
Upanishads parts i & ii. Sacred Books of the East vol i & xv Oxford 1900 e.v. Heri Brihadaranyaka Upanisaden.

[TOP]

V

Vagn Jensen, Erik
Ny-radikalisme. En antologi. ed. Uglebog nr. 121. København 1965 e.v. 

Vickery, J.B.
The Literary Impact of 'The Golden Bough'. Princeton 1973 e.v. 

Völker, Klaus
Faust, ein deutscher Mann. Berlin 1975 e.v.

[TOP]

W

Waite, A.E.
The Brotherhood of the Rosy Cross. XXX
The Key to Tarot. London 1910 e.v. + Raider/Waite Tarot (også i dansk oversættelse SphinX København 1993 e.v.
The Holy Grail. London 1933 e.v.
The Doctrine and Literature of the Kabalah. London 1902 e.v.

Ward, A.W.
Se under Marlowe, Christopher.

Wenz, W.Y.E.
The Fairy Faith in Celtic Countries. UK 1911/77 e.v.

Westcott, W.W.
The Magical ritual of the Sanctum Regnum interpreted by the Tarot trumps. Transl. from the MSS of Eliphas Lévi 1896 e.v. USA 1973 e.v.

Westen J.L.
The Quest of the Holy Grail. UK 1913 e.v. USA 1973 e.v.
From Ritual to Romance. Cambridge 1920 e.v. USA 1957 e.v.

Wiese, B.v.
Novelle. Samlung Metzler Band 27. Stuttgarten 1975 e.v.

Wievel, Ole
Heretica. En Antologi. ed. Uglebog København 1962 e.v.

Wilson, J.
The Parsi Religion. Bombay 1843 e.v.

Wimsat, W.K.
Short History of Literary Criticism. New York 1957 e.v. Med Cleanth Brooks.

Wünsche, A.
Der Jerusalemische Talmud in seinen Haggadischen Bestandteilen. Hildesheim 1967 e.v.

[TOP]

Y

Yeats, W.B.
The Celtic Twilight. London 1893/1902 e.v.
The Tower. London 1928 e.v.
Fairy and Folk tales of Ireland. ed. Yeats. 1888/1892/1899 e.v. samlet udgave UK 1973/1988 e.v.

[TOP]

Ø

Østerberg, V
Studier over Hamletteksterne 1. København 1920 e.v.

[TOP]