perolsen.net

Per Olsens videnskabelige produktion

Læservejledningen

Teomagiens Trange Tid

Portal

Litteraturvidenskabelige fortolkninger og forklaringer om KongeKunstens Kår op til og efter det kristne tusindårsrige fra cirka år 500-1500 e.v. udfra primært engelske kilder.

Foreløbige korte uddrag 

Jesus-myten - ren fiktion?

Afsnit 1: Georg Brandes: 'Sagnet om Jesus'
Afsnit 2: Aleister Crowleys kritik af Bernard Shaws kristendom

Spøgelser og rituel magi i det elizabethanske renæssanceteater

Afsnit 1: (H)Amletsagnets motiver og myte
Afsnit 2: Sagnets mytificering hos Shakespeare
Afsnit 3: Mytificeringens tematiske stratificeringer  
Afsnit 4: Faustmyten i Christopher Marlowes version
Afsnit 5: Den litterære synteses myte
Afsnit 6: Træk af dæmonologien i Marlowes faustdigning (rituel magi)

Dobbeltgængere og spøgelser i romantik og borgerlig realisme

Afsnit 1: Dobbeltgængermotivet og H.C. Andersens 'Skyggen'
Afsnit 2: Hauke og Havet - et spøgelse og dets beretning

Lysets tilbagevenden (under redaktion år 2003 e.v.)

Afsnit A: Poesiens Mystik 
Afsnit 1:  T.S.Eliots The Waste Land -Analyse
Afsnit 2: The Waste Land - Fortolkning

Kildemateriale og sekundærlitteratur

Foreløbig bibliografi