Luk 7.9 

Tilbage

Normalpsykopat

Frem

Tilegnet Lukacs og tingslig-
         gørelsen,
                   &
        Brecht og fremmed-
         gørelsen.

Udfaldsportene til tomheden:
evige geledder:
skub den første om:
se `va' der sker (hør her:)
               (Ligesom al-tings
             
afskyelighed - skyerne af tings
              allestedsnærværen som
              lige steds væren nær.).

Højere end forposternes skrig synger
lyden af intethedens fødselsveer - - -

Sker der noget i denne natterdag?

("Hvadsomhelsten" er ikke
"Hvorsomhelstens" adækvat)

(Nej -
: ...   )