perolsen.net

Det præteknologiske gennembrud (Portal)

Videnskabelige Værker

Kapitel 1 Offentlighedens datamatisering i starten af 1980'erne

Kapitel 1.1  Statens anvendelse af edb i begyndelsen af 1980' erne
Kapitel 1.1a Den offentlige sektors videre datamatisering
Kapitel 1.2 Datamatiseringens automatiseringstempo
Kapitel 1.2a Socialoffentlighedstransformationen
Kapitel 1.2b Individualoffentlighedstransformationen
Kapitel 1.2c Kulturoffentlighedstransformationen
Kapitel 1.3 Udkast til et offentligt datanet fra 1979