perolsen.net

Det præteknologiske gennembrud (Portal)

Videnskabelige Værker

Som med kapitel 5 forbeholder Forfatteren sig ret til viderforskningsomskrivning af kapitlet

Kapitel 6 Ideer til en sandt personlig komputer

6.

Indledning om ideerne til en sandt personlig komputer

6.0

Menneskehjerne - komputersind

6.1

Et tredelt kommunikationsprogrammel

6.2

En hukommelsesfunktion

6.3

En sensorisk registreringsbearbejder

6.4

Personlig tilknytning: ét menneske - én maskine

6.5

En personlighedsregistreringskode

[TOP]