<

Navneord bøjede med '-erne' og med omlyd & '-erne'

Substantiver: Grundform 1 & 1A

Regler Side A-B-C

Side A

Side B Side C
 

LEKSIKON: Navneord (substantiver)

Fortegnelse: Navneord
Navneord i sætningen
Navneords bøjning
Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 1
Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 1A

LEKSIKON: Navneord (substantiver)

Definition: Navneord: Navneord (substantiver) betegner Ting Organismer Tanker:

Navneord findes i et af to køn: enten fælleskøn eller intetkøn. Foranstillede kendeord og efterbundne bøjningselementer (determinativer & fleksivmorfemer) angiver navneords køn (genus), bestemthed (determination) & bekendthed (information) samt tal (numerus). Der findes 3 grundformer og 2 underformer for navneords bøjning.

Grundform 1: Den mest udbredte bøjningsform for navneord  kan kendes ved, at den i ental bruger 'en' eller 'et', 'den' eller 'det' samt endelsen '-en' eller '-et' og i flertal tilføjer endelserne '-er', '-er' & '-erne':

Som det tydeligt fremgår nedenfor rummer Grundform 1 langt de fleste af de almindeligt anvendte nyere navneord, og igen står langt de fleste af disse navneord i fælleskøn (utrum), mens kun en mindre gruppe navneord bøjet efter grundform 1 står i intetkøn (neutrum):

Grundform 1A: Kan betragtes som en underform af den store dominerende Grundform 1. Denne form bruger de samme endelser som Grundform 1, men Grundform 1A har også, når ordet bøjes i flertal, omlyd af den første medlyd (vokal) i ordet:

Fortegnelse: Navneord

Fra den reviderede oversigt over almindelige navneord i moderne tid (2000ff) udarbejdet udfra Sprognævnets liste bøjes følgende navneord efter Grundform 1 & Grundform 1A:

grundform1: 'en/et' 'den/det' '-en/-et' & '-er' '-er' & '-erne':

fælleskøn (utrum):

intetkøn (neutrum):

grundform 1A: 'en/et' 'den/det' '-en/-et' & omlyd + '-er' '-er' & '-erne':

fælleskøn (utrum):

intetkøn (neutrum):

Navneord i sætningen

Navneord kan i alle bøjningerne efter Grundform 1 og Grundform 1A stå som:

  1. grundled (subjekt) (sætningsnominalet (n))

  2. genstandsled (objekt) (sætningsnominalet (N))

  3. hensynsled (indirekte objekt) (sætningsnominalet (N))

  1. omsagnsled til grundled (subjektsprædikat eller -prædikativ) (n)

  2. omsagnsled til genstandsled (objektprædikat eller -prædikativ) (N)

  3. som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektprædikat eller -prædikativ) (N)

Endvidere kan navneord (substantiver) sagtens indgå i biordsled (adverbialer) og gør det ganske ofte.

Navneords bøjning

GRUNDFORM 1 '-er' 'er' & '-erne'
GRUNDFORM 1A - omlyd + '-er' '-er' & '-erne'
Udfyldningsformerne ental
Udfyldningsformerne flertal

GRUNDFORM 1 '-er' '-er' & '-erne':

Svage flertalsformer i ubestemt, bestemt & bekendt efter Grundform 1:

Grundform 1 for navneord i ental (singularis)

FORM:

ubestemt bestemt bekendt
Fælleskøn en ... den ... ...en
Intetkøn et ... det ... ...et

 

Grundform 1 for navneord i flertal (pluralis)

Den 1. grundform

ubestemt

bestemt

bekendt

Grundform 1 -er -er -erne nogle ...er de ...er begge ...erne

GRUNDFORM 1A - omlyd + '-er' '-er' & '-erne':

Stærke flertalsformer i ubestemt, bestemt og bekendt form bøjet efter Grundform 1A:

Der findes formentlig slet ikke nogle intetkønsord (neutrum) der bøjes efter grundform 1A, men følgende fælleskønsord  bruges meget i moderne (2000-2020) dansk:

Grundform 1A for navneord i ental (singularis)

FORM:

ubestemt bestemt bekendt

Fælleskøn

en ... den ... ...en

 

Grundform 1A for navneord i flertal (pluralis)

Den 1. grundforms underform

ubestemt

bestemt

bekendt

Grundform 1A omlyd + -er -er -erne nogle ...er de ...er begge ...erne

 

Udfyldningsformerne ental

Grundform 1 ental fælleskøn (utrum)

Ental:

ubestemt

bestemt

bekendt
Fælleskøn en ... den ... ...en
gud en gud den gud guden
Grundform 1 ental intetkøn (neutrum)
Intetkøn et ... det ... ...et
træ et træ det træ træet

 

Grundform 1A ental fælleskøn (utrum)

Ental:

ubestemt

bestemt

bekendt
Fælleskøn en ... den ... ...en
gud en and den and anden
Grundform 1A ental intetkøn (neutrum)
Intetkøn et ... det ... ...et
- findes nok ikke

 

Der findes som anmærket formentlig ingen intetkønsord bøjede efter Grundform 1A.

Udfyldningsformerne flertal

Grundform 1 for navneord af fælleskøn (utrum)

ENTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

en/ ...en en ... den ... ...en
gud en gud den gud guden

Grundform 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne'

FLERTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

-er/-erne

nogle ...er de ...er begge ...erne
gud nogle guder de guder begge guderne

 

Grundform 1 for navneord af intetkøn (neutrum)

ENTAL:

ubestemt

bestemt

bekendt

et/ ...et et ... det ... ...et
træ et træ det træ træet

Ggrundform 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne'

FORM:

ubestemt bestemt

bekendt

-er/-erne nogle ...er de ...er begge ...erne
træ nogle træer de træer begge træerne

 

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne'

Flertalsformerne for begge køn:

FORM:

ubestemt

bestemt

bekendt

-er/-erne nogle ...(e)r de ...(e)r begge ...(e)rne
gud nogle guder de guder begge guderne
kvinde nogle kvinder de kvinder begge kvinderne
træ nogle træer de træer begge træerne
avis nogle aviser de aviser begge aviserne

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum)

ENTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

en/ ...en en ... den ... ...en
and en and den and anden

GRUNDFORM 1A for navneord 'omlyd' '-er' '-er' & '-erne'

FLERTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

omlyd -er/-erne

nogle ...er de ...er begge ...erne
ænder nogle ænder de ænder begge ænderne

 

GRUNDFORM 1A for navneord

Stærke flertalsformer 1A omlyd + '-er' '-er' & '-erne'

FORM:

ubestemt

bekendt

bestemt

omlyd ...er de ...er begge ...(e)rne
hånd nogle hænder de hænder begge hænderne
ko flere køer de køer alle køerne
and flere ænder de ænder begge ænderne

Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 1

Uudfyldte skemaer til Grundform 1

et ansigt, en aften, en bil, en by, en dame, et eksempel, en familie, et firma, en form, en gud, en herreen krone, en kvinde, et menneske, en million, et minut, en mulighed, et møde, en måde, en måned, et område, en pige, en plads, et problem, en procent, en proces, et projekt, en række, en sag, en side, en SMS, et sted, et stof, et system, en tid, et tidspunkt, en time, et træ, en uge, en verden

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'ansigt' sammensat af forholdsforstavelsen 'an' + 'et sigt' et navneord udfra udsagnsordet 'at se' indgår i mange orddannelser og led - sammenlign 'en udsigt', 'en indsigt' samt 'at anse', 'at tilse' og 'et tilsyn'

ubestemt

et ansigt jeg så et yndigt, velkendt ansigt som jeg elsker igen i dag
bestemt det ansigt igen i dag så jeg det yndige, velkendte ansigt som jeg elsker
bekendt ansigtet da jeg så ansigtet, som jeg elsker, blev jeg selv rødmende rød i hele ansigtet

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle ansigter aben lavede fjollede men også sigende ansigter til barnet ved abegrotten
bestemt de ansigter de fjollede men også sigende ansigter lavede aben til det lille barn ved abegrotten
bekendt begge ansigterne når jeg ser ansigterne i mængden tænker jeg ofte: - de kunne blive mine venner

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et ansigts et elsket ansigts furer og rynker melder om de skønne år, det har gennemlevet
bestemt det ansigts det elskede ansigts furer og rynker melder om de skønne år, det har gennemlevet
bekendt ansigtets ansigtets furer og rynker melder om de skønne år, de elskende har gennemlevet

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle ansigters nogle helt bestemte typer ansigters udtryk glemmer man ikke, når man har set dem
bestemt de ansigters husk de helt bestemte typer ansigters udtryk, som du ikke glemte, siden du så dem
bekendt begge ansigternes ansigternes smilende og leende munde overbeviste kritikeren om komikerens evner

NAVNEORD: en ansigtsfarve, en ansigtscreme, en ansigtsfarve, en ansigtsform, en ansigtsløftning, en ansigtsmaske, et ansigtstræk, et ansigtsudtryk, et barneansigt, et blegansigt, et pokeransigt, et stenansigt LEDDANNELSER: et kendt ansigt UDSAGNSLED: at nogen arbejder i sit ansigts sved, at nogen bliver lang i ansigtet, at nogen er stram i ansigtet, at nogen får noget på sit glatte ansigt, at nogen får noget lige op i ansigtet eller i sit åbne ansigt, at nogen laver ansigter,  at nogen opfatter noget som et slag i ansigtet, at nogen skærer ansigt, at nogen står ansigt til ansigt med nogen eller noget, at nogen taber ansigt overfor nogen TILLÆGSORD: ansigtsløs

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'aften' et gammelt ord egentlig en måleenhed og også lidt et navn, der indgår i mange tidsbestemmelser og i mange sammensatte ord og led, sammenlign '(en) morgen', '(en) formiddag', '(en) middag', '(en) eftermiddag' og '(en) nat'

ubestemt

en aften de elskende tilbragte en pragtfuld og festlig aften i Tivoli
bestemt den aften denne pragtfulde og festlige aften tilbragte de elskende i Tivoli
bekendt aftenen de brugte hele aftenen på at more sig, og aftenen gik derfor åh så fornøjeligt

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle aftener der gik nu nogle få regnfulde aftener, og så kom natuglerne igen i gang med jagten
bestemt de aftener efter de sidste få regnfulde aftener kommer natuglerne endelig i jagthumør igen
bekendt begge aftenerne alle aftenerne med stormregn holdt natuglerne sig i ro og levede af hengemte mus

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en aftens efter en herlig aftens underholdning lukkede showet med et storslået slutnummer
bestemt den aftens efter den herlige aftens underholdning lukkede showet med det store slutnummer
bekendt aftenens aftenens festligheder afsluttes klokken 24 med det store festfyrværkeri

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle afteners efter nogle skønne oplevelsesfulde afteners behagelige samvær blev de kærester 
bestemt de afteners efter de skønne oplevelsesfulde sommerafteners behagelige samvær blev de gift
bekendt begge aftenernes alle ferieaftnernes gang forløb fredeligt men samtidigt også sjovt og lærerigt

NAVNEORD: en aftenavis, en aftenbøn, en aftenhimmel, noget aftenkaffe, en aftenkjole, en aftenluft, en aftenrøde, en aftensang, en aftenskole, noget aftensmad, en aftenstjerne, Aftenstjernen, en aftenstund, en aftensværmer, en aftentur, en aftenvagt, en afskedsaften, en efterårsaften, en forårsaften, en friaften, en helligtrekongersaften, en hyggeaften, en juleaften, en mortensaften, en nytårsaften, en sankthansaften, en sommeraften, en vinteraften NAVNEORDSLED: en glad aften, underlige aftenlufte TIDSUDTRYK: i aften, til aften, i aftes, i går aftes, (i forgårs aftes), i morgen aften, i overmorgen aften, tidligt på aftenen, sen aften, sent på aftenen MÅDESUDTRYK: at aftenen falder på, UDSAGNSLED: at nogen får en aften ud af det, at nogen lever sit livs aften, at nogen spiser til aften

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'bil' moderne ord dannet udfra fremmedordet 'en automobil'

ubestemt

en bil vi køber en skøn ny elektrisk bil om ganske kort tid
bestemt den bil den skønne nye elektrisk bil købte vi for ganske kort tid siden
bekendt bilen de kørte på arbejde til storbyen i bilen, indtil den nye højbane blev ført forbi deres by

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle biler vi vil ikke have nogle nye dyrere benzinbiler - vi vil have nogle nye billige elbiler
bestemt de biler vi vil slet ikke have de nye dyre benzinbiler vi vil have de nye billigere elbiler
bekendt begge bilerne alle benzinbilerne blev efterhånden skrottet og elbilerne blev førerløse

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en bils med en elektrisk genopladelig bils egenskaber skulle vi slippe for den giftige bilos
bestemt den bils med den elektriske genopladelige bils egenskaber skulle vi slippe for de larmende biler
bekendt bilens bilens to energisystemer gør hybridbilen til en spændende overgangsbil

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle bilers nogle flere elbilers tilsynekomst gav tiden en forventning om økonomisk optur
bestemt de bilers de moderne hybridbilers indkørselsperiode blev forudset med store forventninger
bekendt begge bilernes alle bilernes nummerplader skal kunne læses af politiet, der har dem registreret

NAVNEORD: en automobil, en bilejer, en bilfabrik, en bilforhandler, en bilforsikring, en bilfærge, en bilhandler, et bilhjul, et bilhorn, en bilist, en eller noget bilisme, noget bilindustri, en biljagt, en bilkørsel, et bilsæde, noget biltrafik, en bilulykke, en brandbil, en brugtbilsforhandler, en elbil, en kranbil, en lastbil, en legetøjsbil, en modelbil, en personbil, en politibil, en racerbil, en tankbil, en veteranbil UDSAGNSLED: at køre bil, at køre i bil, at ringe efter en bil

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'by' et halvgammel ord indgår i mange navne og en hel del orddannelser og led

ubestemt

en by der ligger en dejlig, gammel havneby med et lille fiskerleje i nærheden
bestemt den by den dejlige, gamle havneby med det lille fiskerleje ligger lige i nærheden
bekendt byen de boede i havnebyen og spadserede ofte langs stranden til det gamle fiskerleje

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle byer der ligger nogle smukke gamle byer langs den gamle landevej til storbyen
bestemt de byer langs den gamle landevej til storbyen ligger de smukkeste gamle byer
bekendt begge byerne byerne langs den gamle landevej blev bygget dengang man endnu brugte hestevogn

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en bys en flot, velplanlagt og moderne bys arkitektur bør løfte sindet og skabe frirum
bestemt den bys denne flotte, velplanlagte og moderne bys arkitektur løfter sindet og skabe frirum
bekendt byens byens flotte, velplanlagte og moderne arkitektur løftede sindet og skabte frirum

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle byers mange gamle byers byggere ville gerne have startet helt forfra som med New York
bestemt de byers de fleste større byers kloaksystemer har rigeligt med rotter og mus boende
bekendt begge byernes alle byernes lettede befolkninger glædedes ved frihedsbudskabet den 4. maj 1945
NAVNEORD: en bybane, en bybefolkning, en bybo, en byboer, et bybud, en bybus, et bycenter, en bycykel, en bydel, en bydreng, en eller noget byfornyelse, en bygrænse, en bymidte, et bymiljø, en byplanlægning, et bystyre, et byvåben, en byzone, en fødeby, en hjemby, en kulturby, en landsby, en provinsby, en soveby, en stationsby, en storby LEDDANNELSER: hele byen UDSAGNSLED: at nogen går i byen, at nogen går i byen efter noget, at nogen går i byen med nogen, at sende nogen i byen, at nogen maler byen rød, at nogen går galt i byen, at nogen går galt i byen angående noget TILLÆGSORD: bymæssig, bymiljømæssig 

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'dame' fransk låneord parord med det tyske låneord 'en herre'

ubestemt

en dame der kom en nydelig og velklædt dame gående på gaden
bestemt den dame den nydelige og velklædte dame kom gående på gaden 
bekendt damen damen kom ligeså nydelig og velklædt gående på gaden

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle damer mine ærede damer og herrer: Der bor nogle enormt kloge damer i Ugabuggaland 
bestemt de damer de enormt kloge damer, der bor i Ugabuggaland, danser på Ungabungasletten
bekendt begge damerne damerne og herrerne lo da så hjerteligt over komikerens vittige jokes 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en dames en virkelig dames bedste ven er hverken diamant eller hund men hendes herre
bestemt den dames den virkelige dames bedste ven er hverken diamanter eller hunde men hendes herre
bekendt damens damens virkelig bedste ven er såvel diamant som hund samt herre

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle damers nogle skønne damers kærlighed har jeg før haft held til at opnå i Hendes Navn
bestemt de damers de skønnest damers kærlighed har jeg nu igen haft held til at vinde mig i Hendes navn
bekendt begge damernes alle damernes lystcentre skal og må kun pirres på den tilladte måde og til den rette tid

NAVNE: Hjerter Dame, Klør Dame, Ruder Dame Spar Dame NAVNEORD: en anstandsdame, en borddame, en damebedårer, et damebekendtskab, et dameblad, en damecykel, en damefrisør, en damefrisørsalon, en damehat, en dametaske, en dameskrædder, et dameskrædderi, et dametoilet, en dameven, en førstedame, en hofdame, en kassedame LEDDANNELSER: en dammernes ven, en fin dame UDSAGNSLED: at nogen går ud eller skal ud at se på damer, at nogen har en dame, at nogen er nogens dame TILLÆGSORD: dameagtig, damet, dameglad

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'eksempel' et såkaldt '-el'-ord sammenlign med for eksempel 'en cykel', 'et fængsel', 'en gaffel', 'en kartoffel' og lignende - bekendt ental staves både: 'eksemplet' og 'eksempelet'

ubestemt

et eksempel kom med et rigtig godt eksempel på hvordan vi mennesker altid klarer os
bestemt det eksempel det rigtig gode eksempel på hvordan vi mennesker altid klarer os kom med det
bekendt eksemplet igen kom jeg så da med eksemplet på, hvordan vi mennesker altid klarer os

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL bemærk '-el' bliver til '-l'

ubestemt

nogle eksempler giv os nogle gode eksempler på navneords samspil med for eksempel tillægsord
bestemt de eksempler du får disse de gode eksempler på navneords samspil med eksempelvis tillægsord
bekendt begge eksemplerne eksemplerne blev udformet med særligt henblik på at forøge din sproglige indsigt

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et eksempels et klokkeklart skoleeksempels magt over sindet skabte mere godt sprog
bestemt det eksempels det klokkeklare læreeksempels magt over sindet skaber stadig godt sprog
bekendt eksempelets eksemplets magt betyder en hel del for den eksemplariske opførsel

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL bemærk '-el' bliver til '-l'

ubestemt

nogle eksemplers forfatteren arbejder med nogle eksemplariske eksemplers endelige formulering til os
bestemt de eksemplers de mange gode eksemplers magt vil tage over og berige os alle
bekendt begge eksemplernes alle grundeksemplernes beskrivelser beskriver eksempeldannelsens valgte æstetik
NAVNEORD: et grundeksempel, et mønstereksempel, et skoleeksempel, et priseksempel LEDDANNELSER: eksemplets magt, for eksempel, som eksempel, til eksempel UDSAGNSLED: at nogen statuerer et eksempel (overfor nogen), at nogen giver nogen et godt eksempel TILLÆGSORD: eksempelløs, eksempelvis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL 'e' bortfalder i bekendt form

Bemærkninger til ordet: 'familie' et halvgammelt international ord der kommer af latin for tjener og husslave

ubestemt

en familie de to nygifte blev snart til en både stor og velfungerende familie på fem
bestemt den familie den både store og velfungerende familie på fem var engang blot to unge nygifte
bekendt familien familien, ætten, ens herkomst og slægt regnedes for vigtige i det gamle Norden

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle familier nogle få hovedrige familier undertrykte et stakkels, forarmet folk på det groveste
bestemt de familier det stakkels forarmede folk blev undertrykt groft af de få hovedrige familier
bekendt begge familierne familierne landet over samledes om fjernsynsskærmene, indtil computeren kom

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL 'e' bortfalder i bekendt form

ubestemt

en families i en hyggelig rar kærnefamilies skød levede børnene lykkeligt barndomslivet 
bestemt den families i den hyggelige rare kærnefamilies skød lever børnene lykkeligt barndomslivet 
bekendt familiens familiens hyggelige rare skød gav børnene et lykkeligt barndomsliv

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle familiers nogle få bedrestillede familiers børn havde stadig råd til at følge med moden i den tid
bestemt de familiers selv de få bedrestillede familiers børn fik dårlig råd til at følge med moden i den tid
bekendt begge familiernes alle børnefamiliernes udgifter til legetøj blev sat kraftigt i vejret af elektronikindustrien
NAVNEORD: en børnefamilie, et enfamiliehus, et enfamilieshus, et familieanligende, et familiearkiv, et familiebrug, en familieformue, en familiefar, en familieforsørger, en eller noget familiekundskab, et familiegravsted, en familiehemmelighed, noget familiehygge, et familieliv, et familiemedlem, et familiemønster, et familienavn, en eller noget familieplanlægning, en eller noget familiepleje, en familieret, en familiesammenføring, en familiesammenkomst, en familiestrid, et familieskab, en familievejleder, en familievogn, en familieydelse, en kernefamilie, en plejefamilie, en storfamilie, en svigerfamilie, et tofamiliehus, et tofamilieshus LEDDANNELSER: i familiens skød, den pukkelryggede familie UDSAGNSLED: at nogen stifter familie (med nogen) at nogen er i familie med nogen TILLÆGSORD: familieegnet, familieminded, familiemæssig, familiær 

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'firma' henviser mest til en moderne forretningsvirksomhed, men ordets rødder har også andre former så som *et firmament' og 'en konfirmand'

ubestemt

et firma direktøren grundlagde et senere berømt børsnoteret firma i sin garage
bestemt det firma det senere berømte børsnoterede firma grundlagde direktøren i sin garage
bekendt firmaet så direktøren grundlagde altså firmaet, der senere blev børsnoteret, i sin garage

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle firmaer der opstod hurtigt nogle helt nye softwarebaserede kæmpefirmaer
bestemt de firmaer de helt nye softwarebaserede kæmpefirmaer opstod hurtigt 
bekendt begge firmaerne firmaerne solgte deres digitale produkter billigt til de mange millioner platforme

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et firmas et velkonsolideret og velindtjenende firmas grundvold rystes ikke så let
bestemt det firmas det velkonsoliderede og velindtjenende firmas grundvold rystes ikke så let
bekendt firmaets firmaets velkonsoliderede og velindtjenende grundvold rystedes ikke

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle firmaers nogle nye elektronikfirmaers indtjening oversteg langt de traditionelle firmaer
bestemt de firmaers de nye spændende elektronikfirmaers indtjening oversteg alle forventninger
bekendt begge firmaernes firmaernes nye ledelsesstruktur gav medarbejderne langt bedre muligheder
NAVNEORD: et bilfirma, et edb-firma, en eller noget firmabeskatning, en firmabil, en firmadannelse, en firmafest, noget firmafrugt, et firmafundament, noget firmaidræt, et firmament, en firmamobil, et firmanavn, et firmaregister, en firmarejse, en firma-T-shirt, en konfirmand, en konfirmationsfest, en eller noget konfirmationsforberedelse, en konfirmationsgave, noget konfirmationstøj, et pr-firma, et verdensfirma LEDDANNELSER: borgerlig konfirmation, kirkelig konfirmation UDSAGNSLED: at nogen leder et firma, at nogen opretter et firma, at nogen starter eget firma, at nogen stifter et firma, at nogen tegner firmaet TILLÆGSORD: firmamæssig, firmaorienteret

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'form' mange betydninger (multiordinalt) ikke at forveksle med det samme ord som redskabsordet 'en form' bøjet efter grundform 2 se eventuelt dette her

ubestemt

en form kunstneren giver nu sit kunstværk en første foreløbig skitseform
bestemt den form nu giver kunstneren sit kunstværk den første foreløbigt skitserede form
bekendt formen formen både den ydre ramme og det fysiske velbefindende betyder meget

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle former den tøs har nogle dejlige, håndvenlige former, det kan enhver da se
bestemt de former den tøs med de dejlige, håndvenlige former kan vi alle sammen godt lide at se på
bekendt begge formerne formerne på den tøs er bare så dejlige, runde, håndvenlige og indbydende at se på

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en forms han arbejdede meget med at få en elegant forms udtryk fæstnet på papiret
bestemt den forms den faste, elegante forms kurver vil nok altid fange mandens øje og ildhu
bekendt formens formens bløde konturer blev smukt hyldet i den skønne silke med den dybrøde farve

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle formers hun viser bare nogle flotte og dejligt sexede formers pirrende syn bag sit slør
bestemt de formers de flotte og dejligt sexede formers pirrende syn viser hun gerne bag sit dydige slør
bekendt begge formernes formernes dejlige og flot sexede syn viser hun gerne til sin elskede i elskovsnatten
NAVNEORD: en admiralsuniform, en ansigtsform, et avisformat, et billedformat, en boreplatform, en bydeform (imperativ), en bøjningsform, en deformation, en deformering, en deformitet. en desinformation, en grundform, et folioformat, en formalisering, en formalisme, en formalist, en formalitet, et format, en formation, en formationsflyvning, en formel, en formgiver, en formgivning, en formlære (morfologi), en formning, en formningslærer, en formeringsevne, en formeringsmetode, en formsag, en eller noget formskrift, en formssag, en formular, en fremtrædelsesform, en gallauniform, en generalsuniform, en handleform (aktiv), en hesteskoform, en hotelplatform, en høflighedsformel, en information, en informationsafdeling, noget informationsformidling, en informationskilde, en informationspligt, et informationssamfund, en informationssøgning, en eller noget informationsteknologi, en informationsvidenskab, en informering, en eller noget konformitet, en eller noget konformisme, en konformismetendens, en konformismetrang, en kortform, en lideform (passiv), et lommeformat, en marchformation, en misinformation, en navneform (infinitiv), en eller noget nonkonformitet, en olieplatform, en omformer, et papirformat, en pasform, en pensionsreform, en performance, en performans, en platform, en politiuniform, en pulverform, en reform, en reformation, en reformator, en skoleuniform, en spejderuniform, en stuepigeuniform, en reformbevægelse, en reformering, en reformisme, en reformist, en reformiver, en reformvirksomhed, en skattereform, en skyformation, et skærmformat, en sonateform, et standardformat, en styreform, et tabloidformat, en tillægsform (participium), en tilstandsform, en topform, en transformation, noget transformationsgrammatik, en transformator, et transformatoranlæg, en transformatorbeholder, en transformatorkapacitet, en transformatorstation, en transformation, en transformer, en transformering, en troskonformisme, en trylleformular, en udformning, en uniform, en uniformering, nogle uniformsbukser, en uniformsfrakke, en uniformskasket, noget velformethed, en væskeform LEDDANNELSER: A5-format, A4-format, A3-format, A2-format, A1-format, datids tillægsform (præteritum participium), formale fag, formale videnskaber, juridiske formler, kemiske formler, kort tillægsform (præteritum participium), kønnet formering, lang tillægsform (præsens participium), matematiske formler, nutids tillægsform (præsens participium), Reformationen, Reformismen,, til nogens information, ukønnet formering UDSAGNSORD: at deformere, at formalisere, at formatere, at formere, at formgive, at formskære, at informere, at omforme, at reformere, at transformere, at udforme, at uniformere, 
UDSAGNSLED: at nogen former noget, at nogen formerer sig, at nogen har format, at nogen har former, at nogen holder på formerne, at nogen holder formen, at nogen informere nogen om noget, at noget former sig på en given måde, at noget transformere noget eller nogen, 
TILLÆGSORD: deform, dråbeformet, ensformig, fodformet, formal, formaliseret, formalistisk, formel, formelig, formfuldendt, formløs, formløshed, formidabel, informationsvidenskabeligt, informativ, konform, kugleformet, lovformelig, proforma, reformivrig, reformatorisk, reformeret, stavformet, uformel, uformelig, uniform, velformet

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'gud' har flere betydninger (multiordinalt): 'en gud' og det monoteistiske navn 'Gud' 

ubestemt

en gud Thor kan nok kaldes en meget populær nordisk gud både nu og i gamle dage
bestemt den gud både nu og i gamle dage kan Thor nok kaldes den mest populær nordisk gud 
bekendt guden guden, som man både nu og før fortæller og altid fortalte mange historier om, er Thor

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle guder nogle af fortidens skønneste guder lever vi stadig med i vort sprog og kultur
bestemt de guder mennesker har de guder de selv skaber og de eneste sande guder giver vi liv
bekendt begge guderne alle guderne fra gamle dage husker vi ikke, men alle guderne, som vi husker, ærer vi

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en guds en virkelig god og menneskevenlig guds myter er også altid sjove, som Thors er
bestemt den guds den virkelig gode og menneskevenlige guds myter er også altid sjove, som Thors er
bekendt gudens gudens virkelig gode og menneskevenlige myter er også ofte sjove som med Thors

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle guders nogle barmhjertige og hjælpsomme guders indsats må have frelst hunden fra kattepinen
bestemt de guders de barmhjertige guders yndlingshund blev frels fra kattepinen med hestekuren
bekendt begge gudernes alle gudernes pris kan kun synges abstrakt - men blandt gudernes tal husk du da nu Nuit
NAVNEORD: en afgud, Afguden, noget afguderi, et afgudsbillede, en eller noget afgudsdyrkelse, en afgudskirke, en afgudsminaret, en afgudssynagoge, et afgudstempel,  en afgudstjeneste, noget enguderi, noget flerguderi, en eller noget forgudelse, en friluftsgudstjeneste, en gud, Gud, et gudbarn, en guddatter, en guddom, en eller noget guddommelighed, en eller noget guddomskraft, et gudebillede, en gudedrik, en gudekreds, et gudesagn, en gudetro, en gudfader, en gudfar, en gudmoder, en gudmor, en guds velsignelse, en gudsbespottelse, en gudsbevidsthed, en gudsdyrkelse, en gudsfornægter, en gudsfrygt, en gudstjeneste, en gudsvelsignelse, en gudsøn, en halvgud, Herre Gud, høstgudstjeneste, en julegudstjeneste, en krigsgud, en kærlighedsgud, en midnatsgudstjeneste, en solgud, en vejrgud LEDDANNELSER: for guds skyld, Gud, Gud!, Gud bevare Danmark!, gud bevares, gudbevares, gud bevare og velsigne dig, guderne bevare og velsigne dig, gud døde mig, guderne døde mig, gudfader, gudfader bevares, gudfader i skideskuret, gud hjælpe mig, gudhjælpemig, guderne hjælpe mig, gudernehjælpemig, gud og hvermand, gud ske lov, gudskelov, gud ske tak og lov, Gudenåen, Gudhjem, en gudinde, Gudinden, en guds velsignelse af noget, herre gud, I guder, i Guds navn, Jesus Kristus Guds Søn, de nordiske guder, de olympiske guder, den treenige gud,  ved gud, ved guderne UDSAGNSORD: at forgude UDSAGNSLED: at Gud monne velsige og bevare nogen TILLÆGSORD: gudelig, gudbenådet, guddommelig, gudfrygtig, gudhengiven, gudløs, gudsforgående, gudsforgået, gudsforladt, gudsjammerlig, ugudelig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'herre' danner modsat parord med både 'en frue' og 'en dame' ordets rødder går også igen i ord som 'at herse' og 'at herske' 

ubestemt

en herre Olsen hedder en lille smuk herre som du kan se derovre
bestemt den herre den lille smukke herre, som du kan se derover, hedder Olsen
bekendt herren Herren som skabte alt på jord, skabet vel også dette bord! (sex og hor?)

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle herrer mine damer og herrer: Der bor også  nogle ret  så kloge herrer i Ugabuggaland 
bestemt de herrer mine damer og herrer: Der bor også  nogle kloge herrer i Ugabuggaland 
bekendt begge herrerne damerne og herrerne lo da så hjerteligt over komikerens vittige udspil

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en herres en myndig, jovial og dog kyndig herres herredømme prises af hans dame, hans frue
bestemt den herres den myndige, joviale og dog kyndige herres herredømme kan ikke prises nok
bekendt herrens herrens myndige, joviale og dog kyndige herredømme kunne ikke prises nok

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle herrers nogle dybt seriøse herres lange forarbejde resulterede i Junigrundloven 
bestemt de herrers da de opmødte herrers blikke først blev fæstet på Frk. Violas yndigheder, da blev de alle tavse
bekendt begge herrernes bordherrernes lystne lem stod herrestive, mens Frk. Viola vimsede rundt i viste sig frem

NAVNEORD: en bordherre, en borgherre, en bygherre, en enehersker, et eneherredømme, en feltherre, en feudalherre, en friherre, en friherreinde, en herreafdeling, et herreblad, et herredømme, en herreekvipering, en herrefed, et herrefolk, en herrefrisør, en herregård, en herregårdsskytte, en herrekjole, en herreklasse, en herremand, noget herreparfume, nogle herresko, et herresæde, et herretoilet, en eller noget herretække, en herretøjsforretning, et herreværelse, en hersen, noget herseri, et herskab, en hersker, en herskerinde, en herskernatur, en herskesyge, et herskabshus, en kammerherre, en kammerherreinde, en krigsherre, et overherredømme, en rådsherre, en sejrherre, en selvhersker, en stamherre, en verdenshersker, et voldsherredømme LEDDANNELSER: Gud Herren, herregud!, Herren, Herrens Mark, herrens vejr, ingen herregård, hr., Vor Herre, vorherre bevares, husets herre, i det Herrens år, mine damer og herrer, UDSAGNSORD: at herse, at herske UDSAGNSLED: at nogen er herre over noget, at noget er på herrens mark, at nogen hersker over nogen eller noget TILLÆGSORD: herrefedt, herregodt, herreløs, herrens, herskabelig, herskesyg

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'krone' et gammelt importord der har flere betydninger (multiordinalt)

ubestemt

en krone nu lancerede da så Nationalbanken en gylden enkrone, der holdt i mange år
bestemt den krone nu lancerede da så Nationalbanken den gyldne enkrone, der holdt i mange år
bekendt  kronen på et tidspunkt i landets historie indførtes så kronen som møntenhed

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle kroner jeg mangler nogle flere opsparingskroner på kontoen, før jeg kan købe ind
bestemt de kroner jeg regner med at have de sidste nødvendige kroner til efteråret
bekendt begge kronerne begge kronerne ses tydeligt, både Nilens øvre og den nedre krone

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en krones en prægtigt guldprydet, kunstfærdigt smykket kongekrones værdi er stor
bestemt den krones den prægtige guldprydede, kunstfærdige, smykkede kongekrones værdi er større
bekendt kronens kongekrones kunstfærdigt smykkede prægtige guldprydede værdi er størst

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle kroners sådan nogle gamle slidte kroners værdi for møntsamleren skal ikke undervurderes
bestemt de kroners de forskellige porcelænskroners placering i munden kan ses på røntgenfotografiet 
bekendt begge kronernes kronernes pålydende værdi var kun ca.  20 kr. men deres samlerværdi løb op i millioner
NAVNE: Kronborg, Kronegekko, Kronekilde, Kronjylland, Landskrona og mange andre lignende navne i Norden NAVNEORD: en blomsterkrone, en borekrone, en digekrone, en enkrone, en femhundredekroneseddel, en femhundredkroneseddel, en femkrone, en hundredkroneseddel, en jacketkrone, en kejserkrone, en kongekrone, et kronblad, et krondyr, en krondyrfilet, en krondyrkølle, en krondyrmørbrad, en kroneautomat, en kronebehandling, et kronelys, en kronemuffe, en kronepære, en kronfoged, et eller noget krongods, en kronhjort, en kronjuvel, et kronjuvelbryllup, en kronkoloni, en kronprins, en kronprinsesse, en kronragning, nogle kronregalier, et kronrør, et kronrørsleje, et kronvidne, noget kronvildt, en kronvildtjagt, en krystallysekrone, en lysekrone, en pavekrone, en porcelænskrone, en prismekrone, en prismelysekrone, en tandkrone, en tikrone, en tokrone, en tornekrone, en tornekroning, en trækrone, en tyvekrone LEDDANNELSER: Danske kroner (DKK.), effektiv kronekurs, islandske kroner (ISK), kr., Kronekursen, Kronen, norske kroner (NOK), plat eller krone, plat og krone, svenske kroner (SEK) UDSAGNSORD: at krone, at kronrage, at tornekrone UDSAGNSLED: at nogen ikke giver en krone for noget, at nogen kroner nogen (til noget), at nogen sætter kronen på værket, at nogen tornekroner nogen (til noget), at noget krones med held TILLÆGSORD: hæderkronet, kronraget, ukronet

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'kvinde' et gammelt ord udviklet fra en flertals ejefaldsform af ordet 'en kone' danner modsvarende parord med navneordet 'en mand' se eventuelt her

ubestemt

en kvinde en god og kærlig kvinde hjalp forfatteren med livets ophold
bestemt den kvinde med livets ophold hjalp den gode og kærlige kvinde forfatteren
bekendt kvinden kvinden, der var så god og kærlig, hjalp forfatteren med livets ophold

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle kvinder der står nogle kloge gamle kvinder og snakker nede ved landsbyens gadekær
bestemt de kvinder de kloge gamle kvinder står tit og snakker nede ved landsbyens gadekær
bekendt begge kvinderne kvinderne samles ved gadekæret og snakker deres kloge kvindesnak

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en kvindes en fri, selvstændig dog bundet og underdanig kvindes kærlighed er det et ideal?
bestemt den kvindes den frie, selvstændige dog bundne, underdanige kvindes kærlighed er det ideelt?
bekendt kvindens kvindes frie, selvstændige dog bundne og underdanige kærlighed er et paradoks!

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle kvinders nogle vise men også praktisk handlekraftige kvinders indgriben standsede teenagefedme
bestemt de kvinders de vise men også praktisk handlekraftige kvinders indsats standsede teenagefedmen
bekendt begge kvindernes kvindernes resultater med at standse teenagefedme blev mønstereksempler for andre
NAVNEORD: en dannekvinde, en forkvinde, en kvindebedårer, en kvindebevægelse, et kvindeblad, en kvindebog, noget kvindeboksning, et kvindecenter, en kvindecenterbeboer, en kvindecenterleder, et kvindecykelløb, noget kvindeemancipation, et kvindeideal, en kvindeidentitet, en kvindeidræt, noget kvindeishockey, en kvindehader, en kvindehandel, et kvindehus, et kvindehåndboldhold, et kvindehåndboldlandshold, en kvindejagt, en kvindejæger, et kvindejob, en kvindekamp, en kvindekender, en kvindeklinik, et kvindekor, noget kvindekøn, en eller noget kvindelighed, en kvindelist, et kvindeliv, et kvindeløb, et kvindemagasin, en eller noget kvindemagt, en kvindemesse, et kvindenavn, et kvindenetværk, et kvindemuseum, en kvindeomskæring, et kvindeoprør, en kvindeorganisation, en kvindepolitik, en kvindepolitiker, en kvindeportal, et kvindeprogram, en eller noget kvindepsykologi, en kvindesag, en kvindesagsforkæmper, en kvindesagskvinde, et kvindesind, en kvindesmedje, noget kvindesnak, en kvindesygdom, et kvindesymbol, noget kvindesvømning, et kvindetegn, en kvindetype, noget kvindetøj, en eller et kvindetække, en eller noget kvindeundertrykkelse, et kvindeunivers, en kvindevalgret, en kvindevalgretsforening, noget kvindevold, en eller noget kvindevisdom, en kvindeøl, et eller nogle kvindfolk, en sportskvinde, en tillidskvinde, en troldkvinde, en eller noget ukvindelighed LEDDANNELSER: Kvindebevægelsen, Kvindekønnet, Kvindesagen, Kvinderegensen, Kvinderådet TILLÆGSORD: kvindagtig, kvindekær, kvindelig, kvindemæssig, ukvindelig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'menneske' et gammelt ord - der danner mange sammensatte ord og led herunder også tillægsord, hvorfra ordet selv stammer

ubestemt

et menneske et velstegt menneske smager udmærket synes lækkersultne kannibaler
bestemt det menneske kannibalerne synes at det velstegte menneske smagte udmærket
bekendt mennesket mennesket, velstegt, kogt, røget, saltet, tørret eller gerne råt smager kannibalen godt

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle mennesker mennesker, stegte, kogte, røgede, saltede eller tørrede smager kannibaler godt
bestemt de mennesker de stakkels mennesker, kannibalerne tilberedte, smagte faktisk ret godt
bekendt begge menneskerne hvis alle menneskerne i hele verden fik lov til at lege, ville vi få en bedre verden

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et menneskes et jævnt og enkelt menneskes behov har ikke så store krav til tilværelsen
bestemt det menneskes det jævne og enkle menneskes behov har ikke de store krav til tilværelsen
bekendt menneskets menneskets krav til tilværelsen virker vel menneskeligt, medmenneskeligt?

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle menneskers med nogle få dygtige og arbejdsomme menneskers anstrengelse blev problemet løst
bestemt de menneskers de forsamlede menneskers samlede indstilling til præsidenten lød klart: Befri Peltier!
bekendt begge menneskernes vi forsøger at realiserer alle menneskernes konstruktive forestillinger om verdensfred
NAVNEORD: et A-menneske, et B-menneske, et cromagnonmenneske, et fortidsmenneske, et friluftsmenneske, et følelsesmenneske, et hjemmemenneske, et hjertemenneske, et hulemenneske, et medmenneske, noget medmenneskelighed, en menneskeabe, en menneskealder, en menneskeart, et menneskebarn, noget menneskeblod, en menneskecelle, en menneskedukke, et menneskedyr, en menneskefigur, en menneskefisker, en menneskefod, noget menneskeføde, en menneskehader, en eller noget menneskehandel, en menneskehed, en menneskehjerne, et menneskehjerte, en menneskehånd, en menneskejagt, en menneskejæger, en menneskekender, nogle menneskeknogler, en menneskekrop, en eller noget menneskekundskab, noget menneskekærlighed, noget menneskekød, et menneskelegeme, et menneskeliv, et menneskeoffer, en menneskeofring, en menneskeopfattelse, en menneskepligt, en menneskeret, en menneskerettighed, en menneskerettighedsdomstol, en menneskerettighedserklæring, en menneskerettighedsforkæmper, en menneskerettighedskommission, en menneskerettighedsorganisation,  et menneskeskelet, noget menneskesmugling, et menneskesyn, en menneskeven,  noget menneskevenlighed, et menneskeværd, en menneskeæder, et menneskeår, et neandertalmenneske,  et nutidsmenneske, et ordensmenneske, et overmenneske, et overmenneskeideal, en overmennesketeori, et slangemenneske, et undermenneske, et umenneske, et urmenneske LEDDANNELSER: nyt og bedre menneske, Menneskehedens Vugge, Menneskerettighederne, Menneskerettighedserklæring, Menneskesønnen UDSAGNSLED: at nogen aldrig bliver menneske igen, at nogen føler sig som et nyt og bedre menneske TILLÆGSORD: almenmenneskelig, medmenneskelig, menneskefjendsk, menneskekærlig, menneskelig, menneskeskabt, menneskevenlig, menneskeædende,  umenneskelig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'million' egentlig et talord der også indgår i nogle få orddannelser forkortet 'mio.' eller 'mill.' eller erstattet med forstavelsen 'mega-' der også bruges i orddannelser hvor tallet 106 eller en million anvendes

ubestemt

en million enhver garvet lottospiller drømmer om at vinde en lottomillion eller to
bestemt den million den garvede lottospiller drømmer om at vinde den lottomillion 
bekendt millionen allerede i 1971 rundede besøgstallet på Christiania millionen

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle millioner drømmen om at få fat i nogle millioner kroner ridder de fattige som en mare
bestemt de millioner de mange millioner, jeg endelig fik fat i, brugte jeg til at få et bedre liv og til at investere
bekendt begge millionerne blandt millionerne af beboere i verden må der da findes én, som kan hjælpe mig nu

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en millions en vundet millions betydning for resten af ens liv, skal ikke underdrives
bestemt den millions den vundne millions betydning for resten af livet, skal stadig ikke underdrives
bekendt millionens millionens afgørende betydning for mit liv bør ikke undervurderes 

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle millioners nogle flere millioners udbetaling til min konto sætter jeg stadig pris på
bestemt de millioners de sidste af de mange millioners investeringer går  til mikrolån og godgørenhed
bekendt begge millionernes alle millionernes samlede renteafkast blev geninvesteret på millionærkontoen
NAVNEORD: en aktiemillionær, en lottomillionær, en oliemillionær, en mangemillionær, en megamillionær, en million, en millionby, noget millionbøf, en milliondel, en milliontedel, den millionte, en millionformue, en millionindtægt, en millioninvestering, en millionær, en millionærkonto, nogle millionærvaner, en millionøse, en multimillionær, en nettomillionær LEDDANNELSER: millioner af noget, mega UDSAGNSLED: at nogen bliver millionær på noget, at nogen er millionær i noget TILLÆGSORD: millionvis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'minut' egentlig en måleenhed forkortet 'min' og kun anvendt om præcis eller anslået tid

ubestemt

et minut lige et lille, kort minut  til så kommer jeg med nogle flere eksempler
bestemt det minut efter det lille, korte minut  kom jeg så lige med nogle flere eksempler til
bekendt minuttet metroen kom præcis på minuttet eller 'på minutten', som nogle sagde

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL '-t' konsonantfordobling

ubestemt

nogle minutter efter nogle indledende minutter kom taleren til, hvad han ville sige om tidens gang
bestemt de minutter efter de første fem minutter blev der helt stille i salen, for nu kom berømtheden ind
bekendt begge minutterne minutterne gik så langsomt, som var de dage, og dog gik der kun et øjeblik

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-t' i bekendt

ubestemt

et minuts for et lille kort men intenst minuts salige fryd havde han arbejdet i mange år
bestemt det minuts for det lille korte men intense minuts salige fryd havde kunstneren arbejdet i mange år
bekendt minuttets efter minuttets dybe stilhed gik alle tilbage til den daglige dont

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL '-t' konsonantfordobling

ubestemt

nogle minutters efter nogle få minutters ventetid kom vi endelig ind til Jens Olsens Verdensur 
bestemt de minutters efter de indledende minutters følen hinanden på tænderne blev de gode venner
bekendt begge minutternes alle minutternes gang bliver tydeligt afmærket på den tværgående tidslinje
NAVNEORD: et længdeminut, et minutbrød, en minutpris, en minuttæller, en minutviser LEDDANNELSER: i minuttet, i samme minut, lige på minutten, lige på minuttet, min., om et minut, om nogle minutter, på et minut, på nogle minutter TILLÆGSORD: minutiøs, minutlang, minutvis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'mulighed' navneord skabt med den navneordsdannende efterstavelse '-hed' til tillægsordet 'mulig' ordet indgår i mange orddannelser og led som anført her:

ubestemt

en mulighed vi har altså nu kun en eneste realistisk mulighed tilbage, som vi må anvende
bestemt den mulighed den eneste realistiske mulighed, vi altså nu kun har tilbage, vil vi anvende
bekendt muligheden endelig indså de så muligheden for at anvende en mere realistisk løsning

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle muligheder bare giv de unge nogle gode muligheder for at udfolde sig, så skaber de fremtiden
bestemt de muligheder de bedste muligheder for at udfolde sig får man, når man får fred og ro og legerum
bekendt begge mulighederne alle mulighederne for at fremme det nye samfunds udvikling blev udnyttet maksimalt

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en muligheds vi giver de fattige en god, holdbar og solid muligheds chancer for at blive rige
bestemt den muligheds vi gav de fattige den gode, holdbare og solide muligheds chancer for rigdom
bekendt mulighedens om mulighedens betingelser bedres så o.k. - men ellers ser jeg ingen mulighed

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle muligheders nogle uventede muligheders grænser skulle overskrides før det umulige lykkedes
bestemt de muligheders de sidste fortvivlede muligheders anstrengelser førte til sejren over fjendens folk
bekendt begge mulighedernes alle mulighedernes bagdele blev afvejet mod mulighedernes fordele
NAVNEORD: en altmuligmand, en mulighedsafsøgning, en mulighedsafvejning, en mulighedsbetingelse, et mulighedsspektrum LEDDANNELSER: al mulig, mulighedernes grænse, ubegrænsede muligheder, det er/var vel ikke muligt? UDSAGNSORD: at muliggøre, at umuliggøre, UDSAGNSLED: at nogen eller noget muliggør noget, at nogen eller noget umuliggør noget TILLÆGSORD: kropumulig, mulig, muligvis, pløkumulig, umulig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'møde' findes også som udsagnsord 'at møde'

ubestemt

et møde bare jeg kunne få et ordentlig møde i stand med den mand, ville det være skønt
bestemt det møde det var skønt, da jeg endelig fik det ordentlige møde i stand med den mand
bekendt mødet formødet blev således afholdt inden selve mødet med den mand,  jeg mødte

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle møder der blev først holdt nogle indledende og praktisk forberedende møder
bestemt de møder de første indledende og praktisk forberedende møder blev holdt dengang
bekendt begge møderne møderne drejede sig mest om det indledende og de praktiske forberedelser

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

et mødes efter et enkelt rosenrødt farvet mødes stormfulde forelskelse blev de kærester
bestemt det mødes efter det enkelte rosenrødt farvede mødes dybtfølte forelskelse blev de kærester
bekendt mødets mødets stormfulde rosenrødt farvede forelskelse førte til forlovelse

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle møders nogle enkelte medlemsmøders referat viser, at parterne endelig viste imødekommenhed
bestemt de møders de hastemøders snak og de følgende formøders aftaler førte til topmødernes beslutning 
bekendt begge mødernes mødernes egentlige forløb kan altid ses i de mødepligtige mødereferater

NAVNEORD: et aktionærmøde, et bønnemøde, et direktionsmøde, et fremmøde, et frokostmøde, et gruppemøde, et medlemsmøde, en mødedato, en mødedeltager, en mødeindkaldelse, en mødeleder, en mødekalender, en mødepligt, et mødereferat, et delegeretmøde, et formøde, et forældremøde, et hastemøde, en imødekommelse, en eller noget imødekommenhed, et ministermøde, et opmøde, et plenarmøde, et plenummøde, et pressemøde, et rabaldermøde, et retsmøde, et stormøde, et stævnemøde, et telefonmøde, et topmøde, et videokonferencemøde, et vælgermøde, et årsmøde LEDDANNELSER: i møde, mødet er hævet! UDSAGNSORD: at imødekomme, at imødese, at møde, at mødes - heraf: at nogen imødegår nogen eller noget, at nogen imødeser noget, at nogen kommer nogen i møde, at nogen møder et sted en tid, at nogen møder nogen eller noget, at nogen møder frem, at nogen møder op, at nogen mødes på halvvejen UDSAGNSLED: at nogen holder møde, at nogen kommer nogen i møde, at nogen ser noget i møde, at nogen sidder i møde, at noget slår nogen i møde TILLÆGSORD: imødekommende, mødepligtig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'måde' har mange betydninger (multiordinalt) indgår i mange faste og løse orddannelser og led også indenfor grammatikken, hvis 'mådesformer' angives med deres internationale betegnelser i parentes

ubestemt

en måde lad os da bare finde en fredelig og rolig måde at løse problemet på
bestemt den måde lad os da bare finde den fredelige og rolige måde at løse problemet på
bekendt måden vi fandt da måden, hvorpå vi fredeligt og roligt kunne løse problemet

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle måder der må da findes nogle rimelige og ordentlige måder, vi kan få lært dig grammatik på
bestemt de måder de mest rimelige og ordentlige måder at få dig lært grammatik på findes her
bekendt begge måderne alle læremåderne blev brugt med måde, og vi viste også mådehold med det umådelige

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en mådes en behagelig væremådes kendetegn omfatter en rolig stemmeføring
bestemt den mådes den behagelige væremådes kendetegn indbefatter ens rolige stemmeføring
bekendt mådens talemådens egentlige betydning kender vel især Jensen, du ved, Sovsen Jensen

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle måders nogle forskellige fremgangsmåders tekniske implikationer blev diskuteret
bestemt de måders endelig besluttede man sig for de løsningsorienterede fremgangsmåders implikation
bekendt begge mådernes alle fremgangsmådernes præcise handlemåde beskrives i manualen så: RTFM!
NAVNEORD: en arbejdsmåde, en bydemåde (imperativ), en fortællemåde (indikativ), en fremgangsmåde, en handlemåde, en levemåde, en læsemåde, en malemåde, en mådesform (modus), et mådehold, en eller noget mådeholdenhed, en mådeholdpolitik, en elle noget mådelighed, et mådesudsagnsord (modalverbum), en navnemåde (infinitiv), en stavemåde, en synsmåde, en talemåde, en tænkemåde, en udtryksmåde, en eller noget umådeholdenhed, en væremåde, en ønskemåde (optativ) LEDDANNELSER: fremsættende måde (indikativ), ikke i (den) mindste måde, med måde, over al måde, på alle måder, på enhver måde, på mange måder, på nogen måde, tak i lige måde UDSAGNSLED: at nogen holder måde med noget TILLÆGSORD: mådeholden, mådeholdende, mådelig, overmåde, umådeholden, umådeholdende, umådelig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'måned' egentlig en måleenhed for tid forkortet 'md.' eller 'mnd.' samme ord som 'en måne' som med andre tidsudtryk og ord for måling knytter ordet gerne navneord til sig uden genitiv, sammenlign for eksempel 'et minut' og 'en million'

ubestemt

en måned vi har altså en hel, herlig fuld måned tilbage af ferien endnu?
bestemt den måned vi har altså denne hele, herlige fulde måned tilbage af ferien endnu?
bekendt måneden vi ferierede altså herligt hele resten af måneden

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle måneder efter nogle lange hårde træningsmåneder lykkedes det mig at lære asana ordentligt
bestemt de måneder jeg fortryder aldrig de hårde, beslutsomme træningsmåneder, før jeg mestrede asana
bekendt begge månederne for som månederne gik, blev jeg både smidigere, roligere og fik store selvhealingsevner

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en måneds efter en enkel måneds tid med udvikling begyndte vi at producere varen til salg
bestemt den måneds efter denne enkle måneds tid med udvikling begynder vi at producere varen
bekendt månedens omkring månedens første dage steg salget i butikken gerne betydeligt

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle måneders efter nogle lange måneders hårde træning lykkedes det mig at lære asana
bestemt de måneders jeg fortryder aldrig de hårde, beslutsomme måneders træning, før jeg mestrede asana
bekendt begge månedernes i forårsmånedernes lange lyse nætter og dage synger nattergalen sin skønsang
NAVNEORD: en efterårsmåned, en forårsmåned, et månedsblad, et månedsbær, et månedskort, en månedslov, en månedsløn, et månedsskifte, en julemåned, Julemåneden, en sommermåned, en vintermåned LEDDANNELSER: i måneden, i månedsvis, om måneden, om en måned, om en måneds tid, om nogle måneder, pr måned, på en måned, på nogle måneder TILLÆGSORD: månedgammel, månedlang, månedlig, mdl., månedsvis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'område' sammensat af biordet 'om' og udsagnsordet 'at råde' og med mange betydninger (multiordinalt)

ubestemt

et område de anlagde denne vikingeborg i et dejligt, naturskønt område med havudsigt
bestemt det område i det dejlige, naturskønne område med havudsigt anlagde de denne vikingeborg
bekendt området i området med den dejlige, naturskønne havn bygger Thorulf  borg

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle områder indenfor visse klart indlærte områder af grammatikken blev læser ret kvik
bestemt de områder læser blev ret skrap indenfor de klart indlærte områder af grammatikken
bekendt begge områderne områderne indenfor grammatikken som læser blev ret så god til omfattede navneord

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

et områdes bag et nøje afgrænset grønt områdes indhegning indrettedes en hundeløbegård
bestemt det områdes bag det afgrænsede grønne områdes indhegning indrettes en hundeløbegård
bekendt områdets alle områdets beboere har i denne sag samlet stemt ja til områdefornyelsen

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle områders nogle nye satsningsområders investeringer gav ganske hurtigt et betragteligt afkast
bestemt de områders de berørte områders beboerrepræsentanter holdt en hyggelig frokost i områdecafeen
bekendt begge områdernes alle fagområdernes arbejdsgange blev fuldstændigt forvandlet af computersystemerne
NAVNEORD: et byområde, et grænseområde, et landområde, et naturområde, en områdeansvarlig, en områdeavis, et områdecenter, et områdediagram, en områdedirektør, et områdefag, en områdefornyelse, et områdehospital, en områdeinstitution, en områdeklassificering, en områdekode, et områdekontor, et områdeløft, et områdenummer, et områdemøde, en områdeoverenskomst, en områdeplan, en områdepris, et områderåd, et områdesekretariat, en områdesikring, et områdestudie, et områdestævne, et områdetillæg, en områdevagt, et regnområde, et satsområde, et satsningsområde, et skovområde, et slumområde, et sommerhusområde, et vådområde LEDDANNELSER: grønt område, privat område UDSAGNSLED: at nogen er førende på området TILLÆGSORD: områdemæssig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'pige' til en hvis grad mangetydigt (multiordinalt) omkring kvindekønnet indgår som sådan i mange orddannelser og led

ubestemt

en pige der kom en lille dreng og en stor pige gående op ad havegangen
bestemt den pige den søde og indtagende unge pige, du ser derovre, er min datter
bekendt pigen pigen, som du ser derover, er min søde og indtagende datter

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle piger pigeskolen har nogle virkeligt dygtige og veltrænede piger i afgangsklassen
bestemt de piger de virkeligt dygtige og veltrænede piger i afgangsklassen gør pigeskolen ære
bekendt begge pigerne pigerne fra pigeskolen og pigerne fra pigekoret holdt en rigtig pigekomsammens 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL -e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en piges ingen kan vist virkelig fuldt kende en ung, smuk og livslysten piges indre sind
bestemt den piges den unge, smukke og livslystne piges indre sind kan ingen vel virkelig kende fuldt ud
bekendt pigens pigens indre sind kan vel ingen uden hun selv og Han virkelig kende?!

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle pigers nogle stærke og stålsatte tidligere bandepigers indsats stoppede pigevolden i området
bestemt de pigers de smukkeste pigers deltagelse i den skønhedskonkurrence sikrede stor æstetisk nydelse
bekendt begge pigernes gadepigernes forhold bedredes, da de endelig fik polititilladelse og sundhedskontrol
NAVNEORD: en allemandspige, en barnepige, en brudepige, en gadepige, en kokkepige, en lillepige, en massagepige, en pigeaften, en pigeaktivitet, en pigebande, et pigebarn, en pigebedårer, et pigebillede, et pigeblad, en pigebog, nogle pigebukser, en pigecykel, en pigedrøm, en pigefest, en pigefilm, noget pigefnidder, noget pigefodbold,  en pigefrokost, en pigefødselsdag, en pigegarde, en pigegave, en pigegruppe, et pigehjem, et pigehjerte, noget pigehygge, noget pigehåndbold, en pigejakke, en pigejæger, et pigekammer, en pigekjole, en pigeklub, et pigekor, en pigeleg, noget pigelegetøj, en pigelil, et pigeliv, noget pigemad, en pigemiddag, en pigemode, en pigemodel, et pigenavn, et pigepanel, en pigepolterabend, et pigeproblem, et pigeprojekt, nogle pigesandaler, et pigesind, en pigesko, en pigeskole, en pigespejder, en pigeting, en pigetur, noget pigetøj, noget pigeundertøj, et pigeunivers, et pigeur, en pigevest, noget pigevold, et pigeværelse, nogle småpiger, en stuepige, en sypige, noget sypigetips, en tjenestepige LEDDANNELSER: en au pair-pige, en ung pige i huset, piger!, LØSE LEDDANNELSER: pige + kropsdel .(f.eks: noget pigehår, et pigehjerte, pigelæber) UDSAGNSLED: at nogen (en kvinde) er til piger TILLÆGSORD: pigeglad, piget

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'plads' har mange betydninger (multiordinalt); af lydmæssige grunde omskrives ejefald gerne i daglig tale, kan anvendes med alle ordenstalord (ordinater) om placeringer fra 'en førsteplads' til 'en sidsteplads'

ubestemt

en plads jeg fandt da så endelig en nogenlunde fredelig permanent plads i solen
bestemt den plads jeg fandt da så endelig min nogenlunde fredelige permanente plads i solen
bekendt pladsen demonstranterne samledes på pladsen foran palæet for at vælte tyrannen

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle pladser der er sikkert nogle ledige pladser, som vi kan nå at købe billetter til
bestemt de pladser vi nåede lige at købe billetter til de sidste ledige pladser i biografen
bekendt begge pladserne alle pladserne var derefter optaget, og forestillingen var derfor udsolgt

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en plads' en god sikker foderplads' betydning for fuglelivet skal du ikke undervurdere
bestemt den plads' du skal ikke undervurdere den gode sikre foderplads' betydning for fuglelivet
bekendt pladsens den territoriebevogtende hanfugl vogter redepladsens sikkerhed med pli

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle pladsers nogle arbejdspladsers funktioner blev overført til automatisk styring andre blev bibeholdt
bestemt de pladsers de bedste redepladsers beliggenhed havde gøgehunnen hurtigt check på
bekendt begge pladsernes alle standpladsernes handlende roste arrangørens gennemtænkte pladsbesparende plan
NAVNEORD: en ankerplads, en arbejdsplads, en boplads, en byggelegeplads, en byggeplads, en byplads, en bådplads, en campingplads, en dæksplads, en gårdsplads, en flyveplads, en friplads, en fripladsbevilling, en holdeplads, en hædersplads, en idrætsplads, en institutionsplads, en krigsskueplads, en ladeplads, en legeplads, en liggeplads, en losseplads, en læreplads, en markedsplads, en orkesterplads, en parkeringsplads, en placering, en eller noget pladsangst, en pladsanvisning, et pladsbehov, en pladsbelysning, en pladsbestilling, en pladsbillet, en pladsfordeling, en pladsfordelingsplan, en pladsformidling, en pladsgaranti, et pladsgebyr, et pladshensyn, en pladshund, et pladskrav, et pladskøb, en pladsmand, en eller noget pladsmangel, en pladsoversigt, et pladsproblem, en pladsreservation, en pladszone,  en praktikplads, en rasteplads, en siddeplads, en skueplads, en slotsplads, en sportsplads, en stadeplads, en stejleplads, en ståplads, en tilskuerplads, en tjenesteplads, en tumleplads, en uddannelsesplads, en valplads, en vinduesplads, en yngleplads LEDDANNELSER: fast ankerplads, en plads i solen, at sætte noget på plads UDSAGNSLED: at nogen beholder valpladsen, at nogen er på sin plads, at nogen giver plads til eller for nogen eller noget, at nogen kender sin plads, at nogen overlader nogen valpladsen, at nogen sætter nogen på plads, at nogen sætter noget på plads, at nogen viger pladsen for nogen TILLÆGSORD: placeringsmæssig, pladsbesparende, pladsmæssig, pladsstøbt

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'problem' ordet fik mange betydninger i moderne tid (efter 2000 e.v.) og kunne snart indgå sammensatte ord og leddannelser med mange, mange ord, hvoraf nedenstående blot nogle få

ubestemt

et problem det er da bare et lille ubetydeligt problem for en kvik hjerne som din, du!
bestemt det problem det lille ubetydelige problem ordnede du da bare med din kvikke hjerne, 
bekendt problemet din kvikke hjerne, Læser, ordner da bare problemet som småt og ubetydeligt

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle problemer de løste efterhånden nogle irriterende små problemer, der havde plaget dem
bestemt de problemer efterhånden løste de de små irriterende problemer, som havde plaget dem
bekendt begge problemerne problemerne, som havde plaget dem, løste de, efterhånden som de tog dem op

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et problems et uløseligt problems løsbarhed giver hjernegymnasten en solid udfordring
bestemt det problems det uløselige problems løsbarhed giver hjernegymnasten den solide udfordring
bekendt problemets problemets tilsyneladende uløselige løsbarhed udfordrer hjernegymnasten

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle problemers nogle indviklede problemers løsning lyder bare så ligetil, når først man fatter det
bestemt de problemers de værste problemers karakter blev identificeret ved problemindkredsningen
bekendt begge problemernes alle regneproblemernes løsningssæt står i facitlisten dog ikke fattigdomsproblemernes
NAVNEORD: et flaskehalsproblem, et grundproblem, et paradoksproblem, en problemadfærd, en problemafgrænsning, en problematik, en problematisering, en problemanalyse, et problembarn, en problembehandling, en problemdefinering, en problemdefinition, en problemdiagnose, en problemdiskussion, et problemfelt, en problemformulering, en problemidentifikation, en problemidentitet, en problemindkredsning, en problemknuser, et problemkompleks, en problemløser, en problemløsning, et problemområde, noget problemregning, en problemstilling, et problemtræ, et problemtræk, et pseudoproblem, et skadedyrsproblem, et tillægsproblem LØSE LEDDANNELSER: forstavelse + problem (et grundproblem, et pseudoproblem, et underproblem), problem + levende væsen (problembarn, problemhest, problemhund, problemkat) LEDDANNELSER: problembaseret læring, problemorienteret projektarbejde UDSAGNSORD: at problematisere UDSAGNSLED: at nogen problematiserer noget (overfor nogen) TILLÆGSORD: problematisk, problembaseret, problemorienteret

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'procent' en måleenhed der udtrykker hundrededele forkortes 'pct.' eller med procenttegnet '%'.  På dansk bruges det, at hvis det ord, der sættes foran 'procent' i et sammensat ord, står i flertal eller angiver en mængde, så sættes ordet 'procent' i ental for eksempel '93 procent af befolkningen'

ubestemt

en procent vi beregnede hurtigt en passende profitprocent og fordelingsnøgle
bestemt den procent den passende profitprocent og fordelingsnøgle beregnede vi hurtigt 
bekendt procenten procenten, der passer til profit- og fordelingsnøglen, beregnede vi lynhurtigt

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle procenter de fleste forfattere fik dengang ikke mere end nogle lusede procenter af salget
bestemt de procenter de ofte lusede procenter forfatterne fik, hang sammen med deres ringe salg
bekendt begge procenterne alle procenterne af salget blev først beregnet, når omkostningerne var fratrukne

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en procents med bare en eneste luset procents forhøjelse af indlånsrenten vil vi tjene godt
bestemt den procents med bare den ene lusede procents forhøjelse af indlånsrenten scorede vi kassen
bekendt procentens overlevelsesprocentens stigning skyldes primært, at de fattige fik en bedre støtte

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle procenters (direktøren resultatsberegner nogle forskellige procenters processer og vælger så)
bestemt de procenters (de faste tiendeprocenters betaling sikrede bonden fred for kirkens munkebøller)
bekendt begge procenternes (begge indtjeningsprocenternes profitrate ligger for lavt i forhold til netpublicerings)
NAVNEORD: en alkoholprocent, en belægningsprocent, en blodprocent, en bruttotrækprocent, en fedtprocent, en mælkefedtprocent, en procentdel, et procentpoint, en procentberegning, en procentenhed, et procentindhold, noget procentregning, en procentsats, et procenttal, et procenttegn, en skatteprocent, en trækprocent LEDDANNELSER: 100 procent! UDSAGNSLED: at nogen får procenter (af noget), at nogen får procenter af et salg TILLÆGSORD: procentvis 

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'proces' et fremmedord der også bruges med andre former af de samme rødder for eksempel 'en procession', 'en processor' og lignende - ordet indgår i en del orddannelser og led 

ubestemt

en proces christianitterne kom nu ind i en god og konstruktiv afklaringsproces
bestemt den proces denne gode og konstruktive afklaringsproces kom danskerne nu ind i
bekendt processen en kendt bog om det med burekraternes drømme hedder: Processen

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL + konsonantfordobling

ubestemt

nogle processer de startede nogle forskellige ufarlige kemiske processer som gærede øllet 
bestemt de processer så begyndte de mange ryste- og tørre- og presseprocesser i hashproduktionen
bekendt begge processerne processerne bag rusmiddelproduktionen kender folk til alle tider alt til

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en  proces' (efter en velgennemført proces' forløb fandt de en permanent løsning)
bestemt den  proces' (under den velgennemførte proces' forløb fandt de den permanente løsning)
bekendt  processens processens velgennemførte forløb førte til en permanent løsning

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL + konsonantfordobling

ubestemt

nogle processers nogle beslutningsprocessers anbefalinger førte til produktionsprocessernes opstart
bestemt de processers de arbejdsprocessers udførelse kan kun toptrænede processtyringsfolk forestå
bekendt begge processernes alle beslutningsprocessernes afvikling blev automatiseret af procesberegningen
NAVNEORD: en arbejdsproces, en beslutningsproces, en civilproces, en erkendelsesproces, en foodprocessor, en læringsproces, en mikroprocessor, en procesanalyse, en procesfejl, en procesform, en eller noget procesindustri, nogle procesomkostninger, en processor (CPU), en procession, en procesret, en processtyring, en produktionsproces, en retsproces, en skueproces, en tilvirkningsproces,  en udviklingsproces LEDDANNELSER: fri proces, i procession,  Nürnberg-processerne UDSAGNSORD: at processere UDSAGNSLED: at nogen gør kort proces med noget (eller nogen), at nogen fører proces mod nogen, at nogen ligger i proces med nogen (om noget) TILLÆGSORD: procesorienteret, processuel

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL 

Bemærkninger til ordet: 'projekt' ordet og dets rødder findes i flere forskellige ord og har fået en ny betydning i moderne tid: før betød 'en projektmager' en urealistisk drømmer, nu ansættes 'projektledere' til at forestå forandringer.

ubestemt

et projekt igen har Olsen foreslået et såvel realistisk og gavnligt projekt, vi begynder på nu
bestemt det projekt det såvel realistiske som gavnlige projekt, vi begynder på, er altså foreslået af Olsen
bekendt projektet projektet, som vi nu begynder på, er realistisk og gavnligt, som Olsen påpeger

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle projekter de gennemførte flere både gode og gavnlige projekter indenfor bymiljøudvikling
bestemt de projekter ja, man udførte de både bedste og mest gavnlige projekter indenfor bymiljøplanen
bekendt begge projekterne alle bymiljøprojekterne blev nøje gransket inden man udvalgte vinderprojekterne

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et projekts et fuldbragt projekts ende indebærer ofte et nyt projekts begyndelse
bestemt det projekts det fuldbragte projekts ende indebar omgående det næste nye projekts begyndelse
bekendt projektets projektets fuldbragte afslutning førte straks til det næste projekts begyndelse

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle projekters efter nogle mislykkede projekters erfaringer gik holdet i gang med vinderprojektet
bestemt de projekters med de netop gennemførte projekters indsats er der endelig sat stop for fattigdommen
bekendt begge projekternes alle projekternes projektplan blev nøje gennemgået af projektledelsens budgetudvalg
NAVNEORD: et artilleriprojektil, et forskningsprojekt, en landbrugsprojekt, et pilotprojekt, en projektansat, en projektansættelse, en projektering, en projektil, en projektilbane, en projektilregn, en projektion, et projektionsapparat, en projektkonsulent, en projektleder, en projektledelse, en projektmager, en projektopgave, en eller noget projektrådgivning, en projektsekretær, en projektskabelon, en eller noget projektskrivning, en eller noget projektstyring, et projektstyringsredskab, en projektsygeplejersker, en projektør, et skitseprojekt, et ulandsprojekt LEDDANNELSER: Projekt Hus, Projekt Ren By UDSAGNSORD: at projektere TILLÆGSORD: projektbar, projektklar

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL  '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'række' dannet udfra udsagnsordet 'at række' sammenlign eventuelt med udsagnsordet 'at trække'

ubestemt

en række han nævnte nu en ganske udførlig række mindstekrav til et godt arbejdsmiljø
bestemt den række den ganske udførlige række mindstekrav til et godt arbejdsmiljø nævnte han nu 
bekendt rækken mindstekravsrækken til godt arbejdsmiljø blev gennemgået, opdateres og besluttet

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle rækker nogle lange rækker opmarcherede soldater blev inspiceret af en lang række turister
bestemt de rækker de lange rækker opmarcherede soldater bliver inspiceret af den lange række turister
bekendt begge rækkerne alle rækkerne bagerst i biografen blev beklædt med råsilke

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en rækkes en hel husrækkes fortov skulle renses for hundelort rækkehus efter rækkehus
bestemt den rækkes hele den husrækkes fortov blev renset for hundelort, der lå rækkevis ved rendestenen
bekendt rækkens tandrækkens perfekt perlelysende skin besnærede ikke den bidske hund tvært om

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle rækkers vi ser nogle husrækkers smukt malede facader, mens vi går tur i den gamle bydel
bestemt de rækkers de smukkeste perlerækkers mat-hvide dybe spil besynges også i denne eksempelrække
bekendt begge rækkernes alle sofarækkernes plysbelægning i den store teatersal har nu fået en gang sofarens
NAVNEORD: en begivenhedsrække, en bænkerække, en differensrække, en foredragsrække, en knagerække, en kongerække, en kvotientrække, en mesterrække, en overrækkelse, en overrækning, en perlerække, en rækkefølge, et rækkehus, en rækkevidde, et rækværk, en stolerække, en tallerkenrække, en talrække, en tankerække, en årrække LEDDANNELSER: i første række, nogets rækkevidde, på rad og række UDSAGNSORD: at overrække, at række UDSAGNSLED: at nogen (en mand) får pelsværk på knagerækken, at nogen overrækker nogen noget, at nogen rækker nogen hånden, at nogen række ud efter noget eller nogen, at nogen rækker noget frem, at nogen rækker over nogen, at noget rækker til for nogen, at nogen eller noget rækker ud over noget, at nogen rækker sig TILLÆGSORD: rækkevis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'sag' en gammelt ord med mange betydninger (multiordinalt

ubestemt

en sag kampen for den amerikanske indianers rettigheder er en god retfærdig sag at støtte
bestemt den sag den gode retfærdige sag, vi støtter er kampen for amerikanske indianers rettigheder
bekendt sagen sagen, som vi støtter, sagen om det amerikanske urfolks rettigheder, er retfærdig

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle sager nogle helt oplagte sager blev endelig ført af menneskerettighedsdomstolens sagførere
bestemt de sager de helt oplagte sager blev altså vundet af sagførerne ved menneskerettighedsdomstolen
bekendt begge sagerne sådan som sagerne står lige nu, forbliver Per Olsen min bedste hjerteven og lærer

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en sags han viede sine sidste lykkelige leveår til en god sags tjeneste
bestemt den sags til den gode sags tjeneste viede han sine sidste lykkelige leveår
bekendt sagens til sagens altafgørende tjeneste viede han sine sidste lykkelige leveår

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle sagers nogle sagsbehandleres sagers behandlingstid  blev nedsat af en sagsbehandlingsreform
bestemt de sagers disse sagsbehandleres sagers behandlingstid mindskedes af sagsbehandlingsreformen
bekendt begge sagernes alle sagernes inderste sagskerne har at gøre med retfærdighed og rimelighed for alle
NAVNEORD: en bøssesag, en civilsag, en drabssag, en dødsårsag, en formssag, en fornemmelsessag, en forsagelse, en forsinkelsesårsag, en forårsagelse, en frihedssag, en frisag, en følelsessag, en grøntsag, en grøntsagshave, et grøntsagsmarked, en grøntsagspuré, en grøntsagssoufflé, en grøntsagssuppe, en hastesag, en hjertesag, en hovedsag, en højesteretssagfører (hrs.), en injuriesag, en kriminalsag, en kvindesag, en kvindesagsforkæmper, en kvindesagskvinde, en kræftsag, en landsretssagfører (lrs.), en motorsagkyndig, en mærkesag, en nævningesag, en nådessag, en oldsag, en oldsagssamling, en overretssagfører, en politisag, en privatsag, en ransagelse, en ransagning, et ransagedekret, en ransagningskendelse, en retssag, en eller noget sagesløshed, en sagfører, en sagførergestaltning, en eller noget sagkundskab, en sagkyndig, en eller noget saglighed, en sagsakt, et sagsanlæg, en sagsbehandler, en sagsbehandling, en sagsfremstilling, en sagsmappe, nogle sagsomkostninger, en sagsøger, en sagsøgt, en sagvolder, en selvransagelse, en skønssag, en smagssag, en straffesag, en tillidssag, en tilståelsessag, en trossag, en tryksag, noget tryksagsporto, en ulykkesårsag, en eller noget uransagelighed, en vanesag, en æressag, en årsag, en årsagsforklaring, en årsagssammenhæng LEDDANNELSER: bøssesagen, for den sags skyld, frihedssagen, i sagens natur, ingen smal sag, ingen årsag, kvindesagen, sin sag, ældresagen UDSAGNSORD: at forsage, at forårsage, at nødsage, at ransage, at sagsøge UDSAGNSLED: at nogen er sikker i sin sag, at nogen forsager nogen (djævelen) og al hans værk, at nogen fører en retssag (mod nogen om noget), at nogen får sin sag for (med noget eller nogen), at nogen får syn for sagen, at nogen gør fælles sagn (med nogen) mod nogen eller noget, at nogen går lige til sagen (med noget), at nogen klarer frisag, at nogen lægger sag an mod nogen, at nogen nødsager nogen til noget, at nogen ransager noget, at nogen taler for sin sag (overfor nogen), at nogen taler sin sag (overfor nogen), at noget er en anden sag, at noget er en sag for sig, at noget er sagen, at noget er sin sag TILLÆGSORD: sagesløs, sagkyndig, saglig, uransagelig BIORD: desårsag, hovedsaglig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'side' har mange betydninger (multiordinalt) og bruges i mange vidt forskellige sammensatte ord og led af alle slags

ubestemt

en side der er en meget spændende side af den sag, som vi endnu ikke har berørt
bestemt den side der er også den meget spændende side af sagen, som vi endnu ikke har berørt
bekendt siden Thorolf huggede gerne et længdesnit i siden på modstanderen, så tarmene faldt ud

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle sider hun viste nogle dybe og ekstremt fascinerede sider af sin mangesidige personlighed
bestemt de sider vi elsker disse dybe og ekstremt fascinerede sider af hendes mangesidige personlighed
bekendt begge siderne siderne i bogen er som siderne i sagen altså både mange og i rækkefølge

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en sides en sidste og afgjort afgørende sides penge rummer et udmærket stikordsregister
bestemt den sides den sidste og afgjort afgørende sides opremsning rummer et udmærket sagsregister
bekendt sidens informationssidens velstrukturerede oplysninger gør denne webside værd at besøge

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle siders skriv nogle siders afhandling hvor du får brugt dit sprog!
bestemt de siders de sidste siders klimaks gør bogen utrolig spændende
bekendt begge sidernes sidernes numre blev sat med skrifttypen Roman og trykt forneden til venstre og højre
NAVNEORD: en bagside, bogside, en flæskeside, en forside, en højreside, en inderside, en langside, en midterside, en nordside, en overside, en ringside, et sideantal, et sideben, en sidebemærkning, et sideblik, en sidebygning, et sidefag, en sideflade, en sidefod, en sidegade, et sidehoved, en sidekammerat, en sidelinje, et sidelæn, en sidemand, en sideordning, en sideordningsforbindelse (paratagme), en sideret, et sidespejl, et sidespor, et sidespring, et sidesting, et sidestik, et sidestykke, et sidetal, en sidetallerken, en sidevogn, en smalside, en solside, en sydside, en underside, en venstreside, en vestside, en vindside, en yderside, en østside LEDDANNELSER: for noget tid siden, helt ved siden af, i den sidste tid, på det sidste, side om side, siden, siden sidst, ved siden af, sideordnende bindeord (paratagme konjunktion) sidst men ikke mindst, sidst i noget, sidst på noget, tak for sidst, til en side, ved siden af UDSAGNSORD: at sideordne UDSAGNSLED: at nogen (ikke) ligger på den lade side, at nogen ligger på det sidste, at nogen lægger noget til side, at nogen lægger sidste hånd på noget, at nogen rammer ved siden af noget, at nogen ser noget fra en given side, at nogen synger på sidste vers, at nogen sætter alt til side for nogen eller noget, at nogen tager noget fra en given side,  at nogen vælger side mellem nogle om noget TILLÆGSORD: sidehængt, sideløbende, sideværts, sidste BIORD: sidelæns, siden, siden hen, sideordnede, sidst, til sidst, sidstnævnte

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'SMS' betyder Short Message Service (service for korte beskeder sendt via elektroniske apparater såsom mobiltelefoner (*mobiler') ikke at forveksle med den grammatiske forkortelse for 'sammensætning' (sms)

ubestemt

en SMS hun sendte så endelig en sød og imødekommende SMS, som han håbede på
bestemt den SMS den søde og imødekommende SMS, som han ventede på, sendte hun så endelig
bekendt SMSen endelig sendte hun så sødt imødekommende SMSen, som han drømte om 

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle SMSer først efter nogle meget undskyldende og spagfærdige SMSer blev han igen taget til nåde
bestemt de SMSer for de meget overmodige og højrøvede SMSer havde gjort hende ret så sur på ham
bekendt begge SMSerne SMSerne fløj frem og tilbage i storbyens travle trådløse transmissionsfelt

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en SMS' (hun sender en længeventet og glædelig SMS' glade budskab til sin tilbeder)
bestemt den SMS' (hun sender den længeventede og glædelige SMS' glade budskab til sin tilbeder)
bekendt SMSens SMSens søde indhold gjorde den seje piges tilbeder helt vild i varmen

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle SMSers efter nogle heftige og indladende SMSers snak om tingene blev de enige om at mødes
bestemt de SMSers de mange SMSers budskaber betød, at man nu skrev som aldrig før i Danmark
bekendt begge SMSernes begge SMSernes afsendere ville ønske de kunne se, hvornår den anden åbnede sin SMS
NAVNEORD: en SMS-afsender, en SMS-afstemning, en SMS-alarm, en SMS-andagt, en SMS-app, en SMS-artikel, en SMS-backup, en SMS-besked, en SMS-betaling, en SMS-chat, en eller noget SMS-chikane, et SMS-citat, en SMS-date, noget SMS-dating, en SMS-debat, et SMS-digt, en SMS-flirt, en SMS-forkortelse, et SMS-frimærke, en SMS-gateway, en SMS-hilsen, en SMS-joke, en SMS-klient, et SMS-klippekort, en SMS-kode, en eller noget SMS-kommunikation, en SMS-konkurrence, en SMS-kultur, en SMS-mail, noget SMS-marketing, en eller noget SMS-mobning, en SMS-novelle, et SMS-nummer, nogle SMS-nyheder, en SMS-ordbog, noget SMS-porto, en SMS-pris, nogle SMS-regler, en SMS-ringetone, en SMS-roman, en SMS-sender, et SMS-sprog, et SMS-system, en SMS-tone, en SMS-udbyder, en SMS-vittighed LEDDANNELSER: SMS-Mediet, SMS-Sproget, SMS-Kulturen, SMS uden afsender, SMS under kørsel UDSAGNSORD: at SMSe UDSAGNSLED: at nogen får en SMS fra nogen, at nogen læser en SMS fra nogen, at nogen sender en SMS til nogen, at nogen skriver en SMS til nogen, at nogen SMSer (noget) til nogen TILLÆGSORD: SMSagtig, SMSet, SMSmæssig

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'sted' et gammelt ord udviklet fra ordet 'en stad' har mange betydninger (multiordinalt) og bruges også som forstavelse i mange orddannelser

ubestemt

et sted de fandt til slut et hyggeligt sted hvor de gerne ville bo: et godt sted med fred og ro
bestemt det sted det hyggelige sted hvor de gerne ville bo, det gode sted med fred og ro fandt de 
bekendt stedet stedet, hvor de gerne ville bo hyggeligt, stedet med fred og ro fandt de til slut

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle steder der findes faktisk rolige fredfyldte steder hvor miraklerne stadig blot sker for sjov
bestemt de steder disse de rolige fredfyldte steder har mennesker søgt til gennem alle tider
bekendt begge stederne vi ses på stederne med ro og fred, helligstederne og tilholdsstederne for os alle

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et steds man mærker gerne straks et nyt ukendt steds atmosfære med et første indtryk
bestemt det steds man mærker gerne straks det nye ukendte steds atmosfære ved det første indtryk
bekendt stedets stedets unikke iboende atmosfære mærker man gerne straks af første indtryk

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle steders nogle steders iboende fred, mystik og inspiration vækker den sensitive person til leg
bestemt de steders de skønneste steders minderige scenerier blev hurtigt digitaliseret med de nye kameraer
bekendt begge stedernes stedernes placering blev tydeliggjort med de nye kort ,der blev fremstillet efter krigen
NAVNEORD: en eller noget allestedsnærværelse, et arnested, et badested, et bestemmelsessted, et bosted, et brandsted, et busstoppested, et bæltested, et destinationssted, et familiegravsted, et fristed, et fundsted, et fødested, et gemmested, et gerningssted, et gravsted, et hjemsted, en hjemstedskommune,  et husmandssted, et hvilested, et ildsted, et kultsted, et kurbadested, et kursted, et lampested, et landsted, et medieværksted, et opholdsted, et rettersted, en ringsteder, et skjulested, et skriftsted, et stedbarn, en stedbror, en steddatter, en stedfader, en stedfar, en stedfortrædende, en stedfortræder, en stedmoder, en stedmoderblomst, en stedmoderlighed, en stedmor, en stedmorblomst, et stednavn (proprium), et stedord (pronomen), en stedsangivelse, en stedsans, nogle stedsøskende, en stedsøster, et stedtillæg, et stoppested, et ståsted, et teested, et tilflugtssted, et tilholdssted, en tilstedeværelse, et tingsted, et tjenestested, et traktørsted, et ulykkessted, et vadested, et voldsted, et værested, et værksted, et åsted, en åstedsforretning LEDDANNELSER: af sted!, beskyttet værksted, ejestedord (possessivt pronomen), for stedse, gensidigt stedord (reciprokt pronomen), henførende stedord (relativt pronomen), Hundested, ingen smalle steder, lige på stedet, Nysted, personligt stedord (personligt pronomen), påpegende stedord (demonstrativt pronomen), Ringsted, det sidste hvilested, spørgende stedord (interrogativt pronomen),  Thisted, til stede, under bæltestedet, åbent ildsted UDSAGNSORD: at afstedkomme, at stede, at stedfæste, at tilstede, at udstede UDSAGNSLED: at nogen befinder sig i nogens sted, at noget finder sted, at nogen kommer af sted med noget, at nogen skifter hest eller heste (midt) i vadestedet, at nogen slipper af sted med noget, at nogen steder nogen til hvile, at nogen tilsteder nogen noget, at noget sker i stedet for noget TILLÆGSORD: allestedsnærværende, nødstedt, stedkendt, stedlig, stedmoderlig, stedsegrøn, stedsevarende, stedt, stedvis, tilstedeværende, utilstedelig BIORD: allesteds, allestedsfra, andetsteds, etsteds, ingensteds, intetsteds, nogetsteds, stedse, thistedsk

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'stof' dette ord har mange betydninger (multiordinalt)

ubestemt

et stof det er et smukt stof, som blev vævet i Indien med ægte indisk hamp
bestemt det stof det smukke stof, der blev vævet i Indien af ægte indisk hamp, har jeg på
bekendt stoffet stoffet, der er så smukt, blev vævet udfra ægte hamp i Indien

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL '-f' konsonantfordobling

ubestemt

nogle stoffer de begyndte at tage narkotiske stoffer, men holdt snart op igen
bestemt de stoffer så længe du tager alle de narkotiske stoffer, gider jeg ikke kender dig
bekendt begge stofferne stofferne gør folk fattige, dumme og indadvendte ligesom med alkoholen

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL dobbelt '-f' i bekendt

ubestemt

et stofs et godt stofs retteligen disponering skaber en klart vedkommende journalistik
bestemt det stofs det gode stofs retteligen disponering skaber den klare vedkommende forfatterkunst
bekendt stoffets stoffets retteligen disponering betyder alt for klar vedkommende forskning

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL '-f' konsonantfordobling

ubestemt

nogle stoffers nogle sprængstoffers egenskaber gør dem temmelig farlige
bestemt de stoffers de bedste stoffers beruselse bringer én tilbage til virkeligheden med friske kræfter
bekendt begge stoffernes stoffernes ulovlighed gjorde mange usympatiske forbryderetyper meget rige
NAVNEORD: en antistof, et eller noget avisstof, et bejdsefarvestof, noget bomuldsstof, et brændstof, en brændstofbeholder, et brændstofforbrug, en brændstofmåler, en brændstofpumpe, en brændstoftank, et eller noget eksamensstof, et farvestof, et fedtstof, en fedtstofprocent, et foderstof, en foderstofsblanding, en foderstofsforhandler, et forbindsstof, et eller noget forsidestof, et giftstof, et grundstof, noget hampestof, noget jerseystof, noget kulstof, et kunststof, noget kvælstof, et kypefarvestof, et lysstofrør, et lærestof, et læsestof, et mineralstof, et nitrofarvestof, et næringsstof, et pigmentfarvestof, et råstof, en råstofmangel, en råstofudvinding, et smagstilsætningsstof, et smitstof, et sporstof, et sporstofelement, et sprængstof, noget silkestof, en eller noget stofbehandling, en stofforretning, en stofhandske, noget stoflighed, et stofmisbrug, en stofmisbruger, en stofmængde, en stofrulle, et stofskifte, en stofskiftesygdom, et stoftryk, en stoftrykker, en stoftryksfarve, et syrefarvestof, et sødestof, et tilsætningsstof, et tjærefarvestof, noget uldstof, et æggehvidestof LEDDANNELSER: antistof, euforiserende stoffer, hårde stoffer, kulstof 14-datering, narkotiske stoffer, organiske stoffer, plastisk sprængstof, på stoffer, radioaktive stoffer UDSAGNSLED: at nogen eller noget giver nogen stof til noget TILLÆGSORD: fedtstofholdig, stofafhængig, stofdød, stoflig, stoffri, stofnød

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'system' ordet har mange betydninger (multiordinalt) og kan indgå løst og fast i sammensatte ord, der opsumerer samlede strukturer af enhver art

ubestemt

et system lad nu bare Olsen udregne et passende og anvendeligt system udfra kabbalaen
bestemt det system lad nu bare Olsen udregne det passende og anvendelige system udfra strukturalismen
bekendt systemet Olsen  udregnede udfra videnskaben systemet, der passede og blev anvendt

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle systemer nogle informationssystemer virker bare bedre organiseret end andre datasystemer
bestemt de systemer de hemmelige kodesystemer bag systemkoden blev systematisk afkodet
bekendt begge systemerne datasystemerne gik fra systematiske opslagsbøger til systemerne bag databaserne

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et systems et solidt systems stabilitet beror på mange systemfaktorer, der skal spille sammen
bestemt det systems det solide systems stabilitet beror på systemkomponenter, som skal samspille
bekendt systemets systemets solide stabilitet beror på, at mange delsystemer funger godt sammen

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle systemers nye billigere styresystemers fremkomst gjorde det let for ulandene at modernisere
bestemt de systemers de bedste systemers viderudvikling blev ikke forsinket men fremmet af krisen
bekendt begge systemernes alle systemernes samlede delkomponenter skulle kunne spille sammen
NAVNEORD: et bremsesystem, et bøjningssystem (fleksiv paradigme) et etkammersystem, et centralnervesystem, et databasehåndteringssystem, et databasesystem, et decimalsystem, et ekspertsystem, et ekspertsystemsprogram, en fagsystematik, et immunsystem, et kloaksystem, et koordinatsystemet metersystem, et målesystem, et nervesystem, et nodesystem, et operativsystem (OS), et partisystem, et serversystem, et styresystem, et solsystem, et sonarsystem, en systemanalyse, en systemanalytiker, en systematik, en systematiker, en systematisering, en systembeskrivelse, et systembibliotek, et systemdesign, et systemdigt, en systemdigter, noget systemdigtning, en systemkritiker, en systemplatform, et systemsammenbrud, noget systemtips, en systemudvikler, en systemudvikling, en systemudviklingsmetode, en systemupdate, en systemverden, en eller noget systemydelse, en eller noget systemøkologi, et titalssystem, et tokammersystem, et totalssystem, et økosystem LEDDANNELSER: DPA-system, SI-systemet, Solsystemet, system- og livsverden UDSAGNSORD: at systematisere TILLÆGSORD: systemisk, systematisk, systematiseret, systematisk, systemtilpasset, usystematisk, 

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'tid' et meget gammel ord med mange betydninger (multiordinalt) ordet indgår i mange sammensatte ord og leddannelser blandt andre 'et tidspunkt' (se eventuelt her) har ofte både sammensatte ord med fuge-'s' og uden som i de to ord med samme betydning: 'en tidmangel' og 'en tidsmangel' endvidere også i nær familie med ordet 'en time' (se eventuelt her) understående analyse giver blot nogle få centrale dannelser og led:

ubestemt

en tid de elskende tilbragte nu en skøn, kærlig og helsebringende tid i deres hjemland
bestemt den tid denne skønne, kærlige og helsebringende tid  tilbragte de elskende nu i deres hjemby
bekendt tiden tiden tilbragte de skønne elskende nu kærligt i deres helsebringende hjem

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle tider sekretæren gav sælgeren nogle forskellige tider, hvor han kunne møde direktøren
bestemt de tider jeg mindes gerne de bedste, skønneste og sjoveste tider og glemmer helst de triste tider
bekendt begge tiderne afgangstiderne i køreplanen er nu forandret så ankomsttiderne passer heller ikke mere

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en tids efter en god lang betænkningstids grubleri besluttede Thorbjørn at bygge en ny gård
bestemt den tids efter den gode lange tids forberedelser byggede Thorbjørn da den nye gård
bekendt tidens med tidens salige fylde blev den gård siden hen Thorulfs fædrende gård 

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle tiders der kom nu nogle hårde tiders hårde arbejde og modgang, men så gik det igen bedre
bestemt de tiders de hårde tiders modgang og de gode tiders medgang vejes op med tid på livets landevej
bekendt begge tidernes igennem alle tidernes gang gik vi tid efter anden fra fortid med nutid mod fremtid 
NAVNEORD: en afgangstid, et aftensmåltid, en agurketid, et amtstidende, en ankomsttid, en arbejdstid, noget arbejdstidsbetaling, en barndomstid, en besøgelsestid, en besøgstid, en eller noget betænkningstid,  en blomstringstid, en brydningstid, en datid (præteritum), en datidsform, noget deltid, et deltidsarbejde, en deltidsansat, en deltidsansættelse, en deltidslandmand, en dyrtid, en dyrtidsportion, en dyrtidsregulering, et dyrtidstillæg, en efterkrigstid,  en eftertid, et festmåltid, en eller noget flekstid, en flekstidsordning, en forfaldstid, en fortid (præteritum), en fortidslevning, en fredstid, en fremtid, (futurum), en fremtidsform, en fremtidsforsker, en eller noget fremtidsforskning, noget fremtidsmusik, en fremtidsroman, en fremtidsudsigt, en eller noget fritid, en fritidsaktivitet, et fritidshjem, et fritidshus, en fritidsklub, en fritidsinteresse, en fritidspædagog, noget fritidstøj, en eller noget fritidsundervisning, et frokostmåltid, en fuldtid, en fuldtidsansat, en fuldtidsansættelse, en fuldtidsbeskæftigelse, en fuldtidspolitiker, en fuldtidsstilling, en førdatid (plusquamperfektum), en førdatidsform, en førfremtid (futurum exactum), en førfremtidsform, en førnutid (perfektum), en førnutidsform, en førtidspension, en førtidspensionist, en gennemsnitslevetid, en glacialtid, en halveringstid, en halvtid, en halvtidsansat, et halvtidsarbejde, en halvtidsbeskæftigelse, en halvtidsstilling, en heltid, en heltidsansat, en heltidsansættelse, en heltidsbeskæftigelse, et hovedmåltid, en højtid, en eller noget højtidelighed, en højtideligholdelse, en højtidsdag, en højtidsfest, en inkubationstid, en istid, en istidsdannelse, en juletid, en karenstid, en kirketid, en klunketid, en kontortid, en kridttid, en kridttidsaflejring, en kridttidsdannelse, et kridttidsklima, en kultid, en kvartærtid,  en langtidsplan, en eller noget langtidsplanlægning, en latenstid, en levetid, en levetidsforventning, en livstid, en livstidsfange, en livstidsstraf, en lukketid, en løbetid, en mellemistid, en mellemkrigstid, en mellemtid, en midnatstid, en mindehøjtidelighed, et morgenmåltid, en myldretid, en mødetid, et mødetidspunkt, et måltid, en nedgangstid, en normaltid, en nutid (præsens), en nutidsform, en eller noget nutidshistorie, en nutidskunst, et nutidsmenneske, en oldtid, en oldtidsby, en eller noget oldtidskundskab, en oldtidslevning, et oldtidsminde, en opgangstid, en oplysningstid, en overtid, noget overtidsarbejde, en overtidsbetaling, en regntid, en rekordtid, en samtid, noget samtidighed, en eller noget samtidshistorie, en eller noget samtidsorientering, en eller noget selvhøjtidelighed, en sengetid, en skoletid, et sluttidspunkt, en soldatertid, en sommertid, en spilletid, en spisetid, et starttidspunkt, et stiftstidende, en storhedstid, en tertiærtid, en tertiærtidsaflejring, en tidebøn, et tidehverv, en tidende, et tidevand, en tidsløn, en tidmangel, en tidnød, et tidsafsnit, en tidsalder, en tidsbefragtning, en tidsbegrænsning, en tidsbestemmelse, et tidsbillede, en tidsfaktor, en eller et tidsfordriv, en tidsfrist, en tidshorisont, en tidsmangel, en tidsnød, et tidspunkt, et tidsspilde, en tidsramme, en tidsregning, et tidsrum, et tidsskrift, en tidsskriftsredaktør, en tidsskriftsudgiver, et tidsspild, et tidsspilde, en tidszone, en tidtager, en tjenestetid, en træffetid, en træffetidsmeddelelse, en eller noget uhøjtidelighed, en ulvetid, en ungdomstid, en urtid, et urtidsdyr, en urtidsøgle, en utid, en eller noget utidighed, en vintertid, en zonetid, en zonetidsberegning, en åbningshøjtidelighed, en årstid LØSE LEDDANNELSER: ved + klokkeslæt (mellem 1 og 24) + tiden (f.eks. ved 5-tiden, ved syvtiden, ved 23tiden) tidsmål+ s + tid (en times tid, en uges tid, et års tid) 'i', 'om' eller 'på' + tidsmål + s + tid (i en times tid, om en uges tid, på et års tid) på + nogens + tid: (på Shakespeares tid, på Konans tid, på Buddhaens tid); interesseområde + tidsskrift (et dametidsskrift, et landbotidsskrift, et programmeringstidsskrift) LEDDANNELSER: Akademiet for Fremtidsforskning, alle tiders, datiden, den tid den sorg, efter den tid, Efterkrigstiden, efter vor tidsregning, en rum tid, evig og altid, Folketingstidende, for altid, for eftertiden, for fremtiden, for tiden, forskudt arbejdstid, fra tid til anden, før i tiden, før tiden, Førkrigstiden, før vor tidsregning, hele tiden, i fredstid, i mellemtiden, i morgen tidlig, i nutiden, i rette tid, i sin tid, i tide, i tide og utide, i utide, Juratiden, Kridttiden, Klunketiden, Kultiden, Kvartærtiden, med tiden, Mellemkrigstiden, Oldtiden, Oplysningstiden, på deltid, på fuldtid, på høje tid, på livstid, på tide, Selskabet for Fremtidsforskning, som altid, somme tider, sommetider, Tertiærtiden, tidens tand, til andre tider, til den tid, til sin tid, til tiden, til tider, Urtiden, ved sommertid, ved sommertide, ved vintertid, ved vintertide, vor tid, årstidernes skiften UDSAGNSORD: at førtidspensionere, at højtideligholde, et tidsberegne, at tidsbestemme, at tidsfæste LØSE UDSAGNSLED: at nogen altid kan + udsagnsord + noget (man kan altid smile tilbage, man kan altid give godt igen, man kan altid tage hjem igen og lignende) UDSAGNSLED: at nogen altid kan gøre noget hvis noget andet ikke gøres, at der er en fremtid i noget (for nogen), at nogen glemmer tiden, at nogen giver eller tager sig god tid (til nogen eller noget), at nogen har fremtiden for sig, at nogen har tid til nogen eller noget, at nogen har tiden for sig, at nogen højtideligholder noget, at nogen ingen tid har at spilde, at nogen kender sin besøgelsestid, at nogen ser tiden an (angående noget), at nogen spilder tiden (med nogen eller noget), at nogen tager nogen eller noget højtideligt, at nogen eller noget tager sin tid (med nogen eller noget), at tiden er inde til noget TILLÆGSORD: datidig, fortidig, heltidsbeskæftiget, hidtidig, højtidelig, imidlertid, midlertidig, nutidig, nutidshistorisk, rettidig, selvhøjtidelig, tidsmæssig, tidlig, tidligere (tidl.), tidløs, tidkrævende, tidrøvende, tidsbestemt, tidsindstillet, tidskrævende, tidsrøvende, tidssvarende, tidstypisk, uhøjtidelig, utidig BIORD: altid, betids, deltids, fremtidig, fuldtids, førtidig, halvtids, heltids, samtidig, somme tider, sommetider, tidligst, tids, tids nok, tidsnok, undertiden

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'tidspunkt' egentlig en art præcis måleenhed sammensat af navneordene 'en/noget tid' (se eventuelt her) og 'et punkt' begge orddelene indgår i mange andre orddannelser og led

ubestemt

et tidspunkt lad os hellere finde et andet mere passende tidspunkt at mødes på
bestemt det tidspunkt vi fandt derfor dette andet mere passende tidspunkt at mødes på
bekendt tidspunktet starttidspunktet blev ikke ændret så mødetidspunktet ligger fast

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle tidspunkter nogle tidlige primitive tidspunkter i menneskets forhistorie opfandtes sproget
bestemt de tidspunkter de fleste af de tidspunkter du nævner, befandt jeg mig henført i Hendes arme
bekendt begge tidspunkterne tidspunkterne for krigens ende var længe top secret, men nu siger vi 4. maj 1945

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et tidspunkts et aftalt tidspunkts tidsramme går vel omkring plus minus fem minutter
bestemt det tidspunkts det aftalte tidspunkts tidsramme lå gerne omkring plus-minus fem minutter
bekendt tidspunktets tidspunktets endelige fastsættelse blev udsat endnu en tid lang

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle tidspunkters nogle tidspunkters ankomst afventes med spændt længsel af os alle
  de tidspunkters de foreslåede tidspunkters beregning hviler på mayaindianernes Tzolskin
bekendt begge tidspunkternes efter både ankomst- og afgangstidspunkternes ændring blev tidsplanen opdateret
NAVNEORD: et afgangstidspunkt, et ankomsttidspunkt, et fødselstidspunkt, et mødetidspunkt, et starttidspunkt LEDDANNELSER: det rette tidspunkt for noget UDSAGNSLED: at nogen fastsætter et tidspunkt for noget TILLÆGSORD: tidspunktsmæssig 

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'time' egentlig en måleenhed for tid, men også med samme rod som udsagnsordet 'at time' og 'at times' og i familie med ordet 'en tid' (se eventuelt her)

ubestemt

en time de tilbragte en spøgefuld og herlig time sammen, inden de atter drog hver til sit
bestemt den time denne spøgefulde og herlige time tilbragte de sammen, inden de atter drog hver til sit
bekendt timen nu er timen inde, sådan som timen altid er inde, og også nu er timen derfor inde

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle timer efter nogle spændende og sjove timer forlod de igen den gamle forlystelseshave
bestemt de timer efter de spændende og sjove timer i den gamle forlystelseshave tog de hjem igen 
bekendt begge timerne timerne under tordenskyen varslede os kun ondt, mens vi troede på fred

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL -e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en times efter en times hårde forhandlinger slap timelæreren af med timebetaling og blev fast ansat
bestemt den times efter den times hårde forhandlinger slap timelæreren af med timelønnen og blev fast ansat
bekendt timens i timens sidste minut lige før timeslaget lød - altså i 11. time - viste spøgelset sig igen

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle timers efter nogle timers ihærdig forberedelse følte jeg mig klar til at redegøre for sagens kerne
bestemt de timers efter de første timers ihærdig forberedelse følte jeg mig klar over sagens problemkerne
bekendt begge timernes (alle timernes tidsindstilling viste at alle zonetimernes forløb udløb på samme tidspunkt)
NAVNEORD: en aftentime, en afskedstime, arbejdstime, en eller noget betimelighed, en dagtime, en dobbelttime, en dødstime, en eftermiddagstime, en forberedelsestime, en fritime, en gigawatt-time (GWh.), en hyrdetime, en katedertime, en kilowatt-time (KWh.), en klokketime, en konfrontationstime, en lumentime (lmh.), en mandtime, en mandetime, en megawatt-time (MWh.), en middagstime, en morgentime, en nattetime, en overtime, en overtimebetaling, en primetime, en ragtime, et ragtimeband, en skoletime, en skumringstime, en skæbnetime, en spørgetime, en timeafgang, en timebetaling, en timebillet, et timecharter, et timeglas, en timeløn, en timelærer, nogle timenyheder, en timemanager, en timeout, en timeplan, en timeseddel, en timeshare, en timeshareandel, en timesharebasis, en timesharebolig, en timeshareejer, en timesharekontrakt, en timesharelejlighed, en timesharevirksomhed, et timeslag, en timetabel, et timetal, en timetæller, en timeviser, en ulvetime, en undervisningstime, en watt-time (Wh.) LØSE LEDDANNELSER; en + (læringsområde) + time (en badmintontime, en dansktime, en fransktime),  om (antal) + time (om en time, om ti timer), på (antal) + time (på en time, på ti timer)
LEDDANNELSER: en stiv (klokke)time, en times tid, den blå time, klassens time, i ellevte time, i timen, i timevis, timeup, ud på de små timer, 
UDSAGNSORD: at time, at times, UDSAGNSLED: at nogen har sovet i timen, at nogen timer noget, at nogen tager eller holder timeout (under noget),  at noget times nogen TILLÆGSORD: betimelig, timevis, timelang, timelig, timevis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'træ' et meget gammelt ord, der også eksisterer som entals mængdeord for det døde materiale: 'noget træ'

ubestemt

et træ der står et smukt gammel egetræ der ved vejen
bestemt det træ det smukke gamle egetræ  står der ved vejen
bekendt træet egetræet der står der ved vejen er smukt og gammelt

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle træer der står nogle smukke bøgetræer og spejler deres toppe i bølgen blån ved Strandvejen
bestemt de træer der står de smukke gamle bøgetræer og spejler deres toppe i den blå bølge
bekendt begge træerne bøgetræerne vokser sjældent nede ved havet, så det er bare noget poetisk vrøvl

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et træs synet af et gammelt træs frønnede ved og bark glæder den hakkeglade flagspættehan
bestemt det træs synet af det gamle træs frønnede ved og bark glædede den hakkeglade spættehan
bekendt træets træets gamle frønnede ved og bark blev energisk hugget ud af flagspætten

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle træers nogle få træers rodsystemer - f.eks. piletræer - kan oplagre enorme mængder vand
bestemt de træers de gamle halvrådne løvtræers store mængder af insekter elsker enhver sulten spætte
bekendt begge træernes Træernes afgørene betydning for klodens liv kan og skal ikke undervurderes
NAVNE: blandt mange andre: et abrikostræ, et asketræ, et balsatræ, et birketræ, et bøgetræ, et egetræ, et elletræ, et fyrretræ, et grantræ, et gummitræ, et kastanietræ, et kirsebærtræ, et lærketræ. et oliventræ, et palmetræ, et piletræ, et pæretræ, et teaktræ, en træbuk, en træløber, et tulipantræ, et valnøddetræ, et valnødtræ, et æbletræ (og lignende) NAVNEORD: et asketræsbord, noget noget birketræsfiner, et birketræsmøbel, noget birketræssaft,  et boldtræ, noget bøgetræsbrænde, et bøgetræsmøbel, et egetræsmøbel, et frugttræ, en fyrretræskogle, et fyrretræsmøbel, et juletræ, en juletræsfest, en juletræsfod, noget juletræspynt, et juletræssalg, et klaptræ, en lærketræskogle, et løvtræ, noget naturtræ, noget nøddetræ, et nøddetræsbord, et nøddetræsmøbel, et nøddetræsskab, et nåletræ, et stamtræ, et teaktræsbord, et teaktræsmøbel, en træabe, en træaltan, en træand, noget træarbejde, en træart, noget træaske, et træbadekar, en træbeklædning, et træben, noget træbeskyttelse, noget træbeton, en træblæser, et træblæserinstrument, et træbogstav, et træbor, en træbriket, en træbænk, en træcarport, noget træcement, en træcontainer, en trædrejer, en trædrejning, et trædrivhus, en trædør, et træelement, en træelsker, noget træemballage, en træfigur, noget fræflis, en træflise, en træfældning, en trægarage, en trægrænse, et trægulv, en trægynge, en trægård, et træhegn, et træhus, en træhveps, en træhytte, en eller noget træimport, en eller noget træimprægnering, en træindustri, noget træisolering, en træjolle, en trækasse, en trækugle, noget trækul, en trælast, et trælår, en trælasthandel, noget trælegetøj, en træliste, en trækrone, noget træmaling, en træmand, noget træmel, en træmorder, nogle træmøbler, et trænavn, en trænorm, en trænøgle, en træolie, en træorm, et træpalæ, en træperle, en træpersienne, en træplade, en træpille, en træpæl, en træpæon, en træramme, nogle træregler, en træreol, en træring, en trærod, et træsalg, en træsamling, en træsandal, en træsektion, en træseng, en træservice, en træsilhuet, et træskaft, et træskelet, et træskib, et træskilt, et træskjold, nogle træsko, nogle træskostøvler, et træskrin, et træskrivebord, en træskrue, en træskuffe, en træskulptur, en træskulptør, et træskur, en træskærer, et træskærebræt, noget træskærerarbejde, noget træskærerværktøj, en træskål, en træslange, en træsliber, noget træsløjd, noget træsmuld, en træsnegl, et træsnit, noget træsnitning, en træsnitter, noget træsnitterarbejde, en træsort, en træspand, en træspartel, noget træspartelmasse, en træspecialist, en træspidsmus, et træspil, en træsplint, en træspole, noget træsprit, et træspyd, et træspær, et eller flere træspærfag, en træspån, en træstamme, en træstav, en træstige, en træstol, en træstolpe, en træstub, et træstød, et trætag, en trætallerken, en træterrasse, en trætilbygning, nogle træting, en trætomat, en trætop, en eller noget trætransport, en trætrappe, et trætrappetrin, noget trætjære, en trætype, en trætønde, et trætårn, et træudsalg, en træudskæring, en træugle, noget træuld, en træuro, en trævare, en trævarefabrik, et trævareudsalg, en træveranda, et trævedhæng, trævindue, en trævilla, en trævippe, en trævippeport, en trævugge, noget træværk, et trææg,  en trææske, en træørering, en træåre, et vejtræ LEDDANNELSER: Ask Yggdrasil, Kundskabens Træ, Livets Træ, Træbranchen, Trægrænsen, trælevende dyr og fugle, Trænormen, Træskovalsen, træødelæggende insekter UDSAGNSLED: at nogen griner som en flækket træsko (over noget), at nogen går i folk med træsko på, at nogen ikke kan se skoven for bare træer, at nogen eller noget ikke vokser på træerne, at træerne ikke vokser ind i himlen for nogen angående noget, at nogen stiller træskoene TILLÆGSORD: træagtig, træet, 

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'uge' en uge består af syv dage (se eventuelt om 'en dag' her)

ubestemt

en uge de elskende tilbragte nu en vidunderlig uge i deres barndoms fælles paradis
bestemt den uge de elskende tilbragte denne vidunderlige uge i deres fælles barndomsparadis
bekendt ugen i løbet af ugen der kom, elskede de elskende som vanligt lidt mere og bedre end førhen

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)r' '-(e)r' & '-(e)rne' FLERTAL

ubestemt

nogle uger der gik nu nogle usikre uger, hvor hun ikke sikkert vidste, om hun var blevet gravid
bestemt de uger efter de første 8 uger af graviditeten begyndte hun at spise mange ekstra proteiner
bekendt begge ugerne hun talte nu ugerne frem til den forventede fødsel og ugerne gik indtil den store dag

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL -e' bortfalder i bekendt

ubestemt

en uges efter en travl men givtig uges arbejde holdt de en rigtig dejlig weekend i sommerhuset
bestemt den uges efter den travle men givtige uges arbejde holdt de den dejligste weekend i sommerhuset
bekendt ugens alle ugens syv dage har navn efter guderne: Sunna, Mani, Tir, Odin, Tor, Freya og Loke

GRUNDFORM 1 for navneord '-(e)rs' '-(e)rs' & '-(e)rnes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle ugers nogle hårde men givtige ugers træning gjorde den flommede klart til moderne overlevelse
bestemt de ugers de sidste ugers smukke vekslen mellem regn, sol og blæst lover godt for året æblehøst
bekendt begge ugernes alle ugernes søndage tilbragte den lille familie noget tid i det nærliggende naturområde

NAVNEORD: en emneuge, en featureuge, en femdagesuge, en kalenderuge, en påskeuge, en ugeavis, et ugeblad, en ugebladskoncern, en ugebladsnovelle, et ugebrev, en ugedag, et ugekort,  en ugedag, et ugefokus, et ugefradrag, et ugehoroskop, et ugekort, en ugeløn, en ugemadplan, et ugemagasin, et ugenummer, en ugeopgave, en ugeoversigt, nogle ugepenge, en ugeplan, en ugepost, en ugerevy, en ugeseddel, et ugeskema, et ugeskrift, et ugetal, en ugetavle, en ugevisning LEDDANNELSER: en uges tid, den stille uge, om ugen, om (antal) uger, i ugen, på (antal) uger, når der er to torsdage i en uge, Skabelsesugen, ugen med to torsdage, ugens tilbud, Ugeskrift for Læger, Ugeskrift for Retsvæsen, Ugespejlet, årets 52 uger, uge (nummer 1-52) TILLÆGSORD: ugegammel, ugelang, ugentlig (ugtl.), ugevis

 

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'verden' dette meget gamle ord har mange betydninger (multiordinalt) og indgår i mange orddannelser i både faste og løse led - på grund af betydningen bruges ordets kendeord ikke altid i den fulde ubestemte entalsform tydeligt i ordet: '(et) verdensalt' men også i led som: 'menneskenes verden' i sammensat form: '(en) menneskeverden'

ubestemt

en verden hippierne drømte om en ny og bedre verden uden krig, had og nød
bestemt den verden den ny og bedre verden uden krig, had og nød drømte hippierne om
bekendt verdenen over hele verdenen støttede besindige og ansvarlige mennesker indianernes sag

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle verdener nogle sjove spilleverdener kaldes eventyrverdener og fantasiverdener
bestemt de verdener de eventyrverdener og de fantasiverdener kaldes ofte de sjoveste spilleverdener 
bekendt begge verdenerne i den bedste af alle verdenerne vil Pangloss finde fysisk sundhed og mental fred

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en verdens 'En verdensomsejling under havet' er en af verdens første science fiction bøger
bestemt den verdens Pangloss ser denne verdens fortrædeligheder som den bedst mulige verden
bekendt verdenens rollespillerverdenens mange udøvere blev stadigt flere over årene 

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle verdeners først beskrev forfatteren nogle sjove eventyrverdeners beboere og deres samfund
bestemt de verdeners siden hen skrev forfatteren så de sjove eventyrverdeners historie og historier
bekendt begge verdenernes alle eventyrverdenernes væsener og deres kulturer stod derfor lyslevende for os
NAVNEORD: (en) alverden, en begrebsverden, en drømmeverden, (en) dyreverdenen, (en) efterverdenen, en lilleverden, (en) omverdenen, (en) planteverdenen, en tankeverden, en underverden, (et) verdensaltet, et verdensbillede, en verdensbegivenhed, en verdensborger, en verdensdame, en verdensdel, (en) verdensfred et verdenshav, en eller noget verdenshandel, (en) verdenshistorie, et verdenshjørne, en verdenskrig, et verdenskort, en verdensmand, en verdensmester, et verdensmesterskab, et verdensnavn, (en) verdensorden, (et) verdensplan, en verdensrekord, (et) verdensrum, (et) verdenssamfund, (en) åndeverden LEDDANNELSER: den anden verden, (den) anden verdenskrig, de fire verdenshjørner, (den) første verdenskrig, den gamle verden, den nye verden, de syv verdensdele, den tredje verden, den vestlige verden, for alt i verden, på verdensplan, verdens skabelse, nogens eller nogets verden, UDSAGNSLED: at nogen er tabt for denne verden, at nogen får noget ud af verden, at nogen kommer frem i verden, at nogen kommer til verden, at nogen sætter nogen eller noget i verden TILLÆGSORD: verdensklasse, verdensberømt, verdensfjern, verdensomspændende,

Uudfyldte skemaer til Grundform 1

Ord værd at analysere: 'en seddel'

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

en 
bestemt den
bekendt -en  

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle -er
bestemt de -er
bekendt begge -erne  

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en -s
bestemt den -s
bekendt -ens  

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle -ers
bestemt de -ers
bekendt begge -ernes  
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD:

Ord værd at analysere: 'et budskab'

 

GRUNDFORM 1 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

et 
bestemt det 
bekendt -et  

GRUNDFORM 1 for navneord '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle -er
bestemt de -er
bekendt begge -erne  

GRUNDFORM 1 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et -s
bestemt det -s
bekendt -ets  

GRUNDFORM 1 for navneord '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle -ers
bestemt de -ers
bekendt begge -ernes  
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD:

 

Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 1A

Uudfyldte skemaer til Grundform 1A

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'and' betyder oprindeligt kun en hunand modsat 'en andrik'

ubestemt

en and der svømmer en lille, brun and med hvide bugfjer på søen og der kommer andrikken
bestemt den and den lille, brune and med hvide bugfjer svømmer på søen og der kommer andrikken
bekendt anden  anden med de hvide bugfjer gør sig lækker for den lille sort andrik med krølle i nakken

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle ænder svømmeænder spiser i vandoverfladen, dykænder søger føde under vandet
bestemt de ænder de store brede ænder dér er svømmeænder, de små smalle ænder dér er dykænder
bekendt begge ænderne alle ænderne i søen spiser sig mætte og kun  få af ænderne spiser vi mennesker

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en ands en lækker velstegt ands skind skal gerne føles sprødt og letsaltet på tungen
bestemt den ands den lækre velstegte ands skind føles både sprødt og letsaltet på tungen
bekendt andens andens lækre velstegte skind føltes sprødt og letsaltet på gourmetens tunge 

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle ænders nogle natænders snadrende søben i søens andemad akkompagnerede frøkvækkeriet
bestemt de ænders de dykænders flittige afgnavning af søens vandremuslinger har gjort dem fede
bekendt begge ændernes alle i  ændernes gruppe sætter stor pris på at jagttrykket mindskes også juleanden
ARTSNAVNE: and (anser) en atlingand, en bjergand, en brilleand, en fløjlsand, en gravand, en gråand, en hvidøjet and, en hvinand, en knarand, en krikand, en pibeand, en rustand, en rødhovedet and, en skeand, en sortand, en spidsand, en stellarsand, en taffeland, en troldand, FIKTIVE NAVNE: Andeby, Anders And, Andersine And, Joakim von And, Rip And, Rap And, Rup And NAVNEORD: et eller noget andebryst, en eller noget andemad, en andedam, et andedun, en andefjer, en andefugl, en andejagt, et andelår, et andespil, et anderap, en anderumpe, en eller noget andesteg, et andeæg, en avisand, en avlsand, en dagand, en dykand, en ferskvandsdykand, en franskbrødsand, en havdykand, en juleand, en natand, en rapand, en svømmeand, en tamand, en vildand LEDDANNELSER: røre i andedammen: TILLÆGSORD: andeagtigt

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'bog' har flere betydninger ikke at forveksle med 'noget bog' fra bøgetræer, der også indgår i navne som Bogense, Bogfinke og Boghvede

ubestemt

en bog der ligger en gammel, laset bog med et rødt omslag på bordet ved siden af mig
bestemt den bog den gamle, lasede bog med det røde omslag ligger der på bordet ved siden af mig
bekendt bogen bogen med det det røde omslag hedder 'Liber Al vel Legis'

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle bøger der findes ældgamle magiske grammatikbøger med viden hinsides vor
bestemt de bøger de ældgamle magiske grammatikbøger med viden hinsides vor genskabes stadig
bekendt begge bøgerne bøgerne dengang var håndskrevne, så blev bøgerne trykt og siden digitaliseret

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en bogs en fin, dyr bogs smudsomslag skal beskytte den mod støv og snavs altså smuds
bestemt den bogs den fine, dyre bogs smudsomslag vil beskytte den mod støv og snavs og smuds
bekendt bogens bogens fine, dyre smudsomslag beskytter den mod smuds altså støv og snavs 

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle bøgers jeg skal lige have læst nogle flere fagbøgers forklaringer, før jeg udtaler mig definitivt
bestemt de bøgers de gamle tryllebøgers formularer viste sig at virke helt fint også her i moderne tid
bekendt begge bøgernes bøgernes værste problem blev efterhånden deres massefylde inklusiv deres vægt
NAVNEORD: en alterbog, en andagtsbog, en antikvarboghandel, en antikvarboghandler, en baglænsordbog, en bankbog, en begrebsordbog, et begyndelsesbogstav, en begynderbog, en betydningsordbog, en billedbog, en billigbog, et bindebogstav, et blokbogstav, et bogbind, en bogbinder, et bogbinderi, en eller noget bogbinding, en bogbus, en bogfører, noget bogføring, en bogføringspligt, et bogføringsår, en boghandel, en boghandler, en bogholder, noget bogholderi, en bogklub, en boglade, en bogladepris, en bogorm, en bogreol, en bogsamler, en bogsamling, et bogstav, en bogstavering, et bogstavrim, en bogstavrække, en bogstavskrift,  en bogstøtte, noget bogstøv, et bogtryk, en bogtrykker, noget bogtrykkerkunst, et bogtrykkeri, en bogvirus, en børnebog, en børneboghandel, en børneboghandler, en børnebogsforfatter, en børnesangbog, en dagbog, et dagbogsblad, en dagbogsforfatter, en dagbogsform, en dagbogsoptegnelse, en drejebog, en drejebogsforfatter, en fagbog, en fagbogsforfatter, en fagtelefonbog, en forlagsboghandel, en forlagsboghandler, en fremmedordbog, et fugebogstav, en fuglehåndbog, en grundbog, en gæstebog, en historiebog, en hovedministerialbog, en hvidbog, en højskolesangbog, en håndbog, en kassebog, en kassebogsafstemning, en kirkebog, en kogebog, en kontraministerialbog, en krigsdagbog, en kunstbog, en logbog, et logbogsuddrag, en lokaltelefonbog, en lommebog, en lærebog, en  læsebog, en malebog, en maskinbogføring, en ministerialbog, en navnetelefonbog, en notesbog, en ordbog, en ordbogsredaktør, en poesibog, en pornobog, en regnskabsbog, en rejsehåndbog, en retrogradordbog, en retsbog, en retsbogsudskrift, en retskrivningsordbog, en rimordbog, en salmebog, en sangbog, en scrapbog, en skibsdagbog, en slægtsbog, en soldaterbog, en stambog, en stambogsfører, en specialordbog, en spændingsbog, en studiehåndbog, en tegnebog, en telefonbog, en tingbog, en tingbogsattest, en tingbogsoplysning, en tosprogsordbog, en voksenbog, en voksenbogsforfatter, en årbog LEDDANNELSER: Bogen om det som er, bogstavelig talt, bogstaveligt talt, efter bogstaven, Glemmebogen, Højskolesangbogen, kreativ bogføring, krøllede bogstaver (fraktur), Kære Dagbog, lige efter bogen, lille bogstav (minuskel), Livets Bog, lovens bogstav, lukket bog, stort bogstav (majuskel), stumt bogstav, åben bog UDSAGNSORD: at boge, at bogføre, at bogstavere UDSAGNSLED: at nogen bogfører noget, at nogen lader noget gå i glemmebogen, at nogen fører bog over noget, at nogen fører noget til bogs, at nogen kommer i den sorte bog, at nogen taler med store bogstaver (om noget til nogen), at noget ikke står i ens eller nogens ordbog TILLÆGSORD: boglig, bogstavelig, bogstaveret

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'hånd' et meget gammelt ord der indgår indgår i mange orddannelser og faste og løse led

ubestemt

en hånd en venlig fremrakt hånd betyder fred i de fleste menneskelige kulturer
bestemt den hånd den venlige fremrakte hånd betyder fred i de fleste menneskelige kulturer
bekendt hånden hånden, der venligt strækkes frem, signalerer fred i de fleste kulturer

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle hænder skuespillerinden hørte den tordnede lyd af publikums vildt klappende hænder
bestemt de hænder de mange vildt begejstrede klappende hænder blev ved og ved
bekendt begge hænderne Thorulf bar da Thorhalla så at sige på hænderne gennem livet

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en hånds en gammel rynket hånds åretegning ses tydeligere, end en ung hånds gør
bestemt den hånds den gamle rynkede hånds åretegning ses tydeligere, end den unge hånds gør
bekendt håndens håndens rynkede åretegning ses tydeligre på den gamle end den unge hånd

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle hænders men med nogle flere nye energiske hænders indsats lykkedes det at levere varen
bestemt de hænders ja med disse de nye energiske ekstra hænders indsats blev varen leveret til tiden
bekendt begge hændernes alle hændernes vinkende skov i luften vidnede om at forslaget havde fuld opbakning
NAVNEORD: en affaldshåndtering, en baghånd, en bygningshåndværker, en broderhånd, et damehåndboldhold, et databasehåndteringssystem, en fjendehånd, en forhånd, et forhåndsindtryk, en forhåndsomtale, en felthåndbog, en fuglehåndbog, et førstehåndsbekendtskab, en førstehåndsberetning, en førstehåndserfaring, et førstehåndsindtryk, et førstehåndskendskab, en førstehåndskilde, en førstehåndsoplevelse, en førstehåndsviden, et herrehåndboldhold, en højrehånd, et håndaftryk, noget håndarbejde, en håndarbejdslærerinde, en håndbajer, en håndbog, en håndbold, en håndboldskamp, en håndboldsspiller, en håndbruser, et håndelag, en håndevending en håndflade, en håndfuld, en håndfæstning, et håndgemæng, en eller noget håndgerning, en håndgranat, en håndgribelighed, en håndhævelse, en håndhæver, nogle håndjern, et håndkantslag, et håndkantsslag, et håndklæde, et håndkøb, noget håndkøbsmedicin, et håndkøbsudsalg, en håndlanger, et håndled, en eller nogen håndlotion, en håndmad, en håndpant, nogle håndpenge, en håndryg, en håndsbred, en håndskrift, en håndskriftsprøve, en håndskriftsamling, et håndskydevåben, et håndslag, en håndsoprækning, en håndspålæggelse, en håndsrækning, en håndstand, et håndsving, et håndtag, en håndtaske, en håndtering, en håndterlighed, et håndtryk, en håndvask, noget håndværk, en håndværker, et håndværksfag, en håndværksmester, et håndvåben, nogle håndører, en jernhånd, noget kunsthåndværk, en kunsthåndværker, en kyshånd, en lovhåndskrift, en mellemhånd, en ordenshåndhæver, en rejsehåndbog, en eller noget rundhåndethed, en studiehåndbog, noget tømrerhåndværk, en underhåndsaftale, et underhåndssalg, en venstrehånd, noget venstrehåndsarbejde LEDDANNELSER: af hånde, alle hånde, Allehånde, de islandske håndskrifter, efterhånden som, en jernhånd i en fløjlshandske, fra første hånd, en god hånd, et gyldent håndtryk, en hjælpende hånd, en højre hånd, hals- og håndsret, hånd i hanke, hånd i hånd, i en håndevending, i hænde, i hånden, i gode hænder, lige for hånden, lige ved hånden, med kyshånd, med let hånd, med rund hånd, på egen hånd, på forhånd, på hånden, på rede hånd, på tomandshånd, salg under hånden, under hånden UDSAGNSORD: at håndhæve, at ihændehave, at håndplukke, at håndtere UDSAGNSLED: at nogen anholder om nogens hånd, at nogen bindes på hænder og fødder (af noget eller nogen), at nogen dør for egen hånd, at nogen dør for fjendehånd, at nogen er eller sidder i baghånden, at nogen falder for fjendehånd, at nogen falder i fjendehånd, at nogen får noget i hænde, at nogen får noget fra hånden, at nogen giver en hjælpende hånd, at nogen giver (nogen) en broderhånd, at nogen giver nogen hånden, at nogen giver (nogen) en hånd med noget, at nogen giver nogen en håndsrækning, at nogen gnider sig i hænderne, at nogen gør noget på egen hånd, at nogen gør noget i en håndevending, at nogen går hånd i hånd, at nogen går til håndbold, at nogen har en heldig hånd, at nogen har hånd i hanke med nogen eller noget, at nogen har hænderne fulde, at nogen har noget i baghånden, at nogen har nogen eller noget i sin hule hånd, at nogen har noget lige ved hånden, at nogen har noget på hånden, at nogen har noget på rede hånd, at nogen holder hånden over nogen, at nogen håndplukker nogen eller noget, at nogen håndhæver noget, at nogen ikke kan se en hånd for sig, at nogen kaster håndklædet i ringen, at nogen kommer på mellemhånd, at nogen kommer på tomandshånd med nogen, at nogen lever fra hånden i munden, at nogen lægger hånd på nogen, at nogen lægger sidste hånd på noget, at nogen lægger sin klamme hånd på noget, at nogen ryster på hånden, at nogen rækker (nogen) en broderhånd, at nogen rækker (nogen) en hjælpende hånd, at nogen sidder med hænderne i skødet, at nogen slår hånden af nogen, at nogen spiller håndbold, at nogen spiser af hånden, at nogen stikker hånden i en hvepserede, at nogen tager hånd om nogen eller noget, at nogen tager imod noget med kyshånd, at nogen tager skeen i den anden hånd, at nogen vasker sine hænder (angående nogen eller noget), at nogle giver hinanden håndslag på noget, at noget får overhånd (over nogen eller noget), at noget kommer fra nogens hånd, at noget ligger nogen lige for hånden, at noget erklæres under nogen hånd, at noget passer som hånd i handske, at noget tager overhånd (over nogen eller noget) TILLÆGSORD: andenhånds, forhåndenværende, højrehåndet, håndfast, håndgangen, håndgribelig, håndlavet, håndplukket, håndskreven, håndsky, håndterlig, (kejthåndet), lethåndterlig, overhåndtagende, rundhåndet, sværthåndterlig, venstrehåndet, uhåndgribelig, uhåndterlig BIORD: efterhånden, underhånden

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'ko' et gammelt ord for en gammel menneskepartner

ubestemt

en ko der står en stor, sortbroget ko derovre med et stort flot yver
bestemt den ko den store sortbrogede ko, der står derovre, har nogle gode patter
bekendt koen koen, der står derovre, har et godt, stort mælkeydende yver

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle køer nogle sultne køer går og gumler græs derhenne på engen
bestemt de køer alle de sultne køer, som står der og gumler græs, skal malkes her til aften
bekendt begge køerne alle malkekøerne på marken gik sindigt hen til porten og hjem i stalden

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en kos en ordentlig malkekos yver har fire gode patter, der kan strinte mælk
bestemt den kos den ordentlige malkekos yver har fire gode patter, der alle giver mælk
bekendt koens koens fire gode patter giver alle sammen godt med mælk under malkningen

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle køers nogle danske malkekøers gener er blandet sammen af mange forskellige kvægfamilier
bestemt de køers de berømte røde og sortbrogede malkekøers mælk regner vi for verdens bedste mælk
bekendt begge køernes alle køernes kropsvarme medvirkede til at opvarme jernalderens langhuse om vinteren
NAVNEORD: en elgko, en kamelko, et koben, en kobjælde, en kodriver, noget kogalskab, et kohorn, en kokasse, noget komælk, en kostald, et koøje, en kælveko, en malkeko LEDDANNELSER: en hellig ko, ingen ko på isen UDSAGNSLED: at nogen er som to røde køer sammen TILLÆGSORD: koagtig

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'kraft' et meget gammelt ord med mange betydninger (multiordinalt) som indgår i mange orddannelser og faste led ikke at forveksle med sygdommen 'en eller noget kræft'

ubestemt

en kraft Thor anvender ofte en nærmest overmenneskelig kraft til at beskytte os mennesker
bestemt den kraft sin nærmest overmenneskelige kraft anvender Thor tit til at beskytte os mennesker
bekendt kraften kraften, som Thor anvender for at værne slægterne, er faktisk overmenneskelig

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle kræfter at tappe naturens vedvarende kræfter for energi blev menneskehedens formål
bestemt de kræfter energien fra de naturlige vedvarende kræfter drev snart hele den moderne verden
bekendt begge kræfterne nu lægger vi alle alle kræfterne i det næste træk!

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en krafts en ukendt måske farlig krafts indvirkning på menneskekroppen bør undersøges nøje
bestemt den krafts denne ukendte måske farlige krafts indvirkning på kroppen skal  nøje undersøges
bekendt kraftens kraftens måske farlige og ukendte virkning på kroppen blev undersøgt og imødegået

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle kræfters hun følte tydeligt nogle modstridende kræfters kamp udfolde sig i sit indre
bestemt de kræfters de samvirkende kræfters træklinjer gjorde det let at flytte den tonstunge sten
bekendt begge kræfternes han studerede kræfternes parallelogram i mange år 
NAVNEORD: en arbejdskraft, noget atomkraft, en centrifugalkraft, Centrifugalkraften, en centripetalkraft, Centripetalkraften, en datakraft, en drivkraft, noget elkraft, en førstekraft, en eller noget gennemslagskraft, en gnidningskraft, en eller noget grokraft, en handlekraft, en hovedkraft, en kraftanstrengelse, et kraftben, en krafted, et kraftfelt, noget kraftfoder, en kraftkilde, en kraftoverføring, et kraftoverskud, en kraftpræstation, en kraftprøve, et kraftspring, et kraftværk, en købekraft, nogle landstridskræfter, en livskraft, nogle lærerkræfter, nogle luftstridskræfter, en maskinkraft, en modstandskraft, en muskelkraft, nogle produktivkræfter, en skaberkraft, en slagkraft, en stemmekraft, noget suppekraft, nogle søstridskræfter, en tyngdekraft, Tyngdekraften, noget vandkraft, noget vindkraft LEDDANNELSER: for fuld kraft, kræfternes frie spil, højrekræfter, venstrekræfter UDSAGNSLED: at nogen kommer til kræfter, at noget sker i kraft af noget, at en bestemmelse er i kraft eller er ude af kraft, med tilbagevirkende kraft, kraft knuse mig, krafteder og manen TILLÆGSORD: kraftig, kraftesløs, kraftfuld BIORD: kraftigt, kraftesløst, kraftfuldt

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'nat'

ubestemt

en nat under en skøn, lang og vild nat med elskov besluttede de sig for et parforhold
bestemt den nat efter den skønne, lange og vilde nat med elskov blev de forlovede
bekendt natten efter elskovsnatten, der var skøn, lang og vild, blev de senere gift

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL '-t' konsonantfordobling

ubestemt

nogle nætter efter mange mørke vinternætter fik de endelig igen mange skønne lyse sommernætter 
bestemt de nætter efter de første nætter følte de sig hjemme, nu startede de rolige nætter i det nye hus
bekendt begge nætterne sommernætterne svandt hen, snart kom mørket og vinternætterne tilbage

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL  dobbelt '-t' i bekendt

ubestemt

en nats under en skøn, lang og vild nats elskov besluttede de sig for et parforhold
bestemt den nats efter den skønne, lange og vilde nats elskov blev de snart forlovede
bekendt nattens efter elskovsnattens sødme skiltes de elskende aldrig igen

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL dobbelt '-t'

ubestemt

nogle nætters efter nogle flere nætters heftige sabotage lykkedes det at sætte stop for den våbenfabrik
bestemt de nætters de to nætters bombeaktioner stoppede giftfabrikken, og gjorde det svært at forsikre den
bekendt begge nætternes  alle forårsnætternes søde minder vældede ind over Danjal Nybergs "Returruter"
NAVNEORD: en brudenat, en bryllupsnat, en julenat, en midnat, en midnatssol, en midnatstid, noget natarbejde, et natbord, et natblus, en natbus, en natbusbillet, nogle natbriller, en natcafé, en natcreme, en natdragt, et natdyr, noget natfiskeri, en natfilmfestival, noget natfotografering, et nathold, et nathospital, en nathimmel, en nathue, en natjager, en natkikkert, en natkirke, en natkjole, en natklokke, en natklub, et natklubdiskotek, en natklubdørvogter, en natklubejer, en natklubgæst, et natkvarter, en natlampe, et natlogi, en natlys, et natlys, en natlæge, et natløb, noget natmad, en natmus, nogle natpenge, en natportier, en natpotte, et natpåfugleøje, en natravn, en natskjorte, en natskygge, nogle natsokker, en natsommerfugl, en natsværmer, en natsænkning, en natsænkningsautomatik, et natsænkningsapparat, en nattakst, et nattegn, en eller noget nattefrost, en nattehimmel, et natteliv, et eller noget nattely, en natteravn, en nattergal, en nattergalerede, noget nattergalesang, en nattergaletur, noget nattero, noget natteroderi, et nattesæde, en eller noget nattesøvn, en nattetid, en nattetide, en nattetime, en nattevagt, en nattevandrer, et nattillæg, et nattog, noget nattøj, en natugle, en natvarmestue, en natviol, en natvægter, en natvægterstav, en nytårsnat, en overnatning, en påskenat, en sommernat, en tropenat, en vågenat LØSE LEDDANNELSER: dagsnavn + nat (søndag nat, fredag nat) LEDDANNELSER: de lyse nætter, dyrlægens natmad, først på natten, godnat!, i nat, i går nat, midnat, natten er vor egen, natten igennem, natten lang, natten over, natskyggefamilien, (midt) om natten, sidst på natten, sidste nat, som nat og dag, ved nat, ved midnatstid, ved nattetide UDSAGNSORD: at overnatte UDSAGNSLED: at det er nat med nogen, at nogen er en nathue, at nogen gør nat til dag, at nogen tager natten til hjælp TILLÆGSORD: natlig, natteblind

Uudfyldte skemaer til Grundform 1A

 

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

en 
bestemt den 
bekendt -en

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-er' '-er' & '-erne' FLERTAL

ubestemt

nogle -er
bestemt de -er
bekendt begge -erne

GRUNDFORM 1A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en -s
bestemt den -s
bekendt -ens

GRUNDFORM 1A for navneord omlyd + '-ers' '-ers' & '-ernes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle -ers
bestemt de -ers
bekendt begge -ernes
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD:

Der findes - som bemærket ovenfor - vistnok ikke nogle intetkønsord bøjede efter grundform 1A, hvorfor skemaet ikke anføres.