Navneord bøjede med '-ene' og med omlyd og '-ene'

Substantiver: Grundform 3 & 3A

Regler Side A-B-C

Side A

Side B Side C
 

LEKSIKON: Navneord (substantiver)

Fortegnelse: Navneord
Navneord i sætningen
Navneords bøjning
Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 3
Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 3A

LEKSIKON: Navneord (substantiver)

Definition: Navneord: Navneord (substantiver) betegner Ting, Organismer og Tanker:

Navneord findes i et af to køn: enten fælleskøn eller intetkøn. Foranstillede kendeord og efterbundne bøjningselementer (determinativer & morfemer) angiver navneords køn, bestemthed & bekendthed samt tal. Der findes 3 grundformer og 2 underformer for navneords bøjning.

Grundform 3: Den mindst udbredte bøjningsform for navneord,  kan kendes ved at den i ental bruger: 'en/et' og 'den/det' samt endelserne '-en' eller '-et' og i flertal ubestemt og bestemt ikke tilføjer nogen endelse overhovedet det såkaldt '[Ø]' (0-morfem, "nulmorfem" også kaldet "ingen endelse") samt i flertal bekendt tilføjer '-ene'.

Som det tydeligt fremgår nedenfor findes der ikke særlig mange almindelig anvendte navneord i fælleskøn (utrum) bøjede efter Grundform 3 men nok en hel del navneord i intetkøn (neutrum) bøjede efter denne grundform.

Grundform 3A: Kan betragtes som en underform af Grundform 3. Denne form bruger de samme kendeord og endelser som Grundform 3, men Grundform 3A har også, når ordet bøjes i flertal, omlyd af den første medlyd (vokal) i ordet:

Fortegnelse: Navneord

Fra den reviderede oversigt over almindelige navneord i moderne tid (2000ff) udarbejdet udfra Sprognævnets liste bøjes følgende navneord plus et par tilføjede skoleeksempler efter Grundform 3 & Grundform 3A:

grundform 3: 'en/et' 'den/det' '-en/-et' & '[Ø]', '[Ø]' & '-ene': 

fælleskøn:

intetkøn:

grundform 3A: 'en/et' 'den/det' '-en/-et' & omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene':

fælleskøn:

intetkøn:

Navneord i sætningen

Navneord bøjede efter Grundform 3 og 3A kan i alle ordenes former stå som eller indgå i led der danner:

  1. grundled (subjekt) (sætningsnominalet (n))

  2. genstandsled (objekt) (sætningsnominalet (N))

  3. hensynsled (indirekte objekt) (sætningsnominalet (N))

  1. omsagnsled til grundled (subjektsprædikat) (n)

  2. omsagnsled til genstandsled (objektsprædikat) (N)

  3. som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektsprædikat) (N)

Endelig kan navneord (substantiver) jo så optræde i biordsled (adverbialer) og kan via bøjningsformer gøres til andre ordklasser (se evntuelt mere herom i Kapitlerne om Biord (adverbier) og Orddannlse (morfologi).

Navneords bøjning

GRUNDFORM 3 - Ingen endelser & '-ene'
GRUNDFORM 3A - omlyd + ingen endelser & '-ene'
Udfyldningsformerne ental
Udfyldningsformerne flertal

GRUNDFORM 3 - Ingen endelser (Ø-morfem) & '-ene':

Svage flertalsformer i ubestemt, bestemt & ubekendt bøjede efter Grundform 3:

 

Grundform 3 for navneord: Entalsformerne

FORM:

ubestemt bestemt bekendt
Fælleskøn en ... den ... ...en
Intetkøn et ... det ... ...et

 

Grundform 3 for navneord: Flertalsformerne

De 5 grundformer

ubestemt

bestemt

bekendt

3 ø -ene nogle ...[Ø] de ...[Ø] begge ...ene
3A omlyd + Ø -ene .nogle.. [Ø] de ...[Ø] begge ...ene

 

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene'

Flertalsformerne for begge køn:

FORM:

ubestemt

bestemt 

bekendt

Ø-/-ene nogle ... de ... begge ...(e)ne
is nogle is de is begge isene
lys nogle lys de lys begge lysene
mus nogle mus de mus begge musene
bær nogle bær de bær begge bærrene

 

Udfyldningsformerne ental

Grundform 3 fælleskøn (utrum)

Entalsformerne grundform 3

Ental:

ubestemt

bestemt

bekendt
Fælleskøn en ... den ... ...en
mus en mus den mus musen
fjer en fjer den fjer fjeren

 

Grundform 3 intetkøn (neutrum)

Entalsformerne grundform 3

Ental:

ubestemt bestemt bekendt
Intetkøn et ... det ... ...et
flag et flag det flag flaget
lys et lys det lys lyset

Udfyldningsformerne flertal

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum)

ENTAL:

ubestemt

bestemt

bekendt

et/ ...et en ... den ... ...en
lys en fjer den fjer fjeren

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene'

FLERTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

-er/-erne

nogle [Ø] de [Ø] begge ...ene
fjer nogle fjer de fjer begge fjerene

 

Grundform 3 for navneord af intetkøn (neutrum)

ENTAL:

ubestemt

bestemt

bekendt

et/ ...et et ... det ... ...et
lys et lys det lys lyset

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene'

FORM:

ubestemt

bestemt

bekendt

-er/-erne nogle [Ø] de [Ø] begge ...ene
lys nogle lys de lys begge lysene

 

GRUNDFORM 3A - omlyd + ingen endelse (Ø-morfem) & '-ene':

Stærke flertalsformer i ubestemt, bestemt og bekendt bøjede efter Grundform 3A:

 

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum)

ENTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

en/ ...en en ... den ... ...en
mand en mand den mand manden

GRUNDFORM 3A for navneord 'omlyd', '[Ø]', '[Ø] & '-ene'

FLERTAL

ubestemt

bestemt

bekendt

omlyd/ene

nogle + [Ø] de + [Ø] begge ...ene
mænd nogle mænd de mænd begge mændene

 

GRUNDFORM 3A for navneord af intetkøn (neutrum)

ENTAL:

ubestemt

bestemt

bekendt

et/ ...et et ... det ... ...et
barn et barn det barn barnet

GRUNDFORM 3A for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene'

FORM:

ubestemt

bestemt

bekendt

omlyd/ene nogle [Ø] de [Ø] begge ...ene
børn nogle børn de børn alle børnene

 

 

Grundform 3A

Stærke flertalsformer: omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene'

FORM:

ubestemt

bestemt

bekendt

omlyd nogle ... de ... begge ...ene
mand nogle mænd de mænd begge mændene
barn flere børn de børn alle børnene
gås  nogle gæs  de gæs  begge gæssene

Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 3

Uudfyldte skemaer til Grundform 3

et ansvar, et antal, et behov, et ben, et bær, et dyr, et fald, en film, en fjer, et fjernsyn, et flag, et flertal, et folk, et folketing, et forhold, et forslag, et forsøg, et får, et hensyn, et hold, en is, et krav, et liv, et lys, et løb, en mus, et mål, et netværk, et ord, et par, et råd, et samfund, en sko, en slags, et spil, et sprog, et spørgsmål, et svar, et tal, et tilfælde, en ting/et ting et udtryk, et valg. et øjeblik, et år

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'ansvar' dette ord sammensat af forstavelsen 'an' plus navneordet 'et svar' bruges ikke meget i flertal og de foreslåede former bygger på bøjningen af 'et svar'

ubestemt

et ansvar direktøren påtog sig gerne et tungt ansvar med at skaffe lønforhøjelser
bestemt det ansvar direktøren tog gerne det tunge ansvar med at skaffe lønforhøjelser på sig
bekendt ansvaret ansvaret for igen at have skaffet lønforhøjelser påtog direktøren sig gerne

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle ansvar (nogle typer ansvar kan altså bare ikke tørres af på andres ansvarsløshed)
bestemt de ansvar (de nævnte typer edsansvar kan ikke bare afvises med ansvarsforflygtigelse)
bekendt begge ansvarene (begge typer ansvar gælder medborgeransvaret så vel som strafansvaret)

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et ansvars et velplaceret ansvars egentlige formål ligger i en velhåndteret håndhævelse
bestemt det ansvars det velplacerede ansvars egentlige formål lå i dets velhåndterede håndhævelse
bekendt ansvarets ansvarets evindeligt aftørrede forflygtigelse kendetegnede dansk politik i de år

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle ansvars (nogle klart bedre former for sådanne ansvars fordelinger beror på konsensus)
bestemt de ansvars (de klart bedste former for diverse ansvars fordeling kom af kompetencekonsensus)
bekendt begge ansvarenes (alle ansvarenes beskrivelser blev skrevet af de ansvarlige)

NAVNEORD: en eller den ansvarshavende, en ansvarsforsikring, et forældreansvar, et produktansvar, et strafansvar, et vidneansvar LEDDANNELSER: frihed under ansvar, på eget ansvar, uden ansvar UDSAGNSLED: at nogen har frihed under ansvar, at et tungt ansvar hviler på nogen, at nogen har eller tager ansvar for noget, at nogen fralægge sig ansvaret for noget, at nogen står til ansvar for noget (overfor nogen), at nogen deler ansvaret for noget med nogen, at nogen pålægger nogen ansvaret for noget TILLÆGSORD: ansvarsbevidst, ansvarsfri, ansvarsfuld, ansvarshavende, ansvarsløst, forældreansvarlig, produktansvarlig, uansvarlig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-l' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'antal' sammensat af forstavelsen 'an' og navneordet 'et tal' af betydningsmæssige grunde ses flertalsformerne ikke så ofte men kan underforstås i entalsformen (se eventuelt endvidere ordet 'et tal' her)

ubestemt

et antal vi talte et større antal opmødte gæster end ved sidste års begivenhed
bestemt det antal vi talte ved årets begivenhed det største antal opmødte gæster nogensinde
bekendt antallet antallet af opmødte gæster toppede ved årets begivenhed i forhold til tidligere

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle antal (nogle forskellige antal af trækfugle kom ind over det sydlige Sjælland på vej nordpå)
bestemt de antal (de store antal trækfugle der krydser over  Østersøen observeres ofte af fuglekiggere)
bekendt begge antallene (alle antallene blev opgjort som et samlet antal)

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

et antals (et givent antals samlede mængde kan beregnes med en passende formel)
bestemt det antals (det givne antals samlede mængde blev beregnet med den passende formel)
bekendt antallets (timeantallets støtte stigning tydede på at huslæreren fik lært eleven noget)

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle antals (nogle nye antals opgørelser viste at både sangfuglenes antal og kragefugles steg)
bestemt de antals (de nye antalsopgørelser viste at både sangfugleantallet og kragefugletallet steg)
bekendt begge antallenes (alle antallenes størrelse varierer med plus minus 5%'s usikkerhedsmargin )
NAVNEORD: et deltagerantal, et timeantal TILLÆGSORD: antalsmæssig, antalsvis

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'behov' sammenlign med 'et krav' eksisterer også som udsagnsordet 'at behøve'

ubestemt

et behov mennesker har et stort behov for at elske og at blive elsket, som Hun opfylder
bestemt det behov det store behov for at elske og at blive elsket, mennesker har,  opfylder Hun
bekendt behovet alle mennesker kan opfylde behovet for at elske og at blive elsket i Hende

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle behov mennesker har da helt klart nogle helt legitime basale behov for fred og ro
bestemt de behov de helt legitime basale behov for fred og ro har de mennesker i Danmark da fået opfyldt
bekendt begge behovene alle behovene, som jeg opfylder, springer af kravene, som Hun stiller, og derfor elsker vi

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et behovs hun havde et ganske veldefineret stort behovs mod på at få den slags i orden
bestemt det behovs hun havde dette ganske veldefinerede store behovs lyst til at få det i orden
bekendt behovets læringsbehovets umiddelbare opfyldelse betød, at du nu endelig kunne slappe af

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle behovs Dylans musik tilfredsstiler nogle basale behovs krav om melodi  rytme og mening
bestemt de behovs de umiddelbare behovs tilfredsstillelse afslører snart de dybereliggende behovs krav
bekendt begge behovenes  alle behovenes påfølgende tilfredsstillelse betød meget for kunstnerkongens hjertefred
NAVNEORD: en behovsafdækning, en behovsanalyse, en behovspyramide, en behovsteori, en behovstilfredsstillelse, en behovsundersøgelse, et husbehov, et kontaktbehov, et pasningsbehov, et plejebehov LEDDANNELSER: efter behov, til husbehov UDSAGNSORD: at behøve UDSAGNSLED: at nogen eller noget har behov for noget, at nogen har noget behov, at nogen har noget til husbehov TILLÆGSORD: behovsmæssig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'ben' et meget gammelt ord med flere betydninger (multiordinalt) der indgår i rigtig mange orddannelser og i sammensatte led og findes som udsagnsord og tillægsord

ubestemt

et ben giv dog hunden et stort blodigt kødben at gnave i!
bestemt det ben vi gav så hunden det store blodige kødben at gnave i
bekendt benet benet, som vi gav hunden at gnave i, er stort og blodigt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle ben der ligger vist endnu nogle velbevarede menneskeben her bag højens bautasten
bestemt de ben nu hviler deres ben bag højens bautasten, indtil arkæologen udgraver de gamle ben
bekendt begge benene arkæologerne havde svært ved at holde begge benene på jorden, da de fandt benene

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et bens antikvitetshandleren beundrer et fornemt antikt bordbens finpolering
bestemt det bens det fornemme antikke bordbens finpolering beundrede antikvitetshandleren
bekendt benets bordbenets fornemme finpolering blev professionelt beundret af kræmmeren

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle bens han så bare nogle flotte, kvindelige bens fremadskridende bevægelser og gik i koma
bestemt de bens så snart han så de flotte, kvindebens yndige bevægelse fik han lyst til en løbetur
bekendt begge benenes benenes faste lår og lægmuskler vakte beundring blandt modellens kunder
NAVNEORD: et albueben, et bagben, nogle barnsben, noget benarbejde, et benbrud, en benende, noget bengnaveri, et benhus, nogle benklæder, noget benmel, en benpibe, en benrad, et benspænd, et bentøj, en benvarmer, et bordben, et brystben, et bukseben, et bækkenben, noget elfenben, Elfenbenskysten, et elfenbenstårn, et fiskeben, et firben, et flueben, et forben, et gnaveben, et gummiben, nogle gåben, et haneben, et haleben, et kindben, et koben, et kraveben, et kæbeben, et kødben, et kønsben, et lamseben, et lårben, et næseben, et nøgleben, et pandeben, et passerben, nogle revelsben, et ribben, en ribbenssteg, et skamben, et skinneben, et skinnebensbrud, et skinnebenssår, et spoleben, et stankelben, et stoleben, er støtteben, et tusindben, noget tyndbenethed, et vingeben, et vinkelben, LEDDANNELSER: fra barnsben (af), et åbent benbrud, nogle benfrie sild, på gåben, til bens UDSAGNSORD: at bene, at forbene, at udbene UDSAGNSLED: at nogen bener af sted, at noget går gennem marv og ben, at nogen er som skind og ben, at nogen har begge ben på jorden, at nogen har ben i næsen, at nogen har et ben i hver lejr, at nogen finder sine egne ben at stå på, at noget får ben at gå på, at nogen får nogen eller noget på benene (igen), at nogen får det forkerte ben ud af sengen, at nogen gør haneben til nogen, at nogen gør sig til bens, at nogen gør sig ud til bens, at nogen ikke får et ben til jorden, at nogen ikke vil sætte sine ben et sted, at nogen ikke ved hvilket ben vedkommende skal stå på, at nogen lander på (begge) benene, at nogen lever i et elfenbenstårn, at nogen skærer noget ind til benet, at nogen slæber på benene, at nogen springer ud i noget med samlede ben, at nogen spænder ben for nogen eller noget, at noget slår benene væk under nogen, at nogen stabler eller stiller eller får nogen op eller noget på benene, at nogen strækker benene, at nogen står på egne ben, at nogen står med ét ben i hver lejr, at nogen står med det ene ben i graven, at nogen sætter det lange ben foran, at nogen tager benene på nakken, at nogen tager nogen ved vingebenet, at nogen er på benene, at nogen ingen ben ser i noget, at nogen er godt til bens TILLÆGSORD: barbenet, benet, benfri, benhård, elfenbenshvid, enbenet, etbenet, forbenet, firbenet, hjulbenet, kortbenet, langbenet, letbenet, ligebenet, ottebenet, seksbenet, tobenet, trebenet, tyndbenet, udbenet

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-r' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'bær' et gammelt ord ikke at forveksle med nutid af udsagnsordet 'at bære' 

ubestemt

et bær undskyld, hr. må jeg byde Dem et stort, saftigt modent kirsebær?
bestemt det bær undskyld, hr. må jeg byde Dem dette store, saftige modne kirsebær?
bekendt bærret når den rigtigt foræder sig i bær, har den fugle frugtsaft over hele bærret

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-r' i bekendt

ubestemt

nogle bær lad os putte nogle flere frosne skovbær, jordbær og hindbær i den sunde saft-smoothie 
bestemt de bær de mange flere frosne blåbær, jordbær og hindbær gør den smoothie enormt sund 
bekendt begge bærrene alle bærerne i den skandinaviske fauna kan blive spist af den ene eller anden slags fugl

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-r' i bekendt

ubestemt

et bærs et sødt velsmagende jordbærs konsistens nydes bedst med tungesmæk mod ganen
bestemt det bærs det søde velsmagende blåbærs konsistens nydes bedst mellem tænder og tungespids
bekendt bærrets med nye sorter blev både blåbærrets holdbarhed og bærrets sæson forlænget

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-r' i bekendt

ubestemt

nogle bærs nogle lækre små røde og halvbløde tørrede gojibærs tillokkende syn satte tænderne i vand
bestemt de bærs de  lækre små røde og halvbløde tørrede gojibærs tygning afgav en himmelsk smag
bekendt begge bærrenes i denne her smoothie giver bærernes høje indhold af antioxidanter et godt kosttilskud
NAVNE: Typer af bær f.eks.: aroniabær, bjørnebær, boysenbær, brombær, blåbær, enebær, galdebær, galnebær, gojibær, havtornbær, hindbær, hyldebær, jordbær, kirsebær, kragebær, laurbær, melbær, morbær, multebær, rønnebær, snebær, solbær, stikkelsbær, tranebær, tyttebær NAVNEORD: en aroniabærbusk, noget aroniabærsaft, noget aroniabærsirup, noget aroniabærmarmelade, noget aroniabørsyltetøj, en bærfrugt, en blåbærbusk, noget blåbærsaft, noget blåbærsuppe, noget blåbærsyltetøj, en boysenbærbusk, noget boysenbærmarmelade, noget boysenbærsyltetøj, et brombærkrat, noget brombærmarmelade, noget brombærsaft, noget brombærsyltetøj, en enebærbusk, en hindbærbusk, noget hindbæris, noget hindbærmarmelade, noget hindbærsyltetøj, noget hindbærtærte, noget hyldebærsaft, noget hyldebærsuppe, noget hyldebærvin, noget jordbærgrød, noget jordbærkage, noget jordbærmarmelade, en jordbærplante, noget jordbærsyltetøj, noget kirsebærmarmelade, noget kirsebærsaft, et kirsebærtræ, noget kirsebærvin, et laurbærblad, en laurbærkrans, en laurbærkransning, noget laurbærolie, et laurbærtræ, et morbærtræ, en multebærplante, noget rønnebærgelé, et rønnebærtræ, nogle skovhindbær, en skovhindbærplante, nogle skovjordbær, en skovjordbærplante, en snebærbusk, en solbærbusk, noget solbærrom, noget solbærsaft, en stikkelsbærbusk, noget stikkelsbærgelé, noget stikkelsbærgrød, nogle stikkelsbærben, nogle surkirsebær, nogle syltekirsebær, nogle sødkirsebær, en tranebærbusk, noget tranebærgelé, noget tranebærsyltetøj, noget tyttebærgelé, en tyttebærplante, noget tyttebærsaft, noget tyttebærsyltetøj LEDDANNELSER: jordbær med fløde, de er sure - sagde ræven om rønnebærerne, at rønnebærerne er sure, tørrede bær, tørrede te-bær, UDSAGNSORD: at laurbærkranse UDSAGNSLED: at nogen bliver rød i bærret, at nogen hviler på sine laurbær, at nogen får en på bærret, at nogen høster laurbær fra nogen for noget, at nogen laurbærkranser nogen (for noget), at nogen spiser kirsebær med de store, at nogen vinder laurbær for noget hos nogen TILLÆGSORD: enebærrøget, kirsebærrød, stikkelsbærbenet

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'dyr' ikke at forveksle med tillægsord som 'dyr' og 'dyrebar'

ubestemt

et dyr fuglen efterligner et såret dyr og afleder således et sultent rovdyr fra redens dununger 
bestemt det dyr fuglen efterligner det sårede dyr og afleder sådan det sultne rovdyr fra redens dununger 
bekendt dyret dyret, ikke mindst menneskedyret, måtte immer ånde, drikke, æde, sove og forplante sig

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle dyr der lever nogle rådyr i Dyrehaven og der findes endnu flere dyr i Zoologisk Have
bestemt de dyr de vilde rådyr, der lever i Dyrehaven, og de fangne dyr i Zoo kan daglig ses af de besøgende
bekendt begge dyrene dyrene i Dyrehaven og i Zoologisk Have tilses regelmæssigt af forstfolk og dyrepassere

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et dyrs der lå nogle rester af et stort, sultent rovdyrs måltid i vejkanten
bestemt det dyrs nogle rester af det store, sultne rovdyrs måltid lå i vejkanten
bekendt dyrets menneskedyrets nummer, 666, blev aldrig glemt blandt Dyrets hemmelige tilbedere

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle dyrs vi sporer nogle tidlige dyrs overlevelse frem til de nuværende dyrs vidtforgrenede familier
bestemt de dyrs de anskudte dådyrs blodspor blev sørgmodigt snusende opledt af den gamle sporhund
bekendt begge dyrenes alle dyrenes mange familier har tilpasset sig et liv på denne vidunderlige grøn-blå planet
NAVNE: Bæltedyr, Desmerdyr, Dovendyr, Dådyr, Elsdyr, Muldyr, Murmeldyr, Næbdyr, Rensdyr, Rådyr, Stinkdyr, Tøffeldyr, Vilddyret, Det store Dyr, Dyrehaven, Dyrekredsen, Dyreriget, Dyreverdenen NAVNEORD: et avlsdyr, et bløddyr, en distriktsdyrlæge, et dovendyr, en dyreart, en dyreassistent, en eller noget dyrebeskyttelse, en dyrebeskyttelsesorganisation, en dyrefabel, et dyreforsøg, en dyrehave, et dyrehold, en dyrekølle, et dyreliv, en dyrepasser, en dyreryg, en eller noget dyreryg, en dyretæmmer, en dyreunge, en dyreven, en dyreverden, en eller noget dyriskhed, en dyrlæge, en dyrplager, et eller noget dyrplageri, et dyrskue, en dyrskueplads, en dyrskuepræmie, et fabeldyr, et flokdyr, et handyr, et hovdyr, et hundyr, et husdyr, et husdyrbrug, en husdyrbrugsforskning, en husdyrbrugskonsulent, et hvirveldyr, et hvirvelløst dyr, et infusionsdyr, et kloakdyr, et krebsdyr, et krondyr, et krybdyr, et kæledyr, et leddyr, et mappedyr, en muldyrhingst, en muldyrhoppe, et møgdyr, et nyttedyr, et pattedyr, et pelsdyr, noget pelsdyravl, en pelsdyravler, en pelsdyrfarm, et polypdyr, et pungdyr, en rensdyrslæde, et rovdyr, et skadedyr, et skaldyr, et snyltedyr, en stadsdyrlæge, et tamdyr, et tamrensdyr, et totemdyr, et trækdyr, et udyr, et ungdyr, et vilddyr, et værtdyr, et værtsdyr LEDDANNELSER: Dyrlægens Natmad TILLÆGSORD: dyrisk

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'fald' ordet har mange betydninger (multiordinalt) indgår i mange sammensatte ord med forstavelser for eksempel i ord som 'et anfald' og 'et bifald' samt med biord så som 'et udfald' og 'et indfald' og kommer af udsagnsordet 'at falde' der også indgår i mange sammensatte ord og leddannelser, der dog ikke inddrages i analysen her:

ubestemt

et fald der noteredes fra morgenstunden straks et forventet fald i aktiekursen
bestemt det fald det forventede fald i aktiekursen noteredes straks fra morgenstunden
bekendt faldet faldet i aktiekurserne blev noteret fra morgenstunden og fulgtes af en stigning over middag

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle fald der skete nogle kraftige fald i temperaturen og efter flere temperaturfald isede søen til
bestemt de fald efter de kraftige fald i temperaturen isnede sundet til og de følgende snefald dækkede det
bekendt begge faldene alle faldene i temperaturen blev først noteret og isbryderne blev så straks tilkaldt

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et falds et gennemsnitligt vandfalds vandmasser kan vel beregnes i mængde og tid!?
bestemt det falds det gennemsnitlige vandfalds vandmasser findes slet ikke, hvilket vandfald mener du?
bekendt faldets mængden af vandfaldets vandmasser varierer jo med smeltevandstiden og tørken

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle falds efter nogle halvfarlige falds kun langsomt helende sår og skrammer fik hun en rollator
bestemt de falds de gamle grammatiske falds kategorier blev afløst af funktionelle sprogbeskrivende termer
bekendt begge faldenes begge faldenes historier bør ses symbolsk både Syndefaldet og Faldet fra Paradis
NAVNEORD: noget affald, en affaldsforbrænding, en affaldsdynge, en affaldskværn, en affaldspose, en elle noget affaldssortering, en affaldsskakt, nogle affaldsstoffer, en affaldssæk, et afhængighedsfald (akkusativ og dativ, direkte og indirekte objekt) en anfald, noget atomaffald, et bifald, en bifaldsytring, et bortfald, et bundfald, et dødsfald, et ejefald (genitiv), en falddør, en faldgrube, en faldhøjde, en faldlem, et faldrør, en faldskærm, en faldskærmsjæger, en faldskærmssoldat, nogle faldskærmstropper, et faldskærmsudspring, en faldstamme, et forfald, en forfaldsdag, en forfaldsdato, en forfaldstid, et frafald, et genstandsfald (akkusativ objekt), et grundledsfald (nominativ subjekt), et henfald, en henfaldsproces, et hensynsfald (dativ indirekte objekt), et hjerteanfald, noget husholdningsaffald, et indfald, en indfaldsport, en indfaldsvej, en indfaldsvinkel, noget industriaffald, et knæfald, et ligfald, et løvfald, en løvfaldstid, et mandefald, et messefald, et møgfald, et nedfald, noget nedfaldsfrugt, et nævnefald (nominativ), et nødsfald, et overfald, en overfaldsmand, et prisfald, et sammenfald, noget slagteriaffald, et snefald, et sygdomsanfald, et syndefald, en syndefaldsberetning, et tilbagefald, et tillægsfald (genitiv), et tiltalefrafald, et tonefald, et tæppefald, et udfald, en udfaldsvej, en udfaldsvinkel, et vandfald LEDDANNELSER: i al fald, i alle fald, i alt fald, i bedste fald, i givet fald, i hvert fald, i hver tilfælde, ifald, knald eller fald, i modsat fald, i så fald, i hvert fald, radioaktivt henfald, radioaktivt nedfald, spredt bifald, stort bifald, øredøvende bifald, Syndefaldet UDSAGNSLED: (at nogen anfalder nogen), at nogen bifalder noget (nogen gør), at nogen får forfald, at nogen gør knæfald for nogen eller noget, at nogen melder forfald, at nogen eller noget står for fald, at noget bortfalder (fra noget) TILLÆGSORD: (falden, forfalden), indfaldende (modfalden), sammenfaldende

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'film' bøjes også 'en film' to films' har flere betydninger (multiordinalt) - endvidere ses ganske ofte anvendt et "fuge-s" i sammensate ord, dr normalt ikke har det: f.eks. 'en filmsstjerne' og 'en filmstjerne' 

ubestemt

en film vi har med stor fornøjelse set en skæg gammel sort-hvid film, der hedder 'Go West'
bestemt den film vi har med stor fornøjelse genset den skægge gamle sort-hvid film, der hedder 'Go West'
bekendt filmen siden filmen blev opfundet, har filmen fået en særplacering som familieunderholdning

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle film Disney lavede førhen nogle siden berømte tegnefilm men også mange smukke naturfilm
bestemt de film i dag laver Disney såvel de kendte tegnefilm som de mange sjove familiefilm
bekendt begge filmene alle filmene fra Marx Brothers og fra Disney Studios har moret millioner af mennesker

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en films en god films plot skal fortælles godt, og en interessant films billeder skal behage øjet
bestemt den films den gode films plot skal fortælles godt , og den interessante films billeder behage øjet
bekendt filmens filmens plot og billeder behager tilskuerne, så filmens placering som klassiker sikres

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  films visse pornofilms erotiske perspektiv kan højne både kønskompetence og kropskunnen
bestemt de  films de bedste films fornøjelse sprang af de veldrejede filmplots øjenkære skuespillerudfoldelser
bekendt begge  filmenes overfladefilmenes beskyttende lag holdt dugdråberne på åkandebladet sammen
NAVNEORD: en 3D-film, en actionfilm, en agentfilm, en B-film, en børnefilm, en dokumentarfilm, en gyserfilm, en farvefilm, en filmanalyse, en filmanmeldelse, en filmanmelder, en filmatisering, en filmbranche, et filmbureau, en filmbus, en filmby, en filmcensur, en filmcentral,  et filmcitat, en filmdatabase, en filmdistributør, noget filmdownload, et filmepos, en eller noget filmen, en filmfejl, en filmfestival, en filmforestilling, en filmfotograf, en filmgalla, noget filmgear, en filmgenre, en filmguide, en eller noget filmhistorie, et filmhit, et filminstitut, et filmhus, en filmhøjskole, en filmindustri, en filminstruktør, en eller noget filmiskhed, et filmjob, en filmkalender, et filmkamera, en filmklassiker, et filmklip, en filmklipper, en filmklub, en filmkopi, en filmkonsulent, en filmkundskab, en filmlov, et filmlærred, et filmmagasin, et filmmarked, et filmmanuskript, noget filmmusik, et filmmuseum, et filmnavn, et filmnet, en filmnyhed, en filmoperatør, en filmoptagelse, en filmoversigt, en filmplakat, en filmportal, en filmpremiere, en filmpresse, en filmproduktion, en filmquiz, en filmquote, en eller noget filmredaktion, et filmredaktionsprogram, en filmrettighed, en filmrettighedshaver, en filmrolle, en filmrulle, en filmskole, en filmstjerne, en filmstrimmel, en filmstøtte, en eller noget filmteori, en filmtitel, en filmtrailer, en filmuddannelse, en filmudgivelse, en filmudlejning, et filmudsalg, en filmunderstøttelse, en filmundervisning, en filmverden, en eller noget filmvidenskab, et filmværksted, en filmæstetik, en filmårbog, en forfilm, en helaftensfilm, en kærlighedsfilm, en mikrofilm, en sciencefictionfilm, en smalfilm, et smalfilmskamera, en smalfilmsoptagelse, en pornofilm, en snuff-film, en spillefilm, en splatterfilm, en stumfilm, en stumfilmsstjerne, en talefilm, en tegnefilm, en titelvinderfilm, en tonefilm, en ungdomsfilm, en wildwestfilm LEDDANNELSER og NAVNE: sort-hvid film, Filmbranchen, Filmbyen, filmen knækker, Filmindustrien, Filmloven, Filmårbogen, Statens Filmcentral UDSAGNSORD: at filme, at filmatisere UDSAGNSLED: at nogen filmer med nogen,  at nogen filmatiserer noget TILLÆGSORD: filmisk, filmatiserbar, filmglad

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'fjer' et meget gammelt ord ikke at forveksle med 'fjern' og 'en fjert'

ubestemt

en fjer der ligger en lang brunstribet fjer, den kommer fra en fasanhøne
bestemt den fjer den lange brunstribede fjer der kommer fra en fasanhøne, som skifter fjer
bekendt fjeren fjeren, som vi fandt på fælleden, kom i hatten sammen med fjeren fra stranden

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle fjer jeg fandt igen i dag nogle smukke rene skadefjer og også nogle flotte sorte duefjer
bestemt de fjer disse gåsedunsfjer og edderfugledunsfjer regnes for de overhovedet bedste dynefjer
bekendt begge fjerene alle yderfjerene skal hver dag pudses og passes, det ved enhver fjeret fugl

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en fjers det kan være svært at beskrive en kompliceret vingefjers struktur
bestemt den fjers den fjers farvespil fortæller mig, at den fjers ejer var en skovskade, der fældede fjer
bekendt fjerens halefjerens længde hos hannen betyder meget for svalehunnen

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle fjers

alle fjers sidestråler skal glattes i hak engang imellem, fjers daglige pleje betyder meget

bestemt de fjers den fjers farver fortæller mig, at de har tilhørt en skovskade
bekendt begge fjerenes halefjerenes længde hos hannen betyder meget for svalehunnen
NAVNEORD: en brystfjer, en dækfjer, en fjerbold, et fjerboldspil, en fjerboa, en fjerbregne, en fjerbusk, et fjerdun, noget fjergræs, et fjerkræ, noget fjerkræavl, et eller noget fjerkræopdræt, en fjerkræsaks, et fjerkræslagteri, en fjerpen, en fjerpose, en fjersky, en fjervifte, noget fjervildt, nogle fjervinger, en fjervægt, en fjerørering, en halefjer, en issefjer, en konturfjer, en pennefjer, et trådfjer, en sidefjer, en styrefjer, en svingfjer, en vingefjer, en yderfjer LEDDANNELSER: en fugleart + fjer (en duefjer, en fasanfjer, en gråspurvefjer, en skadefjer, en solsortefjer, en ørnefjer og så videre) UDSAGNSLED: at nogen får en fjer i hatten (på grund af noget), at nogen har en lille fjer på, at nogen kommer ud af fjerene, at nogen smykker sig med lånte fjer, at noget rager nogen en fjer TILLÆGSORD: fjeret, fjerlet, fjertæt,

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'fjernsyn' sammensat af tillægsordet 'fjern' og navneordet 'et syn' moderne ord der indgår i mange orddannelser, det internationale ord 'television' forkortet 'TV, sammensat af de samme to ord

ubestemt

et fjernsyn Olsens køber snart et flot, nyt fjernsyn, et kæmpestort fladskærmsfjernsyn
bestemt det fjernsyn det flotte, nye fjernsyn, det kæmpestore fladskærmsfjernsyn har Olsens lige købt
bekendt fjernsynet efter at fjernsynet kom, gik der først støv siden mus og mug i de gamle spil

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle fjernsyn the Who holdt meget af at smadre nogle gamle fjernsyn med økser under showet
bestemt de fjernsyn de smadrede fjernsyn fik de unge tilskuere til at elske poporkestret the Who
bekendt begge fjernsynene fjernsynene som the Who smadrede blev skrevet på koncertarrangørens regning

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et fjernsyns man så nu blot et blåt flimrende fjernsyns skær i en engang så hyggelig familiestue
bestemt det fjernsyns man så nu blot det blåt flimrende fjernsyns lys i de førhen så hyggelige familiestuer
bekendt fjernsynets fjernsynets betydning skal hverken over eller undervurderes på det gode og dårlige

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle fjernsyns der lå så nogle gamle udrangerede fjernsynskasser på landets lossepladser
bestemt de fjernsyns de første sort-hvid fjernsyns skærme lyste lidt efter lidt op i 1950ernes danske stuer
bekendt begge fjernsynenes begge fjernsynenes fladskærme havde fuld HD opløsning men endnu ikke 3D i 2000
NAVNEORD: et farvefjernsyn, et fladskærmsfjernsyn, en fjernsynsantenne, et fjernsynsapparat, et fjernsynsbord, et fjernsynsdirektiv, en fjernsynsfabrik, en fjernsynsforening, en eller noget fjernsynshistorie, en fjernsynskanal, en fjernsynslicens, et fjernsynsmøbel, en fjernsynsnarkoman, en fjernsynspris, et fjernsynsprogram, et fjernsynssignal, en fjernsynsskærm, en fjernsynsstation, et fjernsynsstik, en fjernsynstale, en fjernsynsteknikker, et fjernsynstårn, en fjernsynsudsendelse, et plasmafjernsyn LEDDANNELSER: et sort-hvid fjernsyn,  Fjernsynsdirektivet UDSAGNSLED: at nogen ser noget i fjernsynet TILLÆGSORD: fjernsynsagtig, fjernsynsmæssig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'flag' ordet har mange betydninger (multiordinalt) og indgår i en del sammensatte ord og faste og løse leddannelser, der ikke forveksles med 'en flage' og 'at flagre' oprindeligt brugtes ordet 'et mærke' men fremmedordet 'et flag' bruges nu alment

ubestemt

et flag når jeg ser et rødt flag smælde med tre gule prikker i, ser jeg noget jeg kan li'
bestemt det flag når jeg ser det røde flag smælde og det flag:Dannebrog tilmed, så flages min tid og sted
bekendt flaget endelig kunne christianitterne da hejse flaget over deres egen oase i storbyen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle flag vi skal også huske at sætte nogle festlige flag i fødselsdagskagen og foran døren
bestemt de flag både de festlige små flag i fødselsdagskagen og også de store foran døren, har vi husket
bekendt begge flagene flagene foran døren er store, mens flagene i fødselsdagskagen er små

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et flags et ægte gammelt kaperflags design havde nu altså et hvidt kors på rød baggrund
bestemt det flags det flags konger krævede betaling af Sundtold eller brugte rå drabsvold 
bekendt flagets flagets tidlige historie handler om at spærre vej, kræve betaling og udnytte folk

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle flags nogle gamle nationalflags kendetegn gør dem svære at tegne for eksempel Ravnebanneret
bestemt de flags de første flags historie hænger uløseligt sammen med kristen kongemagts krigsførelse
bekendt begge flagenes nationalflagenes moderne udformning bruges mest omkring sprogkultur og sportskampe
NAVNEORD: et bekvemmelighedsflag, et dannebrogsflag, en eller noget dobbeltflagning, et dødningeflag, en flaganimation, en flagbajer, en flagbutik, en flagbøje, en flagdag, en flagdug, en flagfabrik, en flagguirlande, en flaghejsning, en flagholder, en flagknap, en flagknob, en flagkrog, en flagkæde, en flagline, en flaglinestol, en flaglov, en flagmatch, en flagning, nogle flagningsregler, en flagpost, en flagquiz, en flagregel, et flagskib, en flagstang, en flagudlejning, en flagzone, noget flagøl, et firmaflag, en eller noget hjemflagning, et korsflag, et nationalflag, et pestflag, et piratflag, et signalflag, et splitflag, et stutflag, et sørøverflag, en eller noget udflagning LEDDANNELSER: det hvide flag, Flagreglerne, rent flag UDSAGNSORD: at flage, at hjemflage, at udflage, at dobbeltflage UDSAGNSLED: at nogen flager for nogen eller noget, at nogen går ned med flaget, at nogen hejser det hvide flag (overfor nogen), at nogen hjemflager noget, at nogen kipper med flaget (for nogen eller noget), at nogen sejler under bekvemmelighedsflag, at nogen sejler under falsk flag, at nogen stryger flaget, at nogen toner flag (om noget overfor nogen), at nogen toner rent flag, at nogen udflager noget, at nogen vifter med det hvide flag (overfor nogen), at nogen viser flaget (overfor nogen) TILLÆGSORD: flagrød

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-l' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'flertal' sammensat af tillægsordet 'flere' og navneordet 'et tal' har mange betydninger (multiordinalt) og de to dele af det sammensatte ord indgår i mange andre orddannelser og led

ubestemt

et flertal det lykkedes dog en dygtig politiker at få et solidt flertal for sit forslag
bestemt det flertal det solide flertal  lykkedes det dog den dygtige politiker at få  bag sit forslag
bekendt flertallet flertallet bag afskaffelsen af statskirken hilser jeg med højstemt kristelig fryd

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle flertal der opstod efterhånden i landende nogle afgørende flertal for miljøforbedringer
bestemt de flertal de nye afgørende flertal i landene gennemtvang en mere miljøvenlig politik
bekendt begge flertallene flertallene bag miljøforbedringerne i de forskellige lande bestod af alle slags mennesker

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

et flertals med et snævert flertals margen besluttede de polariserede politikere en dumhed
bestemt det flertals med det snævreste flertals margen beslutter politikere ofte kun dumme ting
bekendt flertallets flertallets ufravigelige almagt hviler på flertalskonsensus, hvor alle har magt og sagt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle flertals (nogle sammenbidte flertals udvalgte frontkæmpere viste overalt nazisterne vintervejen)
bestemt de flertals (de forskellige nationale flertals fremkomst blev efterhånden til et internationalt flertal)
bekendt begge flertallenes (- flertallenes afgørelser og forståelser holder ikke altid - siger konsensusdemokraten)
NAVNEORD:  en flertalsafgørelse, en flertalsendelse (pluralis morfem), et flertalsdiktatur, en flertalskultur, en flertalsmisforståelse, en flertalsregering, et flertalsvalg LEDDANNELSER: et simpelt flertal, et kvalificeret flertal, det tavse flertal UDSAGNSLED: at nogen har et flertal imod sig, at nogen har et flertal bag sig, at nogen har et flertal med sig TILLÆGSORD: flertallig, flertalsmæssig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'folk' eksisterer som både 'et folk' og flertals mængdebetegnelsen 'nogle folk' 

ubestemt

et folk et ordentligt, solidt, solidarisk folk stod bag de få men beslutsomme frihedskæmpere
bestemt det folk det ordentlige, solide, solidariske folk stod bag de få men beslutsomme frihedskæmpere
bekendt folket folket stemte jo ikke på nazierne, og folket undgik derved at blive sønderbombet

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle folk der findes nok endnu nogle få folk og stammer, som ikke deltager i verdenssamfundet
bestemt de folk de sidste ukendte folk i junglen valgte at fortsætte deres liv i uforstyrret folkefred
bekendt begge folkene alle folkene i Folkenes Forsamling gav deres fulde støtte til folkene i folkehæren

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et folks et lille ubetydeligt folks egenskaber skal nu ikke blot udslettes af globaliseringsstupiditet
bestemt det folks det lille ubetydelige folks egenskaber bør dog ikke blot udslettes i globaliseringsvanvid
bekendt folkets folkets egenskaber, hvor ubetydelige de end er, må ikke blot udslettet af globaliseringen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle folks mange udannede og forråede folks opførsel skal ikke undskyldes og forstås men standses
bestemt de folks de netop ansatte arbejdsfolks humør gavnede den folkekære direktørs held på Børsen
bekendt begge folkenes alle folkenes vandring gik fra nord til syd og fra øst til vest, og sådan faldt Romerriget
NAVNE: f.eks. Dansk Folkeparti, Det Konservtive Folkeparti, Socialistisk Folkeparti o.l. NAVNEORD: an affolkning, nogle arbejdsfolk, en befolkning, en befolkningseksplosion, et befolkningsgrundlag, en befolkningsgruppe, et befolkningslag, en befolkningstilvækst, et befolkningsunderlag, et broderfolk, nogle brødrefolk, en civilbefolkning, et elverfolk, nogle fagfolk, en fagfolksvurdering, nogle fattigfolk, noget fodfolk, en folkeafstemning, en folkebevægelse, et folkebibliotek, en eller noget folkedans, en folkedanser, et folkedemokrati, en folkedomstol, et folkedrab, en folkedragt, et folkeeje, en folkeetymologi, et folkeeventyr, en folkefront, et folkefærd, en folkehøjskole, en folkekirke, en folkekomedie, en eller noget folkekultur, en eller noget folkelighed, et folkeliv, et folkelivsbillede, en folkemindeforsker, noget folkemindeforskning, en folkeminde(ind)samler, en folkemindesamling, nogle folkeminder, et folkemord, noget folkemusik, en folkemængde, et folkemål, nogle folkens, en folkepension, en folkepensionist, et folkeparti, et folkeregister, en folkerepublik, en folkeret, en folkeretskrænkelse, en folkesang, en folkesanger, en folkeskole, en folkeskolelov, en folkeskolelærer, et folkeskoleråd, et folkeslag, en folkestue, et folkestyre, en folketingsbetjent, en folketingskandidat, en folketingsmand, et folketingsmedlem, en folketingssamling, et folketingsvalg, en folketro, en folketælling, en folkevandring, folkevandringstiden, en folkevise, en folkevrimmel, en eller noget folklore, en folklorist, noget folkloristik, nogle kvindfolk, noget kvindfolkearbejde, noget kvindfolketække, en landbefolkning, nogle lægfolk, nogle mandfolk, noget mandfolkearbejde, nogle mandfolkeklæder, et mandfolkeselskab, noget mandfolketække, et naturfolk, nogle småfolk, nogle småkårsfolk, nogle søfolk, nogle tjenestefolk, nogle topfolk, en urbefolkning, nogle værtsfolk, nogle ægtefolk LØSE LEDDANNELSER:  interessegruppe(+ s) + folket (fodboldfolket, idrætsfolket, hashfolket, jægerfolket, sejlerfolket og så videre, der bruges ofte fuge '-s-', hvis interessegruppen er et sammensat ord) fag + fagfolk (håndværkerfagfolk, kunstfagfolk, renovationsfagfolk, sprogfagfolk, systemprogrammørfagfolk og så videre) LEDDANNELSER: den danske folkekirke, det samarbejdende folkestyre, Elverfolket,  folk og fæ, folket, i folkemunde, folkens, Folketinget (se eventuelt her), godtfolk, herskab og tjenestefolk, Mellemfolkeligt Samvirke, skidtfolk UDSAGNSORD: at affolke, at befolke, UDSAGNSLED: at være (kommet) af godtfolk, at komme af godtfolk, at være (kommet) af skidtfolk, at komme af skidtfolk TILLÆGSORD: affolket, befolket, folkedemokratisk, folkekær, folkelig, folkeretslig, folkevalgt, folkloristisk, mandfolkeagtig, mellemfolkelig, overbefolket, tyndtbefolket, ubefolket, underbefolket

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'folketing' sammensat med fuge-e af de oldgamle navneord 'et folk' (se eventuelt her) og 'et ting' samt 'en ting' se eventuelt her) begge led , både 'et folk' og 'et ting' indgår i mange andre sammensatte ord og leddannelser - da ordet 'folketing' også bruges som navn, har det ikke så megen anvendelse i flertalsformerne og 'folketing' i andre lande hedder ofte noget andet 

ubestemt

et folketing der blev efter valget sammensat et helt nyt folketing med et helt nyt flertal
bestemt det folketing det helt nye folketing med dette helt nye flertal blev sammensat efter valget 
bekendt folketinget folketinget afskaffede dernæst landstinget, men hvem afskaffer nu folketinget?

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle folketing (nogle udenlandske parlamentariske folketing lever fint op til spillereglerne)
bestemt de folketing (de fleste udenlandske folketing lever dog desværre endnu ikke helt op til reglerne)
bekendt begge folketingene (folketingene verden over bør afholde og respektere frie valgs valg)

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et folketings et enigt folketings medlemmer beskar alle udbetalinger udover folketingets løn
bestemt det folketings det enige folketings medlemmer sparede på alle udgifter udover løn til folketinget
bekendt folketingets alle folketingets medlemmer tjener mange penge for, miden, men kun få tjener folket

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle folketings (nogle udenlandske folketings beslutninger vedrører dansk svineeksport)
bestemt de folketings (de udemokratiske såkaldte folketings beslutninger rørte ikke dansk svineeksport)
bekendt begge folketingenes (alle folketingene i verden, kald dem 'parlamenter' eller 'huse', lærte at samarbejde)
NAVNEORD: en folketingsbeslutning, en folketingsbetjent, en folketingskandidat, en folketingsmand, et folketingsmedlem, en folketingssamling, et folketingsudvalg, en folketingsudvalgsformand, et folketingsvalg, et folketingsvalgresultat LEDDANNELSER: Folketinget, Folketingets bibliotek, folketingets forretningsorden, folketingets formand, folketingets ombudsmand, folketingets præsidium, Folketingstidende UDSAGNSORD: at tinge UDSAGNSLED: at nogen tinger om noget med nogen, TILLÆGSORD: folketingsmæssig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'forhold' sammensat af forholdsstavelsen 'for' og udsagnsordet 'at holde' dette sammensatte ord har mange betydninger (multiordinalt) ligesom de to dele der består af

ubestemt

et forhold ugabuggalænderne opbyggede et gensidigt og gavnligt forhold til danskerne
bestemt det forhold det gensidige og gavnlige forhold til danskerne opbyggede ugabuggalænderne 
bekendt forholdet forholdet mellem danskerne og ugabuggalænderne blev stadig bedre over årene

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle forhold politiet opdagede nogle kriminelle forhold, som førte til en hurtig arrestation
bestemt de forhold de kriminelle forhold, som politiet opdagede, førte til en forholdsvis hurtige arrestation
bekendt begge forholdene forholdene, politiet opdagede, var yderst kriminelle, så man skred til øjeblikkelig arrest

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et forholds et kærlighedsforholds styrke afhænger forholdsvis af leveforholdenes karakter
bestemt det forholds dette kærlighedsforholds styrke bygger på tillid, gensidig sødme og materiel velstand
bekendt forholdets forholdets indre styrke sprang af et godt, rigt og gensidigt givende sexliv

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle forholds efter nogle flygtige forholds stormende forelskelser fandt de to endelig hinanden
bestemt de forholds efter de første flygtige forholds kortlivede forelskelser fandt de så endelig hinanden
bekendt begge forholdenes et kærlighedsforholds styrke afhænger forholdsvis meget af leveforholdenes karakter
NAVNEORD: et ansættelsesforhold, et arbejdsforhold, et bytteforhold, et forholdsord, en forholdsordre, et forholdsordsled, en forholdsregel, et forholdsregelsæt, et forholdstal, forholdstalsvalg, et kærlighedsforhold, et misforhold, et modsætningsforhold, et parforhold, et tilhørsforhold LEDDANNELSER: i forhold til noget, far-søn-forhold, fast forhold, mor-barn-forhold, økonomiske forhold UDSAGNSORD: at forholde, at forholde sig UDSAGNSLED: at nogen er i (fast) forhold med nogen, at nogen forholder nogen noget, at nogen forholder sig til nogen eller noget, at nogen har et (fast) forhold med nogen TILLÆGSORD: forholdsmæssig, forholdsvis, uforholdsmæssig BIORD: uforholdsmæssigt

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'forslag' sammensat af forholdsforstavelsen 'for' plus navneordet 'et slag' afledt at udsagnsordene 'at slå' og  'at foreslå' ordet 'et forslag' har flere betydninger (multiordinalt)

ubestemt

et forslag - kom med et godt brugbart forslag til forbedring - sagde direktøren
bestemt det forslag - vi støtter dette gode brugbare forbedringsforslag - sagde tillidsmanden så
bekendt forslaget forslaget til forbedring blev således enstemmigt vedtaget

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle forslag oprørerne kom med nogle gode, realistisk gennemførlige forslag til forbedringer
bestemt de forslag de gode, realistisk gennemførlige forslag til forbedringer  kom oprørerne med
bekendt begge forslagene alle forslagene som oprørerne kom med var prægede af trangen til at forbedre verden

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et forslags de igangsatte et velgennemarbejdet realistisk forslags gennemførsel med godt humør
bestemt det forslags det velgennemarbejdede realistiske forslags gennemførsel blev straks iværksat
bekendt forslagets forslagets hurtige gennemførsel skyldtes at det var velgennemarbejdet og realistisk

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle forslags nogle gode forslags vedtagelse skal ikke sinkes af flere dårlige forslags tidsspilde
bestemt de forslags de første triste forslags rusk i vejret fik stationsforstanderen til bandende at skifte frakke
bekendt begge forslagenes ministeren ville heller skyde end besvare forslagenes stillers spørgsmål om despotisme 
NAVNEORD: et dagsordensforslag, en eller noget forslagenhed, en forslagsprotokol, en forslagsstiller, et førsteforslag, et lovforslag, et paradeforslag, et tillægsforslag, et ændringsforslag LEDDANNELSER: forslag til noget UDSAGNSLED: at nogen fremfører et dagsordensforslag, at nogen stiller forslag til dagsorden TILLÆGSORD: forslagen

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'forsøg' sammensat af forholdsforstavelsen 'for' plus udsagnsordet 'at søge' sammenlign eventuelt 'en eftersøgning', 'en afsøgning'og 'at udsøge'

ubestemt

et forsøg vi må først gøre et velment og hæderligt forsøg på at genetablere freden
bestemt det forsøg det velmente og hæderlige forsøg på at genetablere freden førte til fred
bekendt forsøget forsøget på at genetablere freden var både velment, hæderligt og vellykket

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle forsøg så begyndte de endelig på nogle mere realistiske forsøg på at forbedre miljøet
bestemt de forsøg de mere realistiske forsøg på at forbedre miljøet begyndte de så endelig på 
bekendt begge forsøgene forsøgene på at forbedre miljøet blev snart til mere end blot forsøg

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et forsøgs med et sidste fortvivlet forsøgs anstrengelser rykkede tyskerne frem mod Moskva
bestemt det forsøgs med det sidste heltemodige forsøgs sejrstropper rykkede de allierede frem mod Berlin
bekendt forsøgets forsøgets forskellige spændende faser bliver grundigt beskrevet i forsøgsreferatet 

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle forsøgs udfra nogle grundforskningsmæssige forsøgs eksempler kunne jeg konkludere dette
bestemt de forsøgs de grundforskningsmæssige forsøgs rapporter indeholdt alle disse sprogeksempler
bekendt begge forsøgenes grundforsøgenes resultater pegede på en forøget sproglig indsigt gennem eksempler
NAVNEORD: et atomsprængningsforsøg, et blindforsøg, et dobbeltblindforsøg, et dyreforsøg, et flugtforsøg, et forsøgscenter, et forsøgsdyr, et forsøgsforløb, en forsøgskanin, en forsøgsopstilling, en forsøgsperson, en forsøgsprotokol, en forsøgsstation, et overtalelsesforsøg, et redningsforsøg, et selvmordsforsøg, et udbrudsforsøg LEDDANNELSER: et forsøg værd UDSAGNSORD: at forsøge UDSAGNSLED: at nogen forsøger sig frem, at nogen forsøger sig med noget, at nogen forsøger sig som noget, at nogen gør et forsøg med nogen eller noget TILLÆGSORD: forsøgsmæssig, forsøgsvis, 

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'får' et gammelt ord der betegner et levende dyr ikke at forveksle med nutid af udsagnsordet 'at få' heller ikke at forveksle med ord afledt af 'fare' så som 'en fårekylling'

ubestemt

et får nu skal vi klippe et langhåret får eller to, så vi kan få gang i garnspinderiet
bestemt det får de klippede så det langhårede får og de andre, så de kunne få gang i garnspinderiet
bekendt fåret fåret, der lige er blev klippet, får et fåret udtryk i ansigtet og fåret kan også fryse lidt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle får der går nogle fede, veltilfredse græssende får og får ædte noget græs ovre på den mark
bestemt de får de gamle får lever (ganske godt i den fårefold dér med fårehund og -hyrde og det hele)
bekendt begge fårene oprindelig skiller vi fårene fra bukkene for at finde hanfår, bukke, vi kan spise og skinde

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et fårs et godt, ungt langpelset fårs uld kan blive til mange varme sokker, huer og vanter
bestemt det fårs det gode, unge tætpelsede bukkefårs skind bliver ofte til en fåreskindspels
bekendt fårets fårets partnerskab ja fællesskab med mennesket går langt tilbage i forhistorien

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle fårs de får nogle vintermagre fårs forårslange uldtotter at spinde fornemt strikkegarn af
bestemt de fårs når fåreklipperen først får fat bliver de langhårde fårs pjuskede pels hurtig til spindegarn
bekendt begge fårenes fårenes forårsmagerhed ses først rigtig når de får klippet ulden af og løber på græs i solen
NAVNE: Fårdrup, Fårevejle, Fårekylling, Fårehund, Fåret Dolly, (Fårtoft, Fårup, Fårø) NAVNEORD: en fåreart, noget fåreavl, en fåreavler, en fårefarm, noget fårefoder, en fårefold, en fårehyrde, en fåreklipper, nogle fåreklæder, noget fåremælk, en fåreost, en fårerace, et fåreskind, en eller noget fåresyge, et fårlår, et klitfår, et klokkefår, et mankefår, en nokkefår, et tamfår, et vildfår LEDDANNELSER: det sorte får, en ulv i fåreklæder, familiens sorte får, får i kål UDSAGNSLED: at nogen skiller fårene fra bukkene, at nogen bræger med fårene TILLÆGSORD: fårede, fåret

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'hensyn' sammensat af biordet 'hen' og navneordet 'et syn' som en mikroanalyse af hensyn til læsers overblik, 'et syn' indgår også med andre biord og forholdsforstavelser i sammensatte ord som 'et indsyn', et tilsyn', 'et udsyn' navneordet 'et syn' tilsvarer udsagnsordet 'at se' tilsammen indgår alle disse ord i et både stort og gammelt netværk af sammensatte ord og led af alle former

ubestemt

et hensyn vis du nu blot lidt høfligt og imødekommende elskværdigt hensyn så går det nok
bestemt det hensyn vis du nu blot dit høflige og imødekommende elskværdige hensyn så går det nok
bekendt hensynet hensynet til barnets tarv må altid komme først og sidst i en børnefamilie

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle hensyn hensynsløse personer glemmer at vise nogle grundliggende hensyn til andre
bestemt de hensyn de grundliggende hensyn hensynsløse personer ikke viser, viser vi heller ikke dem
bekendt begge hensynene (i krigens hede fraviger soldaten næsten alle hensynene til fjendens sikkerhed)

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et hensyns et forsvarligt miljøhensyns førsteprioritet går på at bevare og forstærke miljøet
bestemt det hensyns det forsvarlige miljøhensyns krav til landskabsudviklingen omfattede kanaler
bekendt hensynets miljøhensynets store betydning indså tidens videnskabsfolk og formidlede til folket

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle hensyns flere grundliggende miljøhensyns tilfredsstillende praktiske løsninger blev vel modtaget
bestemt de hensyns anvendelsen af de grundliggende miljøhensyns løsninger sikrede en vedvarende vækst
bekendt begge hensynenes alle profithensynenes mange krav kan samles i en læresætning: du skal elske dig selv
NAVNEORD: en hensyntagen, hensynsfald (dativ), noget hensynsfuldhed, et hensynsled (indirekte objekt), noget hensynsløshed, et miljøhensyn, et profithensyn LEDDANNELSER: med hensyn til noget (forkortet: mht.) UDSAGNSLED: at nogen tager hensyn til nogen eller noget, at nogen viser hensyn overfor nogen eller noget TILLÆGSORD: hensynsfuld, hensynsløs

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'hold' ordet afledes som nogle specielle betydninger (multiordinalt) af det meget gamle og mangetydige (multiordinale) udsagnsord 'at holde' understående nogle få eksempler knyttet til navneordet 'et hold'

ubestemt

et hold de dannede derefter et godt sammensat multikulturelt elitehold, der vandt
bestemt det hold det godt sammensatte multikulturelle elitehold, der vandt, dannede de derefter
bekendt holdet holdet vandt derefter en hel del lokale divisionskampe og havde nogle store år

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle hold der kom nogle festligt klædte håndboldhold ind på banen til åbningshøjtideligheden
bestemt de hold til åbningshøjtideligheden kom de festligt klædte håndboldhold ind på banen
bekendt begge holdene alle holdene der deltog i konkurrencen kom ind på banen til åbningshøjtideligheden

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et holds et forskerholds mange anstrengelser førte endelig til et første af mange gennembrud
bestemt det holds det første holds forskningsgennembrud førte derefter til det næste holds gennembrud
bekendt holdets vinderholdets endelig resultat, som alle nu kender og bruger, kom fra mange hold 

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle holds nogle elitefoldboldboldholds nikkeøvelser gav hele holdet hold i nakken 
bestemt de holds de flittige elitedanseholds twist-udfoldelser gav hele holdet hold over lænden
bekendt begge holdenes holdenes præstationer viste, at de har hold på sagen og at der er hold i deres gode ry
NAVNEORD: et A-hold, (et avishold) et B-hold, et C-hold, et bundhold, (et dyrehold), en holddannelse, en holddeling, en holddrift, et holddriftsanlæg, en holdfører, en holdkamp, en holdkaptajn, et holdkort, en holdleder, en holdledereksamen, en holdlederuddannelse, en holdmaske, en holdmatch, et holdmøde, et holdnavn, en holdplan, et holdpeak, en holdplacering, en holdpræstation, en holdsammensætning, noget holdskydning, en holdspiller, et holdsæt, en hold-t-shirt, en holdånd, (et husdyrhold), et elitehold, et fodboldhold, et hockeyhold, en holdsport, et håndboldhold, et juniorhold, et landshold, et morgenhold, et nathold, en puslingehold, et skiftehold, et skifteholdsarbejde, en skifteholdsarbejder, et taberhold, et tophold, et vinderhold LØSE LEDDANNELSER: gruppesportsgren + hold (et fodboldhold, et håndboldhold, et ishockeyhold og lignende) LEDDANNELSER: det hårde hold UDSAGNSLED: at nogen er med på holdet, at nogen er på nært hold af nogen, at nogen er på klos hold af nogen, at nogen har hold på (nogen eller) noget TILLÆGSORD: holdvis, holdmæssig

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'is' 'en is' betyder en art spiseis, entalsmængdebetegnelsen 'noget is' betyder også naturfænomenet  'is' som sådan - af lydlige udtalegrunde bruges ejefaldsformerne sjældent og erstattes med omskrivninger som det fremgår - de sete former for apostrof-s anføres

ubestemt

en is faderen køber en dejlig, frisk og kold sodavandsis til sin datter
bestemt den is den dejlige, friske og kolde sodavandsis  køber faderen til sin datter
bekendt isen isen, sodavandsisen, som faderen køber til sin datter, er dejlig, frisk og kold

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle is der bliver lavet mange gode friske økologiske flødeis på det mejeri
bestemt de is de mange gode friske økologiske flødeis bliver lavet på det mejeri der
bekendt begge isene alle isene fra det mejeri er gode, friske og økologiske

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en is's (ikke en god chokoladeis' smag men altså snarere: smagen af en god chokoladeis)
bestemt den is' (ikke den gode jordbæris's smag altså men smagen af den gode jordbæris)
bekendt isens isens konsistens og smag er altafgørende for den slikvise nydelse af softicens masse

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  is's

(nogle jordbæris's smag minder mere om parfume end om jordbær)

bestemt de  is's (de to økologiske blåbæris' smag havde en himmelsk aroma, der læskede ganen vildt godt)
bekendt begge  isenes alle isenes pinde blev lavet af genbrugsfiber i stedet for af træ
NAVNE (nogle få udvalgte): noget chokoladeis, noget flødeis, Isefjord, Island, noget jordbæris, noget nougatis, noget pistacieis, noget sodavandsis, noget vaniljeis, Vestisland, Østisland NAVNEORD (med eksempler på begge slags 'is'): en afisning, noget drivis, et isbjerg, en isbjørn, en isbjørneunge, en isbryder, noget isbryderassistance, en isbryderstævn, en isbræ, et isbæger, noget iscreme, en iscremebar, et iscremebæger, et isdække, noget iseddike, en iselsker, et isfjeld, en isflage, et ishav, noget ishavssejlads, noget ishockey,  en ishockeybane, en ishockeykamp, et ishockeymål, en ishockeyspiller, en ishockeystav, en iskage, en iskagebod, noget islag, en islænder, en islænding, en islandstur, en isnen, noget ispapir, en ispind, en isske, noget isslag, en isterning, en istid, en isvaffel, noget pakis UDSAGNSORD: at afise, at ise, at tilise LEDDANNELSER: hjemmelavet is, ingen ko på isen, Isdronningen, Ishavet (det nordlige ishav & det sydlige ishav), islandsk hest, (de) islandske sagaer, islandsk sweater, islandsk trøje, istiden, italiensk is UDSAGNSLED: at nogen afiser noget, at nogen bryder isen, at nogen iser inde, at nogen iser nogen eller noget ud, at noget lægger noget eller noget på is, at nogen vover sig ud på tynd is TILLÆGSORD: isdækket, isfri, iskold, islagt, islandsk, islandsktalende, isnende, isnet, overiset, tiliset

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'krav' ikke at forveksle med 'en krave' eller 'at kravle' af lydmæssige grunde bruges ordets ejefald ikke alment 

ubestemt

et krav oprørerne formulerede et både rimeligt og realistisk krav til det nye samfund
bestemt det krav det både rimelige og realistiske krav til et nye samfund blev formuleret af oprørerne
bekendt kravet kravet som oprørerne formulerede til det nye samfund var både rimeligt og realistisk

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle krav læreren stiller nogle fornuftige, realistiske og udfordrende krav til sine elever
bestemt de krav den lærer stillede de mest  fornuftige, realistiske og udfordrende krav til sine elever
bekendt begge kravene læreren har stillet alle kravene til eleverne på en fornuftig, rimelig og realistisk måde

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et kravs (et mindstekravs opfyldelse borger ikke nødvendigvis for færre nye kravs fremsættelse)
bestemt det kravs (dette mindstekravs opfyldelse bringer nødvendigvis det næste kravs fremkomst)
bekendt kravets mindstekravets umiddelbare indfrielse førte til en ny velstandsperiode: reaganismen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle kravs mange ubønhørlige kravs tilfredsstillelse lærte lægen at handle korrekt fra først af
bestemt de kravs de gældende eksamenskravs formulering kendes af alle fagets dimittender 
bekendt begge kravenes kravenes fremsættelse samt direktørens øjeblikkelige beslutning skaffede arbejdsfred
NAVNEORD: et efterkrav, et erstatningskrav, et eksamenskrav, et konvergenskrav, en kravspecifikation, et mindstekrav, et minimumskrav, et modkrav, et påkrav LEDDANNELSER: pr. efterkrav UDSAGNSORD: at kræve UDSAGNSLED: at nogen gør krav på noget, at nogen har en krævementalitet, at nogen har krav på noget, at nogen sender noget mod efterkrav, at nogen stiller krav til nogen eller om noget,
TILLÆGSORD: krævende

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'liv' ordet har flere betydninger (multiordinalt) og findes i mange ord- og leddannelser også som udsagnsordene 'at belive' 'at live op'  og 'at leve' tillægsord og biord 'livagtigt' og 'livligt' og som biordsled 'i live' ikke at forveksle med det engelske låneord 'live' der kommer af de samme rødder.

ubestemt

et liv det gælder da om, at leve et behageligt liv i fred og ro med sig selv og sine omgivelser
bestemt det liv det gælder da om, at leve det behagelige liv i fred og ro med sig selv og sine omgivelser
bekendt livet her i livet gælder det om at nyde livet og at leve livet i fred og ro og med fryd og gammen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle liv efter nogle skønne liv som hendes elsker blev han født til mange liv som hans elskerinde
bestemt de liv de mange liv som krigens rædsler bragte til ophør, glemtes af de kommende liv efter krigen
bekendt begge livene Alle Livene hedder en lærerig bog om genfødselen fra liv til liv igennem alle livene

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et livs et skønt og godt livs levevis indeholder mange forskellige livsvigtige livsbetingelser
bestemt det livs i det skønne og gode livs levetid belives mange livlige og livsvigtige livsforhold
bekendt livets livets egentlige fylde kommer først til den gamle, der levede livets øjeblikke til fulde

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle livs efter nogle livs prøvelser indså mahatmaen endelig, at de næste livs glæder skulle nydes
bestemt de livs efter de livs prøvelser indså jakattaens  helt endelig, at de næste livs glæder skulle nydes
bekendt begge livenes alle samfundslivenes egentlige styrke lå i den lykke, de havde levet med og bragte til gravs
NAVNEORD: et dagligliv, et dobbeltliv, et driverliv, et dyreliv, et erhvervsliv, et familieliv, et folkeliv, et folkelivsbillede, et forlystelsesliv, et friluftsliv, et fugleliv, et kjoleliv, et kønsliv, en eller noget livagtighed, en livegen, et eller noget livegenskab, en livgarde, en eller noget livlighed, en livlæge, en livmoder, en livmoderhals, en livmor, en livmorhals, en eller noget livmorkræft, en livredder, et livreddertårn, et livregiment, en livrem, en livrente, en livret, en livsaften, en eller noget livsalighed, en livsanskuelse, en livsarving, en livscyklus, en livsfare, en eller noget livsfjernhed,  en livsforsikring, en livsforsikringspolice, en livsførelse, en livsgerning, en livsglæde, en eller noget livskraft, en eller noget livskvalitet, en livslede, en livsledsager, en livsledsagerske, en livsløgn, et livsmønster, en livsnerve, en livsnyder, et livsrum,  en livsstil, en livsstilling, en livsstilssygdom, et livssyn, en livssynsdebat, et livstegn, et livstestamente, en livstid, en livstidsfange, en livstidsstraf, et livstykke, en livsvej, en eller noget livsvigtighed, et livsværk, et livtag, en livvagt, en livvidde, et menneskeliv, et natteliv, et planteliv, et privatliv, et rakkerliv, et samliv, et selskabsliv, et seksualliv, et selskabsliv, et sexliv, et sjæleliv, et snørliv, et snøreliv,  et ulivssår, et underliv, en underlivsbetændelse, en underlivssygdom, et åndsliv LEDDANNELSER: al livsens ondskab, Den Kongelige Livgarde, for livstid, fængsel på livstid, i live, liv og glade dage, livets aftenrøde, med liv og sjæl, råderetten over eget liv og egne lemmer, på livstid, til live UDSAGNSLED: at nogen holder nogen tre skridt fra livet, at nogen giver livstegn fra sig, at nogen går med livrem og seler, at nogen kalder nogen til live igen, at nogen kommer nogen til livs, at nogen eller noget liver nogen op, at nogen mister livet, at nogen risikerer liv og lemmer (for noget eller nogen), at nogen spænder livremmen ind, at nogen sætter livet på spil (for noget eller nogen), at nogen sætter noget til livs, at nogen tager livet af nogen, at nogen tager livet af sig, at nogen tager livtag med nogen eller noget, at nogen tager sit (eget) liv, at nogen truer nogen på livet, at nogen vækker nogen til live TILLÆGSORD: kortlivet, langlivet, livagtig, livfuld, livgivende, livlig, livløs, livsalig, livsbekræftende, livsfarlig, livsfjern, livsglad, livshungrende, livslang, livsnær, livstruende, livsvarig, livsvigtigt, renlivet, sejlivet

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'lys' et gammelt ord med mange betydninger (multiordinalt) der optræder i mange ord- og leddannelser hvoraf mange igen med flere betydninger (multiordinale) så som 'en lysning i skoven' og 'en lysning af et skøde' ordet 'lys' findes også som selvstændigt tillægsord 'lys' begge ord ikke at forveksle med 'lyst' og af lydlige grunde bruges ejeformen sjældent men erstattes af en omskrivning moderne dansk efter årtusindeskiftet  bruger både skrivemåden lys's og blot lys' som anført

ubestemt

et lys et smukt lys skinner over Hendes åsyn
bestemt det lys det skønne lys vil vel altid skinne over Hendes kontrafej 
bekendt lyset lyset skinner så smukt over slummen i nat

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle lys man så nogle uforklarlige lys over Hessdal 
bestemt de lys man kunne ofte observere de uforklarlige lys over Hessdal
bekendt begge lysene lysene blev så siden hen forklaret videnskabeligt

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et lys' (altså ikke et smukt skinnende lys's skær men: skær fra et smukt skinnende lys)
bestemt det lys's (ikke det smukt skinnende lys' skær men skæret fra det smukt skinnende lys)
bekendt lysets Newton forskede i lysets egenskaber især brydningslysets egenskaber

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle lys's (har du lyst til at se nogle flotte lys's skin - mener du skinnet fra nogle flotte fyrværkerilys)
bestemt de lys' (ikke de sidste lys' skin slukkedes men skinnet fra de sidste lys slukkedes)
bekendt begge lysenes den 4 maj 1945 om aftenen sås lysenes frihedsflammer i vinduerne
NAVNEORD: en aflysning, en aflysningsmeddelelse, en bandlysning, en belysning, et belysningsvæsen, et blinklys, et blålys, noget dagslys, et datolys, en eller noget forbrugeroplysning, et fjernlys, en eller noget folkeoplysning, en fredlysning, en fremlysning, et fyrfadslys, en gadebelysning, en gennemlysning, et kalenderlys, en krystallysekrone, et kulbuelys, et lampelys, et lysarmatur, et lysbillede, en lysbom, en lysbombe, en lysbrydning, en lysdiode, en lysdæmper, en lysekrone, en lyseslukker, en lysestage, en lysestøber, en lysfabrik, et lysfad, en lysfest, noget lysforurening,  en eller noget lysfølsomhed, en lysgiver, et lysgitter, et lysglimt, en lyshastighed, en lysintensitet, et lyskabel, en lyskaster, en lyskegle, en lyskilde, en lyskurv, en lyskæde, en lyslampe, en lysleder, et lyslederkabel, en eller noget lyslederoptik, en lysledning, en lysliste, en lyslære, en lysmand, en lysmaskine, en lysmast, en lysmester, et lysmikroskop, et lysnet, en lysning, en lysningsfarve, et lysningspulver, et lyspanel, en lysplade, et lyspunkt, en lyspære, en lysregulator, en lysregulering, en lysreguleringsregel, en lysrefleks, en lysreflektion, en lysreflektor, et lysrelæ, et lysrør, en lyssang, en lysseer, en lyssensor, et lyssignal, et lysskilt, en lysskinne, en eller noget lysskyhed, en lysslange, et lysstofrør, et lysstrejf, en lysstråle, en lysstyrke, en lysstyrkemåler, et lyssværd, et lyssyn, en lystavle, en lystabel, en lysteknik, en lysteknikker, en lysterapeut, en lysterapi, en lysterapilampe, et lystjek, en lystunnel, en eller noget lysægthed, et lysår, et lysudbytte, en eller noget lysudlejning, noget lysudslet, noget lysudstyr, et lysur, en lysvæge, et lysvæld, et lysværksted, en lysø, en messinglysestage, et modlys, et eller noget morgenlys, noget månelys, noget neonlys, et nordlys, en nummeroplysning, et nærlys, en oplysning, en oplysningstavle, en oplysningstid, et oplysningskontor, et ovenlys, en ovenlyskarm, et ovenlysvindue, en overbelysning, et parkeringslys, et polarlys, et positionslys, et rampelys, en eller noget seksualoplysning, noget sollys, et spotlys, et stearinlys, et stjernelys, et strejflys,  et søgelys, en teateraflysning, en tinglysning, et tinglysningskontor, et trafiklys, et sydlys, et tællelys, en udflugtsaflysning, en underbelysning, et vokslys, et vættelys LEDDANNELSER:  elektrisk lys, fes den ind på lystavlen? grønt lys, gult lys, kort lys, langt lys, levende lys, lysets hastighed, Oplysningstiden, rødt lys, syvarmet lysestage, ultraviolet lys UDSAGNSORD: at aflyse, at bandlyse, at belyse, at efterlyse, at fredlyse, at fremlyse, at gennemlyse, at lyse, (at lysne), at oplyse UDSAGNSLED: at nogen bringer noget for dagens lys, at nogen brænder sit lys i begge ender, at der går et lys op for nogen (angående noget), at nogen fordeler lys og skygge ligeligt, at nogen fører nogen bag lyset (angående noget), at nogen giver grønt lys for eller til nogen eller noget, at nogen ikke er noget lys, at nogen kaster lys over noget (nogen gør), at nogen leder med lys og lygte efter nogen eller noget, at nogen oplyser nogen om noget, at nogen ser dagens lys, at nogen ser nogen eller noget i et andet lys, at nogen ser nogen eller noget i lyset af noget andet, at nogen ser lyset, at nogen sætter sit lys under en skæppe, at nogen tager eller indhenter oplysning eller oplysninger om nogen eller noget TILLÆGSORD: belysningsmæssig, højlys, indlysende, lys, lysfyldt, lysfølsom, lyshåret, lyslevende, lysreguleret, lyssky, lysteknisk, lysvågen, lysægte, lysåben, overbelyst, selvindlysende, selvlysende, underbelyst, uoplyst, åbenlys FARVETILLÆGSORD: for eksempel: lysblond, lyseblå, lysegrå, lyslilla, grønlyseblå og mange andre men ikke alle farver se eventuelt kapitlet om tillægsord (adjektiver)  

 

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'løb' et gammelt ord med mange betydninger (multiordinalt) der indgår i mange orddannelser og udtryk, samt eksisterer som udsagnsordet 'at løbe' med mange afledninger

ubestemt

et løb vinderhesten løb et både elegant og sejrrigt vinderløb 
bestemt det løb det både elegante og sejrrige vinderløb løb vinderhesten igen i år
bekendt løbet løbet blev altså igen-igen vundet af vinderhesten, Per Olsen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle løb fjenden lå tryglende på knæ og stirrede ind i nogle sodsværtede geværløb
bestemt de løb de sodsværtede geværløb spyttede flere kugler ud, og fjenden var derefter død
bekendt begge løbene vi må huske at rense geværløbene, når vi har fejret sejren over fjenden

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et løbs et godt gennemført orienteringsløbs deltagere har udført noget særligt
bestemt det løbs det gode gennemførte kloakafløbs spildevandsrensning fungerede særlig godt
bekendt løbets maratonløbets succesfulde deltagere fik alle et bevis på løbets gennemførsel

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle løbs nogle udtjente afløbs rustskader fik husejeren til at tænke i en komplet renovering
bestemt de løbs i de danske åløbs udmundinger finder man gerne det mest fantastiske spændende fugleliv
bekendt begge løbenes begge geværløbenes mundinger på den dobbeltløbede riffel blev renset og poleret
NAVNEORD: et acontobeløb, en acontobeløbsaftale, et afløb, en afløbskanal, noget afløbsrens, et afløbsrør, en anløbning, en anløbsbro, en anløbshavn, en anløbstid, et badekarafløb, et beløb, en beløbsangivelse, en beløbsramme, en beløbsstørrelse, et bilvæddeløb, et blodomløb, en bordløber, et bøsseløb, et cykelløb, et engangsbeløb, en foreløber, en forløbelse, et forhindringsløb, et forløb, et galopløb, et geværløb, et gulvafløb, en gulvløber, et havneindløb, et havneløb, et hestevæddeløb, en hestevæddeløbsvinderhest, en hurtigløber, et hækkeløb, en hækkeløber, et indløb, et kanonløb, et kapløb, en kapløber, et kredsløb, et kredsløbsorgan, en kredsløbssygdom, et kredsløbssystem, et kunstskøjteløb, et landevejsløb, et levnedsløb, et livsforløb, en løbebane, en løbebille, en løbedag, en løbegang, en løbekonkurrence, en løben, en løber, et eller noget løberi, et løbehjul, en løbeild, en løbemaske, et løbenummer, et løbepas, et løberskifte, en løbeseddel, noget løbesod, en løbetid, en løbetræner, en eller noget løbetræning, en løbskonkurrence, en maratonløber, en medløber, et millionbeløb, et nedløbsrør, et omløb, en omløbshastighed, et opløb, en opløbsstrækning, et opløbssving, et orienteringsløb, noget osteløbe, et overløb, en overløber, et pointløb, et pokalløb, et restbeløb, et rumkapløb, et sagsforløb, et sejlløb, et seksdagesløb, en seksløber, et skiløb, en skiløber, en skiløbsbakke, et skiløbshop, en skovløber, et skovløberhus, et skøjteløb, en skøjteløber, et slutbeløb,  et snigløb, en stabelafløbning, et stafetløb, en stafetløber, et stormløb, et styrtløb, en styrtløbskonkurrence, et sækkeløb, et terrænløb, et tilløb, et tilløbsstykke, et trappeløb, et travløb, en træløber, en tilløbskanal, et tidsforløb, et toiletafløb, et totalbeløb, et udløb, en udløber, en udløbsdato, en udløbshane, en udløbshastighed, et udløbshjul, en udløbsmunding, en udløbsrende, en udløbsrist, et udløbsrør, et udredningsforløb, et udviklingsforløb, et vandløb, et væddeløb, en væddeløbsbane, en væddeløbsbil, en væddeløbsdeltager, en væddeløbshest (vinderhesten), en væddeløbskører, et våbenkapløb, et åløb LEDDANNELSER: et elektrisk kredsløb, et elektronisk kredsløb, et integreret kredsløb, den røde løber, et skib anløber i havn UDSAGNSORD: at anløbe, at beløbe, at forløbe, at indløbe, at løbe, at løbetræne, at snigløbe, at udløbe, at undløbe UDSAGNSLED: at nogen er med i opløbet, at nogen forløber sig, at nogen får afløb for noget, at nogen har tid at løbe på, at nogen giver nogen løbepas,  at nogen har omløb i hovedet, at nogen lader munden løbe, at nogen løber an på noget, at nogen løber noget igennem, at nogen løber ind i nogen eller noget, at nogen løber fra noget, at nogen eller noget løber løbsk, at nogen løber med nogen eller noget, at nogen løber nogen eller noget op, at nogen løber på nogen, at nogen løber stormløb mod nogen eller noget, at nogen løber sur i noget, at nogen løber til, at nogen løber tør for noget, at nogen snigløber nogen, at nogen tager noget i opløbet, at nogen tager tilløb til noget, at noget beløber sig til noget, at noget breder sig eller går som en løbeild, at noget løber af,  at nogen løber an, at noget løber fuld, at noget løber over, at noget løber op, at noget løber på, at noget løber rundt, at noget løber rundt for nogen, at noget løber sammen, at nogen eller noget løber tør for noget, at noget løber ud TILLÆGSORD: anløben, anløbet, blodunderløben, dobbeltløbet, forløben, foreløbig, fortløbende, glatløbet, løbende. løbsk, opløben, riffelløbet, sideløbende, udløbet, 

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'mus' et gammelt ord med en snæver betydning, der dog også anvendes i overført betydning, som kælenavn og indenfor computer. Af lydlige grunde omskrives ejefald ofte som antydet

ubestemt

en mus der kom en sød lille forsøgsmus og ventede musestille på sprøjten med vaccinen
bestemt den mus den travle lille brune mus kom vimrende langs panelet, mens katten sov
bekendt musen musen, der ofte er kommet vimrende langs panelet, er en travl lille brun en

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle mus der lever nogle sultne og produktive markmus i det markskel der
bestemt de mus de produktive markmus i det markskel dér leverer meget mad til uglerne i mosen
bekendt begge musene musene i markskellet slap ikke altid væk fra uglen, når den slog ned på dem

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en mus' (altså ikke en travl mus's musegange men musegange, hvor den travle mus bor)
bestemt den mus's (altså ikke den travle mus' musehul men det musehul, hvor den travle mus holder til)
bekendt musens musens gange i det nederste vegetationslag aflyttes sultent af uglen på jagt

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  mus's nogle særligt intelligente mus's stedssans bør ikke bortforklares men respekteres
bestemt de  mus' de mus' gener viser med al ønskelig tydelighed, at mennesker nedstammer fra mus
bekendt begge  musenes alle musenes og altså herunder menneskers fælles stamfader hed nok Musmanden
NAVNE: en arabisk mus, en birkemus, en brandmus,  en dværgmus, en fedthalemus, en flagermus, en hasselmus, en lys husmus, en halsbåndmus, en husmus, en markmus, en mørk husmus, en natalmus, en nordmarkmus, en rødmus, en skovmus,  en spidsmus, en springmus, en studsmus,  en sydmarkmus, en ægyptisk mus, en zebramus NAVNEORD: en chokolademus, en computermus, en kælemus, et musebur, en musefælde, en musegang, noget musegift, et musehul, en musejagt, en museknap, en eller noget muselort, en musemarkør, en musemåtte, en museplage, en muserede, en musestambog, en musetræner, en museunge, en skummus LEDDANNELSER: en druknet mus, med mand og mus, ægte mus (versus studsmus), UDSAGNSLED: at nogen er stille som (en) mus, at nogen kryber i et musehul TILLÆGSORD: musegnavet, musegrå, musestille BIORD: musestille

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'mål' har mange betydninger (multiordinalt) indgår i ord- og leddannelser af alle ordtyper ikke at forveksle med 'mål' i for eksempel 'et måltid'

ubestemt

et mål og Olsen scorede igen-igen et strålende veloplagt og velfortjent mål, der sikrede sejren
bestemt det mål og igen scorede Olsen det strålende veloplagte og velfortjente mål, der sikrede sejren
bekendt målet vindermålet blev dengang ofte scoret af den dengang kendte fodboldhelt Morten Olsen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle mål du må sætte dig nogle rare, medmenneskelige mål som vi andre kan forholde os til
bestemt de mål jeg har sat mig de rare, medmenneskelige mål, som jeg tror, I andre kan forholde jer til
bekendt begge målene målene, jeg har sat mig, skal ikke måles med målene, andre har sat for mig

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et måls et oprindeligt måls endelig opfyldelse bør efterfølges af et nyt måls målsætning
bestemt det måls det oprindelige måls endelig opfyldelse blev straks efterfulgt af det nye måls målsætning
bekendt målets vindermålets scoring viste, hvor målbevidst målmanden målløst blev udmålt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle måls nogle af handleplanens måls opfyldelse havde vi ikke forventet, men dog givet plads til
bestemt de måls de sidste velscorede måls sikre anbringelse i fjendes mål bragte sejrsstemningen i kog
bekendt begge målenes alle fremskridtsmålenes højere idé går desværre på at bekrige et fantasifjendebillede
NAVNEORD: en afmåling, en afstandsmåler, en afstandsmåling, et bombemål, et båndmål, et centimetermål, et delmål, et dybdemål, en dybdemåling, et dølgsmål, en elmåler, et elmålerskab, en fartmåler, et flademål, et fodboldmål, et folkemål, et formål, en formålsparagraf, en fugtighedsmåler, en gasmåler, en gradsmåling, et giftermål, et gøremål, et hundeslagsmål, et håndboldmål, et injuriesøgsmål, et ishockeymål, et kabinetsspørgsmål, et klagemål, et kragemål, et kæremål, en kæremålssag, et kæremålsudvalg, en landmåler, en landmålingsteknikker, et landsmål, et lavmål, et lejemål, et litermål, en lysmåler, et længdemål, en meningsmåling, et mindstemål, et modersmål, en eller noget målbevidsthed, et målebånd, en måleenhed, et måleinstrument, en måler, en måleraflæser, en måleraflæsning, en målestok, et målestoksforhold, et målesystem, et målfelt, en eller noget målforskning, en målgruppe, et målkast, en måling, en målingsmetode, en mållinje, en eller noget målløshed, en målmand, en målmandstrøje, et målnet, et målområde, en eller noget målrettethed, en målscore, en målskive, et målskud, et målspark, en målsætning, en målsætningsdebat, en måltagning, en målvogter, en opmåling, et overmål, et rejsemål, en regnmåler, en reservemålmand, et rigsmål, et rummål, et selvmål, et skriftemål, et skudsmål, en skudsmålsbog, et skændsmål, at slagsmål, et spørgsmål, et spørgsmålstegn, en strafudmåling, et styrkemål, et søgsmål, en søgsmålsimmunitet, en søgsmålskompetence,  et taljemål, et tillægsspørgsmål, en tilmåling, et topmål, en trykmåler, et tungemål, et tvivlsspørgsmål, et tværmål, en udmåling, en varmemåler, et versemål, et versmål, en vindmåler, et væddemål, et værgemål, et øjemål, et åremål, en åremålsaftale, en åremålsansættelse, en åremålskontrakt, en åremålsstilling LEDDANNELSER: bokmål, i dølgsmål, i rigt mål, i stor målestok, et ganske andet spørgsmål, en kort- og mandmålingsteknikker, et ledende spørgsmål, lille målestok, et retorisk spørgsmål, stor målestok, mindstemålet af noget, et spørgsmål om liv og død, topmålet af noget, uden mål og med, under lavmålet, et åbent spørgsmål, 
UDSAGNSORD: at afmåle, at måle, at tilmåle, at udmåle UDSAGNSLED: at nogen er et stort spørgsmålstegn over noget (nogen gør), at nogen kan måle sig med nogen, at nogen måler nogen eller noget, at nogen skyder over målet, at nogen skyder til måls (mod noget), at nogen står mål med nogen eller noget, at nogen står på mål (for nogen), at nogen sætter spørgsmålstegn ved noget (nogen gør), at nogen tager mål af nogen eller noget, at noget tager noget på eller efter øjemål TILLÆGSORD: afmålt, formålsbestemt, formålsløs, formålstjenstligt, målbevidst, målelig, målløs, målrettet, tilmålt, topmålt

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'netværk' sammensat af navneordene 'et net' og 'et værk' ordet bøjes også efter 1 grundform - som moderne sammensat ord ses det anvendt i kortform med det første led 'et net' og anvendes også direkte som udsagnsord 'at netværke' sammenlign eventuelt med 'en joke' og 'at joke'

ubestemt

et netværk de måtte så begynde at oprette et mere tidssvarende og trådløst netværk
bestemt det netværk det her mere tidssvarende og trådløse netværk havde de så snart fået oprettet
bekendt netværket netværket, som de så begyndte, var både mere tidssvarende og trådløst

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle netværk kosttilskuddet nærer nogle nye netværk i nervecellerne og giver dermed øget styrke
bestemt de netværk kosttilskuddet nærer de nye netværk i din hjerne og forøger dermed overblikket
bekendt begge netværkene alle netværkene i hele den store netværksmaskine skulle regelmæssigt tilses

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et netværks et solidt velfungerende nyt netværks fordele er blandt andet mulighed for kontakt
bestemt det netværks det solidt velfungerende nye netværks største bagdel er muligheden for overvågning
bekendt netværkets netværkets fordele indebar blandt andet, at antallet af printere kunne nedsættes

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle netværks nogle specialiserede neurale netværks samarbejdsevne vil kunne løse problemet
bestemt de netværks disse de højt specialiserede neurale netværks samarbejdsevne løste problemerne
bekendt begge netværkenes netværkenes grundform skabes af væsener, som foretager gensidig sansemåling
NAVNEORD: et basisnetværk, et computernetværk, et forretningsnetværk, et lokalnetværk, en eller den netværkende, en netværker, en netværksguru, noget netværkshandel, en netværksharddisk, en netværks-id, et netværkskabel, en netværksklient, et netværkskort, en netværksnode, en netværksnøgle, en netværksprinter, en netværksserver, et netværksstik, et netværkssystem, en eller noget netværksteori, en netværkstilslutning, LEDDANNELSER: et 4G eler 5G netværk, et BNI netværk, et Linux netværk, et neuralt netværk, et socialt netværk, et trådløst netværk, et Unix netværk, et netværk for nogen om noget UDSAGNSORD: at  netværke UDSAGNSLED: at nogen bruger sit netværk, at nogen plejer sit netværk, at nogen trækker på sit netværk TILLÆGSORD: netværksbaseret, netværkende, netværksintegreret 

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'ord' et meget gammelt ord som indgår i utallige sammensatte ord og og led - har flere betydninger (multiordinalt) som tale, som sprogbeskrivelse og som løfte - understående blot resumarisk

ubestemt

et ord bare Hun siger et enkelt venligt ord til os, så stråler vi af lykke
bestemt det ord blot Hun sagde det mindste venlige ord til os, så strålede vi af lykke
bekendt ordet i begyndelse var ordet hos aben og ordet UM brugte aben om 'lys', 'sol', 'ild' og 'varme'

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle ord forfatteren skriver oplagt nogle velformulerede og klare ord til sin kloge læser
bestemt de ord disse de velformulerede og klare ord skriver forfatteren oplagt  til sin kloge læser
bekendt begge ordene alle ordene i bogen skrev en oplagt og velformuleret forfatter til sin yndlingslæser

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et ords et alment tillægsords bøjningsformer afhænger jo af det navneord det lægger sig til
bestemt det ords det almene tillægsords bøjningsformer afhænger også af den grad det bøjes i
bekendt ordets udsagnsordets mange mulige betydningsformer modificeres med biord og biordsled

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle ords efter nogle saglige ords drøftelse gav de gensidigt deres ord på at lovens ord skulle holdes
bestemt de ords efter de forsonende ords udveksling gav de deres ord på at lovens ord nu skulle overholdes
bekendt begge ordenes ordenes samlede system beskriver vi gennem grammatik, syntaks & morfologi
NAVNEORD: et alvorsord, en baglænsordbog, et bandeord, en begrebsordbog, en betydningsordbog, et biord (adverbium), et bindeord (konjunktion), et efterord, et ejestedord (proprie), et enstavelsesord, et fagord, et flerstavelsesord, et forholdsord (præposition), et forholdsordsled (præpositionale), et forord, et fremmedord, en fremmedordbog, et fyndord, et fyord, et hjælpeudsagnsord (auxilær verbum), et initialord, et kendeord (determinant), et kodeord, en krydsord, et ledeord, et lovord, et lydord, et låneord, et mindeord, et modeord, et mådesord (modal), et mådesudsagnsord (modal verbal), et navneord (substantiv), et nøgleord, et opslagsord, et ordbillede, en ordblind, en eller noget ordblindhed, en ordbog, en ordbogsredaktør, et ordbogsforlag, en ordbøjning, en ordføjning, en orddannelse, en orddeling, en orddelingsfejl, en orddelingsstreg, et orddelingsprogram, en orddelingsregel, en ordflom, en ordform, et ordforråd, en eller den ordførende, en ordfører, et eller noget ordgyderi, en ordklasse, en ordliste, en ordkløver, noget ordkløveri, en ordlyd, en ordsammensætning, et ordskifte, noget ordskvalder, et ordspil, et ordsprog, en ordstilling (syntaks), en ordstrid, en ordstrøm, en ordstyrer, et ordvalg, en ordveksling, et pasord (password), en retrogradordbog, en retskrivningsordbog, en rimordbog, et skældsord, et slagord, en specialordbog, et stedord (pronomen), et stikord, et stikordsregister, et talord, et tillægsord (adjektiv), en tosprogsordbog, et tostavelsesord, et trestavelsesord, et udråbsord (interjektion), et udsagnsord (verbum), et ukvemsord, et æresord LEDDANNELSER: gensidigt stedord (reciprok pronomen), godt ord igen, henførende stedord (relativ pronomen), ikke mine ord igen for et godt ord, ord for ord, det forløsende ord, det levende ord, det sidste ord, med andre ord, personligt stedord (personligt pronomen), påpegende stedord (demonstrativt pronomen), spørgende stedord (interrogativt pronomen), teknisk ordbog, UDSAGNSLED: at nogen beder om ordet, at nogen frafalder (ordet), at nogen fører ordet, at nogen har ordet, at nogen går fra sit ord, at nogen har ordet i sin magt, at nogen har ord for at være noget, at noget ikke står i ens egen eller nogens ordbog, at nogen kommer til orde, at nogen lægger et godt ord ind for nogen, at nogen lægger nogen ord i munden, at nogen snubler over ordene, at nogen står ved sine ord, at nogen sætter ord på noget, at nogen tager ordet, at nogen tager nogen på ordet, at nogen tager nogle ord i sin mund, at nogen tager sine ord til sig igen, at nogen tager sine ord tilbage, at nogen trækker sine ord tilbage, at nogen vejer sine ord TILLÆGSORD: ordblind, ordførende, ordholden, ordholdende, ordknap, ordret, ordrig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-r' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'par' også en art både præcist og anslående mængdeord med flere betydninger (multiordinalt) ikke at forveksle med 'en part', 'en partner, 'et parti', 'en parallel' selv om disse ord ligne betydningsmæssigt

ubestemt

et par også igen i år vandt et meget yndefuldt og elskeligt par dansestævnet 
bestemt det par det mest yndefulde og elskelige par vandt også dansestævnet igen i år
bekendt parret parret, der vandt dansestævnet var igen i år meget yndefuldt og elskeligt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-r' i bekendt

ubestemt

nogle par der kom nogle festligt pyntede par fejende ind på dansegulvet
bestemt de par de festligt pyntede par kom fejende ind på dansegulvet
bekendt begge parrene alle parrene i den dansekonkurrence er etablerede elitedansepar

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-r' i bekendt

ubestemt

et pars et lykkeligt pars hjem udstråler både en fredelig harmoni samt en livlig energi
bestemt det pars det lykkelige pars hjem udstråler både denne fredelige harmoni og livlige energi
bekendt parrets parrets fredelige harmoniske hjem med den livlige energi udstråler lykke

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-r' i bekendt

ubestemt

nogle pars nogle solide trygge ægtepars lykke kan ikke gøres op i magt, penge, sex eller stoffer
bestemt de pars de kendte cykelpars historie i København starter med Par # 7 ved seksdagesløbene 
bekendt begge parrenes alle forældreparrenes pædagogiske anstrengelser blev rost af læreren og eleverne
NAVNEORD: et brudepar, et broderpar, et brødrepar, et forældrepar, et kongepar, en pardannelse, et parforhold, et parløb, en parring, en parterapi, et ægtepar LEDDANNELSER: et par briller, et par bukser, et par flade, et par fødder, et par handsker, et par hænder, et par sokker, et par strømper, et par stykker, et par øjne, et par ører UDSAGNSORD: at parre, at parre sig UDSAGNSLED: at nogen danner par med nogen, at nogen eller noget pares med nogen eller noget TILLÆGSORD: parvis, parvist, parret, udparret, uparret

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'råd' et meget gammelt mangetydigt (multiordinalt) ord der indgår i mange orddannelser og led findes også som udsagnsord 'at råde' ikke at forveksle med 'et råd' som i råddenskab

ubestemt

et råd den vise kvinde gav da Thorolf et gavnligt godt råd, der gav ham sejr i strid
bestemt det råd den vise kvinde gav da Thorolf det gavnligt gode råd, der gav ham sejren i striden
bekendt rådet

vi læser brochuren fra Rådet for større færdselssikkerhed

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle råd giv mig nogle gode gavnlige råd, Frigg! - hvilke gode gavnlige råd vil du lytte til, Odin?
bestemt de råd de gode gavnlige råd, du råder Frigg, dine kloge og vise råd vil Alfader lytte til
bekendt begge rådene rådene, den vise Frigg råder Odin, tager han rådsnart til sig, ej rådvild ser han Vaftrudnir

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et råds et godt råds efterfølgelse gør ingen klog mand mindre klog i verdens øjne
bestemt det råds det gode råds efterfølgelse gør ikke den kloge mand mindre klog i verdens øjne
bekendt rådets Cannabisrådets gode råd om frigivelse af cannabis blev desværre igen overhørt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle råds nogle demokratiske råds sammensætning hviler mere på frivillighed end kampvalg
bestemt de råds de nye områderåds beslutninger blev straks viderebragt til det rådgivende ingeniørfirma
bekendt begge rådenes alle rådenes fornemmeste opgave består i at råde beslutningstagerne med velberåd hu
NAVNEORD: en ambassaderåd, et amtsråd, et amtsrådsmedlem, et amtsrådsvalg, en bankrådgiver, noget bankrådgivning, et beboerråd, et beskæftigelsesområde, et byområde, et byråd, en byrådsformand, et byrådsmedlem, et byrådsmøde, en eller noget egenrådighed, et elevråd, en elevrådsformand, en eller noget enerådighed, en etatsråd, et fagråd, en fagrådsbeslutning, et fagrådsmøde, en familierådgiver, noget familierådgivning, et folkeskoleråd, et  forråd, et forrådskammer, et forældreråd, et fælleslærerråd, en eller noget geråden, et gloseforråd, et husråd, et husgeråd, et kammerråd, et landområde, et landsråd, en legationsråd, et lægemiddelforråd, et lærerråd, et lærerådsmøde, et madforråd, et menighedsråd, et menighedsrådsmedlem, et menighedsrådsmøde, et menighedsrådsvalg, et ministerråd, et nationalråd, et naturområde, et område, et områdecenter, områdenummer, et ordforråd, en presseråd, et regnområde, et rådsmedlem, et rådsmøde, en råderet, et råderum, en rådføring, en rådgiver, en rådgivning, et rådhus, en rådhusbetjent, en rådhushal, en rådhussal, et rådhustårn, et rådhusur, en eller noget rådighed, en rådighedsaftale, et rådighedsbeløb, en rådighedssum, rådløshed, en rådmand, en rådslagning, en rådspørgning, en rådspørgsel, et samråd, et sikkerhedsråd, en eller noget snarrådighed, en socialrådgiver, et sogneråd, en sognerådsformand, et sognerådsmedlem, et sommerhusområde, et statsråd, et studenterråd, en studenterrådsformand, et tilsynsråd, en eller noget tvivlrådighed, et uråd, et vinterforråd, et vådområde LEDDANNELSER: aktivt ordforråd, Cannabisrådet, et grønt område, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Det Kriminalpræventive Råd, Etisk Råd, Kvinderådet, med velberåd hu, Nordisk Råd, nu er gode råd dyre, passivt ordforråd, Pædagogisk Råd, rådgivende ingeniør, rådgivende forsamling, til rådighed UDSAGNSORD: at beråde, at forråde, at fraråde, at geråde, at råde, at rådføre, at rådgive, at rådslå, at rådspørge, at tilråde UDSAGNSLED: at nogen aner uråd angående nogen eller noget, at nogen finder råd for noget (for nogen), at nogen forråder nogen eller noget (til nogen), at nogen fraråder nogen noget, at nogen ikke har råd til noget, at nogen ikke ved eller aner sit livende råd, at nogen lægger råd op (om noget mod nogen), at nogen råder nogen (om noget), at nogen råder over nogen eller noget, at nogen rådfører sig med nogen (om noget), at nogen rådslår sig med nogen om noget, at nogen spørger nogen til råds (om noget), at nogen tager nogen med på råd (om noget), at nogen tilråder nogen noget TILLÆGSORD: egenrådig,  enerådig, rådig, rådløs, rådsnar, rådvild, selvrådig, snarrådig, tilrådelig, tvivlrådig, velberåd

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'samfund' et gammel sammensat ord med mange moderne betydninger (multiordinalt)

ubestemt

et samfund et velorganiseret og stabilt samfund skal bygges på konsensus om demokrati
bestemt det samfund på direkte demokrati skal det velorganiserede og stabile samfund bygges
bekendt samfundet når samfundet bygger på konsensus om demokrati, bliver det velorganiseret og stabilt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle samfund nogle primitive samfund havde stadig ikke råd til at betale for hospitaler og skoler
bestemt de samfund de primitive samfund havde længe ikke råd til at betale for hospitaler og skoler
bekendt begge samfundene alle samfundene på kanten til barbari fik efterhånden råd til hospitaler og skoler

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et samfunds et ordentligt samfunds ældrepleje viser det samfunds rigdom og menneskelighed
bestemt det samfunds det ordentlige samfunds ældrepleje viser samfundets rigdom og medmenneskelighed
bekendt samfundets samfundets rigdom og medmenneskelighed vises i samfundets grad af ældrepleje

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle samfunds nogle få pionersamfunds idéer om ældrepleje spredte sig med tiden til alverdens lande
bestemt de samfunds de bedste samfunds anstrengelser førte efterhånden til en forenet verden i fred
bekendt begge samfundenes alle samfundenes medlemmer jublede, da dét projekt lykkedes for menneskeheden
NAVNEORD: et alternativsamfund, et bisamfund, et dyresamfund, et feudalsamfund, et forbrugersamfund, et klassesamfund, et kvindesamfund, et lokalsamfund, et mandssamfund, et massesamfund, et myresamfund, et nulvækstsamfund, et nærsamfund, et plantesamfund, en samfundsborger, et samfundsfag, en samfundsfagslærer, en samfundsforsker, et samfundslag, en eller noget samfundslære, en samfundslærer, en samfundsorden, et samfundssind, en samfundsstige, en samfundstjeneste, en eller noget samfundsvidenskab, en samfundsøkonom, en samfundsøkonomi, et statssamfund, et termitsamfund, et trossamfund, et verdenssamfund
LEDDANNELSER: Verdenssamfundet: TILLÆGSORD: samfundsbevarende, samfundsfarlig, samfundsforsvarende, samfundskritisk, samfundsmæssig, samfundsvidenskabelig, samfundsøkonomisk

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'sko' et ord der både bruges i ental 'en sko' men også ganske ofte som et flertalsord 'et par sko' eller 'nogle sko'

ubestemt

en sko en gammel udtrådt balletsko hang ved ballerinaens spejl
bestemt den sko den gamle udtrådte balletsko hang ved ballerinaens spejl
bekendt skoen ved du, hvor skoen trykke,r kan du vel nok få skoen blokket ud 

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle sko hun står længe og kigger på nogle smarte nye dansesko i en skobutik
bestemt de sko hun står længe og kigger på de smarteste nyeste dansesko i den skobutikken
bekendt begge skoene alle skoene i skobutikken er smadder smarte især danseskoene

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en skos en håndsyet kvalitetskos overlæder skulle førhen helst skinne nypudset
bestemt den skos den håndsyede kvalitetskos overlæder skal stadig helst skinne nypudset
bekendt skoens skoens slidte såler tydede på, at han ikke have råd til at gå til en skomager

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  skos nogle nye gummiskos pris kommer op i det pebrede selv med skokasser i laktryk
bestemt de  skos de mange nye udstillingsskos kasser, skokasserne, skulle opsnittes og bundtes til genbrug
bekendt begge  skoenes begge skoenes skosnuder blev poleret ved skopudserens lille bod på Købmagergade
NAVNEORD: nogle ballerinasko, nogle barnesko, nogle damesko, nogle dansesko, nogle dupsko, nogle golfsko, nogle gummisko, nogle gårdsangersko, nogle herresko, en hestesko, en hesteskoform, nogle hjemmesko, nogle hyttesko, en hæmsko, nogle joggingsko, nogle kapsko, nogle laksko, nogle listesko, nogle løbesko, nogle maosko, en ortopædiskomager, nogle plateausko, en remsko, nogle rågummisko,  en rågummiskosål, nogle sivsko, nogle skiftesko, en skobørste, en skocreme, et skohorn, en skomager, en skomagerbas, en skomageri, et skomagerlaug, en skomagermester, en skomagersvend, en skoning, en skonæse, en skopudser, en skosnude, noget skosværte, en skosål, nogle travesko, noget skotøj, en skotøjsforretning, en skotøjsæske, nogle slangeskindssko, nogle snesko, nogle snøresko, nogle sutsko, nogle tennissko, nogle træsko, en træskostøvle, nogle tåspidssko, nogle ørkensko LEDDANNELSER: højhælede sko, sine barnesko, ortopædisk skomager, at det regner skomagerdrenge UDSAGNSORD: at sko, at pudse sko, at snøre sko, at skifte sko UDSAGNSLED: at nogen griner som en flækket træsko, at nogen går ind i folk med træsko på, at nogen går i for små sko, at nogen går på listesko, at nogen har trådt sine barnesko eller børnesko, at nogen kridter skoene, at nogen skyder nogen noget i skoene, at nogen stiller træskoene, at nogen træder sine barnesko eller børnesko, at nogen ved hvor skoen trykker TILLÆGSORD: hesteskoformet, tørskoet 

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'slags' bruges ofte når utællige entals- og flertalsord skal sættes i bekendt form og bruges næsten altid sammen med et andet navneord - af blandt andet lydmæssige grunde bruges ejefaldsformen sjældent men omskrives i stedet - ordet 'slags' regnes for en ejefaldsform af 'et slag' dog ikke at forveksle med fuge-s på 'slag' i ord som 'en slagsbror'

ubestemt

en slags der kommer nok snart en helt ny slags musik fra de unge mennesker i USA
bestemt den slags den helt nye slags musik kommer nok snart fra de unge mennesker i USA
bekendt slagsen (jeg har kendt ret mange af slagsen)

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle slags (vi skal bare have nogle flere slags passende og brugbare eksempler)
bestemt de slags (vi skal nok bare finde de forskellige slags passende og brugbare eksempler)
bekendt begge slagsene (den en slags lakrids er sød og den anden slags er salt begge slagsene er sorte)

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en slags's (altså ikke en ny afvigende slags's opførsel men opførsel hos en ny afvigende slags)
bestemt den slags' (ikke den nye afvigende slags' opførsel men opførslen hos den nye afvigende slags)
bekendt slagsens (ølslagsens beskaffenhed betyder meget for rusens kvalitet)

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  slags' (ikke nogle nye spændendes slags's form, men formen af nogle nye spændende slags
bestemt de  slags' (ikke de forskellige hashslags' smag men smagen af de forskellige slags hash)
bekendt begge  slagsenes (ikke alle hahsslagsenes søde duft, men duften af alle de forskellige slags hash)
NAVNEORD: slags kan anvendes når der tales om en gruppe, en art eller lignende med nogle fælles træk angående egenskaber eller kendetegn: for eksempel der findes mange slags søde piger og der findes mange slags god hash, men den bedste slags kommer fra Fristaden Christiania. LEDDANNELSER: alle slags, den slags

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-l' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'spil' ordet har mange betydninger (multiordinalt) indgår i mange orddannelser herunder også 'en spiller' samt med biord for eksempel 'et udspil' og i en mængde løse og faste led samt som udsagnsord 'at spille' og som sammensat udsagnsord med forholdsforstavelser eller biord for eksempel 'at afspille' og 'at indspille' 

ubestemt

et spil der ligger altid en herlig udfordring i et nyt spændende spil
bestemt det spil i det nye spændende spil ligger der igen den herligste udfordring
bekendt spillet lær nu blot først at spille spillet ordentligt - før du spilder tid på at spille smart, spillefugl

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle spil han udviklede nogle yderst spændende og velsælgende computerspil
bestemt de spil firmaet tjente fint på de yderst spændende og velsælgende computerspil, som han skrev
bekendt begge spillene spillene handlede mest om at finde vej gennem labyrinter af tid og rum 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

et spils et ordentligt gennemført computerspils interface skal give spilleren optimale muligheder
bestemt det spils det fantastiske nye computerspils interface giver spilleren megaoptimale muligheder
bekendt spillets spillets fantastiske nye interface gav spillerne ekstremt optimalt med muligheder

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle spils efter nogle få spils skiftende lykke fandt vinderholdet endelig en strategi, der førte til sejr
bestemt de spils med de første spils afvikling har spilarrangørerne vist, at de har godt hold i logistikken
bekendt begge spillenes alle skyggespillenes centrale pointe behandlede det uvirkelige contra virkeligheden 
NAVNEORD: en afspilning, an amatørskuespiller, et andespil, et ankerspil, et bankospil, et boldspil, et brætspil, et computerspil, en dukkespiller, et efterspil, et ekstemporalspil, en falskspiller, et festspil, en filmskuespiller, et flipperspil, et forspil, et gæstespil, et hasardspil, en hasardspiller, et huskespil, et hørespil, en indspilning, en karakterskuespiller, et keglespil, et kombinationsspil, et komediespil, et kortspil, en kortspiller, et kricketspil, et krybbespil, en liveindspilning, et loppespil, et lottospil, et ludospil, et lystspil, en lystspilforfatter, et magtspil, en markspiller, en medspiller, et mellemspil, en midtbanespiller, et minespil, et modspil, en modspiller, et omspil, et ordspil, en ordspilsleg, et positionsspil, et puslespil, en puslespilsbrik, et radiospil, en revyskuespiller, et rollespil, et rænkespil, en rænkespiller, et sangspil, et samspil, et satyrspil, et skakspil, en skakspiller, et skuespil, en skuespilforfatter, en skuespiller, en skuespillerinde, en skuespillerskole, et skuespillertalent, et skyggespil, et slutspil, en spilfordeler, en spillebule, en spiller, en spillernatur, en spilledåse, en spillefilm, en spillefilmslængde, en spillefugl, et spillekasino, et spillekort, en spillelidenskab, en spillelærer, en spillemand, noget spillemandsmusik, et spillemærke, en spilleregel, et spillerum, en spilletid, nogle spillopper, en spilopmager, en stregspiller, et syngespil, en taskenspiller, en taskenspillerkunst, en teaterskuespiller, et terningspil, et terrespil, et trumfudspil, et udspil, et vendespil, et vovespil LØSE LEDDANNELSER musikinstrument + spil (et guitarspil, et klaverspil) musikinstrument + spiller (en guitarspiller, en klaverspiller) sportsgren + spiller (en fodboldspiller, en badmintonspiller) medie + (af)spiller (en båndspiller, en pladespiller, en CD-afspiller, en mp3-afspiller, en DVD-afspiller) LEDDANNELSER: aftalt spil, Dansk Boldspilsunion, defensiv midtbanespiller, en hund i et spil kegler, offensiv midtbanespiller UDSAGNSORD: at afspille, at gennemspille, at gæstespille, at indspille, at overspille, at spille, at underspille UDSAGNSLED: at nogen er på spil (med noget), at nogen går til spil, at nogen eller noget har eller får frit spil, at nogen sætter livet på spil (for nogen eller noget), at nogen eller noget sætter nogen ud af spillet, at spillet er ude for nogen, at noget er eller står på spil for nogen TILLÆGSORD: afspillet samspilsramt, spilkoge, spillevende, spilvågen, udspillet BIORD: spilme

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'sprog' ordet har mange betydninger (multiordinalt)

ubestemt

et sprog forfatteren skrev gerne med et både formufuldendt og smukt sprog
bestemt det sprog med dette både formufuldendte og smukke sprog skrev forfatteren gerne god tekst
bekendt sproget sproget, som forfatteren skrev tekst med, var både formfuldendt og smukt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle sprog nogle fremmede sprog er slet ikke så fremmede endda for den grammatikkyndige
bestemt de sprog selv de mest fremmede sprog kan let læres af den grammatikkloge
bekendt begge sprogene sprogene der tales i Norden kaldes nordiske sprog, og sprogene ligner hinanden

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et sprogs vi har her et velbeskrevet og analytisk begrebet sprogs bedste grammatik
bestemt det sprogs vi har her det velbeskrevne og analytisk begrebne sprogs bedste grammatik
bekendt sprogets sprogets bedste grammatik har vi her i en velbeskrevet og analytisk form

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle sprogs nogle oldgamle sprogs vokaludtale kender videnskaben ikke mere for eksempel ægyptisk
bestemt de sprogs de nulevende sprogs struktur kan alle beskrives med universal grammatikken
bekendt begge sprogenes alle sprogenes betydning og udtale kan let læres af et velskrevet kommunikationsprogram
NAVNEORD: et andetsprog, et babysprog, et barnesprog, et billedsprog, et blomstersprog, et erhvervssprog, et fagsprog, en fremmedsprog, et frisprog, et førstesprog, et grundsprog, et kancellisprog, et klikesprog, et kodesprog, et kodningssprog, et kropssprog, et kunstsprog, et lovsprog, et eller noget maskinsprog, et nationalsprog, et ordsprog, en ordsprogssamling, et originalsprog, et programsprog, et programmeringssprog, et rigssprog, et skriftsprog, en sprogbarriere, en sprogblomst, en sprogbrug, en sprogbruger, en sprogforbistring, en sprogforsker, en sprogforvirring, en sproghund, en sproglærebog, en sproglærer, en sprogrøgter, et sprogøre, et symbolsprog, et eller noget talesprog, et tankesprog, et tegnsprog, en tegnsprogsmanual, et tegnsprogssystem, noget tosprogethed, et valgsprog, et øjensprog LEDDANNELSER: blomsternes sprog, et dødt sprog versus et levende sprog, det talte sprog versus det skrevne sprog, de klassiske sprog versus de moderne sprog, det hjemlige sprog versus de fremmede sprog UDSAGNSLED: at nogen kommer frem med sproget, at nogen rykker ud med sproget TILLÆGSORD: dansksproget, erhvervssproglig, fagsproglig, fremmedsproglig, gammelsproglig, klassisksproglig, nysproglig, sproglig, sprogmæssig, tosproget, tosproglig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'spørgsmål' sammensat med fuge 's' af udsagnsordet 'at spørge' og navneordet for tale 'et mål'

ubestemt

et spørgsmål en ung dame stillede et klogt og tankevækkende spørgsmål til læreren
bestemt det spørgsmål dette kloge og tankevækkende spørgsmål stillede den unge dame til læreren
bekendt spørgsmålet spørgsmålet, den unge dame stillede til læreren, var klogt og tankevækkende

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle spørgsmål jo flere svar videnskaben giver, jo flere spørgsmål vil den af sig selv kunne stille
bestemt de spørgsmål de bedste og klogeste spørgsmål giver stof til eftertanke ikke blot facitter
bekendt begge spørgsmålene alle spørgsmålene har naturligvis et svar, men bliver alle spørgsmålene besvaret?

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et spørgsmåls et helt enkelt spørgsmåls svar behøver ikke selv at være så enkelt endda
bestemt det spørgsmåls det helt enkelte spørgsmåls svar kan sagtens selv være lige så enkelt
bekendt spørgsmålets vi ventede ikke forgæves på spørgsmålets endelige besvarelse i prisopgaven

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle spørgsmåls efter nogle uafklarede spørgsmåls endelige besvarelse skred tinget til afstemning
bestemt de spørgsmåls de sidste spørgsmål karakter viste, at forsamlingen nu havde en god forståelse
bekendt begge spørgsmålenes spørgsmålenes afgørende opklaring kom, da spørgsmålsstilleren fik et klart svar
NAVNEORD: en forespørgsel, en forespørgselsdebat, et kabinetsspørgsmål, en spørgsmålsstiller, et spørgsmålstegn, et tvivlsspørgsmål LEDDANNELSER: et ledende spørgsmål, et retorisk spørgsmål, et åbent spørgsmål, et spørgsmål om liv og død UDSAGNSORD: at spørge, UDSAGNSLED: at nogen er et stort spørgsmålstegn, at nogen retter en forespørgsel (om noget) til nogen, at nogen sætter spørgsmålstegn ved noget, at noget er et ganske andet spørgsmål

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'svar' dette meget gamle ord indgår i mange sammensatte ord, hvoraf 'ansvar' og 'forsvar' medtages her, ikke at forveksle med det gammeldags tillægsord 'svar' 

ubestemt

et svar politikeren gav et fyldigt omend ikke fyldestgørende svar på tiltale 
bestemt det svar politikeren gav sit fyldige omend ikke fyldestgørende svar på forespørgslen
bekendt svaret svaret som politikeren gav på forespørgslen var fyldigt omend ikke fyldestgørende

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle svar jo flere svar videnskaben giver, jo flere spørgsmål vil den af sig selv kunne stille
bestemt de svar de bedste og klogeste svar giver stof til eftertanke og ikke blot facitter
bekendt begge svarene alle svarene har naturligvis et spørgsmål, men bliver alle svarene søgt?

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et svars et helt enkelt svars formulering kan ikke altid tage højde for en sags kompleksitet
bestemt det svars det helt enkle svars udformning vil ikke sikkert tage højde for sagens kompleksitet
bekendt svarets svarets endelige udformning må vi vente med at se til efter debattens afslutning

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle svars  efter nogle upræcise svars affejende hovmod tvang vi ministeren til at gå af
bestemt de svars efter de sidste upræcise og storsnudede svars offentliggørelse blev ministeren fældet
bekendt begge svarenes svarenes udformning tydede på at, ministeren ikke ville forstå problemets alvorlige natur
NAVNEORD: et ansvar, en eller noget ansvarsbevidsthed, en ansvarsforsikring, en eller noget ansvarsfuldhed, en besvarelse, et civilforsvar, en eksamensbesvarelse, et forsvar, en forsvarer, Forsvaret, en forsvarsadvokat, en forsvarsalliance, en forsvarschef, en forsvarskommando, en forsvarskrig, en forsvarsmekanisme, en forsvarsminister, et forsvarsministerium, en forsvarsstab, et immunforsvar, et medansvar, en medansvarlig, et modsvar, en modsvarighed,  et produktansvar, et raketforsvar, et eller noget selvforsvar, et strafansvar, et svarbrev, en svarkuvert, en telefonsvarer, et vidneansvar LEDDANNELSER: ansvarshavende redaktør, i forsvar, svar udbedes s.u., skriftligt svar
UDSAGNSORD: at besvare, at forsvare, at modsvare, at svare: at nogen forsvarer noget eller nogen, at nogen forsvarer sig mod nogen eller noget, at nogen svarer for nogen eller noget, at nogen svarer for sig, at nogen svarer nogen noget, at nogen svarer nogen på noget, at nogen svarer noget, at nogen svarer igen på noget, at noget svarer til noget, at noget svarer sig UDSAGNSLED: at nogen bliver nogen svar skyldig, at nogen får svar på tiltale fra nogen, at nogen giver nogen svar på tiltale, at nogen har svar på rede hånd, at noget svarer til noget, at nogen tager nogen eller noget i forsvar, at noget modsvarer noget, TILLÆGSORD: ansvarsfri, ansvarlig, ansvarsbevidste, ansvarsfuld, ansvarshavende, ansvarsløs, besvaret, forsvarlig, forsvarsløs, forsvarsmæssig, medansvarlig, modsvarig, tidssvarende, tilsvarende, uansvarlig, uforsvarlig, utidssvarende

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-l' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'tal' indgår med forstavelse og biord i en lang række sammensatte ord så som 'et antal' (se eventuelt her) har samme rødder som 'at tale', 'at betale' hvilket dog ikke medtages nedenfor hvor der primært ses på 'tal' som betegnelse for numre og størrelser der kan tælles og angives med taltegn

ubestemt

et tal et foreløbigt foreslået tal for forøget kulturstøtte bør øges kraftigt
bestemt det tal det upsumerede tal for den forøgede kulturaktivitet viste en kraftig indtægtsfremgang
bekendt tallet tallet for den forøgede kulturstøtte bør øges kraftigt fra det foreløbigt foreslåede

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle tal nogle af de anførte tal tyder på en sund og ansvarlig investeringsstrategi
bestemt de tal de fleste af de anførte tal tyder på en sund og ansvarlig firmaøkonomi
bekendt begge tallene alle tallene i årsregnskabet tyder på en sund og ansvarlig budgetføring

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

et tals et omhyggeligt beregnet tal for befolkningstilvækst viser, at det går fremad
bestemt det tals det omhyggeligt beregnede tal for befolkningstilvæksten viser, at det går godt
bekendt tallets tallets endelige størrelse afhænger af de sidste korrektioner inden sammentællingen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-l' i bekendt

ubestemt

nogle tals nogle af de mere opmuntrende tals beregning blev nøje efterkontrolleret før publiceringen
bestemt de tals de beregnede imaginære tals virkelighed kunne først bevises med rumkrumningsvægttallet
bekendt begge tallenes alle tallenes uendeligé kontinuum rummer under- og mellemtal, der let kan beregnes

NAVNEORD: et antal, et arabertal, et cetantal, et decimaltal, et digitaltal, et endetal, en endetalsgevinst, et (tilfælde af) ental (singularis), en fintælling, et (tilfælde af) flertal (pluralis), et flertal, en flertalsafgørelse, en flertalsregering, et fordelingstal, et forholdstal, et forholdstalsvalg, et fåtal, et grundtal, et hobetal, et indekstal, et kardinaltal, et kubiktal, et kvadrattal, et lodseddelendetal, et lykketal, et mandtal, et mindretal, en mindretalsregering, et mængdetal, et nøgletal, et oktantal, et omregningstal, en optælling, et ordenstal, et ordinaltal, et overtal, et pollental, et primtal, et pristal, en pristalsregulering, et reguleringspristal, et romertal, et sidetal, et stemmetal, et subtotaltal, en talbøjning (numerusfleksion), en talkunst, en talknuser, en tallinje, et tallotteri, en tallære, et talord (numerale), en talrække, et talsystem, et taltegn (ciffer), en talværdi, et totalssystem, et timetal, et timeantal, et titalssystem, et undertal, et utal, et årstal, en årstalsangivelse LØSE LEDDANNELSER talord fra et til ni + tal (1-tal, et ettal, 4-tal, et firetal, 9-tal, en nital), århundrede + tallet (1000-tallet, tusindetallet, 1900-tallet, nittenhundredetallet) LEDDANNELSER: det binære talsystem, et helt tal, i hobetal, i hundredtal, et lige tal, et imaginært tal, et kvalificeret flertal, et naturligt tal, en negativt tal, et positivt tal, et simpelt flertal, det tavse flertal, i tusindtal, et ulige tal UDSAGNSORD: (at betale, at efterbetale, at fortælle, at genfortælle, at indbetale, at tale), at fintælle, at pristalsregulere, at tælle UDSAGNSLED: at nogen er i (klart) overtal, at nogen har tal på noget, at nogen holder tal med noget, at nogen holder mandtal over nogle TILLÆGSORD: optalt, talblind, talløs, talmæssigt, talrig, talstærk, talt, (ubetalelig), utalt LØSE TILLÆGSLED: tillægsord + -tallig (flertallig, fuldtallig, fåtallig, hundredtallig, overtallig, tusindtallig, utallig)

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'tilfælde' ordet har en usikker oprindelse og indgår  i nogle få sammensatte ord og led

ubestemt

et tilfælde Paul Kammerer studerede endnu et tilsyneladende helt tilfældigt serielt tilfælde 
bestemt det tilfælde Paul Kammerer studerer ivrigt det tilsyneladende helt tilfældige serielle tilfælde
bekendt tilfældet tilfældet - det tilsyneladende helt tilfældige tilfælde - har Paul Kammerer studeret

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

nogle tilfælde de blev konstateret flere uhyggelige tilfælde af den frygtede fugleinfluenza i området
bestemt de tilfælde de yderst uhyggelige tilfælde af covid19-sygen dræbte tusinder af mennesker
bekendt begge tilfældene i alle tilfældene af tilfældighed blev det tilfældige søgt set i en struktureret sammenhæng

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

et tilfældes for et enkelt specielt tilfældes skyld kan jeg vil nok gøre en undtagelse
bestemt det tilfældes vær beredt for det tilfældes skyld at toget ikke kommer til tiden og at vi så måske må vente
bekendt tilfældets tilfældets magt over den ellers velplanlagte upåvirkelighed viste sig virksomt igen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL '-e' bortfalder i bekendt

ubestemt

nogle tilfældes for nogle usympatiske enkelttilfældes skyld bliver vi nødsaget til at udvide kontrollen
bestemt de tilfældes for de tilfældes skyld at vi stadig får bøvl med dem, må vi forberede os på nærkamp
bekendt begge tilfældenes ved analysen af alle ulykkestilfældenes forløb blev det klar, at cykelhjelme ville hjælpe
NAVNEORD: et enkelttilfælde, et fortilfælde, et grænsetilfælde, et hjertetilfælde, et nødstilfælde, et slagtilfælde, et særtilfælde, en tilfældighed, et tvivlstilfælde, et ulykkestilfælde LEDDANNELSER: for alle tilfældes skyld, i hvert tilfælde, i så tilfælde UDSAGNSLED: at nogen får et tilfælde (over noget) TILLÆGSORD: tilfældig, tilfældigvis

 

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'ting' har mange betydninger (multiordinalt) og bruges som et stedfortræderord der kan stå i stedet for genstande - samme rødder som ordet 'et ting' (se eventuelt et folketing her) men ordene har hver sin betydning:

ubestemt

en ting - et ting der står en stor, sort underlig ting ude i entreen ved døren (pensionistanhængeren)
bestemt den ting - det ting det valgte alting forvalter Islands politiske liv, og dén vigtige ting gør tinget godt
bekendt tingen - tinget tingen, der står ude i entreen, ved døren er stor, sort og underlig men praktisk

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle ting der er nogle vigtige ting, jeg ikke har fortalt, om nogle alvorlige ting der skete engang
bestemt de ting de vigtige ting, jeg nu fortæller dig, var de meget alvorlige ting, der skete under krigen
bekendt begge tingene alle tingene fra den tid virker nu gammeldags ligesom med tingene fra stenalderen

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en tings- et tings en hidtil ukendt tings formål blev nøje forsøgt forklaret af arkæologen
bestemt den tings- det tings den hidtil ukendte tings anvendelse blev endelig forstået af forskeren
bekendt tingens- tingets tingens lange tud brugtes til at blæse sæd ind i avlshunner i istiden og senere

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  tings de ventede på de sidste tings ankomst og blev glade for pakken, da den så kom
bestemt de  tings de hellige tings betydning for de hellige overgår deres historiske værdi betydeligt
bekendt begge  tingenes alle tingenes placering i rummet betyder meget for den dybere forståelse af den film
NAVNEORD: et alting, en altingsbeslutning, et altingsmedlem, et altingsvalg, en betingelse, en biting, en brugsting, en dameting, en drengeting, et folketing, en folketingsbeslutning, en folketingsbetjent, en folketingskandidat, en folketingsmand, et folketingsmedlem, en folketingssamling, et folketingsudvalg, en folketingsudvalgsformand, et folketingsvalg, et folketingsvalgresultat, en kvindeting, et lagsting, en lagtingsmand, et lagtingsvalg, et landsting, et landstingsmedlem, en landstingsmand, et landstingsvalg, en mandeting, en mellemting, et nævningeting, en pigeting, nogle småting, en småtingsafdeling, en tingbog, en tingbogsattest, en tingbogsoplysning, en tingest, et tingseventyr, en tingsforsikring, et tinghus, en tingskade, en tingsskade, en tinglysning, en tinglysningsbog, et tingsted, en eller noget ubetingethed, en uting, et værneting LEDDANNELSER: alting, Altinget, Folketinget, folketingets bibliotek, folketingets forretningsorden, folketingets formand, folketingets ombudsmand, folketingets præsidium, Folketingstidende, i det bare ingenting, ikke for ingenting, ingen ting, ingenting, alting, så let som ingenting, ting og sager, tingenes tilstand UDSAGNSORD: at tinge, at tinglyse UDSAGNSLED: at nogen betinger sig noget, at nogen kan sine ting, at nogen lader som ingenting, at nogen tinger om noget med nogen,  at noget er betinget af, at noget er ingenting til, at noget er fra småtingsafdelingen (af) TILLÆGSORD: betingelsesløs, folketingsmæssig, tingslig, tingsfikseret, (ubetinget)

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-k' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'udtryk' sammensat af biordet 'ud' plus navneordet 'et tryk' har mange betydninger (multiordinalt)  og findes i flere sammensatte navneord, ordet bruges også som udsagnsord 'at udtrykke' og som tillægsord og biord 'udtrykkeligt' sammenlign eventuelt 'et indtryk', 'et aftryk', 'et eftertryk', 'et modtryk' eller blot 'et tryk' ikke at forveksle med 'et træk'

ubestemt

et udtryk jeg så et pudsigt udtryk i hans ansigt, da han vandt og ikke kunne udtrykke sin glæde
bestemt det udtryk du skulle have set det pudsige udtryk i hans ansigt, da han vandt på vinderhesten
bekendt udtrykket når man bruger udtrykket 'skidt da' mener man egentlig 'godt nok'

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-k' i bekendt

ubestemt

nogle udtryk Storm P's vagabonder brugte nogle pudsige typisk danske udtryk og talemåder
bestemt de udtryk disse meget pudsige tidstypiske danske udtryk brugte Storm P's vagabonder altså
bekendt begge udtrykkene udtrykkene i slangordbogen svarer ikke lige stil udtrykkene hos Emma Gad

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-k' i bekendt

ubestemt

et udtryks et smukt kunstnerisk udtryks formfuldendte resultat blev beundret i mange år
bestemt det udtryks det smukke kunstneriske udtryks formfuldendte resultat beundres i mange år
bekendt udtrykkets udtrykkets oprindelse fortaber sig udtrykkeligt i den tidlige sproghistorie

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-k' i bekendt

ubestemt

nogle udtryks igen fandt vi i eksemplerne nogle sproglige udtryks fremstilling, som skabte sprog
bestemt de udtryks de faste udtryks formulering afviger ikke så meget fra de løse udtryks formulering
bekendt begge udtrykkenes udtrykkenes formulering opstår som en afvejning af det let sagte og det tungt vejende
NAVNEORD: et ansigtsudtryk, et fagudtryk, et kraftudtryk, et slangudtryk, en udtryksform, en eller noget udtryksfuldhed, en eller noget udtryksløshed, et udtryksmiddel, en udtryksmåde, en udtryksordbog, (en eller noget uudtrykkelighed) LEDDANNELSER: det uudtrykkelige UDSAGNSORD: at udtrykke (noget), at udtrykke sig UDSAGNSLED: at nogen giver udtryk for noget (overfor nogen), at nogen giver udtryk for sine følelser (angående noget) (overfor nogen) TILLÆGSORD: udtrykkelig, udtryksfuld, udtryksløs, udtrykt, uudtrykkelig

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'valg' har mange betydninger (multiordinalt) findes også som udsagnsordet 'at vælge' der igen indgår i mange sammensatte ord og leddannelser

ubestemt

et valg endelig kom da et stort helt afgørende valg, hvor valget stod mellem ond og god
bestemt det valg endelig kom da det store helt afgørende valg, hvor valget stod mellem ondt og godt
bekendt valget endelig kom da det store helt afgørende valg, hvor valget stod mellem mere og nok

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle valg som med de fleste forlovede stod de elskende foran nogle afgørende valg i livet
bestemt de valg som med alle trolovede stod de elskende nu foran de helt afgørende valg i deres liv
bekendt begge valgene valgene som de traf nu, kom til at have indflydelse på valgene, som senere skulle tages

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et valgs i moderne tid optælles et afsluttet folketingsvalgs slutresultat hurtigere og hurtigere 
bestemt det valgs det afsluttede kommunevalgs slutresultat optælles hurtigere og hurtigere i moderne tid
bekendt valgets valgets entydige resultat viste helt klart at USA ønskede at genvælge præsidenten

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle valgs efter nogle flere valgs klare meldinger stod det klart, at partiet ikke længere kunne stille op
bestemt de valgs de kommende valgs meldinger gjorde det helt klart, at befolkning nu ville have fred
bekendt begge valgenes både midtvejsvalgenes og præsidentvalgenes resultater var forudset af Gallup
NAVNEORD: et byrådsvalg, et finansudvalg, et folketingsvalg, et forholdstalsvalg, et forretningsudvalg, et fravalg, et fredsvalg, en genvalg, et kampvalg, et kommunalvalg, et listevalg, et midtvejsvalg, et nyvalg, et ordvalg, et primærvalg, et præsidentvalg, et prøvevalg, et samarbejdsudvalg, et selvvalg, et suppleringsvalg, et tilvalg, et tilvalgsfag, et tøjudvalg, et udvalg, en udvalgsbehandling, en udvalgsformand, et udvalgsstyre, et udvalgsværelse, en valgbarhed, en valghandling, en valgkamp, et valgkort, en valgliste, en valgmand, en valgmenighed, en valmenighedspræst, en valgmulighed, en valgperiode, en valgret, en valgretsalder, et valgsprog, et valgsted, noget valgflæsk, et valgforbund, et vareudvalg LEDDANNELSER: ad hoc udvalg, direkte valg, frit valg (på alle hylder), indirekte valg UDSAGNSORD: at fravælge, at indvælge, at tilvælge, at udvælge, at vælge UDSAGNSLED: at nogen afholder valg til noget, at nogen er omhyggelig med sit ordvalg, at nogen er på valg (til noget), at nogen er på genvalg (til noget), at nogen stiller op til genvalg til noget, at nogen stiller op til valg til noget, at nogen udskriver valg til noget TILLÆGSORD: folkevalgt, nyvalgt, selvvalgt, valgbar, valgfri

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL '-k' konsonantfordobling i bekendt

Bemærkninger til ordet: 'øjeblik' sammensat af navneordene 'et øje' (se eventuelt dette ord her) og 'et blik' findes i flere sammensatte navneord og bruges også som tillægsord og biord 'øjeblikkeligt' - de bekendte flertalsformer bruges ikke meget p.g.a. ordets betydning

ubestemt

et øjeblik efter et kort intenst øjeblik tog han en endelig beslutning
bestemt det øjeblik efter dette korte intense øjeblik tog han den endelige beslutning
bekendt øjeblikket da øjeblikket kom, tog han altså dengang endelig beslutningen

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL dobbelt '-k' i bekendt

ubestemt

nogle øjeblik efter nogle få korte øjeblik kom der endelig et svar fra Mesterens side
bestemt de øjeblik efter de få korte øjeblik kom det endelige  svar fra Mesterens side
bekendt begge øjeblikkene (alle øjeblikkene i hele det lange liv gled forbi som i ét nu)

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL dobbelt '-k' i bekendt

ubestemt

et øjebliks efter et kort intenst øjebliks spekulation tog han da en endelig beslutning
bestemt det øjebliks efter dette korte intense øjebliks spekulation tog så han den endelige beslutning
bekendt øjeblikkets i øjeblikkets hede både kyssede og knuste han sejrsstolt sin jublende elskede

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL dobbelt '-k' i bekendt

ubestemt

nogle øjebliks nogle øjebliks glæde glemmes ikke: - I dette øjeblik meddeles det fra London ... -
bestemt de øjebliks de sidste øjebliks intense stemning udløses i finalens budskab: - Se nu stiger solen -
bekendt begge øjeblikkenes (alle øjeblikkenes oplevelser forenedes på et øjeblik i Gurrelieders afslutningssang)
NAVNEORD: en eller noget øjeblikkelighed, noget øjebliksastrologi, et øjebliksbillede, en øjebliksbeslutning, en øjeblikserfaring,  et øjeblikshoroskop, en øjebliksindsigt, en øjebliksoplevelse, en øjebliksstemning, en øjeblikstanke LEDDANNELSER: det skæbnesvangre øjeblik, for øjeblikket, i øjeblikket,  i dette øjeblik, på et øjeblik, i sidste øjeblik, hvert øjeblik (snart), hvert øjeblik (altid), et stort øjeblik, øjeblikkets favoritter, øjeblikkets mester, øjeblikkets tyranni UDSAGNSLED: at nogen gør noget om et øjeblik, at nogen ikke gør eller har noget i øjeblikket, at nogen ordner noget på et øjeblik TILLÆGSORD: øjeblikkelig,

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'år' egentlig en måleenhed der indgår i mange sammensatte ord og faste led ikke at forveksle med det mangetydige (multiordinale) 'en åre' der også indgår i mange sammensatte ord og leddannelser

ubestemt

et år de fik nu et roligt og fredeligt år, til at få det hele lært ordentligt
bestemt det år det rolige og fredelige år til at få det hele lært ordentligt fik de nu
bekendt året året gik roligt sin fredelige gang, mens de fik det hele lært ordentligt og grundigt

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle år der gik nu nogle gode, lange læreår hvor de fyldte år hvert år og følte sig klogere med tiden
bestemt de år med de gode, lange læreår, hvor de fyldte år hvert år, følte de sig klogere med tiden
bekendt begge årene årene gik og med årene lærte de at acceptere, at årene ikke gik forgæves for mig

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et års efter et travlt og ofte hektisk års hårde arbejde havde de endelig bygget broen færdig
bestemt det års efter det travle og ofte hektiske års hårde arbejde havde de endelig gravet kanalen færdig
bekendt årets efter årets travle, ofte hektiske og hårde arbejde havde de endelig muret huset færdig

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle års der gik nu nogle års tid med at komme helt til hægterne, og han var da godt til års
bestemt de års de bedste års minder har jeg med mig helt tilbage fra de skønne leveårs tid på Skildpaddeø 
bekendt begge årenes alle årenes store arbejdsopgavers resultater ligger og smiler til mig i cyberspace
NAVNEORD: nogle barneår, nogle drengeår, et dødsår, et efterår, en efterårsdag, nogle efterårsfarver, en efterårsferie, et efterårsjævndøgn, en efterårsmanøvre, et efterårssemester, en efterårstid, en enåring, en femårsplan, et finansår, en fireåring, et fjerdingår, et fjorår, et forår, en forårsaften, en forårsblomst, en forårsdag, en forårsfornemmelse, et forårshumør, et forårsjævndøgn, en forårsrulle, et forårssemester, en forårssol, en forårstid, en forårstræthed, et halvår, et helårshus, et hundredår, et hundredårsjubilæum,  et jubelår, et kalenderår, et kirkeår, et lysår, et læreår, et mandår, et mandeår, et nytår, en nytårsaften, et nytårsbal, en nytårsdag, en nytårsfest, et nytårsforsæt, noget nytårsfyrværkeri, en nytårskur, en nytårsmiddag, en nytårsnat, en nytårsraket, en nytårstale, et nytårstaffel, en nytårstorsk, en nytårstid, et optjeningsår, nogle pigeår, et regnskabsår, et sabbatår, et skelsår, et skoleår, et solår, et skudår, et tiår, et tiårsjubilæum, en toåring, en treåring, et trykkeår, nogle ungdomsår, en årbog, et åremål,  en åremålsaftale, en åremålsansættelse, en åremålskontrakt, en åremålsstilling, en årgang (årg.), et årgangsvis, et århundrede (årh.), en århundredeskifte, en åring, nogle årpenge, en åring, en årrække, et årsabonnement, en årsbasis, en årsberetning, en årsdag, en årsfest, et årsgennemsnit, en årsindkomst, en årskarakter, et årskort, et årskursus, et årsmøde, en en årsopgørelse, en årsprøve, et årsskifte, et årsskrift, et årstal, en årstalsangivelse, en årstid, en årsunge, en årsvikar, et årsværk, et årti, et årtusinde, et årtusindeskifte LØSE LED:  antal + årig (etårig, 1-årig, tusindårig, 1000-årig) antal + års (etårs, 1-års, tusindårs, 1000-års), antal + årsdag (etårsdag, 1-årsdag, tiårsdag, 10-årsdag), antal + årsfødselsdag (syvårsfødselsdag, 7-årsfødselsdag, halvfjerdsårsfødselsdag, 70-årsfødselsdag),  antal + årsfødselsdagsfest (syvårsfødselsdagsfest, 7-årsfødselsdagsfest, halvfjerdsårsfødselsdagsfest, 70-årsfødselsdagsfest), antal + årsjubilæum (tyveårsjubilæum, 20-årsjubilæum, halvfjerdsårsjubilæum, 70-årsjubilæum), antal + årsjubilæumsfest (tyveårsjubilæumsfest, 20-årsjubilæumsfest, halvfjerdsårsjubilæumsfest, 70-årsjubilæumsfest), det antal + århundrede (det fjerde århundrede, det 4. århundrede, det toogtyvende århundrede, det 20. århundrede) LEDDANNELSER: 1. nytårsdag, ad åre, det gamle år, det nye år, et givent århundrede, først på året, gennem årene, i efteråret, i foråret, i år, i årenes løb, i årevis, livets efterår, med årene, mellem år og dag, om efteråret, om foråret, om året, om nogle år, oppe i årene, på nogle år, sidst på året, så langt som et ondt år, til efteråret, til foråret, til års, år for år, år og dag, år ud og år ind, året der svandt, antal + året for noget (tiåret for noget, titusindåret for noget), Tredveårskrigen, året igennem, året rundt, året ud, årets høst UDSAGNSLED: at nogen fejrer nytår, at nogen fylder år, at nogen har mange år på bagen, at nogen holder nytårs-(-tale, -fest), at nogen kommer til skelsår og alder, at nogen skyder nytåret ind,  at nogen står sine læreår ud TILLÆGSORD: efterårsagtig, forårsagtig, forårskåd, forårstræt, halvårligt, årelang, årlig (årl.), årgammel, årgangsvis, århundredgammel, århundredegammel, årsgammel
BIORD: i årevis, årevis

Uudfyldte skemaer til Grundform 3

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

en 
bestemt den 
bekendt en  

Grundform 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle 
bestemt de 
bekendt begge ene  

Grundform 3 for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en s
bestemt den s
bekendt ens  

Grundform 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle  s
bestemt de  s
bekendt begge  enes  
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD:

 

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

et 
bestemt det 
bekendt et  

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle 
bestemt de 
bekendt begge ene  

GRUNDFORM 3 for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et s
bestemt det s
bekendt ets  

GRUNDFORM 3 for navneord '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle s
bestemt de s
bekendt begge enes  
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD:

Eksempler på bøjning af navneord efter Grundform 3A

Uudfyldte skemaer til Grundform 3A

et barn, en formand, en gås, en mand

GRUNDFORM 3A for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'barn' et meget gammelt ord med i et utal af sammensatte ord og leddannelser

ubestemt

et barn hun fødte et velskabt og sundt pigebarn, der fra starten blev alles kæledægge
bestemt det barn det velskabte og sunde pigebarn hun fødte, blev fra starten alles kæledægge
bekendt barnet barnet, som hun fødte, blev fra starten sin kærlige storesøsters kæledægge

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle børn der løber nogle glade og fjollede småbørn og leger i en børnehave på Amager
bestemt de børn de glade og fjollede småbørn løber og leger i den børnehave på Amager
bekendt begge børnene i børnehaven på Amager løber småbørnene fjollede og glade rundt og leger 

GRUNDFORM 3A for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et barns et lille uskyldigt barns skingre skrig er specielt designet til at påkalde opmærksomhed
bestemt det barns det lille uskyldige barns skingre skrig var velegnet til at fange mors opmærksomhed
bekendt barnets barnets skingre skrig blev straks hørt af de omsorgsfulde forældre, der så skiftede det

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle børns i det fjerne hørtes nogle glade og opstemte børns barnlige stemmer kalde til barneleg
bestemt de børns de glade og opstemte børns barnlige stemmer hørtes  kalde til barneleg i det fjerne
bekendt begge børnenes alle børnenes barndomslege gav dem motion, motorik og mental træning til voksenlivet
NAVNEORD: en barndom, en barndomsby, et barndomsliv, et barndomsminde, en barndomsven, et barnebarn, en barnebillet, en barnedåb, en barnefar, en barnefødt, en eller noget barneleg, noget barnemad, en barnepige, et barnerov, en barnerøv, en barneske, en barnesko, en barnetro, en barnevogn, en barnebillet, nogle barnsben, et blåt barn, et brystbarn, et legebarn, et spædbarn LEDDANNELSER: at ethvert barn ved noget, at nogen kaster eller smider barnet ud med badevandet, at kært barn har mange navne, at nogen er et barn af nogen eller noget, at nogen sætter børn i verden, at nogen venter barn, at nogen er med barn, at nogen er barnefødt et sted TILLÆGSORD: barnagtig, barnlig, barnløs

 

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'formand' dannet af forholdsforstavelsen 'for' og navneordet 'en mand' (se eventuelt her)

ubestemt

en formand vi fik så endelig en ny kvindelig formand, der fik ordnet paragrafferne
bestemt den formand den nye kvindelige formand, vi så endelig fik,  fik klaret paragrafferne
bekendt formanden - mødet er hævet - formanden tævet! - sådan lyder en gammel vittighed

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle formænd der har gennem tiderne været nogle ret så markante formænd for den forening
bestemt de formænd de ret så markante formænd for den forening har gennem tiderne gjort sig bemærket
bekendt begge formændene formændene for begge klubber brugte formandskabet til at fremme den fælles sag

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en formands foreningen havde brug for en ny, energisk og målrettet kvindelig formands indsats
bestemt den formands den nye, energiske og målrettede kvindelige formands indsats gavner foreningen
bekendt formandens formandens energiske og målrettede indsats gavnede forening umådeligt meget

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle formænds nogle mere pragmatiske foreningsformænds mødeoplæg lagde op til samarbejde
bestemt de formænds disse de mere pragmatiske formænds mødeoplæg kunne man arbejde sammen om
bekendt begge formændenes alle formændenes bemærkninger til aftalen findes aftrykt i formandskabets referater
NAVNEORD: en fagforeningsformand, en formandsberetning, en formandsbeslutning, et formandsblad, et formandsopgør, et formandskab, et formandskabsmøde, et gruppeformandskab, et formandsskifte, en formandspost, et formandshverv, en arbejdsformand, en bestyrelsesformand, en foreningsformand, en gruppeformand, en næstformand, en næstformandspost, en partiformand, partiformandspost, en retsformand, en sjakformand, en viceformand, en viceformandspost, en viceformandspost LØSE LEDDANNELSER: formanden for + forening eller organisation (formanden for boligforeningen, formanden for landsorganisationen, formanden for kvindehåndboldsklubben) forening eller organisation+ formand (DSB-formand, DBU-formand) TILLÆGSORD: formandsagtig, formandsmæssig

 

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'gås' oprindeligt en hungås men en hangås hedder 'en gase' et meget gammelt ord - de ubestemte og betemte ejefaldsformer (genitiv) omskrives gerne af lydmæssige grunde

ubestemt

en gås dér går en stor, tung kødfuld gås og ligner vores næste gåsesteg
bestemt den gås den store, tunge kødfulde gås der går dér ligner vores næste gåsesteg
bekendt gåsen grågasen flyver først efter gåsen og så efter rivalgasen på den vilde gåsejagt

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle gæs der yngler nogle temmelig støjende grågæs nær ved kanalen ned til søen
bestemt de gæs de  temmelig støjende grågæs yngler nær ved kanalen ned til søen og skider overalt
bekendt begge gæssene alle gæssene, der yngler nær ved kanalen, er temmelig støjende og vagtsomme

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en gås'  (en dejlig fed gås' lever leverer kød til en meget lækker gåseleverposteg)
bestemt den gås' (den dejlige fede gås' lever leverede kød til den meget lækre gåseleverposteg)
bekendt gåsens gåsens store lever kan levere kød til mangen meget lækker gåseleverposteg

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle gæs' (nogle få tilbageværende gæs' sidste lyde hørtes inden også de flyede jagtdagen)
bestemt de gæs' (de sidste flygtende grågæs' lyde hørtes, mens de første jægeres bøsser lød)
bekendt begge gæssenes gæssenes tilbagekomst og adfærd som dansk fugle hører nøje sammen med jagtloven
NAVNE: Gås (anser): en blisgås, en bramgås, en canadagås, en dværggås, en grågås, en knortegås, en kortnæbet gås, en nilgås, en sædgås, en rødhalset gås NAVNEORD: et gåsebryst, en gåsefjer, en gåsegang, noget gåsehud, en gåsemor, Gåsemor, en gåsesteg, nogle gåseøjne. LEDDANNELSER: at nogen er dum som en gås, at nogen er en værre gås, at noget er som at slå vand på en gås

 

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: 'mand' et meget gammelt ord der indgår i et utal af orddannelser og led par- eller pol-ord med ordet 'en kvinde' se eventuelt her og også 'en dame' & 'en herre' 'en pige' & 'en dreng', 'en han' & 'en hun' ikke at forveksle med stedordet 'man' der omfatter både mænd og kvinder - dog kan langt de fleste almene sammensatte ord med 'mand' også bruges om kvinder for eksempel 'en fagmand' eller en 'formand' (se eventuelt her)

ubestemt

en mand en helt almindelig og godhjertet mand vil nu give endnu et godt eksempel, mand!
bestemt den mand den helt almindelige og godhjertede mand vil nu give det gode eksempel videre
bekendt manden manden, der nu gav det gode eksempel videre, er en almindelig og godhjertet mand

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle mænd der kommer nogle alvorsfulde og kampberedte mænd gående bag kampvognen
bestemt de mænd de alvorsfulde og kampberedte mænd kommer gående bag den kampvogn der
bekendt begge mændene mændene bag kampvognen bliver majet ned af mændene fra vores hær

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en mands en dygtig effektiv mands indsats vil altid gøre en afgjort forskel, når det gælder
bestemt den mands den dygtige effektive mands indsats vil altid være den afgjorte forskel, når det gælder
bekendt mandens mandens dygtige og effektive indsats gjorde så afgjort en forskel, da det gjaldt

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle mænds nogle mænds opfattelse af mænds rolle i samfundet trænger til revision
bestemt de mænds de flotteste mænds lem vil vel for nu og altid blive elskeligt indlemmet i kvindekønnet
bekendt begge mændenes alle mændenes jublende stemmer hørtes, da mændenes formand erklærede fyraften
NAVNEORD: en adelsmand, en afholdsmand, en allemandseje, en allemandspige, en allemandsret, en alvorsmand, en amtmand, en ankermand, en arbejdsmand, en arbejdsformand, en avindsmand, en avismand, en bagmand, noget bagmandspoliti, nogle bagmandspolitifolk, en bagmandspolitisag, noget bagmandsvirksomhed, en banemand, en bedemand, en bedstemand, en befalingsmand, en begmand, en bemanding, et bemandingsproblem, et bemandingsreglement, en bestyrelsesformand, en bladmand, en bondemand, en brandmand, et brandmandskursus, en brandmandsuniform, en buskmand, en bussemand, en bøhmand, en bådsmand, en bådsmandsfløjte, en bådsmandspibe, en dannemand, en domsmand, en donkeymand, en drabsmand, en dæksmand, en dødemandsknap, en dørmand, en eftermand, en ejermand, en embedsmand, en enestyrmand, en enkemand, en fagmand, en fagforeningsformand, en fjerdemand, en flovmand, en fløjmand, en folketingsmand, en forbrugerombudsmand, en forbrugerombudsmandsinstitution, en foregangsmand, en forligsmand, en formand (fmd.), et formandshverv, et formandskab, et formandskabsmøde, en formandspost, et formandsskifte, en forretningsmand, en fragtmand, en franskmand, en fremskridtsmand, en frømand, en frømandsdragt, et frømandsudstyr, en fællestillidsmand, en fæstemand, en førstemand, en førstestyrmand, en galmandssnak, et galmandsværk, en gerningsmand, en gruppeformand, et gruppeformandskab, en græsenkemand, en guttermand, en gårdmand, en havemand, en havmand, en herremand, en hjemmelsmand, en hovedmand, en husmand, et husmandsbrug, en husmandsforening, et husmandshjem, et husmandssted, en hædersmand, en høvedsmand, en idémand, et ingenmandsland, en julemand, en julemandsdragt, en jungmand, en kagemand, en klabautermand, en knokkelmand, en knudemand, en købmand, en købmandsbutik, en købmandsdisk, et købmandskab, en købmandsskole, en landmand, et landmandsbarn, en landmandsfamilie, en landmandsuddannelse, en landsmand, en landsstyremand, en langemand, en levemand, en ligemand, en lirekassemand, en lægmand, en manddom, en manddomsgerning, en manddomskraft, en manddomsprøve, et manddomsværk, nogle manddomsår, et manddrab, en mandebevægelse, et mandefald, et mandehul, et mandehulsdæksel, en mandehulsdør, en manderolle, en mandetime, et mandeår, et mandfolk, et mandfolkearbejde, nogle mandfolkeklæder, et mandfolkeselskab, noget mandfolketække, en eller noget mandhaftighed, en mandlighed, en eller noget mandschauvinisme, et mandshjerte, et mandskab, en mandskabsvogn, et mandslem, en mandsling, en eller noget mandsmod, en eller noget mandstugt, et mandtal, en medicinmand, en mellemmand, en menigmand, en morgenmand, en murerarbejdsmand, en muselmand, en mælemand, en mørkemand, en målmand, en målmandstrøje, en nordmand, en nullermand, en næstformand, en næstformandspost, en oldermand, en ombudsmand, en ombudsmandsinstitution, en ophavsmand, en opmand, en opmandsfunktion, en opmandsgruppe, en opmandskendelse, en opmandslov, en opsynsmand, en eller noget overbemanding, en overfaldsmand, en overmand, en overstyrmand, en overvismand, en partiformand, en plovmand, en politimand, en privatmand, en redningsmand, et redningsmandskab, en reservemålmand, en retsformand, en riddersmand, en rigmand, et rigmandshus, et rigmandsliv, et rigmandsvælde, en rigsombudsmand, en rorsmand, en røgmand, en rådmand, en shippingmand, en sidemand, en sjakformand, en skraldemand, en skønsmand, en snemand, en spillemand, noget spillemandsmusik, en sportsmand, en sprællemand, en spåmand, en statsmand, en stiftamtmand, en stråmand, en stuntmand, en styrmand, en styrmandsaspirant, en styrmandseksamen, en stævningsmand, en supermand, en synsmand, en sømand, et sømandshjem, et sømandskab, en sømandskone, et sømandsliv, en sømandspræst, en sømandstrøje, en sømandsvise, en talsmand, en talsmandsordning, en taxavognmand, en tilkaldebrandmand, en tillidsmand, et tillidsmandsmøde, en tissemand, en tjenestemand, en tjenestemandsansættelse, en tjenestemandspension, en tjenestemandssag, en tjenestemandsstilling, en troldmand, en troldmandslærling, en træmand, en tækkemand, en eller noget underbemanding, en undermand, en ungmand, en valgmand, en vandbærer, en vandmand, en vandringsmand, en verdensmand, en viceformand, en videnskabsmand, en vildmand, en vismand, en vismandsrapport, en vognmand, en vognmandsforretning, en voldgiftsmand, en vurderingsmand, en ægtemand 
LEDDANNELSER:  alle mand, brormand!, Dansk Husmandsforening, ene mand, forsætligt manddrab, gud og hvermand, hver mand, i mands minde,  mand og mand imellem, manden på gaden, Mandø, med mand og mus, mod og mandshjerte, (på) tomandshånd, to mand frem for en enke, uagtsomt manddrab UDSAGNSORD: at bemande, at mande, at overmande UDSAGNSLED: at nogen gør sig til talsmand for nogen eller noget, at nogen holder mandtal over nogle, at nogen mander sig op til noget, at nogen slår nogen til lirekassemand TILLÆGSORD: mandhaftig, mandig, mandlig, mandstærk, umandig

Uudfyldte skemaer til Grundform 3A

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

en 
bestemt den 
bekendt en  

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle 
bestemt de 
bekendt begge ene  

GRUNDFORM 3A for navneord af fælleskøn (utrum) ejefald ENTAL

ubestemt

en s
bestemt den s
bekendt ens  

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle s
bestemt de s
bekendt begge enes  
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD:

 

GRUNDFORM 3A for navneord af intetkøn (neutrum) ENTAL

Bemærkninger til ordet: ''

ubestemt

et 
bestemt det 
bekendt et  

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]', '[Ø]' & '-ene' FLERTAL

ubestemt

nogle 
bestemt de 
bekendt begge ene  

GRUNDFORM 3A for navneord af intetkøn (neutrum) ejefald ENTAL

ubestemt

et s
bestemt det s
bekendt ets  

GRUNDFORM 3A for navneord omlyd + '[Ø]s', '[Ø]s' & '-enes' ejefald FLERTAL

ubestemt

nogle s
bestemt de s
bekendt begge enes  
NAVNEORD:
LEDDANNELSER:
UDSAGNSLED:
TILLÆGSORD: