NAVNEORD (substantiver): Nominalet (N)

Genstandsled (objekt)

Nominalet (N)

Regler

side 1

side 2

side 3

Genstandsled (objekt)

Definition: Navneord som genstandsled

Genstandsled af almindelige navneord

Genstandsled af stedord

Genstandsled af tillægsord som navneord

Genstandsled af lang tillægsmåde som navneord

Genstandsled af navnemåde som navneord

Omsagnsled til genstandled (objektsprædikat)

Klassiske forbytninger og vittigheder

Definition: Navneord som genstandsled

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), som gennemgår sætningsskemaet, der kan anvendes til let at forstå elementære sætningsdannelser på dansk nedenstående primært navneord (substantiver og nominaler), når de placerer sig i sætningsskemaets Forfelt F(N) og Slutfelt (N).

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet har flyttet sig fra den plads for eksempel op i forfeltet F(N).

 

(N)-nominalet når det dannes af ord der står som:

grundled (n)

udsagnsled (v)

genstandled (N1)

(n)+(v)! Hvem + (v)?  Hvad+(v)+(v) ?
 !  ?  ?
     

grundled (n)

udsagnsled (v)

genstandled (N1)

(n)+(v)! Hvem + (v)?  Hvad+(v)+(v) ?
Hakim  vandt! Hvem vandt? Hvad vandt Hakim?
Hakim vandt  Nejla 

Genstandsled (objekt) (N) nominalet og dets omsagnsled (prædikat) består primært af (substantiver) og deres partikler men endvidere sekundært af stedord (pronominer) samt tillægsord (adjektiver) og dertil endelig udsagnsords tillægs- og navnemåder (verbale participier & infinitiver):

Genstandsled skabt med almindelige navneord (substantiver) altså substantivisk objekt her i fire grundformer: ubestemt & bestemt ental samt ubestemt & bestemt flertal.

Genstandsled af almindelige navneord

direkte objekt genstandsled
(N) nominalet  substantivisk objekt Hvem/Hvad? + udsagns- & grundled 
sub_o (siNsub_o) singularis indetermineret 
substantivisk objekt
ental ubestemt navneord
som genstandsled
sub_o (sdNsub_o) singularis determineret
substantivisk objekt
ental bestemt navneord
som genstandsled
sub_o (piNsub_o) pluralis indetermineret 
substantivisk objekt
flertal ubestemt  navneord
som genstandsled
sub_o (pdNsub_o) pluralis determineret 
substantivisk objekt
flertal bestemt navneord
som genstandsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt i Forfeltet F(siNsub_o
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(siNsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
et hus i en have  tegner danske børn i disse år   - ...  næsten automatisk 
en præst tævede rockerne i går  - ...  -

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt i forfeltet F(sdNsub_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(sdNsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
den banan spiste aben glad - ... -
bogen skrev jeg straks - ... -
HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt)  flertal ubestemt i forfeltet F(piNsub_o)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(piNsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nogle rosiner spiste folk gerne  - ... -
heste kunne vi ofte  se ... -

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal bestemt i forfeltet F(pdNsub_o

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(pdNsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
bøllerne ser man ikke - ... mere
kisterne brændte vi bare - ... af

Samme sætninger med genstandled tilbage i slutfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt  i slutfeltet (siNsub_o)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNsub_o) ADVERBIAL (A)
danske børn  tegner ... i disse år   - et hus i en have  næsten automatisk 
rockerne tævede ... i går  - en præst  -

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt i slutfeltet (sdNsub_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNsub_o) ADVERBIAL (A)
aben spiste ... glad - den banan -
jeg skrev ... straks - bogen -
HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal ubestemt i slutfeltet (piNsub_o)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(siNsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (piNsub_o) ADVERBIAL (A)
folk spiste ... gerne  - nogle rosiner -
vi kunne ... ofte  se heste -

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal bestemt i slutfeltet (pdNsub_o

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(sdnsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNsub_o) ADVERBIAL (A)
man ser ... ikke - bøllerne mere
vi brændte ... bare - kisterne af

 

Genstandsled af stedord

Med stedordene (pronominer) regner dansk ikke med en ubestemt eller ubekendt form, for så vidt at stedordene referer til noget, der formodes både bestemt & bekendt. Dansk bruger til genstandsled (objekt) stedordene (pronominerne) i deres genstandsform (akkusativ)

direkte objekt genstandsled
(N) nominalet pronominalt objekt:  Hvem/Hvad? + udsagns- & grundled 
pro_o (sdNpro_o) singularis determineret 
pronominalt objekt
ental bestemt stedord som genstandsled
pro_o (pdNpro_o) pluralis determineret 
pronominalt objekt
flertal bestemt stedord som genstandsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt)  ental bestemt i forfeltet F(sdNpro_o)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(sdNpro_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
ham tegner kunstnere i disse år   - ... ofte
ham besøgte rockerne i går  - ...  -
Hende priser jeg gerne - ... igen
den spiste aben glad - ... -
den skrev jeg straks - ... -
det skriver jeg gerne - ... igen
dig hilser hun - - ... -
mig kommer de - - ... i møde

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal bestemt i forfeltet F(pdNpro_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(pdNpro_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jer priser folk gerne  - ... -
dem kunne vi ofte  se ... -
dem ser man ikke - ... mere
dem brændte vi bare - ... af

Samme sætninger med genstandled tilbage i slutfeltet (bemærk at adverbialerne (a) & (A) kan skifte plads):

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt i slutfeltet (sdNpro_o)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNpro_o) ADVERBIAL (A)
kunstnere tegner ... ofte  - ham i disse år 
rockerne besøgte ... -  - ham  i går
jeg priser ... gerne - Hende igen
aben spiste ... - - den glad
jeg skrev ... - - den straks
jeg skriver ... gerne - det igen
hun hilser ... - - dig -
de kommer ... - - mig i møde

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal bestemt i slutfeltet (pdNpro_o

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNpro_o) ADVERBIAL (A)
folk priser ... -  - jer gerne
vi kunne ... ofte  se dem -
man ser ... - - dem ikke mere
vi brændte ... - - dem bare af

 

Genstandsled af tillægsord som navneord

direkte objekt genstandsled
(N) nominalet adjektivisk objekt Hvem/Hvad? + udsagns- & grundled
adj_o (siNadj_o) singularis  indetermineret
adjektivisk  objekt
ental ubestemt tillægsord
som genstandsled
adj_o (sdNadj_o) singularis determineret 
adjektivisk  objekt
ental bestemt tillægsord
som genstandsled
adj_o (piNadj_o) pluralis indetermineret
adjektivisk objekt
flertal ubestemt tillægsord
som genstandsled
adj_o (pdNadj_o) pluralis determineret 
adjektivisk objekt
flertal bestemt tillægsord
som genstandsled

Genstandsled af et tillægsord (adjektivisk objekt) vil ganske ofte have et underforstået navneord (for eksempel et fælleskønsord som 'person' i ental og 'personer' i flertal eller et intetkønsord som 'dyr' i begge tal)

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt & ubekendt i slutfeltet (siNadj_o
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNadj_o) ADVERBIAL (A)
 menneskeret   gælder ... også -  en sort i Alabama

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt & bekendt i slutfeltet (sdNadj_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNadj_o) ADVERBIAL (A)
man kommer ... ikke - den fritstillede i møde

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal ubestemt & ubekendt i slutfeltet (piNadj_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (piNadj_o) ADVERBIAL (A)
maden nåede ... nu - nogle sorte i tide

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal bestemt & bekendt i slutfeltet (pdNadj_o

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNadj_o) ADVERBIAL (A)
vi ... - de kønneste jo - jo du

 

Genstandsled af lang tillægsmåde som navneord

direkte objekt af participium genstandsled af lang tillægsmåde
(N) nominalet participial objekt: Hvem/Hvad? + udsagns- & grundled
par_o (siNpar_o) singularis indetermineret
participial objekt
ental ubestemt lang tillægsmåde
som genstandsled
par_o (sdNpar_o) singularis determineret 
participial objekt
ental bestemt lang tillægsmåde
som genstandsled
par_o (piNpar_o) pluralis indetermineret
participial objekt
flertal ubestemt lang tillægsmåde
som genstandsled
par_o (pdNpar_o) pluralis determineret 
participial objekt
flertal bestemt lang tillægsmåde
som genstandsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt & ubekendt lang tillægsmåde i forfeltet F(siNpar_o)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(siNpar_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
en gående fotograferede jeg hurtigt - ... fra siden

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt & bekendt lang tillægsmåde i forfeltet F(sdNpar_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(sdNpar_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
den leende kunne vi næsten ikke overhøre ... -

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal ubestemt & ubekendt lang tillægsmåde i forfeltet F(piNpar_o

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(piNpar_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nogle gående  ser vi i mørket - ... derude

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt)  flertal bestemt & bekendt lang tillægsmåde i forfeltet F(sdNpar_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(pdNpar_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
alle gående har vi - optalt ... i dag
de sovende vi ikke forstyrre ... endnu

De samme sætninger med genstandsleddet tilbage på slutfeltets nominal (N)-plads.

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt & ubekendt (siNpar_o) i slutfeltets (N)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNpar_o) ADVERBIAL (A)
jeg fotograferede ... - - en gående fra siden

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt & bekendt  i slutfeltets (sdNpar_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNpar_o) ADVERBIAL (A)
vi kunne ... næsten ikke overhøre den leende -

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) flertal ubestemt & ubekendt i slutfeltet (piNpar_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (piNpar_o) ADVERBIAL (A)
vi ser ... i mørket - nogle gående derude

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt)  flertal bestemt & bekendt  i slutfeltet (pdNpar_or)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNpar_o) ADVERBIAL (A)
vi har ... - optalt alle gående i dag
vi ... ikke forstyrre de sovende endnu

Genstandsled af navnemåde som navneord

Udsagnsordenes navnemåder (infinitiv), altså 'at + udsagnsordet' for eksempel 'at spille', 'at elske' & 'at holde', bruges ikke så meget som genstandsled i moderne dansk (år 2000ff).

Når de bruges betegner de både i ubestemt, ubekendt og i bestemt, bekendt form: en abstrakt, lidt tingslig forståelse af et større handlingsmønster.

For eksempel en person der spiller meget guitar, hvorom det kan siges: - 'han havde at spille som sit et og alt' eller i lignende udtryk for eksempel: 'loven har at elske som sin grundsætning' eller 'enhver person - især en politiker - bør lære at holde sit ord' og så videre.

Dansk kan skabe en slags bekendthed med disse former ved at eftersætte et '-n' med eksemplet: 'for ham betød spillen stadig meget', men det lyder ikke mere som moderne dansk.  Dansk bruger i stedet en anden endelse, der gør navnemåden til et rigtigt navneord, for eksempel 'spilleri' og lignende.

Men dansk kan sagtens bestemme en navnemåde, og gør det ganske ofte, blandt andet fordi sprogbrugeren ikke altid kan regne med at navnemåden (infinitiven) alene bliver forstået. Altså: 'Han elskede det at spille guitar' og ligeså med udtryk som 'det at elske', 'det at holde ord' og så videre.

Da dansk jo netop med begge udtryk: 'at ... ' & 'det at ...' har sammenfattet et fænomen under en entalsmæssig begrebsforståelse (singularis koncept) bruger dansk nu ikke at sætte navnemåde (infinitiv) i flertal (pluralis).

direkte objekt genstandsled af nanemåde
(N) nominalet infinitiv objekt: Hvem/Hvad? + udsagns- + grundled
inf_o (siNinf_o) singularis indetermineret
infinitiv objekt
ental ubestemt navnemåde
som genstandsled
inf_o (sdNinf_o) singularis determineret 
infinitiv objekt
ental bestemt navnemåde
som genstandsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt & ubekendt i forfeltet F(siNinf_o
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(siNinf_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
at spille satte han højt ... de år
at elske skal man sådan set have lært ... -
at tjene penge kan enhver da lære ... nemt
at tænke kan alle - lære ... -
at tale kan man også lære ... nemt

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt & bekendt  i forfeltet F(sdNinf_o)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(sdNinf_o) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
løben oplever vi overalt - ... -
det at sprinte ser vi gerne - ...
pusten & stønnen  hørte tilskuerne meget - ... af
det at prutte man ikke - ... i bussen
det at lyve kan jeg ikke snuppe ... du
det at ville har man tit skullet lære ... fra grunden

De samme sætninger med genstandsleddet i navnemåde tilbage på slutfeltets (N)-plads. Bemærk at (a) & (A)-adverbialerne kan skifte rundt:

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental ubestemt & ubekendt i slutfeltet (siNinf_o
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNinf_o) ADVERBIAL (A)
han satte ... de år - at spille højt
man skal ... sådan set have lært at elske -
enhver kan ... da lære at tjene penge nemt
alle kan ... lære at tænke -
man kan ... også nemt lære at tale ...

HELSÆTNINGSSKEMAET genstandsled (direkte objekt) ental bestemt & bekendt i slutfeltet (sdninf_o

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNinf_o) ADVERBIAL (A)
vi oplever ... - - løben overalt
vi ser ... gerne på - det at sprinte -
tilskuerne hørte ... megen - pusten & stønnen -
jeg kan ... ikke snuppe det at lyve du
man har ... tit skullet lære det at ville fra grunden

 

(nsub_op) objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled):
Hvem/Hvad? + genstandsled

Her kan de forskellige omsagnsled (prædikater) anføres af den flittige læser, der finder både fornøjelse og forstand ved at udtænke dem med et passende sæt af "identitetsudsagnsord" (copulaverber), mens den flittige forfatter måtte se at komme videre med de mange sider om grammatik (hvor flere omsagnsled (prædikater) kan findes):

Mest almindeligt regnes hjælpeudsagnsordene 'at være' og 'at blive'; som i sætningerne 'han er danser', 'hun blev direktør', også nogle almene udsagnsord kan ofte danner omsagnsled (copula) for eksempel 'at hedde' ('han hedder Hansen'), 'at ligne' ('hun ligner Freya') og 'at virke' (mest med tillægsord: 'hun virker glad').  Der findes også almene udsagnsord der danner omsagnsled med lidemådeform (passiv copula) 'at døbes' ('hesten døbtes Olsen Lørneren'), 'at kaldes' ('hunden kaldes Olsen, Læseren'), 'at synes' (mest med biord. 'hun synes uberørt').

Disse såkaldte "copulakonstruktioner´kan dannes med navneord, tillægsord, med navnemåder og tillægsmåder og viser alle tilbage til det grundled (subjekt) eller det genstandsled (objekt) eller hensynsled (indirekte objekt), som de fortæller om at danner lighedstegn til.

Men, Læser, glem ej heller de mange omsagnsled der dannes som en art navnehelheder f.eks.:

 

Objektsprædikat 
Substantivisk objekt med prædikat
Pronominalt objekt med prædikat
Adjektivisk objekt med prædikat
Participialt objekt med prædikat

Infinitiv objekt med prædikat

 
 

Substantivisk objekt med prædikat

substantivisk objekt med prædikat  Omsagnsled til genstandsled
(N) nominalet  substantivisk objektprædikat: Genstandsled + hvem/hvad? 
sub_op (siNsub_op) singularis indetermineret
substantivisk objektprædikat
ental ubestemt navneord
som omsagnsled til  genstandsled 
sub_op (sdNsub_op) singularis determineret 
substantiviskobjektprædikat
ental bestemt navneord
som omsagnsled genstandsled
sub_op (piNsub_op) pluralis indetermineret
substantivisk objektprædikat
flertal ubestemt navneord
som omsagnsled til genstandsled  
sub_op (pdNsub_op) pluralis determineret 
substantivisk objektprædikat
flertal bestemt navneord
som omsagnsled til genstandsled  

 

Pronominalt objekt med prædikat

pronominalt objekt med prædikat Omsagnsled til genstandsled
(N) nominalet pronominalt objektsprædikat Genstandsled + hvem/hvad? 
pro_op (sdNpro_op) singularis determineret 
pronominalt objektsprædikat
ental bestemt stedord som
omsagnsled til genstandsled 
pro_op (pdNpro_op) pluralis determineret
pronominalt objektsprædikat
flertal bestemt stedord som
omsagnsled til genstandsled 

 

Adjektivisk objekt med prædikat

adjektivisk objekt med prædikat Omsagnsled til genstandsled
(N) nominalet adjektivisk objektsprædikat: Genstandsled + hvem/hvad?
adj_op (siNadj_op) singularis indetermineret
adjektivisk objektsprædikat
ental ubestemt tillægsord
som omsagnsled til genstandsled  
adj_op (sdNadj_op)  singularis determineret
adjektivisk objektsprædikat
ental bestemt tillægsord
som omsagnsled til genstandsled  
adj_op (piNadj_op) pluralis indetermineret
adjektivisk objektsprædikat
flertal ubestemt tillægsord
som omsagnsled til genstandsled  
adj_op (pdNadj_o_op) pluralis determineret 
adjektivisk objektsprædikat
flertal bestemt tillægsord
som omsagnsled til genstandsled  

 

Participialt objekt med prædikat

 

participialt objekt med prædikat Omsagnsled til genstandsled
(N) nominalet participialt objektsprædikat: Genstandsled + hvem/hvad? 
par_op (siNpar_op) singularis indetermineret
participial objektsprædikat
ental ubestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til genstandsled 
par_op (sdNpar_op) singularis determineret
participial objektsprædikat
ental bestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til genstandsled 
par_op (piNpar_op) pluralis indetermineret
participial objektsprædikat
flertal ubestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til genstandsled 
par_op (pdNpar_op) pluralis determineret
participial objektsprædikat
flertal bestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til genstandsled 
 

Infinitiv objekt med prædikat

infinitiv objekt med prædikat Omsagnsled til genstandsled
(N) nominalet infinitivobjektsprædikat Genstandsled + hvad for noget? 
inf_op (siNinf_op) singularis indetermineret
infinitiv objektsprædikat
ental ubestemt navnemåde
som omsagnsled til genstandsled 
inf_op (sdNinf_op) singularis determineret
infinitiv objektsprædikat
ental bestemt navnemåde
som omsagnsled til genstandsled 

 

Sætningsklassikere

Klassiske forbytninger af grundled og genstandsled (subjekt & objekt):

HELSÆTNINGSSKEMAET -: "rockerne & præsterne" efter P. R. Frederiksen
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT
F(n/N) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
svenskerne tævede danskerne i forgårs  - ... altså:
svenskerne fik ... faktisk i forgårs  - tæsk  i fodbold
HELSÆTNINGSSKEMAET -: "den næste dør" efter Oswald Helmut
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
den næste dør  - ... - - - altså ikke:
den næste dør ... - - - vel?
HELSÆTNINGSSKEMAET -: "de gamle får lever" pensionistmad eller flokdyr
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
de gamle får ... - - lever eller:
de gamle får lever ... - - - -