Sætningsled: Navneord

Nominalerne (n) & (N)

Side 0 af 3
Regler

side 1

side 2

side 3

 

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), dér gennemgås sætningsskemaet, der benyttes som redskab til at forstå elementære sætningsdannelser på dansk nedenstående primært navneord (substantiver og nominaler), når de placerer sig i sætningsskemaets Forfelt F(n/N) Centralfelt (n) og Slutfelt (N).

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet har flyttet sig fra den plads

(n)/(N)-nominalet når det dannes af substantiver der står som:

1 (nsub) subjekt (grundled) Hvem/hvad? + udsagnsord
2 (Nsub_o) (direkte) objekt (genstandsled) Hvem/Hvad? + udsagnsled + grundled 
3 (Nsub_o) indirekte objekt ( hensynsled) Til hvem/hvad? + udsagns- + grund- + genstandsled
A (Nsub) subjektsprædikat (omsagnsled til grundled) Hvem? + grundled
B (Nsub_o) objektprædikat (omsagnsled til genstandsled) Hvem/Hvad? + genstandsled
C (Nsub_i) indirekte objektsprædikat (omsagnsled til hensynsled) Hvem/Hvad? + hensynsled

 

(n)-nominalets ordmateriale som grundled

(n) subjekt (grundled) af

Hvem/hvad? + udsagnsord

navneord substantiver Buddhaen smiler
stedord pronominer han smiler
tillægsord adjektiver den vise smiler
tillægsmåder participier den sovende døde i fred
navnemåder infinitiver at meditere gav mig indsigt
(n)-nominalets ordmateriale som grundled med omsagnsled
(n) subjekt (grundled) af Hvem/hvad? + grundled
substantiver med prædikat Buddha, den gode, smiler
pronominer med prædikat Han, vinderen, jublede
adjektiver med prædikat Den røde, indianeren, støtter jeg
participier med prædikat De gående, stavgængerne, smilede
infinitiver med prædikat at meditere, stilleleg, gav mig fred

 

(N)-nominalets ordmateriale som genstandsled

(o) objekt (genstandsled) af

Hvem/hvad? + udsagnsled + grundled

navneord substantiver jeg mediterer over Buddanaturen 
stedord pronominer vi mindes ham
tillægsord adjektiver Hun inspirer den vise
tillægsmåder participier de forstyrrede ikke den mediterende
navnemåder infinitiver de forsøgte kunsten at meditere
(n)-nominalets ordmateriale som genstandsled med omsagnsled
(o) objekt (genstandsled) af Hvem/hvad? + genstandsled
substantiver med prædikat jeg mediterer over Buddha, den vise
pronominer med prædikat vi mindes ham, den ophøjede
adjektiver med prædikat Hun inspirerer den vise, Avataren 
participier med prædikat de forstyrrede ikke den mediterende, den vise
infinitiver med prædikat de forsøgte kunsten at meditere, Buddhalærdommen

 

(N)-nominalets ordmateriale som hensynsled

(i) indirekte objekt (hensynsled) af

Hvem/hvad? + udsagnsled + grundled + genstandsled

navneord substantiver kunstneren skænker en Buddhafigur til templet
stedord pronominer jeg giver meditationens metode til dig
tillægsord adjektiver du skal vise taknemmelighed overfor den kloge 
tillægsmåder participier hun synger sangen for den lyttende
navnemåder infinitiver præsten gav de nygifte noget at tænke over
(n)-nominalets ordmateriale som hensynsled med omsagnsled
(i) indirekte objekt (hensynsled) af Hvem/hvad? + hensynsled
substantiver med prædikat

kunstneren skænker en Buddhafigur til templet, dharmatemplet

pronominer med prædikat

jeg giver meditationens metode til dig, du den lærevillige

adjektiver med prædikat du skal vise taknemmelighed overfor den kloge, den kunskabstunge: guru
participier med prædikat hun synger sangen for den lyttende, den jublende
infinitiver med prædikat præsten gav de nygifte noget at tænke over, noget at leve med i fred

 

(n) &(N)

Syntaks: Nominaler + kendeord n/N (k) & pronominaler p(n)/(N) samt prædikater
Sub- & Objekt F (n) & (n) subjekt & subjektsprædikat

F(N) & (N)direkte & indirekte objekt & objektprædikat

Kærnenominal

(n) navneord

(np) stedord

(N) navneord (NP) stedord
Nominalfleksiv ubestemt bestemt pers påpeg andet

direkte

indirekte direkte indirekte

ordform

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2