Udsagnsord & udsagnsordsled

Verbalerne (v) & (V)

REGLER

Øvelser side 0 af 4

side 1

side 2

side 3

side 4

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), her gennemgås sætningsskemaet, der benyttes som redskab til at forstå elementære sætningsdannelser på dansk nedenstående primært udsagnsord (verber og verbaler), når de placerer sig i sætningsskemaets Forfelt F(v/V) Centralfelt (v) og Slutfelt (V).

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet har flyttet sig fra den plads

 

Udsagnsord (verber) når de danner (v) & (V) - verbaler i sætningsskemaet:

  1. Almindeligt udsagnsled i nutid og datid (finit sætningsverbal) (v)
  2. Hjælpeudsagnsord (auxiliar verbal) (vaux
  3. Mådesudsagnsord (modal verbal) (vmod)
  1. Sammensat tid: Navnemåde (infinit verbal) (Vinfi)
  2. Sammensat tid: Kort tillægsform (perfektum) (Vperf)
  3. Sammensat måde: Lang tillægsform (participal) (Vpart)

 

Prøve: finit verbum (udsagnsled) (vfin) Sæt 'jeg' 'man' eller 'der' foran udsagnsordet især som andet sætningsled i nutid og datid:

For eksempel: 'Toget kører til Fredsted' - Det andet ord: 'kører' kan man sige: 'jeg kører', 'man kører' eller 'der kører'? Ja, man kan sige alle tre udtryk, så man regner ganske sikkert 'kører' for udsagnsled i nutid (vfin) i sætningen: 'Toget kører til Fredsted'.

For eksempel: 'Toget kørte fra Fredsted' - Det andet ord: 'kørte' kan man sige: 'jeg kørte', 'man kørte' eller 'der kørte'? Ja, man kan sige alle tre udtryk, så man regner ganske sikkert 'kører' for udsagnsled i nutid (vfin) i sætningen: 'Toget kører til Fredsted'.

 

Prøve: Infinit  verballed (sammensatte, udvidede også kaldet komplekse udsagnsled): Sæt 'jeg' 'man' eller 'der' foran (vfin_aux) i andet sætningsled og find det styrede verbal (V) enten som tillægsmåde til verbal (v), eller som navnemåde (med eller uden) 'at' foran eller som lang tillægsmåde

 

Udvidede udsagnsled i sammensat tid: førnutid og førdatid (perfectum og pluskvamperfectum):

 

Udvidede udsagnsled med navnemåde (komplekse verbaler):

 

udvidede mådesudsagnsled med navnemåde (modale verbaler):

 

udvidede situationsbeskrivende udsagnsled (aspektuale verbaler):