Udsagnsord: sammensat tid: førnutid & førdatid 

Finit styreverbal (v) og verbalet (V)

REGLER

Øvelser

Side 1

side 2

side 3

side 4

Definition: Hjælpeudsagnsord i sammensat tid

Hjælpeudsagnsordet når det bruges til at danne førnutid (perfektum)

Hjælpeudsagnsordet når det bruges til at danne førdatid (plusquamperfektum)

Skoleeksempler med hjælpeudsagnsord i førnutid og førdatid

Aktive hjælpeudsagnsord anvendt i førnutid og førdatid

Passive hjælpeudsagnsord anvendt i førnutid og førdatid

De eksistentielle aktiverede passivformer i førnutid og førdatid

De possisionelle aktiverede passivformer i førnutid og førdatid

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), her gennemgås sætningsskemaet, der benyttes som redskab til at forstå elementære sætningsdannelser på dansk nedenstående primært udsagnsord (verber og verbaler), når de placerer sig i sætningsskemaets Centralfelt (v) og Slutfelt (V)

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet i Forfeltet har flyttet sig fra den plads

Definition: Hjælpeudsagnsord i sammensat tid

Hjælpeudsagnsord (verbum (v)) der styrer et udsagnsordsled (verbal (V)) for at angive sammensat tid: hjælpeudsagnsord (auxiliar verbum) (v_aux) + udsagnsord (verbum) (Vperf) = udsagnsled (verbal) i sammensat tid:

Prøve: Sammensat tid med kort tillægsform (perfektum) i verballeddet (Vperf): Brug 'jeg' 'man' eller 'der' foran det første udsagnsord (v_aux) i andet sætningsled og find det styrede verbal (V) som tillægsmåde til verbum (v).

 

Hjælpeudsagnsordet når det bruges til at danne førnutid (perfektum)

Førnutid (perfektum) angiver:

HELSÆTNINGSSKEMAET førnutid (perfectum) kort tillægsform af '-ede'-udsagnsord  (vaux_præs) + (Vperf
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg har ... gerne husket den dag  -
du har ... altid spillet - fræk
han har ... tit ønsket fred -
hun har ... flittigt regnet opgaverne færdig
den har .. ivrigt gøet - højt
det har ... længe stormet - i natten
vi har ... igen rocket - hele natten
I har ... faktisk danset - den gang
de har ... endelig stoppet krigen igen
De har ... venligt takket Deres medarbejdere -
HELSÆTNINGSSKEMAET førnutid (perfectum) i kort tillægsform af ' -te' udsagnsord (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg har ... faktisk læst en bog  -
du har ... straks sendt et brev hjem
han er ... altid vendt - om
hun har ... hurtig glemt sorgen igen
den har ... omhyggeligt fulgt sporet -
det er ... lykkeligvis endt - godt
vi har ... gerne spist fisk -
I har ... - lyst - rundt i stuen
de har ... godt kendt din bog igen
De har ... nok ikke ment noget derom, Hr.
HELSÆTNINGSSKEMAET førnutid (perfectum) i kort tillægsform af stærke udsagnsord (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg har ... gerne fundet venskab  der
du har ... tit drukket kaffe om morgenen
han har ... endelig fået et job -
hun har ... faktisk gjort en forskel -
den har ... altid ædt sine hundekiks -
det har ... - ligget i bunken -
vi har ... - siddet - sammen
I har ... - leet - henrykt i går
de har ... roligt sunget de gamle sange sammen
De er ... derefter gået - hjem

 

Hjælpeudsagnsordet når det bruges til at danne førdatid (plusquamperfektum)

Førdatid (plusquamperfektum) angiver:

De samme sætninger i førdatid (plusquamperfektum) bemærk at (a) & (A) kan flytte rundt:

HELSÆTNINGSSKEMAET førdatid (plusquamperfektum) af '-ede'-udsagnsord  (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg havde ... gerne husket den dag  -
du havde ... altid spillet - fræk
han havde ... tit ønsket fred -
hun havde ... flittigt regnet opgaverne færdig
den havde .. ivrigt gøet - højt
det havde ... længe stormet - i natten
vi havde ... faktisk rocket - løs hele natten
I havde ... igen danset - vildt den gang
de havde ... endelig stoppet krigen igen
De havde ... venligt takket Deres medarbejdere  -
HELSÆTNINGSSKEMAET førdatid (plusquamperfektum) af '-te' udsagnsord (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg havde ... faktisk læst en bog  -
du havde ... straks sendt et brev hjem
han var ... altid vendt - om
hun havde ... hurtig glemt sorgen igen
den havde ... omhyggeligt fulgt sporet -
det var ... lykkeligvis endt - godt
vi havde ... gerne spist fisk -
I havde ... - lyst - rundt i stuen
de havde ... godt kendt din bog igen
De havde ... ikke ment noget derom
HELSÆTNINGSSKEMAET førdatid (plusquamperfektum) med stærke udsagnsord (vaux_præt) + (Vperf
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg havde ... gerne fundet venskab  der
du havde ... tit drukket kaffe dengang
han havde ... endelig fået et job -
hun havde ... faktisk gjort en forskel -
den havde ... altid ædt sine hundekiks -
det havde ... - ligget i bunken -
vi havde ... - siddet - sammen
I havde ... jo leet - henrykt i går
de havde ... roligt sunget de gamle sange sammen
De var ... derefter gået - hjem

 

Skoleeksempler med hjælpeudsagnsord i førnutid og førdatid

Af hjælpeudsagnsordene bruges kun 'at være' og 'at have' til at danne førnutid (perfectum) og førdatid (pluskvamperfectum) i aktiv, mens 'at blive' og 'at få' bruges til at danne de passive former for førnutid (perfectum) og førdatid (pluskvamperfectum).

Aktive hjælpeudsagnsord anvendt i førnutid og førdatid

For at indøve verbalets to pladser, uanset hvor de andre ord flytter hen, gentages skemaet med (a eller A) i forfeltet F(a/A) i stedet for (n):

HELSÆTNINGSSKEMAET førnutid (perfektum) med 'er' & 'har' (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
bilen er ... nu repareret - færdig
huset har ... faktisk kostet mange penge  engang
mennesker er ... gerne kommet til fornuft sammen
svalerne er ... altid ankommet - i april-maj
folk har ... tit husket lærkesang ubevidst
du har ... snart lært det ordentligt
HELSÆTNINGSSKEMAET førdatid (plusquamperfektum) med 'var' & 'havde' (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
bilen var ... nu repareret - færdig
huset havde ... faktisk kostet mange penge dengang
mennesker var ... gerne kommet til fornuft sammen
svalerne var ... altid ankommet - i april-maj
folk havde ... tit husket lærkesang ubevidst
du havde ... snart lært det ordentligt

De samme sætninger med (a/A) i Forfeltet F(a/A) og (n) på plads i centralfeltet (bemærk at (A) kan gå i forfeltet F(A) i nogle tilfælde):

HELSÆTNINGSSKEMAET førnutid (perfektum) med 'er' & 'har' (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nu er bilen ... repareret - færdig
faktisk har huset ... kostet mange penge engang
sammen er mennesker gerne kommet til fornuft ...
i april-maj er svalerne altid ankommet - ...
tit har folk ... husket lærkesang ubevidst
snart har du ... lært det ordentligt
HELSÆTNINGSSKEMAET førdatid (plusquamperfektum) med 'var' & 'havde' (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nu var bilen ... repareret - færdig
faktisk havde huset ... kostet mange penge dengang
sammen var mennesker gerne kommet til fornuft ...
i april-maj var svalerne altid ankommet - ...
tit havde folk ... husket lærkesang ubevidst
snart havde du ... lært det ordentligt

Passive hjælpeudsagnsord anvendt i førnutid og førdatid

Under eksemplerne her i Kapitlet om Udsagnsord (verber) gives der 100vis af bøjninger med udsagnsordenes passivformer (lideform) både med slut-s (-s) og med hjælpeudsagnsordene 'at blive' og 'at få', som der her fokuseres på:

HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førnutid (perfektum) af 'blive' & 'få' (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
pengene bliver ... straks anbragt i banken -
fårene får ... ideelt set nedlagt slagteriet i mindelighed
 demonstranterne  bliver ... øjeblikkelig frikendt af retten -
du får ... snart afleveret nøglerne igen
pengene bliver ... derefter udleveret - -
Jesper får ... altid sendt penge hjem
HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førdatid (plusquamperfektum) af 'blev' & 'fik' (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
pengene blev ... straks anbragt i banken -
fårene fik ... ideelt set nedlagt slagteriet i mindelighed
demonstranterne blev ... øjeblikkelig frikendt af retten -
du fik ... snart afleveret nøglerne igen
pengene blev ... derefter udleveret - -
Jesper fik ... altid sendt penge hjem

De samme sætninger med (a) i Forfeltet F(a) og (n) på plads i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førnutid (perfektum) af 'blive' & 'få' (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
straks bliver pengene ... anbragt i banken -
ideelt set får fårene ... nedlagt slagteriet i mindelighed
 øjeblikkelig  bliver demonstranterne ... frikendt af retten -
snart får du ... afleveret nøglerne igen
derefter bliver pengene ... udleveret ... -
altid får Jesper ... sendt penge hjem
HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førdatid (plusquamperfektum) af 'blev' & 'fik' (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
straks blev pengene ... anbragt i banken -
ideelt set fik fårene ... nedlagt slagteriet i mindelighed
øjeblikkelig blev  demonstranterne  ... frikendt af retten -
snart fik du ... afleveret nøglerne igen
derefter blev pengene ... udleveret - -
altid fik Jesper ... sendt penge hjem

De aktive hjælpeudsagnsord kan som (v) styre de passive i kort tillægsform, således at de der vedrører eksistensen 'at være' & 'at blive' sammensættes, og således at de der vedrører ejendom 'at have' & 'at få' sammenbindes. Det aktive hjælpeudsagnsord kommer altid før det passive i denne type sætning.

De eksistentielle aktiverede passivformer i førnutid og førdatid

Sammensætningerne 'er blevet' & 'var blevet' udtrykker at noget blev gjort ('at gøre') med sætningens grundled:

HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førnutid (perfektum) med 'være' & 'blive' (vaux_præs) + (Vperf) (Vperf
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg er ... faktisk blevet - gladere
hunden er ... nu blevet luftet - -
pengene er ... slet ikke blevet hævet - endnu
HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førdatid (plusquamperfektum) med 'være' & 'blive' (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg var ... faktisk blevet - gladere
hunden var ... nu blevet luftet - -
pengene var ... slet ikke blevet hævet - endnu

De samme sætninger med (a) i forfeltet F(a/A) og det aktiverede passive grundled tilbage som (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førnutid (perfektum) af 'være' & af 'blive' (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
faktisk er jeg ... blevet - gladere
nu er hunden ... blevet luftet - -
endnu er pengene slet ikke blevet hævet - ...
HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førdatid (plusquamperfektum) af 'være' & 'blive' (vaux_præt) + (Vperf
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
faktisk var jeg ... blevet - gladere
nu var hunden ... blevet luftet - -
endnu var pengene slet ikke blevet hævet - ...

De possisionelle aktiverede passivformer i førnutid og førdatid

Sammensætningerne 'har fået' & 'havde fået'

HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førnutid (perfektum) med 'have' & 'få' (vaux_præs) + (Vperf
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
du har ... nu fået bogen ikke?
han har ... endelig fået læst bogen ordentligt
køerne har ... faktisk fået serveret maden dagligt
HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førdatid (plusquamperfektum) med 'have' & 'få (vaux_præt) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
du havde ... nu fået bogen ikke?
han havde ... endelig fået læst bogen ordentligt
køerne havde ... faktisk fået serveret maden dagligt

De samme sætninger med (a) i forfeltet F(a) og det aktiverede passive grundled tilbage som (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førnutid (perfektum) med 'have' & 'få' (vaux_præs) + (Vperf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nu har du ... fået bogen ikke?
endelig har han ... fået læst bogen ordentligt
faktisk har køerne ... fået serveret maden dagligt
HELSÆTNINGSSKEMAET passiv førdatid (plusquamperfektum) med 'have' & 'få' (vaux_præt) + (Vperf
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nu havde du ... fået bogen ikke?
endelig havde han ... fået læst bogen ordentligt
faktisk havde køerne ... fået serveret maden dagligt