Udsagnsord: usammensat tid: nutid & datid

Finit verbum (v): præsens & præteritum

REGLER

Øvelser

Side 1

side 2

Side 3

side 4

Definition: Udsagnsord (verbum) der danner (finit sætningsverbum) (vfin)

Eksempler på udsagnsled i nutid

Nutid (præsens) af udsagnsord (verber) styret af stedord (pronominer)

Nutid (præsens) af tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber

Nutid (præsens) af ikke-videreførende udsagnsord (intransitive verber

Nutid (præsens) af genstandsførende udsagnsord (transitive verber

Nutid (præsens) af hensynsførende udsagnsord (ditransitive verber

 
 

Eksempler på udsagnsled i datid

Datid af '-ede', 'te' & stærke udsagnsord

Datid af fortsættende og stillestående udsagnsord (durativ & statisk)

Datid af midlertidige og bevægelige udsagnsord (momentan & dynamisk)

 

Eksempler på passiv af udsagnsord i nutid & datid

 

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), her gennemgås sætningsskemaet, der benyttes som redskab til at forstå elementære sætningsdannelser på dansk nedenstående primært udsagnsord (verber og verbaler), når de placerer sig i sætningsskemaets Centralfelt (v) (og eventuelt i Forfeltet F(v) i direkte spørgesætninger)

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet i Forfeltet har flyttet sig fra den plads.

 

Definition: Udsagnsord (verbum) der danner (finit sætningsverbum) (vfin)

Udsagnsled (verbum) - 'lille v' verbalet (v) i sætningsskemaet - består primært af udsagnsord (verber) i defineret, given (finit) tid (tempus), enten datid (præteritum) (vpræt) eller nutid (præsens) (vpræs) men også verbets rod, dets bydemåde kan danne verbalet 'lille-v' (v_radix).

Prøve: finit verbal (udsagnsled) (vfin) Sæt 'jeg' 'man' eller 'der' foran udsagnsordet især som andet sætningsled:

For eksempel: 'Toget kører til Fredsted' - Det andet ord 'kører' kan man nu sige 'jeg kører', 'man kører' eller 'der kører'? Ja, man kan, så man regner helt sikkert 'kører' for udsagnsled (vfin) i sætningen: 'Toget kører til Fredsted'.

Verbalvalenser betyder for det første: at ordet ved hjælp af endelser tilføjet dets mindste form - dets rod (radix) - kan skifte fra at beskrive en handling i nutiden til at beskrive en handling i fortiden. Verbalvalenser betyder for det andet: at udsagnsordet i kraft af sin betydning kan binde andre ord og led til sig, for eksempel de henvisende, tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber) der tager stedord (pronominer) som styring eller andre udsagnsord (verber) i såkaldte udvidede udsagnsled (verbaler).

Eksempler på udsagnsled i nutid

Nutid (præsens) betegner uafsluttede tidsforløb i nutiden.

HELSÆTNINGSSKEMAET udsagnsord  i nutid (verbum præsens) i Centralfeltet (vpræs)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg husker ...  -  - Huan Tju  -
Nejla smiler ... - - - -
Fisken smager ... godt - - -
Tanken inspirerer ... virkelig - folk over alt
Husene ligger ... smukt - - -
Blomsterne står ... smukt - - -
Skipperen kaster ... nu - sit anker ud
Bådsmanden hæver ... så siden - ankeret igen

 

Nutid (præsens) af udsagnsord (verber) styret af stedord (pronominer)

Her nogle eksempler på (v)-verbalet, når det dannes af udsagnsord (verber), der styres af et grundled (subjekt) af et navneord (substantiv) type tre: stedord (pronominer) der står i 1., 2. & 3. person ental (singularis) & flertal (pluralis):

1 (vfin) finit sætningsverbal (udsagnsled) - verbalvalenser - nutid

(v) verbalet præsens NUTID:
(1svpræs) 1. person singularis præsens

Jeg husker Huan Tju Chikago 

(2svpræs) 2. person singularis præsens

Du bliver glad nu

(3svpræs) 3. person singularis præsens

Hun smiler sødt

(1pvpræs) 1. person pluralis præsens

Vi kører i bus

(2pvpræs) 2. person pluralis præsens

I siger tak for mad

(3pvpræs) 3. person pluralis præsens

De sender et brev

 

1 (vfin) finit sætningsverbal (udsagnsled) - verbalvalenser - datid

(v) verbalet præteritum DATID:
(1svpræt) 1. person singularis præteritum

Jeg huskede Huan Tju Chikago

(2svpræt)  2. person singularis præteritum Du blev glad i går
(3svpræt) 3. person singularis præteritum Hun smilte sødt
(1pvpræt) 1. person pluralis præteritum Vi kørte i bus 
(2pvpræt) 2. person pluralis præteritum I sagde tak for mad
(3pvpræt) 3. person pluralis præteritum De sendte et brev

 

Nutid (præsens) af tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber

Tilbagevisende udsagnsord i "hygiejne"-kategorien:

HELSÆTNINGSSKEMAET tilbagevisende udsagnsord i nutid (refleksivt verbum præsens) i Centralfeltets (vpræs) & (n)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg børster ... mig ren  - - igen
Nejla dækker ... sig - - - dydigt
Manden klæder ... sig flot - - med fjer
Hunden reder ... sig i ly - - -
Vi renser ... os straks - for beskyldningerne -
I smykker ... jer ofte - med lånte fjer -
de taber ... sig - - 10 kilogram hver
De vasker ... Dem alt - - for meget

Tilbagevisende udsagnsord i "holdning"-kategorien om måde:

HELSÆTNINGSSKEMAET tilbagevisende udsagnsord i nutid (refleksivt verbum præsens) i Centralfeltets (vpræs) & (n) 
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg arter ... mig altid  - - høfligt
Nejla forelsker ... sig - - i Hakim -
manden gemmer ... sig - - - i Danmark
hunden skammer ... sig meget - - -
vi sunder ... os efter - krigen -
folkene ruster ... sig straks - til kampen -
solen viser ... sig gerne - bag skyen -

Tilbagevisende udsagnsord i "ytrings"-kategorien om måde:

HELSÆTNINGSSKEMAET tilbagevisende udsagnsord i nutid (refleksivt verbum præsens) i Centralfeltets (vpræs) & (n)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg forestiller ... mig gerne  - en verden i fred
Nejla glæder ... sig meget - til bryllupsnatten -
manden kalder ... sig - - Rapkongen i Danmark
vi overgiver ... os - - - aldrig
de trøster ... sig med - 2. pladsen -

Tilbagevisende udsagnsord i "bevægelse-position"-kategorien:

HELSÆTNINGSSKEMAET tilbagevisende udsagnsord i nutid (refleksivt verbum præsens) i Centralfeltets (vpræs) & (n)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg flytter ... mig gerne  - - igen
Nejla lægger ... sig gerne - i sengen nu
hunden ruller ... sig søvnig - - sammen
vi sætter ... os her - - -
de vender ... sig nok - - om

 

(komplekse refleksive verbaler)

Tilbagevisende udsagnsord i "kompleks"-kategorien:

HELSÆTNINGSSKEMAET tilbagevisende udsagnsord i nutid (refleksivt verbum præsens) i Centralfeltets (vpræs) & (n)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg giver mig altid  - god tid -
Nejla gør sig rigtig - - fin
han venter sig meget - - godt
hun venter sig - - - igen
vi tager os sammen - - i morgen
Folk gør sig klar - - med det samme
Gruppen gjorde sig godt - - bemærket
Han gjorde sig lystig - - hele dagen

 

Nutid (præsens) af ikke-videreførende udsagnsord (intransitive verber

HELSÆTNINGSSKEMAET ikke-viderførende udsagnsord i nutid (intransitive verbum præsens i centralfeltet (vpræs)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg skriver ... lige nu - - -
Bjørnen sover ... - - - -
Pigerne smiler ... sødt - - -
Jeg arbejder ... altid - - hårdt
Solen eksploderer ... helt sikkert - - engang
Livet går ... i gang - - igen

 

Nutid (præsens) af genstandsførende udsagnsord (transitive verber

HELSÆTNINGSSKEMAET viderførende udsagnsord i nutid (intransitive verbum præsens) i centralfeltet (vpræs)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg skriver ... lige nu - et brev -
Bjørnen spiser ... straks - bæverrotten -
Pigerne regner ... sikkert - med drengene -
Jeg sender ... straks - den mail videre
Toget ankommer ... - - til stationen kl. 16:00

 

Forslag til yderligere arbejde i nutid:

Fleksivt kongruente (divalente) direkte objekttagende:

Nutid (præsens) af hensynsførende udsagnsord (ditransitive verber

 

Fleksivt kongruente (trivalente) indirekte objekttagende

 

Eksempler på udsagnsled i datid

Datid (præteritum) betegner afsluttede tidsforløb i fortiden.

 

Datid af '-ede', 'te' & stærke udsagnsord

HELSÆTNINGSSKEMAET udsagnsord i datid (præteritum) af '-ede' udsagnsord i Centralfeltet (vpræt
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg huskede ... gerne - den dag  -
du spillede ... altid - - fræk
han ønskede ... tit - fred -
hun regnede ... flittigt - opgaverne færdig
den gøede .. højt - - -
det stormede ... længe - - i natten
vi rockede ... løs - - hele natten
I dansede ... vildt - - den gang
de stoppede ... endelig - krigen igen
De takkede ... venligt - Deres medarbejdere  -
HELSÆTNINGSSKEMAET udsagnsord i datid (præteritum) af '-te' udsagnsord i Centralfeltet (vpræt
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg læste ... faktisk - en bog  -
du sendte ... straks - et brev hjem
han vendte ... altid - - om
hun glemte ... hurtig - sorgen igen
den fulgte ... omhyggeligt - sporet -
det endte ... lykkeligvis - - godt
vi spiste ... gerne - fisk -
I lyste ... rundt - - i stuen
de kendte ... godt - din bog igen
De mente ... ikke - noget derom
HELSÆTNINGSSKEMAET udsagnsord i datid (præteritum) af 'stærke' udsagnsord i Centralfeltet (vpræt
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Jeg fandt ... gerne - venskab  der
du drak ... tit - kaffe dengang
han fik ... endelig - et job -
hun gjorde ... faktisk - en forskel -
den åd ... altid - sine hundekiks -
det ... - - i bunken -
vi sad ... sammen - - -
I lo ... henrykt - - i går
de sang ... roligt - de gamle sange sammen
De gik ... derefter - - hjem, ikke?

 

Datid af fortsættende og stillestående udsagnsord (durativ & statisk)

Læser opfordres til selv at udfylde passende sætningsskemaer med de understående ord i datid (præteritum også engang kaldet imperfektum).

Eksempler med:

Durative verber (kontinutive) (ateliske)

Momentane verber (eruptive)  (teliske)

med ubegrænset eller uafgrænset varighed   med begrænset eller afgrænset varighed

at kende

at genkende
at vide at indse
at forhandle at beslutte
at sigte, at pejle, at styre, at ramme, at skyde, at kaste, at gribe, at fange
at gå, at stå, at løbe, at overgå, at forstå, at standse
at vedblive, at fastholde, at fortsætte at starte, at ændre, at stoppe, at skifte, at åbne, at lukke
at bøje, at bukke at knække, at brække

 

Datid af midlertidige og bevægelige udsagnsord (momentan & dynamisk)

Statiske (ateliske) Dynamiske (teliske)
at eje at opnå, at afgive
at rumme, at omfatte, at underholde at gennem-, at over- & at undergå
at (inde)holde at (ud)slippe
at puge, at medtage, at snuppe, at tage, at give
at presse, at trykke, at knuge, at mase, at mose, at trække at slå, at hakke, at hamre, at pikke, at skære, at klippe, at slippe
at hive & at trække, at rulle videre at hæve & at sænke, at op- & nedrulle
at fragte, at forvalte, at sejle at losse & at laste, at kaste anker
at sidde, at ligge, at ... at putte, at sætte, at lægge

 

Eksempler på passiv af udsagnsord i nutid & datid

Dem finder du selv på, Læser - og du finder dem sagtens andetsteds her i Ganske grundig grammatik.