Udsagnsled: sammensat form i verbalerne (v) & (V) 

Infinit verbal (V) & NAVNE- & TILLÆGSMÅDE

REGLER

Øvelser

Side 1

side 2

side 3

Side 4

 Definition: Udsagnsord (verbum) (v) der styrer verbalet (V)

Udsagnsord (verbum) (v) der styrer verbalet (V) i navnemåde (infinitiv)

Nutid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Datid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Førnutid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Førdatid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Udsagnsord (verbum) (v) der styrer verbalet (V) i lang tillægsform (participium)

Nutid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

Datid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

Førnutid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

Førdatid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

 

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), her gennemgås en praktisk, funktionel og enkel version af sætningsskemaet, der kan benyttes som redskab til at forstå elementære sætningsdannelser på dansk nedenstående primært udsagnsord (verber og verbaler), når de placerer sig i sætningsskemaets Centralfelt (v) og Slutfelt (V) -: i "lille v" og "store V".

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet i Forfeltet har flyttet sig fra den plads

 

Udsagnsord (verbum) (v) der styrer verbalet (V)

(V)-verbalet når det styres af et udsagnsord (verbum) der tager:

 

Udsagnsord (verbum) (v) der styrer verbalet (Vinfi) i navnemåde (infinitiv)

A: (Vinfi) infinit verbal (navnemåde - sammensat): 

Et udsagnsord (verbum) kan både i nutid (præsens) og i datid (præteritum) bruges til at styre et andet udsagnsord (verbum) i navnemåde, således at de to udsagnsord (verber) tilsammen danner et sammensat udsagnsordsled (verbal) bestående af både lille (v) & store (V).

Man kan skabe et utal af sammensatte udsagnsordsled, også helt nye der bruges for første gang, og alligevel bliver umiddelbart forstået af andre sprogbrugere. Styrelsen - det første udsagnsord (verbum) (v) - angiver nærmest den overordnede samlede mening, mens den styrede navnemåde nærmest angiver den mere præcise betydning, hvorfor man da også bruger hele navnemåden (altså siger for eksempel 'at gøre') der jo samler udsagnsordets grundform.

Ligesom man kan bruge de fleste almene udsagnsord (verber) som styring i (v) kan man bruge de fleste almene udsagnsord (verber) som styrede i (V), så mulighederne for meningsfuld kombination bliver næsten ubegrænsede.

Nutid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Eksempler på sammensatte udsagnsled bestående af et lille styreverbum (v) i  nutid (præsens) og af store verbal (V) i navnemåde (infinitiv) hele udtrykket bliver nutid (eventuelt forstået som fremtid ved biordene (adverbierne))

I næsten alle denne type sætninger kan (v) erstattes med 'at prøve' der nærmest kan kaldes en art hjælpeord (initial auxilær verbal) til at danne sammensatte navnemådeudsagnsled. 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med navnemåde -: (vpræs) + (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL ((Vinfi)) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg husker ... gerne at komme - -
han ønsker ... tit at blive - anerkendt
hun regner med ... roligt at skrive opgaverne færdig
jeg begynder ... faktisk at skrive en bog  -
du håber ... straks at vinde krigen med held
hun glemmer ... hurtig at huske sorgen igen
De synes ... ikke at mene noget derom
jeg lærer ... nu at smile til verden derude
han får ... nok at drikke - den dag
de lægger op til ... endelig at slutte fred igen
den når ... altid at æde sine hundekiks   med det samme  
vi når ... s'gu at se solnedgangen sammen
de prøvede ... faktisk at opnå samhørighed i fred

Samme sætninger med adverbialerne (a) eller (A) i forfeltet F(a/A) og grundled (subjekt) tilbage på nominalpladsen (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med navnemåde -: (vpræs) + (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL ((Vinfi)) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
gerne husker jeg ... at komme - -
tit ønsker han ... at blive - anerkendt
roligt regner hun ... med at skrive opgaverne færdig
faktisk begynder jeg ... at skrive en bog  -
med held håber du straks at vinde krigen ...
hurtigt glemmer hun ... at huske sorgen igen
derom synes De ikke at mene noget ...
nu lærer jeg ... at smile til verden derude
den dag får han nok at drikke - ...
endelig lægger de ... op til at slutte fred igen
altid når den ... at æde sine hundekiks  med det samme 
sammen når vi s'gu at se solnedgangen ...
faktisk prøvede de ... at opnå samhørighed i fred

De af de samme sætninger hvor genstandsled (objekt) kan sættes frem fra slutfeltets nominale (N) til forfeltet F(N).

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med navnemåde -: (vpræs) + (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(N) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL ((Vinfi)) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
opgaverne regner hun roligt med  at skrive ... færdig
en bog begynder jeg faktisk at skrive ...  -
krigen håber du straks at vinde ... med held
sorgen glemmer hun hurtigt at huske ... igen
noget synes De ikke at mene ... derom
til verden lærer jeg nu at smile ... (glad)
fred lægger  de endelig op til  at slutte ... igen
sine hundekiks når den altid at æde ... med det samme  
solnedgangen når vi s'gu at se ... sammen
samhørighed prøvede de faktisk at opnå ... i fred

Datid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Eksempler lille styreverbum (v) i datid (præteritum) og navneform af store verbal (V) i navnemåde (infinitiv) - hele udtrykket bliver datid (præteritum).

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid med navnemåde -: (vpræt) + (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL ((Vinfi)) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg huskede ... gerne at komme - -
han ønskede ... tit at blive - anerkendt
hun regnede med ... roligt at skrive opgaverne færdig
Jeg begyndte ... faktisk at skrive en bog  -
du håbede ... straks at vinde krigen med held
hun glemte ... hurtig at huske sorgen igen
de syntes ... ikke at mene noget derom
jeg lærte ... nu at smile til verden derude
han fik ... nok at drikke - den dag
de lagde op til ... endelig at slutte fred igen
den nåede ... altid at æde sine hundekiks  med det samme
vi nåede ... s'gu at se solnedgangen sammen
de prøvede ... faktisk at opnå samhørighed i fred

Samme sætninger med adverbialerne (a) eller (A) i forfeltet F(a/A) og grundled (subjekt) tilbage på nominalpladsen (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid med navnemåde -: (vpræt) + (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL ((Vinfi)) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
gerne huskede jeg ... at komme - -
tit ønskede han ... at blive - anerkendt
roligt regnede  hun ... med   at skrive opgaverne færdig
faktisk begyndte jeg ... at skrive en bog  -
med held håbede du straks at vinde krigen ...
hurtigt glemte hun ... at huske sorgen igen
derom syntes De ikke at mene noget ...
nu lærte jeg ... at smile til verden derude
nok fik han ... at drikke - den dag
endelig lagde  de ... op til at slutte fred igen
altid nåede den ... at æde sine hundekiks  med det samme
sammen nåede vi s'gu at se solnedgangen ...
faktisk prøvede de ... at opnå samhørighed i fred

De af de samme sætninger hvor genstandsled (objekt) kan sættes frem fra slutfeltets nominale (N) til forfeltet F(N).

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid  med navnemåde -: (vpræt) + (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(N) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL ((Vinfi)) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
opgaverne regnede  hun roligt med  at skrive ... færdig
en bog begyndte jeg faktisk at skrive ...  -
krigen håbede du straks at vinde ... med held
sorgen glemte hun hurtigt at huske ... igen
noget syntes De ikke at mene ... derom
til verden lærte jeg nu at smile ... (glad)
fred lagde  de endelig op  til  at slutte ... igen
sine hundekiks   nåede den altid at æde ... med det samme
solnedgangen  nåede vi s'gu at se ... sammen
samhørighed prøvede de faktisk at opnå ... i fred

 

Førnutid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Eksempler styreverbum (v/V) i  førnutid (perfektum) og navneform af store verbal (V) i navnemåde (infinitiv) - hele udtrykket bliver førnutid (perfectum).

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid med navnemåde -: (vaux_præs) + (Vperf) & (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) + (Vinfi) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg har ... gerne husket at komme - -
han har ... tit ønsket at blive - anerkendt
hun har ... roligt regnet med at skrive opgaverne færdig
jeg er ... faktisk begyndt at skrive en bog  -
du har ... straks håbet at vinde krigen med held
hun har ... hurtig glemt at huske sorgen igen
De har ... ikke syntes at mene noget derom
jeg har ... nu lært at smile til verden derude
han får ... nok husket at drikke - den dag
de har ... endelig lagt op til at slutte fred igen
den har ... altid nået at æde sine hundekiks med det samme
vi har ... nemlig nået at se solnedgangen sammen
de har ... faktisk prøvet at opnå samhørighed i fred

Samme sætninger med adverbialerne (a) eller (A) i forfeltet F(a/A) og grundled (subjekt) tilbage på nominalpladsen (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid  med navnemåde -:  (vaux_præs) + (Vperf) & (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) + (Vinfi) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
gerne har jeg ... husket at komme - -
tit har han ... ønsket at blive - anerkendt
roligt har hun ... regnet med at skrive opgaverne færdig
faktisk er jeg ... begyndt at skrive en bog  -
straks har du ... håbet at vinde krigen med held
hurtigt har hun ... glemt at huske sorgen igen
derom har De ikke syntes at mene noget ...
nu har jeg ... lært at smile til verden derude
den dag får han nok lært at drikke - ...
endelig har de ... lagt op til at slutte fred igen
altid har den ... nået at æde sine hundekiks  med det samme
sammen har vi s'gu nået at se solnedgangen ...
faktisk har de ... prøvet at opnå samhørighed i fred

De af de samme sætninger hvor genstandsled (objekt) eller hensynsled (indirekte objekt) kan sættes frem fra slutfeltets nominale (N) til forfeltet (F).

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid med -: (vaux_præs) + (Vperf) & (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(N) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) + (Vinfi) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
opgaverne har hun roligt regnet med at skrive ... færdig
en bog er jeg faktisk begyndt at skrive ...  -
krigen har du straks håbet at vinde ... med held
sorgen har hun hurtigt glemt at huske ... igen
noget har De ikke syntes at mene ... derom
til verden har jeg nu lært at smile ... (glad)
fred har de endelig lagt op til at slutte ... igen
sine hundekiks har den altid nået at æde ... med det samme
solnedgangen har vi s'gu nået at se ... sammen
samhørighed har de faktisk prøvet at opnå ... i fred

 

Førdatid af sammensatte udsagnsled med navnemåde

Eksempler styreverbum (v/V) i  førdatid (plusquamperfektum) og navneform af store verbal (V) i navnemåde (infinitiv) - hele udtrykket bliver førdatid (også stavet: pluskvamperfektum). Også i disse former for førdatid hører mange moderne danskbrugere (2000-2020) noget hypotetisk: en art ønskemåde eller evalueringsemfase.

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førdatid med navnemåde -: (vaux_præt) + (Vperf) & (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) + (Vinfi) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg havde ... gerne husket at komme - -
han havde ... tit ønsket at blive - anerkendt
hun havde ... roligt regnet med at skrive opgaverne færdig
jeg var ... faktisk begyndt at skrive en bog  -
du havde ... straks håbet at vinde krigen med held
hun havde ... hurtig glemt at huske sorgen igen
de havde ... ikke syntes at mene noget derom
jeg havde ... nu lært at smile til verden derude
han fik ... nok at drikke - den dag
de havde ... endelig lagt op til at slutte fred igen
den havde ... altid nået at æde sine hundekiks  med det samme
vi havde ... s'gu nået at se solnedgangen sammen
de havde ... faktisk prøvet at opnå samhørighed i fred

Samme sætninger med adverbialerne (a) eller (A) i forfeltet F(a/A) og grundled (subjekt) tilbage på nominalpladsen (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førdatid med navnemåde (vaux_præt) + (Vperf) & (Vinfi)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) + (Vinfi) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
gerne havde jeg ... husket at komme - -
tit havde han ... ønsket at blive - anerkendt
roligt havde hun ... regnet med at skrive opgaverne færdig
faktisk var jeg ... begyndt at skrive en bog  -
straks havde du ... håbet at vinde krigen med held
hurtigt havde hun ... glemt at huske sorgen igen
derom havde De ikke synes at mene noget ...
nu havde jeg ... lært at smile til verden derude
den dag fik han nok prøvet at drikke - ...
endelig havde de ... lagt op til at slutte fred igen
altid havde den ... nået at æde sine hundekiks  med det samme
sammen havde vi s'gu nået at se solnedgangen ...
faktisk havde de ... prøvet at opnå samhørighed i fred

De af de samme sætninger hvor genstandsled (objekt) eller hensynsled (indirekte objekt) kan sættes frem fra slutfeltets nominale (N) til forfeltet F(N):

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førdatid med navnemåde -: (vaux_præt) + (Vperf) & (Vinfi
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(N) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vperf) + (Vinfi) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
opgaverne havde hun roligt regnet med at skrive ... færdig
en bog var jeg faktisk begyndt at skrive ...  -
krigen havde du straks håbet at vinde ... med held
sorgen havde hun hurtigt glemt at huske ... igen
noget havde De ikke synes at mene ... derom
til verden havde jeg nu lært at smile ... (glad)
fred havde de endelig lagt op til at slutte ... igen
sine hundekiks havde den altid nået at æde ... med det samme
solnedgangen havde vi s'gu nået at se ... sammen
samhørighed havde de faktisk prøvet at opnå ... i fred

 

Udsagnsord (verbum) (v) der styrer verbalet (Vpart) i lang tillægsform (participium)

C: (Vpart) participal verbal (lang tillægsform - aspekutel tid): Eksempler:

Børnene kommer syngende ind i salen

Med 'at komme' danner dansk den deltagende tid, det beskrivende, optegnende. Men stort set alle almindelige udsagnsord (verber) kan tages som styring for stort set alle andre almindelige udsagnsord i den lange tillægsform (præsens participium).

For eksempel som i sætningerne: 'Manden kysser dernæst smilende konen' & 'Manden smiler dernæst kyssende konen', selv om megen moderne tale (2000-2020) nok ville genformulere den sidste sætning med et biord (adverbium) til: 'Manden smiler så, idet han kysser konen' og med udtrykket 'idet' angive det aspektuelle, participiale, altså det opmalede billede, hvor i flere handlinger samtidigt foregår eller foregik.

Som det fremgår af eksemplerne her (og i de mange bøjninger under eksemplerne her i Kapitlet om Udsagnsord (verber)) egner nogle udsagnsord sig bedre til at danne lang tillægsmåde og indgå i de sammensatte udsagnsled (verbaler) med andre udsagnsord end andre.

Samtidigt kommer der en tydelig forskel på de to tilfælde: hvor den sammensatte aspektuelle opmaling bruger henholdsvis hjælpeverbet 'at komme' eller et hvilket som helst andet verbum til at styre den sammensatte tid. Denne forskel opstår først, når man sætter det sammensatte aspektuelle udsagnsled (verbal) i førnutid (perfectum) og i førdatid (pluskvamperfektum).

Her sætter konstruktioner der bruger 'at komme' som styrende hjælpeudsagnsord (auxilær verbal) den korte tillægsmåde først og sætter så den lange tillægsmåde derefter, som i sætningen: 'Børnene er tit kommet syngende ind i salen'

Mens man i den anden konstruktion, der benytter alle andre udsagnsord som styring, først anfører den lange tillægsmåde og så den korte, som i sætningen: Jeg har nu belærende gentaget det fremlagte forskningsresultatet'.

Sætninger der anvender 'at komme' til at danne aspektuelle sammensatte udsagnsled (aspektuel verbal) anvender 'at være' i formerne 'er' & 'var' til at danne førnutid (perfectum) og førdatid (pluskvamperfektum).

Sætninger der anvender andre udsagnsord end 'at komme' til at danne aspektuelle sammensatte udsagnsled anvender 'at have' i formerne 'har' & 'havde' til at danne førnutid (perfectum) og førdatid (også stavet: plusquamperfektum).

 

Nutid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med 'kommer' og lang tillægsmåde (vaux-præs) & (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
katten kommer ... tit snigende - til tetid
manden kommer ... nu gående på vejen hjemad
hestene kommer ... hastigt buldrende - i dagningen
en  vovse kommer ... glad løbende  - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med lang tillægsmåde (vpræs) & (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg gentager ... omhyggeligt belærende skoleeksemplet igen-igen
du indlærer ... grundigt forstående dit pensum fuldstændigt
lærkefar flyver ... ivrigt syngende sin sang i højden
myg summer ... højt brummende

jagtsangen

-

Samme sætninger med (a) i forfeltet F(a) og grundled (subjekt) tilbage som (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med 'kommer' & lang tillægsmåde -: (vaux) & (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
tit kommer katten ... snigende - til tetid
nu kommer manden ... gående på vejen der
hastigt kommer hestene ... buldrende - i dagningen
glad kommer en vovse ... løbende  - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i nutid med lang tillægsmåde -: (vpræs) & (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vpræs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
igen-igen gentager jeg omhyggeligt belærende skoleeksemplet ...
grundigt indlærer du ... forstående dit pensum fuldstændigt
ivrigt flyver Lærkefar ... syngende sin sang i højden
højt summer myg ... brummende jagtsangen -

Datid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid med  'kommer' & lang tillægsmåde -: (vaux-præt) & (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
katten kom ... tit snigende - til tetid
manden kom ... nu gående på vejen der
hestene kom ... hastigt buldrende - i dagningen
en  vovse kom ... glad løbende - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid med  lang tillægsmåde -: (vpræt) + (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg gentog ... omhyggeligt belærende skoleeksemplet igen-igen
du indlærte ... grundigt forstående dit pensum fuldstændigt
lærkefar fløj ... ivrigt syngende sin sang i højden
myg summede ... højt brummende jagtsangen -

Samme sætninger med (a) eller (A) i forfeltet (F) og grundled tilbage som (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid med 'kommer' & lang tillægsmåde (vaux-præt) + (Vpart)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
tit kom katten ... snigende - til tetid
nu kom manden ... gående på vejen der
hastigt kom hestene ... buldrende - i dagningen
glad kom en vovse ... løbende - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i datid & lang tillægsmåde (vpræt) + (Vpart)  
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vpræt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (Vpart) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
omhyggeligt gentog jeg ... belærende skoleeksemplet igen-igen
grundigt indlærte du ... forstående dit pensum fuldstændigt
i højden fløj

Lærkefar

ivrigt syngende sin sang ...
højt summede myg ... brummende jagtsangen -

Førnutid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid med'er' + kort og lang tillægsmåde (vaux-præs) + (Vperf+part)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vperf + Vpart)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
katten er ... tit kommet snigende - til tetid
manden er ... ofte kommet gående på vejen hjemad
hestene er ... hastigt kommet buldrende - i dagningen
en  vovse er ... glad kommet løbende  - derudaf

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid med 'har' + lang og kort tillægsmåde -: (vaux-præs) + (Vpart+perf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vpart+ Vperf)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg har ... omhyggeligt belærende gentaget skoleeksemplet igen-igen
du har ... grundigt forstående indlært dit pensum fuldstændigt
lærkefar har ... ivrigt flyvende sunget sin sang i højden
myg har ... højt brummende summet jagtsangen -

Samme sætninger med (a) i forfeltet F(a/A) og grundled (subjekt) tilbage som (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid med 'er' + kort og lang tillægsmåde (vaux-præs) + (Vperf+part)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vperf + Vpart)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
tit er katten ... kommet snigende - til tetid
ofte er manden ... kommet gående på vejen der
hastigt er hestene ... kommet buldrende - i dagningen
glad er en vovse ... kommet løbende  - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førnutid med 'har' + lang og kort tillægsmåde -: (vaux-præs) + (Vpart+perf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præs) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vpart + Vperf)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
igen-igen har jeg omhyggeligt belærende gentaget skoleeksemplet ...
grundigt har du ... forstående indlært dit pensum fuldstændigt
ivrigt har Lærkefar ... flyvende sunget sin sang i højden
højt har myg ... brummende summet jagtsangen -

Førdatid af sammensatte udsagnsled med lang tillægsmåde (participium)

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førdatid med 'er' + kort og lang tillægsmåde -: (vaux-præt) + (Vperf+part)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vperf + Vpart)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
katten var ... tit kommet snigende - til tetid
manden var ... ofte kommet gående på vejen hjemad
hestene var ... hastigt kommet buldrende - i dagningen
en  vovse var ... glad kommet løbende  - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førdatid med 'har' og lang + kort tillægsmåde -: (vaux-præt) + (Vpart+perf)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(n) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vpart+ Vperf)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
jeg havde ... omhyggeligt belærende gentaget skoleeksemplet  igen-igen
du havde ... grundigt forstående indlært dit pensum fuldstændigt
lærkefar havde ... ivrigt flyvende sunget sin sang i højden
myg havde ... højt brummende summet jagtsangen -

Samme sætninger med (a) i forfeltet F(a) og grundled (subjekt) tilbage som (n) i centralfeltet:

HELSÆTNINGSSKEMAETsammensat udsagnsled i førdatid med 'er' + kort og lang tillægsmåde -: (vaux-præt) + (Vperf+part)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vperf + Vpart)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
tit var katten ... kommet snigende - til tetid
nu var manden ... kommet gående på vejen der
hastigt var hestene ... kommet buldrende - i dagningen
glad var en vovse ... kommet løbende  - -

 

HELSÆTNINGSSKEMAET sammensat udsagnsled i førdatid med 'er' + kort og lang tillægsmåde -: (vaux-præt) + (Vperf+part)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
F(a/A) verbal (vaux_præt) nominal (n) adverbial (a) VERBAL
(Vpart + Vperf)
NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
igen-igen havde jeg omhyggeligt belærende gentaget skoleeksemplet ...
grundigt havde du ... forstående indlært dit pensum fuldstændigt
ivrigt havde Lærkefar ... flyvende sunget sin sang i højden
højt havde myg ... brummende summet jagtsangen -