Pop Rock Poesi Portal

Bibliografi

Per Olsens videnskabelige skrifter

De nævnte og nogle få primærkilder, ikke i alle tilfælde anføres værker af i teksten nævnte forfattere, læseren skulle dog nemt kunne finde yderligere bibliografile oplysninger. Yderligere diskografile oplysninger kan let findes i et godt rockleksikon, for eksempel Jan Sneums for Politiken

Citeret primær- & sekundærlitteratur Citeret rock-lyrik

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

UV

W

XYZ

ÆØÅ

Citeret primær- & sekundærliteratur

A

Anglica
Anglica et Americana nummer 5. p. 69-90. København 1978 (Om beatniks)

Andersen, H.C.
Digte. ed. Topsøe-Jensen. København 1966

Argelander, H.
Der Flieger. Eine Charakteranalytische Fallstudie. Frankfurt 1972

Ariès, Phillipe
Barndomsbegrebet historie   XXX

Arnett, Hazel
I Hear America Singing. USA 1975

B

Baacke, Dieter
Beat - die sprachlose Opposition. München 1972

Baudelaire, Charles
Les fleur du mal. Stockholm 1944
Det kunstige paradis. Odense 1967

Benjamin, Walther
Kulturindustri. København 1973

Bengtsson, Laus
Der gror aldrig mos på en rullesten. Rock-præk. Antologi ed. Laus Bengtsson. Danmark 1970

Bodelsen, Anders
Anti-pop: parat til næste fase? Se Vagn Jensen p. 147

Boyd-Barrett
Medie Imperialism i Curran ed.: Mass Communication and Society. London 1977 p. 118

Brandes, Georg
Om Nationalfølelse. I Samlede Skrifter bind 12. København 1902. p. 187. I næste skrift en positiv vurdering

Bruun Olsen, Ernst
Teenagerlove
Danmark 1962 XXX

Burroughs, William
Junkie. USA 1953. Dansk Junkie Danmark 1966
The Naked Lunch. USA 1959. Nøgen frokost 1967
Nova Express. London 1966

C

Christiania
Christiania. Af Mark Edwards. Informations Forlag Danmark 1979
Vedr. Christiania - den såkaldte fristad. Folketingets redegørelse. København 1975
Hvad med Christiania? Af Niels Munk Plum. Danmark 1975
Christiania et samfund i storbyen. Nationalmuseet København 1975
Omkring Christiania. Af Steen Eiler Rasmussen. København 1976
- Der findes utroligt mange publikationer og udgivelser omkring Christiania

Claussen, Sophus
Rejseminder/Valfart. XXX
Antonius i Paris. Danmark 1896 2. udgave Gyldendal 1965

Cruise O'Brian
Mass Communications i Villamil ed. Transnational Capitalism and National Development. 1979. p. 129

Curran, J.
se Boyd-Barrett

D

Dansk litteratur historie
Dansk litteratur historie bind 8. Viborg 1985

Dengang i 60´erne
Dengang i 60´erne - Billeder fra dengang, tekster fra i dag. Forfatterkollektiv Danmark 1978

Dines Johansen
Lille psyko-analytisk leksikon. Danmark 1986

Drud Nielsen, P.
Studier i hverdagsmusikkens sociologi. bind 1 og 2. Århus 1981

Dylan, Bob
Tarantula. Panther USA 1972/75
Bob Dylan Songbook. Warner Bros. USA 1967
Writings & Drawing. Panther USA 1974
Mit liv i et stjålent øjeblik. Swing. Danmark 1977

E

Eagleton, Terry
The idea of a common culture. i Eagleton og Wicker eds.: From Culture to Revolution. London 1968. p. 1/3

Ellegaard, Lasse
Dansk rockmusik. København 1975

Elliott, P.  Mass
Communication and Social Change. Med Golding, P. i Kadt og Williams eds. Sociology and Development. Cambridge 1974. p. 229

F

Farren, Mick
Rock'n'Roll Circus. The Illustrated Rock Concert. med Snow, George. England 1978

Fejes, F.
Media imperialism: an assessment. i Media, Culture and Society. 1981 nummer 3 p. 281

Fisher, G.
American Communication in a Global Society. New Jersey. 1979

Fjord Jensen, J.
Homo Manipulatus. København 1966

Forenede Nationer
Forenede Nationers Pagt. XXX  Der citeres fra indledningens formålsparagraf

Freud, Sigmund
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Leipzig Wien 1904ff. Dansk oversættelse: Tre afhandlinger om seksualteorien. 3. udgave København 1973
Drømmetydning I og II. Dansk oversættelse ved Boisen. København 1985
Die "kulturelle" Sexualmoral und die moderne Nervosität. I Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil. ed. Karthaus  Reclam 9649. Stuttgart 1981

Frith, S.
Rocksociologi. København 1980. Interview i Information 24/2-88. p. 8

G

Ginzberg, Alan
Howl and other Poems. USA 1956. Også i: San Francisco renæssancen. København 1964
Nyt fra Jorden. Danmark 1970

Goldstein, Richard
The Poetry of Rock. Bantam USA 1969

Grünbaum, Ole
Provokér. Lærerstykker om den borgerlige uorden. København 1967
Emigrér. Lærestykker om det tiltagende kaos. København 1968

Guthrie, Woddy
Bound for Glory. Picador USA 1956/74
Born to Win. USA 1965/70

H

Hamlyn
Rocklife. Antologi. Tyskland. 1974

Heiberg, J.L.
En sjæl efter døden. En apokalyptisk komedie. 4. udgaven København 1921

Henningsen, Poul
Nyttede kulturkampen? 1960. Se Thomsen p. 14
Forloren folkelighed. 1958. Se Nielsen p. 116

Hertsgaard, Mark
The Beatles. Viborg 1996

Hoffmann, R.
Rock babies. 25 ans de pop music. Frankrig 1978

I

Information
Se Frith

Ingemann, B.S.
Tankebreve fra en Afdød. Danmark 1995
Den store mester kommer. I Højskolesangbogen nummer 234. Odense 1969.
Morgen og aftensange. København 1914

J

Jacobsen, N. W.
Dansk Rock'n'roll (1956-63). & all. Viborg 1980

Janov, Arthur
Primalskriget. København 1986

K

Katz, E.
Decoding Dallas. Med T. Liebes i Newcomb ed. Television: The Critical View. USA 1984. p. 419

Kerouac, Jack
De underjordiske. København 1964

Kesey, Ken
One Flew over the Cuckoo´s Nest. USA 1962 (dansk oversættelse: Gøgereden)

Kierkegaard, Peter
Rids af vareæstetikken nummer 1 og 2. Institut for  Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, Amager. 1977-79

Klausmeier
Pubertät und Beatmusik. Psyche XXVLL. Stuttgart 1973

Knockin' on Dylan Door
By the Authors of Rolling Stones Magazine. Antologi. USA 1974 England 1975

Kohut, Heinz
The Analysis of the Self. i The psychoanalytic Study of the Child Monograph no. 4. International Universities Press. USA 1971

Kultur & Klasse
Kultur & Klasse nummer 31. se Nielsen, Elo
Kultur & Klasse nummer 34. De intellektuelles politiske rolle. Gylling 1979

L

Laing, D.
The music industry and the "cultural imperialism" thesis. i Media, Culture and Society vol 8. 1986. p. 33

Langer, Susanne
Menneske og Symbol. 1942FF. Danmark 1969

Leadbelly
Leadbelly´s Last Sessions. Folkways Records. 1953/1962. USA

Leary, Timothy
Info-Psychology. USA 1987

Lee, C-C.
Media Imperialism Reconsidered. USA 1980

Lenin, V.I.
Imperialismen som Kapitalismens højeste Stadium. i Udvalgte Værker bind 6 p. 48. København 1947. ell. ny-udgave bd. 6. p. 61. København 1981
Critical Remarks on the National Question (kap. 2). i. Collected Works Volume 20. p. 23ff. Moskva 1972

Lennon, John
John Lennon fortæller. Oversat af Arne Herløv Petersen efter engelsk orginal 1971. Danmark 1977

Lowenthal, Leo
Literature, Popular Culture and Society. Palo Alto 1968. Se også (Rosenberg 1957 p. 46)

M

Madsen, Peter
Den kulturkritiske intelligens og massemedierne. AIL. 105
Kulturdebat og kulturpolitik. Institut for Litteraturvidenskab 1975
Fra velfærdssamfund til krise. i ed. Madsen, P Linier i nordisk prosa 1965-75. Lund 1972

Marcuse, Herbert
One-Dimensional Man
. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon Press USA 1964ff (Dansk titel: Det en-dimensionale menneske XXX)
Politiske essays. Repressiv tolerance. Volden og den radikale opposition. Utopiens død. Gyldendals uglebøger ISBN: 87-00-01991-7

Marx, Karl
Kapitalen 1. Bog 1-4. København 1970-72
Kapitalen Kap. 1.3.1. note 89. København 1970
Vare-Penge-Kapital. Kapitalen 1. Bog første oplag. i Til kritik af den politiske økonomi nummer 4. København 1970'erne

McGregor
Bob Dylan. A Retrospective. ed. McGregor. Picador USA 1975

McLuhan, Marshall
Understanding Media: the Extensions of Man. USA 1964ff. Mennesket og medierne. Danmark 1967

Mellers, W.
Twilight of the Gods. The Beatles in Retrospect. England 1973/76

Mezzrow, Mezz
Really the Blues. Med Wolfe, Bernard. USA 1946/1972

Midrah, A.
Bob Dylan. Approximately. USA 1975

Modspil
Modspil nummer 4. Venstrefløj og ungdomskultur. Århus 1979

Musikbranchen Musikbranchens årbog
udkommer hver år i Danmark Senere udgaver kaldes: Dansk Musik Årbog

Mylius, Jørgen de
Rock, pop og idoler. København 1987

N

Negt, Oskar  XXX

Nicholas, A.X.
The Poetry of Soul. Bantam USA 1971

Nielsen, A.V.
Musikæstetik. Med K.B. Nielsen. Nordisk sommeruniversitet (NSU) nummer 23. Alborg 1985

Nielsen, Elo
Narcissisme og beatmusik. Kultur & Klasse nummer 31

Nielsen, E.
Dansk litterær debat 1950-75. ed. Nielsen, E. Viborg 1981 (1975)

Nordenstreng, K.
National Sovereignty and International Communication. Med Schiller, H. eds. Norwood. 1979

O

Osborne, John
Look Back in Anger. Skuespil. USA 1957

P

Palmer, Tony
All You Need Is Love. Futura Pub. 1976

Peellaert, Guy
Rock Dreams. Med Cohn, Nik. oversat af Jannick Storm. Danmark uden år

Pennebaker
Don't Look Back. Dylan filmbog. Ballantine. USA 1968

Petersen, Nis
Digte. Danmark 1954

Piil B.S.
Beat på dansk. Århus 1981

Pirandello, Luigi
Mathias Pascal. København 1968

Poe, Edgar Allan
Sælsomme fortællinger. Udvalgt af Tage la Cour. Carit Andersens Forlag uden år

Politiken
Politikens Rockhåndbog. ed. Jan Sneum. Danmark 1977
Rock Årbogen 78/79. Danmark 1979
Politikens rock leksikon. Udenlandsk rock gennem 40 år. ed. Jan Sneum. Danmark 1994

Popgruppen
Rapport om popmusik i Danmark. Århus 1977

Pope, A.
The Pleasures of Pope. ed. Quennell, Peter. London 1949

Psykologisk-pædagogisk Ordbog
Psykologisk-pædagogisk  Ordbog. Gyldendal. Danmark 1971/74

Q

Quist Jensen, E.
Dunhammer og Segl. & all. Århus 1977

R

Riesman, David
Listening to Popular Music. Se Rosenberg 1957 p. 408.

Rilke, R.M.
Udvalgte digte. København 1963
Malte Laurids Brigges optegnelser. København 1968

Rimbaud, Arthur
Poesies. Paris uden år

Rogers, E.
Communication and Development: i Communication Research vol. 3. no. 2. 1976. p. 213.

Rosenberg
Mass Culture Med White D, Illinois 1957
Mass Culture Revisited Med White, D, USA 1971

S

Schiller, H.
Mass Communications and American Empire. USA 1969/70.
Communication and Cultural Domination. USA 1976
Se også Nordenstreng

Schiøler, Bo
Candy-floss blandt røvere. København 1969
Megen dramatik udgivet på Forlaget Drama, f.eks.:  "Annas dagbog" 1984. "Familieskabet" Graasten 1985.

Schorske, C. E.
Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture. USA 1961/79

Schou, Søren
Se Dansk Litteraturhistorie bind 8 hvor Professor Schou skrev de citerede afsnit.

Servan-Schreiber, J.J.
Den amerikanske udfordring. Af J.J. Servan-Schreiber. Efter Le défi Ameriéricain. 1967. Danmark 1968

Schulte-Sasse
Die Kritik an der Triviallitteratur seit der Aufklärung. Meisenheim Tyskland 1977

Shaw, Arnold
The World of Soul. Paberback Libr. USA 1971

Shils, E.
Mass Society and Its Culture. I Rosenberg og White 1971. p. 61

Skoleradioen
Pop-toppens tekster og musik. Danmarks Radio 1978

Sneum, Jan
Politikens rock leksikon. Udenlandsk rock gennem 40 år. ed. Sneum, Jan Danmark 1994

Sound of Sound of Protest - Sound of Love
Sound of Sound of Protest - Sound of Love. Antologi med rocklyrik. Høst og Søn. Danmark 1969

Stafford,  Peter
Psychedelics Encyclopedia. Third Expanded Edition. USA 1992

Stambler, Irwin
Encyclopedia of Pop, Rock & Soul. USA 1974/77

Straarup, O.
Musikbase Alpha. Forfatterkollektiv. Skive 1986

T

Tang, Jesper
Bob Dylan smiler. Borgen Danmark 1972

Thomsen, J. S.
Virkeligheden der voksede. Litterær kulturdebat i tresserne. ed. Odense 1970

Thomson, Toby
Positivly Main Street. An Unorthodox View of Bob Dylan. USA 1970/72

Toll, R.C.
The Entertainment Machine. USA 1982

U

United Nations
Se under Forenede Nationer

V

Vagn Jensen, Erik
Ny-radikalisme. En antologi. ed. København 1965

W

Wallis, R.
Big sounds from small peoples. Med Malm, K London 1984

Weber, Max    XXX

Wessel, J.H.
Digte. København 1966
Samlede digte. København 1953

Whithcomb, Ian
Tin Pan Alley. Pictorial History 1900-1930. Paddington Press. USA 1975

Wilde, Oscar
The Happy Prince and other Stories. London 1962 eller 1968
Plays. England 1953
The Picture of Dorian Gray. London 1953ff. Dorian Grays billede. København 1918
De Profundis and other Writings. London 1954ff

Z

Ziehe, Thomas
Pubertät und Narzissmus. Frankfurtt 1975

Ø

Øhlenschläger, A.G.
Digte 1803. Odense 1966

Anført og Citeret rock-lyrik

Gasoline
What a Lemon
omtalt her

Haley, Bill
Rock around the Clock
omtalt her

Jimi Hendrix
Room full of Mirrors fra Rainbow Bridge omtalt her

Who, the
Tommy
omtalt  her