perolsen.net

Per Olsens videnskabelige produktion

Læservejledningen

Pop Rock Poesi

Portal

En massekulturvidenskabelig forskningsfremstilling af Rock´n´Roll og denne kunstforms produktionsforhold; med særlig henblik på rockens lyriske struktur og tematik før og efter poetiseringsfasen i 1960´erne, samt en fremstilling af poetiseringens betydning for de nationale versus de internationale, eller transnationale, rockskribenters produktionsrelationer. Med omfattende analyser af amerikanske, engelske og danske rockproducenter - i og efter poetiseringsfasen.

Kapitel 1 Hvad handler rock om?

Fra radiorør til transistorer - Rock-socio- & -psyko-logi

Side 1 Indledningen
Side 2 Synspunkter fra to videnskabelige metodikker
Side 3 Rockvareproduktion

Kapitel 2. Hvad handler rocktekster om?

Tematiserende analyser Rock-branchen 'to the bone' med Ray Davies

Side 1 Rocktekster
Side 2 Rock'n'roll-perioden
Side 3 Folkerock-perioden (poetiseringsfasen)
Side 4 Rockperioden
Side 5 Analyser af udvalgte eksempler
Side 6 De åndelige løsninger
Side 7 Amerikanske billeder
Side 8 R'n'B-briterne
Side 9 Popbranchen som set hos Ray Davies

Kapitel 3. Hvad betyder "The Moneygoround"?

Danmark og det internationale underholdningsmarked

Med eksempler og analyser fra dansk pop-rock

Side 1 Kultur im- & eksport
Side 2 Transkultur-pop og National-rock
Side 3 Eksempler hos danske pop-rock-poeter

Bibliografi

Side 1 Foreløbig bibliografi