Udsagnsord: udsagnsords bøjning i tid og måde

De tre grundformer for udsagnsords bøjning

Udsagnsordets tider og måder
(verbernes tempus- & modusfleksioner)

Eksempler: Side a  Side b  Side c

Eksempler Side 1-2-3  Eksempler Side i-ii-iii
Regler Index til side A - B - C

LEKSIKON: UDSAGNSORD

Grundformer og opdelinger af udsagnsord

Definition: Almene udsagnsord

Udsagnsord i sætningen

De to svage og den ene stærke bøjninger af udsagnsord

Udsagnsordenes tider i sætningen
 De mest almindelige tider
Udsagnsordenes tider og måder

 

LEKSIKON: UDSAGNSORD

 

Definition: Almene udsagnsord

Felt A Udsagnsord: Almene udsagnsord (verber). Hovedgruppen af udsagnsord opdeles traditionelt i flere forskellige grupper, og på Side a, b & c opdeles de efter deres fælles og afvigende bøjningsformer (morfo-syntaktisk) altså som udsagnsord med '-ede', '-te' eller omlyd i datid (præteritum/imperfektum) og førnutid (perfektum).

Denne opdeling opstår altså, når man bøjer udsagnsord i tid.

Udsagnsord i sætningen

NETVÆRK: Udsagnsord og udsagnsled (verbum og verbal) regnes for det grundlæggende led i enhver sætning et led der altså grundliggende skal findes, før man regner et udsagn for en sætning.

FUNKTION: Udsagnsord og udsagnsled (verber & verbaler) kan stå som udsagnsled (verbum) i sætningen og vedføje et handlingsmoment til sammensatte udsagnsled (verbaler) samt bevægelse til navneordsled (nominaler).

Type ABC verbum: Verber. To svage og en stærk bøjning + varianter (verbum og verbal i temporal finit & infinit form).

De to svage og den ene stærke bøjninger af udsagnsord

Hvor udsagnsord normalt alle tilføjer '-er' i nutid (præsens) for eksempel: 'jeg henter' 'jeg sender' & 'jeg drikker', deler de sig i datid (præteritum) i tre bøjningsmåder kaldet: '-ede', '-te' og 'omlyd' for eksempel: 'jeg hentede', 'jeg sendte' & 'jeg drak'.

Langt de fleste udsagnsord følger den første bøjning, de tilføjer altså: '-ede' til udsagnsordets stamme (verbal radix); en hel del andre udsagnsord følger den anden bøjning, de tilføjer altså:  '-te' til udsagnsordets stamme (verbal radix); endelig kommer der den sidste gruppe, de stærkt bøjede udsagnsord med omlyd. De kan alle kendes som meget gamle ord, fra en tid hvor det betød meget mere, at man angav tiderne præcist, derfor har de også en særlig form for førnutid (perfektum

Udsagnsordenes tider i sætningen

NETVÆRK: Udsagnsord og udsagnsled (verbum og verbal) udtrykker tid gennem bøjning og bøjningsformer (deklination & fleksiv) gennem sambøjning med andre udsagnsord og efterstavelser (morfemisk suffiks).

FUNKTION: Udsagnsord  og udsagnsled (verber & verbaler) kan stå som udsagnsled (verbum) i sætningen og vedføje et handlingsmoment til sammensatte udsagnsled (verbaler) samt bevægelse i nominalet (n) (N) (verbalsubstantiver og substantiverede verbaler samt tillægsmådeformer).

 

De mest almindelige tider

Her et skema der anvender de mest almindelige tider:

Nejla havde boet 17 år i Pakistan, da hun flyttede til Danmark FORTIDEN
 

førdatid

 

datid

 
Hun

har boet

3 år i Danmark. Nu

bor

hun i Hyttespjældet. NUTIDEN
  førnutid  

nutid

 
Hun

skal bo

der i 6 måneder, så

flytter

hun til Langbortistan FREMTIDEN
 

førfremtid

  fremtid  

 

Jeg

var gået

fra danseskolen, da jeg

og hørte

sanglærken, FORTIDEN
 

førdatid

 

datid

 
den

er kommet

til vores by. Nu

ser og hører

man den tit. NUTIDEN
 

førnutid

 

nutid

 
Den

vil nok synge

meget i dette forår og

får 

måske unger igen i år!

FREMTIDEN
 

førfremtid

 

fremtid

 

 

Udsagnsordenes tider og måder
(tempus & modus fleksion)

 

Understående findes et foreløbigt forsøg på at sammenfatte de gamle, ægte, oprindelige tider (tempus) og måder (modus), som man før hen kunne bruge ved kun at bøje udsagnsordet i forskellige former.

Dansk bruger ikke disse former mere, men de eksisterer stadig som del af den universelle grammatik (UG) og når de først kendes, opdages det hurtigt hvilke udtryk dansk nu om dage (2000-2020) bruger for at udtrykke disse 7 trekanters tider og måder.

Senere gik dansk jo overvejende over til at danne udsagnsled (verbaler) præciseret i tid (tempus) og måde (modus) ved hjælp af tids- & mådesbiordsled (temporale & modale adverbialer).

 

Type C Udsagnsords 3 * 6/7 tider & måder (tempus & modus) og de 2 * 6/7 personer og genstande (pronominerne).

Den aktive passive omskrivningscirkel rummer udsagnsordets rod (verbal radix), den form man sætter alle de andre endelser på, samt de to måder udsagnsord udtrykker sig gennem nemlig enten handlemåde (aktiv) hvor grundledet gør noget eller lidemåde (passiv). Men udsagnsordet 'at elske' bliver det til roden 'elsk' og til de to former 'elsker' og 'elskes' som i den aktive sætning 'jeg elsker hende Gud' og '¨Hun elskes af alle'

I den første aktive mådetrekant kommer nu de tre former bydemåde (imperativ) som i sætningen 'elsk din næste', så kommer den måde hvor man fortæller om noget (indikativ) som i sætningen 'altid elsker han hende' og endelig kommer så ønskemåden (optativ) som moderne dansk (2020) har erstattet med mådes- og gradsbiordsled i stil med 'bare' og 'gid' og 'blot' men som i gammelt sprog stadig kan udtrykkes med det gammeldags mådesbiord 'monne' for eksempel som i sætningen 'monne jeg bare elske hende evindeligt' eller i ældre form: 'elske Hende evindeligt ønsker jeg mig'. Dog oprindeligt kunne man blot bruge det 'elske' og man kan stadig dannes den gammeldags ønskemåde ved at tage 'at' væk fra udsagnsordets navnemåde for eksempel: 'han længe leve'.

Angående rubrikken fortids nutidsmåde (supinum) så eksisterer den egentlig ikke - og på dansk har ordet "supinum" ingen klar definition, mens det på f.eks. svensk bruges som et udtryk for en bøjet form at den korte tillægsform.

Som anført vil moderne dansk (2000-2020) langt nemmere og mere præcist kunne fastholde meningen i de øvrige trekanters betydning ikke ved hjælp af udsagnsordets bøjning (verbal fleksiv) med med store nøjagtigt udfoldede sammensatte udsagnsled samt små, præcist forholdte tidsbiordsled og forholdsordsforbindelser med placerings-, retnings- og forklaringsledsætninger om nødigt. 

Men hil de poeter der skrev digte og taler, som brugte alle tiderne korrekt til alles fornøjelse og oplysning, for hver gang menneskesindet vælger én vej for en nemheds skyld og dermed fravælger en anden vej, der opleves som ineffktiv og besværlig, så går der noget tabt, noget der med tiden kunne blive en skat. 

Den aktive passive omskrivningscirkel

verbum (v)

udsagnsordets rod
(radix)

handlemåde 
(aktiv)

lidemåde
(passiv)

elsk

elsk elsker elskes

Infinit mådestriangel (aktiv):

verbum (v)

bydemåde
(imperativ)

fortællemåde (indikativ)

ønskemåde
(optativ)

elsk

elsk! elsker elske

Finit tidstriangel

verbum (v)

datid
(præteritum)

nutid
(præsens)

fremtid
(futurum)

elsk

elskede elsker vil elske

Enkel sammensat tidstriangel

verbum (v)
verbal (V)

førdatid (plusquamperfektum)

førnutid
(perfektum)

førfremtid
(futurum exactum)

elsk

havde elsket har elsket vil have elsket

Kompleks sammensat tidstriangel

  fortids førfremtid
(2. konditional)
fortids fremtid
(1. konditional)
fortids nutidsmåde (supinum)

elsk

ville have elsket ville elske at have elsket
  fremtids førfortid fremtids fortid fremtids nutidsmåde (participium)

elsk

vil skulle have elsket vil have elsket at blive elskende

Kompleks sammensatte mådestriangel

Verbal (V) infinitiv (med at) substantiveret infinitiv substantiveret
participium
det at elske en elsken den elskende

 

 

Aktiv  passiv omskrivningscirkel

verbum (v)

bydemåde rod

aktiv (handlemåde)

passive (lidemåde)

byg

byg bygger bygges

Infinit mådestriangel (passiv):

verbum (v)

bydemåde (imperativ)

fortællemåde (indikativ)

ønskemåde (optativ)

byg

byg! bygger bygge ...!

Finit tidstriangel

verbum (v)

datid
(præteritum)

nutid
(præsens)

fremtid
(futurum)

byg

byggede bygger vil bygge

Enkel sammensat tidstriangel

verbum (v)
verbal (V)

førdatid
(plusquamperfektum)

førnutid
(perfektum)

førfremtid
(futurum exatum)

byg

var/havde bygget er/har bygget vil være bygget

Kompleks sammensat tidstriangel

  fortids førfremtid
(2. konditional)
fortids fremtid
(1. konditional)
fortids nutidsmåde

byg

ville blive bygget ville bygge at være bygget
  fremtids førfortid fremtids fortid fremtids nutidsmåde (participium)

byg

vil skulle blive elsket vil være blevet elsket at blive byggende

Kompleks sammensatte mådestriangel

Verbal (V) infinitiv (med at) substantiveret infinitiv substantiveret participium

byg

det at bygge (en byggen) den byggende

 

 

Den aktive passive omskrivningscirkel

udsagnsordets rod
(radix)

handlemåde 
(aktiv)

lidemåde
(passiv)

elsk elsker elskes

Infinit mådestriangel

bydemåde
(imperativ)

fortællemåde
(indikativ)

ønskemåde
(optativ)

elsk! elsker elske

Enkel usammensat tidstriangel

datid
(præteritum)

nutid
(præsens)

fremtid
(futurum)

elskede elsker vil elske

Enkel sammensat tidstriangel

før datid
(plusquamperfektum)

før nutid
(perfektum)

førfremtid
(futurum exactum)

havde elsket har elsket vil have elsket

Kompleks sammensat  tidstriangel

fremtids førfortid
(futurum ...)
fremtids fortid
(futurum præteritum ...)
fremtids nutidsmåde
(participium)
vil skulle have elsket vil have elsket at blive elskende

Kompleks sammensat ønsketriangel

fortids førfremtid
(2. konditional)
fortids fremtid
(1. konditional)
fortids nutidsmåde
ville have elsket ville elske at have elsket

Kompleks sammensatte mådestriangel

infinitiv (med at) substantiveret infinitiv substantiveret
participium
det at elske en elsken den elskende