Udsagnsord: udsagnsords bøjning

De tre grundformer  for udsagnsords bøjning

Eksempler: Side a-b-c

Eksempler: Side 1 - Side 2 -- Side 3  Eksempler Side i-ii-iii
Regler Index til Side 1 - 2 - 3

Grundformer og opdelinger af udsagnsord

Definition: Almene udsagnsord

Udsagnsord i sætningen

De to svage og den ene stærke bøjninger af udsagnsord

Definition: Almene udsagnsord

Udsagnsord: Almene udsagnsord (verber). Hovedgruppen af udsagnsord, opdeles traditionelt i flere forskellige grupper: blandt andet efter arten af, hvad de beskriver (pragmatisk-funktionelt) for eksempel som:

Herunder en almindeligt tilgængelig liste fra omkring år 2000 over de i den tid 250 mest anvendte udsagnsord. Som et sikkert kendetegn ved disse ord, ud over at de anvendes meget, skal det bemærkes, at de gerne indgår i en lang række orddannelser af alle slags ord, således at deres grundbetydning og grundform kan genfindes i et utal af andre ord:

Nogle hundrede eksempler på almene udsagnsord

Herunder en almindeligt tilgængelig liste udarbejdet af Dansk Sprognævn fra omkring år 2000 over de i den tid 250 mest anvendte udsagnsord; på de følgende sider a, b & c opdeles og gennembøjes disse almindelige udsagnsord efter de tre grupper der kan identificeres, hvis man bøjer udsagnsordene i tid:

 1. at være, 

 2. at have, 

 3. at kunne, 

 4. at blive, 

 5. at skulle, 

 6. at ville, 

 7. at få, 

 8. at sige, 

 9. at komme, 

 10. at gå, 

 11. at gøre, 

 12. at se, 

 13. at måtte, 

 14. at tage, 

 15. at give, 

 16. at stå, 

 17. at finde, 

 18. at holde, 

 19. at sætte, 

 20. at vise, 

 21. at bruge, 

 22. at ligge, 

 23. at vide, 

 24. at tro, 

 25. at mene, 

 26. at ske, 

 27. at fortælle, 

 28. at høre, 

 29. at lave, 

 30. at lægge, 

 31. at skrive, 

 32. at sidde, 

 33. at lade, 

 34. at spille, 

 35. at synes, 

 36. at følge, 

 37. at begynde, 

 38. at køre, 

 39. at stille, 

 40. at tænke, 

 41. at kalde, 

 42. at ønske, 

 43. at slå, 

 44. at leve, 

 45. at føre, 

 46. at burde, 

 47. at spørge, 

 48. at arbejde, 

 49. at skabe, 

 50. at sende, 

 51. at falde, 

 52. at kende, 

 53. at vælge, 

 54. at føle, 

 55. at betyde, 

 56. at trække, 

 57. at samle, 

 58. at vente, 

 59. at forstå, 

 60. at gælde, 

 61. at betale, 

 62. at nå, 

 63. at prøve, 

 64. at rejse, 

 65. at købe, 

 66. at bo, 

 67. at tale, 

 68. at læse, 

 69. at svare, 

 70. at vende, 

 71. at vinde, 

 72. at sælge, 

 73. at hjælpe, 

 74. at møde, 

 75. at forsøge, 

 76. at lære, 

 77. at hedde, 

 78. at findes, 

 79. at fortsætte, 

 80. at stige, 

 81. at lyde, 

 82. at kræve, 

 83. at passe, 

 84. at sikre, 

 85. at klare, 

 86. at koste, 

 87. at starte, 

 88. at søge, 

 89. at tælle, 

 90. at bryde, 

 91. at bygge, 

 92. at lukke, 

 93. at mærke, 

 94. at virke, 

 95. at opleve, 

 96. at bringe, 

 97. at handle, 

 98. at ændre, 

 99. at ligne, 

 100. at bede, 

 101. at dreje, 

 102. at nævne, 

 103. at udvikle, 

 104. at bestå, 

 105. at flytte, 

 106. at elske, 

 107. at spise, 

 108. at regne, 

 109. at mangle, 

 110. at bære, 

 111. at ansætte, 

 112. at udsende, 

 113. at fylde, 

 114. at hænge, 

 115. at løbe, 

 116. at forklare, 

 117. at lykkes, 

 118. at ringe, 

 119. at vokse, 

 120. at deltage, 

 121. at håbe, 

 122. at lide, 

 123. at modtage, 

 124. at oplyse, 

 125. at foregå, 

 126. at løse, 

 127. at danne, 

 128. at huske, 

 129. at foretage, 

 130. at hente, 

 131. at skyldes, 

 132. at slippe, 

 133. at forsvinde, 

 134. at glemme, 

 135. at kigge, 

 136. at miste, 

 137. at gennemføre, 

 138. at åbne, 

 139. at fjerne, 

 140. at forlade, 

 141. at snakke, 

 142. at slutte, 

 143. at dække,

 144. at tjene, 

 145. at anvende, 

 146. at øge, 

 147. at rette, 

 148. at undgå, 

 149. at gribe, 

 150. at opstå, 

 151. at tabe, 

 152. at behandle, 

 153. at ende, 

 154. at indgå, 

 155. at kaste, 

 156. at ramme, 

 157. at interessere, 

 158. at styre, 

 159. at skifte, 

 160. at beslutte, 

 161. at opnå, 

 162. at fungere, 

 163. at føde, 

 164. at råbe, 

 165. at ses, 

 166. at betragte, 

 167. at dø, 

 168. at true, 

 169. at behøve, 

 170. at tegne, 

 171. at foreslå, 

 172. at indeholde, 

 173. at opdage, 

 174. at skyde, 

 175. at drikke, 

 176. at forvente, 

 177. at optage, 

 178. at træde, 

 179. at sørge, 

 180. at afvise, 

 181. at dele, 

 182. at benytte, 

 183. at støtte, 

 184. at tvinge, 

 185. at skaffe, 

 186. at stikke, 

 187. at stoppe, 

 188. at beskrive, 

 189. at tø, 

 190. at kæmpe, 

 191. at drive, 

 192. at dræbe, 

 193. at undersøge, 

 194. at glæde, 

 195. at melde, 

 196. at omfatte, 

 197. at bestemme, 

 198. at konstatere, 

 199. at tilbyde, 

 200. at understrege, 

 201. at blande, 

 202. at vedtage, 

 203. at indføre, 

 204. at placere, 

 205. at synge, 

 206. at spare, 

 207. at besøge, 

 208. at sove, 

 209. at lytte, 

 210. at eksistere, 

 211. at yde, 

 212. at acceptere, 

 213. at løfte, 

 214. at præsentere, 

 215. at udtrykke, 

 216. at byde, 

 217. at diskutere, 

 218. at ødelægge, 

 219. at bevare, 

 220. at presse, 

 221. at fremstille, 

 222. at brænde, 

 223. at overtage, 

 224. at præge, 

 225. at udføre, 

 226. at ryge, 

 227. at udsætte, 

 228. at springe, 

 229. at love, 

 230. at flyve, 

 231. at erkende, 

 232. at udtale, 

 233. at opgive, 

 234. at bevæge, 

 235. at udgøre, 

 236. at pege, 

 237. at mødes, 

 238. at trænge, 

 239. at smide, 

 240. at afsløre, 

 241. at forestille, 

 242. at smile, 

 243. at dukke, 

 244. at medføre, 

 245. at tillade, 

 246. at vurdere,

 247.  at producere, 

 248. at sejle, 

 249. at skjule, 

 250. at begrænse, 

 251. at etablere, 

 252. at koge, 

 253. at lede, 

 254. at frygte, 

 255. at overveje, 

 256. at tilføje, 

 257. at stemme, 

 258. at skære, 

 259. at træffe, 

 260. at posere.

Udsagnsord i sætningen

NETVÆRK: Udsagnsord og udsagnsled (verbum og verbal) regnes for det grundlæggende led i enhver sætning 

FUNKTION: Udsagnsord  og udsagnsled (verber & verbaler) kan stå som udsagnsled (verbal) i sætningen og vedføje et handlingsmoment til sammensatte udsagnsled (verbaler) samt bevægelse i navneordsled (nominaler).

Type A udsagnsord: Verber. To svage og en stærk bøjning + varianter (verbum og verbal i temporal finit & infinit form) inklusiv transitiv intransitiv, passiv og kopuladannende verber, telisk- atelisk, eruptiv og momentanverber og lignende

De to svage og den ene stærke bøjninger af udsagnsord

Hvor udsagnsord normalt alle tilføjer '-er' i nutid (præsens) for eksempel: 'jeg henter' 'jeg sender' & 'jeg drikker', deler de sig i datid (præteritum også engang kaldet imperfectum) i tre bøjningsmåder kaldet: '-ede', '-te' og 'omlyd' for eksempel: 'jeg hentede', 'jeg sendte' & 'jeg drak'.

Langt de fleste udsagnsord følger den første bøjning, de tilføjer altså: '-ede' til udsagnsordets stamme (verbal radix); en hel del andre udsagnsord følger den anden bøjning, de tilføjer altså:  '-te' til udsagnsordets stamme (verbal radix); endelig kommer der den sidste gruppe, de stærkt bøjede udsagnsord med omlyd. De kan alle kendes som meget gamle ord, fra en tid hvor det betød meget mere, at man angav tiderne præcist, derfor har de også en særlig form for førnutid (perfektum) også kaldet kort tillægsform.