Udsagnsord: Hen- & tilbagevisende
udsagnsord & udsagnsordsled

(Verber: refleksive verber & verbaler)

Regler

Eksempler: Side 1 - Side 2 - Side 3

Side a-b-c Side i-ii-iii
LEKSIKON: Udsagnsord: Tilbagevisende udsagnsord
Fortegnelse 1: Enkle henvisende udsagnsord
 
Fortegnelse 2: Sammensatte henvisende udsagnsord
Henvisende udsagnsord i sætningen
 
Henvisende udsagnsords bøjning (refleksive verbers konjunktion)
 

 

LEKSIKON: Udsagnsord Tilbagevisende udsagnsord
(refleksive verber).

Type 3 udsagnsord (verber):

Type 3 Udsagnsord (refleksive verber):

NETVÆRK: Udsagnsordets udsagnsled (verbalet (v)) regnes for det grundlæggende led i enhver sætning. Med refleksive verber bliver det personlige stedord (pronomen) enten grundled (subjekt), genstandsled (objekt) eller hensynsled (indirekte objekt) samtidigt bøjes person og tal (persona og numerus) (pronominal verbal). På grund af den refleksive tilbagevisning til grundled (subjekt) regnes refleksive verber af flere grammatikere under de ikke gennemførende (intransitive) altså ikke objekttagende udsagnsord (verber).

FUNKTION:

Udsagnsord i fast forbindelse med navneord type 3 navneord (substantiver) stedord (pronominer): 'at vaske sig' eller: 'at tænke sig' eventuelt også i fast forbindelse med et tillægsord (adjektiv) 'at vaske sig ren'  eller forholdsord (præposition): 'at tænke sig om' eller uden stedord men blot med et navneord (substantiv) type 1, almindelige navneord: 'at vaske tøj' 'at vaske trapper', 'at spille banjo'.

Som vist af Erik Hansen har de sub-objekt-kongruensfleksiver.

Type 3 udsagnsord (verber): 

Fortegnelse 1: Enkle henvisende udsagnsord
 (refleksive verber)

Hygiejniske for eksempel:

Modale: ytring for eksempel:  

Modale: holdning for eksempel: 

Positionale for eksempel:

Fortegnelse 2: Sammensatte henvisende udsagnsord
(komplekse refleksive verbaler)

Type B Udsagnsord: Sammensatte udsagnsord og udsagnsled (komplekse verber, verbal og adverbiale verbaler). Bøjes som 1-4

Type B verbum: Komplekse verber, verballed og adverbiale verbaler for eksempel:

Fleksivt kongruente (divalente) direkte objekttagende:

Fleksivt kongruente (trivalente) indirekte objekttagende

Henvisende udsagnsord i sætningen

Type 3 Udsagnsord (verber)

De ovenfor anførte fire slags grundformer for henvisende udsagnsord (refleksive verber) altså de hygiejniske, de ytringsmæssige, de holdningsmæssige og de positionsmæssige udfyldes understående med eksempler i de fire hovedtider som udsagnsord tidbøjes i.

Henvisende udsagnsords bøjning

eksempler i nutid
eksempler i datid
eksempler i førnutid
eksempler i førdatid
 
eksempler i sammensat nutid
eksempler i sammensat datid
eksempler i sammensat førnutid
eksempler i sammensat førdatid
 
eksempler i mådessammensat nutid
eksempler i mådessammensat datid
eksempler i mådessammensat førnutid
eksempler i mådessammensat førdatid

Enkle udsagnsled, hvor et henvisende udsagnsord: et refleksudsagnsord (refleksivt verbum) i en sætning, sættes i nutid (præsens) og datid (præteritum) med samt de sammensatte tider førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum):

Eksempler i nutid 
(refleksive verber i præsens):

Eksempler i datid 
(refleksive verber i præteritum):

Eksempler i førnutid 
(refleksive verber i perfektum):

 Eksempler i førdatid
(refleksive verber i pluskvamperfektum):

Sammensatte udsagnsled, hvor udsagnsord (verbum) står som styring af refleksudsagnord (refleksivt verbum) i navnemåde (infinitiv med 'at). Bemærk at de almene sammensatte udsagnsled, også når de dannes med henvisnde udsagnsord (refleksive verber), gerne tager "initiativ"-udsagnsord (initial verber) og handlingsudsagnsord (aktant verber) som styring:

Eksempler på sammesat nutid
(refleksive verber i præsens):

Eksempler på sammesat datid
(refleksive verber i præteritum):

 Eksempler på sammesat førnutid
(refleksive verber i perfektum):

 Eksempler på sammesat førdatid
(refleksive verber i pluskvamperfektum):

 

Sammensatte udsagnsled: hvor mådesudsagnsord (modalverbum) står som styring af refleksudsagnord i navnemåde (refleksiv verbal infinitiv uden 'at): Mådesudsagnsord (modal verbum) bruger i de to sammensatte tider 'at have' som hjælpeudsagnsord (auxilær verbum):

Eksempler på mådessammensat nutid
(refleksive verber i præsens):

Eksempler på mådessammensat datid 
(refleksive verber i præteritum):

Eksempler på mådessammensat førnutid
(refleksive verber i perfektum):

Eksempler på mådessammensat førdatid
(refleksive verber i pluskvamperfektum):

 

Dansk bruger formentlig slet ikke generelt at sætte henvisningsudsagnsordene (refleksive verber) i sammensat deltagermåde, så her står ingen eksempler på samtidig sammensat tid (aspektuel tempus) - se dog ganske mange eksempler på denne form andetsteds her i Ganske grundig grammatik.