Udsagnsord: Mådesudsagnsord 

(Verber: Modalverber)

Regler

Eksempler: Side 1 -Side 2 - Side 3

Side a-b-c Side i-ii-iii

LEKSIKON: UDSAGNSORD Mådesudsagnsord

Mådesudsagnsord: Fortegnelse
Mådesudsagnsord i sætningen
Mådesudsagnsords bøjning

LEKSIKON: UDSAGNSORD Mådesudsagnsord

Udsagnsord type 2: Specielle hjælpeudsagnsord: mådesudsagnsord (auxilliare modalverber) angiver måden noget gøres på. Også kaldt 'forudsætningsverber' da de ikke betegner 'handlinger', 'tilstande' eller 'overgange' men forudsætninger for sådanne. Alle sprog bruger mådesudsagnsord men ikke altid de samme ord, for eksempel engelsk bruger 'at burde' som et almindeligt udsagnsord.

Mådesudsagnsordene (modalverberne) viser:

samt bruges til at vise:

 

Type 2 Udsagnsord:

Mådesudsagnsord: Fortegnelse
(modal verbum):

De 6 grundliggende:

1 'at ville'
2 'at skulle'
3 'at turde'
4 'at måtte'
5 'at burde'
6 'at kunne'

De 3 uregelmæssige:

A. 'at gide' (delvis gammeldags, delvis overforbrugt)
B 'at monne' (gammeldags (poetisk) tager ønskemåde (optativ)
C 'at behøve' (kommende år 2000ff)

Mådesudsagnsord kan omskrives med sig selv i den omvendte spørgesætning:

 

Mådesudsagnsord i sætningen

NETVÆRK: Udsagnsord (v) & udsagnsled (V) (verbum & verbal (v/V)) regnes for nødvendigt for at løfte 'en ytring' til 'en sætning'

Som finit hjælpeverbal (v) kan modalverberne styre verbalet (V).
1. verbernes navnemåde (infinitiv, indikativ & imperativ samt passiv) (uden at)
med undtagelse af talesprogsformer af 'at turde' og 'at gide' hvor 'at' bruges
2. verbernes korte og lange tillægsmåder (perfectum & participium)
3. inklusiv sammensatte tiders finite hjælpeverbal plus deres infinitiv former
4. pronominalt neutrum 'det kan jeg ikke'

FUNKTION: Mådesudsagnsord  og mådesudsagnsled (finitte verber & infinitte verbaler)
kan stå som udsagnsled (verbal (v)) i sætningen og vedføje et handlingsmoment til sammensatte udsagnsled (verbaler (V))

HISTORIK: om 'tør' om 'behøve' modalt for 'at måtte' (nødvendighed). Før 1948 stavedes datid (præteritum/imperfectum) af kunne, skulle og ville: 'kunde', 'skulde', 'vilde'.

Mådesudsagnsords bøjning
(modalverbalfleksiver)

den opadgående trekant: ville - kunne - skulle
at ville
at kunne
at skulle
den nedadgående trekant: turde - måtte - burde
at turde
at måtte
at burde
det energiske center: gide
at gide
den poetiske omskrivning: monne
monne
den fremstormende opkomling: behøve
at behøve

 


De seks, syv, otte grundliggende mådesudsagnsord (modal verbal) bøjes i tid (tempus), person (persona), og tal (numerus

Sammensatte udsagnsled (verbaler) dannes ofte men jo ikke kun med mådesudsagnsord (modal auxiliar) Hvor passivformer ikke bruges alment markeres de ikke, bemærk at mådesudsagnsord (modale verber) kun kan danne førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) med 'at have'.

den opadgående trekant (slangen): ville - kunne - skulle

at ville

Et svagt ønske (tryksvagt) 'vil gerne', en stærk vilje (trykstærkt) 'jeg vil sørme', en følge, hjælpeverbum til fremtid (futurum) 'vil' + infinitiv om noget uafgjort men forment i fremtiden modificeres adverbielt 'vil måske rejse', 'vil så huske', 'vil sikkert købe'

navnemåde (infinitiv) at ville at ville er ikke at kunne, prøv at ville fred frem for at ville vide bedre
nutid (præsens) vil hvem vil have den gamle cirkushest? jeg vil! - de vil nok lære det en dag
datid (præteritum) ville jeg ville nu have lønforhøjelse, chefen ville gerne, så så ville jeg kunne betale
førnutid (perfektum) har villet jeg har villet forbedre verden, siden den gik af lave
førdatid (pluskvamperfectum) havde villet han havde siden da gerne villet se Carmen - helst Carmen Jones

at kunne

En færdighed, en evne, en antagelse, en mulighed. Medfødt eller tillært

navnemåde (infinitiv) at kunne at kunne tale lærer man, at kunne tænke ...
nutid (præsens) kan jeg kan godt huske dig, jeg kan en del grammatik nu
datid (præteritum) kunne jeg kunne godt skrive men kunne ikke stave dengang
førnutid (perfektum) har kunnet jeg har kunnet forsvare freden med held, mennesket har kunnet tænke, siden det fik et sprog
førdatid (pluskvamperfectum) havde kunnet man havde faktisk kunnet spore den idé tilbage til bronzealderen 

at skulle

1. en ydre nødvendighed, et krav, en pligt pålagt fra anden- eller tredjepart, (sætningstryk) ,
2. at føle sig nødsaget, et krav en pligt pålagt inde fra, 'skal nok' (løfte om noget afgivet til (afpresset fra) nogen).

1. Hjælpeverbum til fremtid (futurum) 'skal' + navnemåde (infinitiv) anvendes om en handling planlagt i fremtiden.
2. Proverbialt hjælpeverbum i stedet for bevægelsesverber ('at flyve', 'at gå', 'at køre',  'at rejse', 'at sejle', 'at flytte') i fremtid (futurum) blot 'skal' plus steds- & tidsadverbial.

navnemåde (infinitiv) at skulle at skulle gå i skoleuniform, at nok skulle sige undskyld, at skulle hjem til aftensmaden
nutid (præsens) skal jeg skal snart sige op, i morgen skal vi nok købe ind, vi skal på ferie
datid (præteritum) skulle man skulle skubbe den rullestol, man skulle ikke bumpe på kantstenen
førnutid (perfektum) har skullet jeg har skullet stå skoleret med dovne tumper, jeg har skullet tilgive, og ...
førdatid (pluskvamperfectum) havde skullet hun havde nu skullet huske alle de små ting, som hendes mor før havde skullet

den nedadgående trekant (duen): turde - måtte - burde

at turde

1. at ville - selv om man måske ikke bør
2. at kunne - selv om man måske ikke skal
3. at gide - selv om man måske ikke må
4. at have mod til

navnemåde (infinitiv) at turde at turde er ikke at burde, at turde sige fra er sværere end at turde slå til
nutid (præsens) tør jeg tør godt spørge hende. Jeg tør ikke tage tilbage fra Ugabugaland
datid (præteritum) turde jeg turde aldrig gøre indsigelse mod den idioti, indtil jeg turde
førnutid (perfektum) har turdet jeg har turdet hver gang faren truede, jeg har turdet indtil fjenden ikke turde mere
førdatid (pluskvamperfectum) havde turdet vi havde turdet alligevel den dag for vi havde turdet længe og tør end

at måtte

1. en tilladelse fra anden eller tredje part: 'må', 'må gerne' må godt' 'må ikke' (spørgende)
2. en nødvendig følge (sætningstryk), (deklarativ) ofte udtrykt med 'at behøve'´

navnemåde (infinitiv) at måtte at måtte er ikke at burde. At måtte se den film igen
nutid (præsens) jeg gerne kysse hende, jeg må nå at kysse hende 
datid (præteritum) måtte jeg måtte godt kysse hendes kind, men jeg måtte simpelthen smage hendes læber
førnutid (perfektum) har måttet jeg har måttet trække mine uforskammede løgne tilbage, sagde anklageren
førdatid (pluskvamperfectum) havde måttet de havde måttet afveje deres hypotetiske sagsopfattelse

at burde

En fællesmenneskelig pligt, et moralsk, ideelt opfattet påbud, afvejet mellem 'at ville' og 'at gide' og 'at turde undlade'

navnemåde (infinitiv) at burde at burde lufte hunden lidt mere! Burde du ikke holde op med at ryge?
nutid (præsens) bør jeg bør nok lige spørge min kone først. Vi bør tænke os om. Hun bør klæde sig pænt
datid (præteritum) burde vi burde nok lytte til hans klage. I fortiden burde man have slået børn mindre
førnutid (perfektum) har burdet jeg har burdet læse den bog, men braset keder mig, du
førdatid (pluskvamperfectum) havde burdet du havde burdet lære lidt mere, før du gik til eksamen
passiv burdes - der burdes nok forskes i mine posteringer - sagde investoren - men behøves det?

det energiske center: gide

at gide

Grad fra lyst til vilje. grad af energi. Modificeres gennem grad af negativ eller positiv adverbiel: 'gider aldrig' 'gider ikke' 'gider sjældent', 'gider lidt' 'gider måske' 'gider nok'
'gider gerne', 'gider tit', 'gider godt', 'gider altid'.

navnemåde (infinitiv) at gide at gide får livet til at glide
nutid (præsens) gider jeg gider ikke beundre de pyntesyge mæfikker, sagde morakkeren
datid (præteritum) gad tilslut jeg gad ej leve, sagde Peder Wessel. Jeg gad vide, hvad der står på menuen
førnutid (perfektum) har gidet jeg har ikke gidet lufte hunden, siden vi fik den hundebakke.
førdatid (pluskvamperfectum) havde gidet hvis de havde spurgt mig pænt, så havde jeg nok gidet deltage
pasiv gides blandt almindelige mennesker gides sådan noget som politisk magt ikke

den poetiske omskrivning: monne

(at) monne:

monne - monne Gud velsigne dig, jeg gør det ikke! - sådan lød prof. Hansens eksempel
jeg monne jeg monne se dig, Gud, monne jeg blot skue din uovertrufne yppighed
monne noget monne det være så! Monne det blive sådan! Monne lykken altid tilsmile mig!
monne nogen monne han længe leve! Monne hun altid være lykkelig

den fremstormende opkomling: behøve

at behøve

1. at ville have, at burde bruge noget (optativisk
2. at så skulle i et hvis-så-scenarie (hypotetisk)
3. at burde turde noget i en følgeslutning (konjunktivisk)

navnemåde (infinitiv) behøve at behøve betyder ikke 'at skulle' eller 'at burde' men noget der hen ad
nutid (præsens) behøver jeg behøver installere en ny CPU i min PC.  Du behøver ikke hente brevene nu
datid (præteritum) behøvede han behøvede blot minde hende om kyskhedsløftet for at få buksefred
førnutid (perfektum) har behøvet du har behøvet vågne op fra den hashbrandert længe
førdatid (pluskvamperfectum) havde behøvet mere valgflæsk og folketæsk havde vi ikke behøvet - vi havde behøvet fremgang 
passiv behøves den slags dumhed behøves diskuteret blandt både dummernikkere og dumrianer