perolsen.net

Det præteknologiske gennembrud (Portal)

Videnskabelige Værker

Kapitel 3 1990'ernes forventede teknologiske gennembrud

3.0

Indledning til kapitlet om nanoteknologirevolutionen

3.0.a

Hvad betyder 'fuld' beskæftigelse?

3.0.b

Hvad betyder 'beskæftigelse'?

3.1

Forberedelse til fremtiden

3.1.a

Smarte materialer - smarte produkter

3.1.b

Nanomaskiner

3.2

Situationen i begyndelsen af 1990'erne

3.2.a

Nogle vigtige, givtige satsningsområder

3.2.b

Fremtidens tre store arbejdsopgaver

3.2.c

Tilbage til midt-1990'ernes virkelighed

3.3

Tiltag efter det præteknologiske gennembrud

3.3.a

Borgerløn og kompetencepoints

3.3.b

Fra kollektiv til individuel organisering

3.4

Bevidst frisættelse af arbejdskraft

3.4.a

Ophævelse af restriktive lovgivninger

3.4.b

Ophævelse af 'Grid-Lock-Catch''ini'tiv'

3.5

Omstilling fra statsmagt til statsservice

3.5.a

Fagbevægelsens fagliggørelse

3.5.b

Afpolitisering

3.6

Fuld beskæftigelse efter det præteknologiske gennembrud