perolsen.net

Det præteknologiske gennembrud (Portal)

Videnskabelige Værker

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Ekshibio 1

 

Bibliografi:

Foreløbig, ufuldstændig og under  udarbejdelse

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

XXX

A

Aarkrog, Jens
Piger og andre bløde varer. Danmark 1985.

Adler-Karlsson
Lærebog for 80'erne. Et antikonsumistisk manifest. Fremad 1976.

Adorno, Theodor W.
Sosiologi og empirisk forskning. i Kritisk teori ed. R. Kalleberg, R. Oslo. 1970/73.

Aktuelt, det fri
Verdensbilleder under forandring. Det fri Aktuelt. Jean Granjean. Lørdag den 1/10-1988.

Albrechtsen, Vibeke
Mellem rumagenter, telekatte og tidsmaskiner. Bibliotekscentraken 1984. Omfatter introduktion til de fleste ungdoms sf-bøger i såvel Mizar-serien som andre fra perioden.

Allen, Gary
Ingen tør kalde det sammensværgelse. Danmark 1979.

Almen edb
Almen edb-indføring. Revidata A/S. København 1968. Tidligt alment edb-lærebog. Se også under Edb-ordbog og Kort og godt.

Alt om Data
Fremtidens processor. Transputeren. Strunge Nielsen, Morten. Alt om Data nr. 10 1987.

Andresen, Leif
EDB computer / menneske / samfund - en bogliste fra biblioteket. Med Bøggild, Lars. Almen midtvejsbogliste Ballerup 1985.

Arbejdsgruppe
Tekstbehandling i statsforvaltningen - behov og muligheder. Ved Administrationsdepartementet og I/S Datacentralen. København 1978

A/S Regnecentralen
Oplæg til dansk edb-politik. 1976.

Ashpole, Edward
The Search for Extraterrestrial Intelligence. England 1989.

Asimov, Isaac
se under Storm, Jannick.

Atari
PAC-MAN. Manual. USA 1981.

B

Bachmann, Steen
Se Flensborg Avis.

Bachofen, J.J.
Myth, religion & Mother Right. Selected Writings. USA 1967.

Bacon, Roger
The Opus Majus of Roger Bacon. ed. Belle Burke. USA 1928ff.

Bahr, Hans Dieter
Teknologi og kapital. Med Richard Vahernkamp. Rhodos 1976.

Barrelet, M.T.
Peut-on remetre en question la "restitution materiélle de la Stèle des Vautours"? Journal of Near Eastern Studies numme 29 1970. Se også under Frankfort, H.

Bateson, Gregory
Ånd og natur. København 1984. Se også Ølgaard, Bent og Capra, Fritjof.

Baudrillard,Jean
XXX hans USA-bog.

Bearden, Thomas E.
Excalibur Briefing. Explaining Paranormal Phenomena. 2.ed. USA 1988.

Beatles, The
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Plade / Bånd / CD. England 1967ff.
Anthology 1 & 2. Dobbelt-cd. 1995/96.

Becker, Robert O.
Cross Currents. The Perils of Electropollution. The Promise of Electromedicine. USA 1990.

Beckley, T.G.
MJ-12 and the Riddle of Hangar 18. USA 1981/89.
Confidential Report: UFO's, Electromagnetism & Mind Control. USA 1990.

Berlingske Tidende
Lilliput i den nye verden. Møller-Andersen Berlingske Tidende 20/9-1986.
Mennesket er en meddelelse. Erik Torpegaard. Berlingske Tidendes kronik. Tirsdag 5/12-1995.
Internettet - fup eller fakta. Lisøe, Lars. Kronikken torsdag 18/1-1996.
http://ny_på_nettet.dk. Nielsen, Grethe. Fri Søndag 3/3-1996.

Berlitz, Charles
The Roswell Incident. The Classic Study of UFO Contact. Med Moore, William L. USA 1980/88. Se også Randle, Kevin D.
The Philadelphia Experiment: Project Invisibility. Med Moore, William L. USA 1979. Philadelphia-Experimentet Lynge 1979. Se også X, Commander, Steiger, Brad og Nichols, Preston B. og Philadelphia.

Bing, Jon
Alexandria triologien: Azur, Mitz, Zalt. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.

Binning & Rohrer
Scanning Tunneling Microscopy. Physica B & C. Vol 127 B + C nr. 1 Holland 1984.

Blum, Howard
Out There. The Government's Secret Quest for Extraterrestrials. USA 1990. 

Bohm, David
Helhed og den indfoldede orden. Danmark 1986. Se også in Weber, Renée.

Boman, M.
Edb - individ - samfund. Gyldendal 1976.

Bova, Ben
First Contact. The Search for Extraterrestrial Intelligence. Eds Bova, Ben og Preiss, Byron. USA 1990.

Brier, Søren 
Holisme og paradigmeskift i naturvidenskabernes verdensbillede. En bogliste fra biblioteket. Ballerup 1988.

Brin, David
se Bova, Ben.

Brunak, Søren
Neurale netværk. Computere med intuition. Med Lautrup,Benny. Viborg 1988.

Brændgaard, Asger
Mikroelektronik og beskæftigelse - beskæftigelsesmæssige virkninger i landbrug, byggeri, industri og service. Bilagsmateriale. Aalborg 1982.

Buttlar, von
Tidsfaktoren. Bogan. København 1983(?).

Børsen (Måneds)
Guide for nybegyndere på EDB-markedet. Særtillæg til nr. 11 1979.

C

Campbell, Jeremy
The Improbable Machine. What the new Upheaval in Artificial Intelligence Research reveals about how the Mind really Works. USA 1989. (Korrektureksemplar).

Campbell, John W. Jr.
Se under Storm, Jannick og Hubbard, L. Ron.

Capra, Fritjof 
Fysikkens Tao. Borgens billigbøger 2. udg. 1986.
Vendepunktet. Borgen 1986.
Uncommon Wisdom. Conversations with Remarkabler People. USA 1988. Her i Bateson, Gregory og andre.

Caprani, O.
Datamathjemmet. Med Sandemose, P. Gyldendal 1985.

CD-ROM spil
Dansk computer-spils magasin. Forlaget Audio Media a/s. København 1995-96.

Chef-nyt (Kontornyt)
Tekstbehandling - udvikling og muligheder.
Tekstbehandling - principper, udstyr og økonomi.
EDB-systemer og løsninger på de administrative problemer. Finn Asnæs. Alle nr. 445 22/1-1979.
AV-midler. Teknik og anvendelse. 7/1-1980.

Cheney, Margaret
Tesla: Man Out of Time. USA 1981/83.

Chia, Mantak
Taoist Secrets of Love. Cultivating Male Sexual Energy. USA 1984.
Healing Love through the Tao. Cultivating Female Sexual Energy. USA 1986. Begge bøger er oversat til danske bestsellers: Mandens, Kvindens og Parrets muligheder.

Christiansen, Bent
IBM-truslen om multinationalt EDB-slaveri. Metal afd. 13. Tiden. København 1976.

Christopher, John
Sværd-triologien.: Tronfølgeren, De brændende bjerge & Åndernes sværd. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.
Tripode-triologien. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.
Calcutta-pesten. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.
Ildkuglen. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.

Clarke, Arthur C.
2001 a Space Odyssey. England 1968.
2010: Odyssey Two. XXX
2061: Odyssey Three. USA 1988/89.

Clausen, Hasse
Edb-teknologien. Strukturanalysens teknologi. København 1985.

Fremtidens Edb:
rapport. Teknologi og uddannelse. ed. København uden år

Computer Fraud
Computer Fraud & Security Bulletin, USA. Tidskrift fra 1970'erne blandt de første specielt om computer-crime. Se også Parker, D.

ComputerWorld
Java - revolution eller kejserens nye klæder? Gantz, John. Nr. 14 12/4-1996. Se også Datatid. (I dette nummer den nyeste 1996'er historie om salget af Datacentralen).

Cooper, Milton W.
Operation Majority. Final Release. Kan måske endnu skaffes fra forfatteren: Milton William Cooper. Org. P.O. Box. Camp Verde, Arizona 86322 USA.
Behold a Pale Horse. USA 1991.

Crowley, Aleister
The Holy Books of Thelema. USA 1983ff.
Lovens Bog. Dansk oversættelse. Gylling 1991.
777 and other Qabalistic Writings of Aleister Crowley. (Inklusiv Liber 500) ed. Regardie USA 1977ff.
Liber Chanokh. A Brief Abstract of the Symbolic Representation of the Universe Derived by Doctor John Dee ... Equinox I.VII p. 229ff. Også in Gems from the Equinox. ed. Regardie USA 1982.
The Vision and the Voice. (Liber 418). ed. Regardie. Texas 1972. Også in Equinox I.V. spec. supl. Samt kommenteret i The Equinox IV.2. USA 1997.
The Book of Thoth. (Egyptian Tarot). USA 1979ff.
Roll away the Stone and The Herb Dangerous. ed. Regardie USA 1968.

D

Daley, Brian
Tron. USA 1982.

Danielsen, Oluf
Global viden og økonomisk magt. MS-Debat nr. 6. Mellemfolkeligt Samvirke. 1984.

DATA (tidsskrift)
Telematikken - ett hot mot kommunikationen. Kjell H. Holmström.
Mini'er - vore fremtidige centrale data-maskiner? Bent Sonne. Begge DATA nr. 12 december 1979.
Data-tv och framtiden. Jacob Palme.
Om televerkernes planlagte datatjeneste. Peter Hidas. Begge DATA nr. 9 september 1979.

Datatid (tidsskrift)
Nu bliver Nettet levende. Java og ActivX. Emil Hann Pedersen. Datatid nr. 10. Oktober 1996 Se også ComputerWorld.

Dean, Ward
Smart Drugs & Nutrients. How to Improve your Memory and Increase your Intelligence using the latest Discoveries in Neuroscience. Med Morgenthaler, John. USA 1990ff

Dee, John Dr.
Se Crowley, Suster, Turner, Skinner & Laycock.

Devereux, Paul
Symbolic Landscapes. The Dreamtime Earth and Avebury's Open Secrets. Somerset. England 1992.

DeWitt, Bryce S.
The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. A Fundamental Exposition by Hugh Everett III, with papers by J.A. Wheeler, B.S. DeWitt, L.N.Cooper and D. van Vechten and N. Graham. ed DeWitt med Graham, Neill. USA 1973. Se også Wolf, F.A.

Diderot
XXX Den store franske encyklopædi. 

Drake, Frank
Se Bova, Ben.

Drexler, Eric K.
Engines of Creation. USA 1986
Unbounding the Future. The Nanotechnology Revolution. USA 1991. Med Peterson & Pergamit.
Studying Nanotechnology. Foresight Institute Briefing # 1. 1988. Plus diverse tryksager fra Foresight Institute, blandt andet:
Japan Putting Major Resources into Nanotechnology Research. Sienko, Tanya. Foresight Update no. 25. USA 1996.

Druet, Pierre-Philipe
Henimod et teknologisk demokrati. Med Thill, Georges og Kemp, Peter. Viborg 1980.

DUE
Se Kyng, M.

E

EDB-ordbog
Edb-ordbog. Data-serien. Gjellerup. København 1972. Tidlig ordbog i emnet. Se også under Almen edb og Kort og godt. XXX

EDB-Raporten
Studier i datateknikkens udvikling og indflydelse på det danske samfund. DSF. København 1974.

EDB-Rådet
Edb, ledelse og økonomi. Det offentlige datanet. Rapport nr. 20. København 1979.
Teletext og Videotex - et par af fremtidens kommunikationsmuligheder. Jørgen E. Eriksen. Bulletin nr. 4. 1979.

Ekstrabladet
Ekstrabladet nr. 245 20/10-1993 Forsiden, p. 4, 6-7.
Sikkerheds-politi afhører studenter. Ekstrabladet nr. 247 22/10-1993. p. 8.

Eigen, M. & all.
The Origin of Genetic Information. Scientific American. Voll. 244. Nr. 4 p. 88-94. 1981.

Eisner, Bruce
Ecstasy. The MDMA Story. USA 1989

Elliott, D.
Kontrol med teknologien. Med Elliott, R. Busch. København 1979.

Enèl
La langue sacrée. Paris 1968.

Enumaah Elish
Se Pritchard, J.B. og Kramer, Samuel Noah.

Europa
Hvad bliver det første vi får - en NORDSAT eller en "SYDSAT"? Elsebeth Nilsson. Nr. 8 1979.

Everett, Hugh
Se DeWitt, Bryce S.

F

Fausing, Bent
Fascinationsformer. København 1977. Sanselighedens bytteværdi. Vindrosen nr. 4. 1973.

Ferguson, Marilyn
The Aquarian Conspiracy. USA XXX. Svensk oversættelse: Mot en ny tidsålder. Stockholm 1982.

Feynman, R.P.
Quantum Mechanical Computers. Optics News. Vol. 11 p. 11-20. 1985.

Flensborg Avis
Nu kommer Frankensteins Monster. Forskere kan snart kopiere menneskets hjerne. Lang, Christian. Flensborg Avis. Lørdag den 29/4-1989. Rødhætte og den samspilsramte ulv. Bachmann, Steen. Flensborg Avis. Torsdag den 9/11-1995 p. 5.

Foresight Update
no. 25 1996. Se Drexler

Forskning og Samfund
Reklame-TV på vej til Danmark. Morten Giersing. Nr. 9. Oktober 1979.

Frankfort, Henri
Cylinder Seals. London 1939
The Art and Architecture of the Ancient Orient. England 1954

Frazer, J.G.
The Golden Bough. London 1900ff. Forkortet udgave USA 1963ff.

Freud, Sigmund
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Leipzig und Wien 1912/22ff. Dansk udgave: Tre afhandlinger om seksualteorien. København 1973.
Drømmetydning I & II. Dansk udgave Viborg 1985.
Massepsychologie und Ich-Analyse. Die Zukunft einer Illusion. Frankfurt am Main 1967/86ff.

Frihed (Tidsskrift)
Scientologi Kirkens officielle organ siden 1968. Særudgave Danmark nummer 33. 1995 og nr. 1 1996

Freidrichs, G.
Microelectronics and Society. A report to the Club of Rome. (1982) Med Schaff, A. USA 1983

Fuller, J.F.C.
The Star in the West. A Critical Essay upon the Works of Aleister Crowley. USA/UK 1907. USA 1974. UK 1976. Se eventuelt Crowley, Aleister
On Future Warfare. London 1928.

G

GAFFA (Tidsskrift)
Dance. Domino. Maj 1996 p. 21.

Garner, James Finn
Politisk korrekte eventyr. Danmark 1995. Se Flensborg Avis.

Gates, Bill
Grib fremtiden inklusiv CD-ROM. Gyldendal 1996. Se eventuelt anmeldelse i Privat Computer PC.

Gibson, Willam
Neuromancer USA 1964. Oversættelse Herlev Petersen, Arne Neuromantiker (1992), Count Zero (1993) & Mona Lisa Overdrive (1993) Viborg.

Gilgamesh
Se Østrup, F.L. og Kramer, S.N. 

Ginzburg, Carlo
Se Kultur & Klasse
Spor. Mus.Tusc. XXX

Good, Timothy
Above Top Secret. The Worldwide UFO Cover-Up. England 1988.
Alien Liason. The Ultimate Secret. England 1991.
Alien Update. England 1993.

Gorz, André
Farvel til proletariatet. Viborg 1981.
Paradisets veje - kapitalens dødskamp. Viborg 1983.

Gooch, Stan
Cities of Dreams. The rich Legacy of Neanderthal Man which shaped our Civilisation. England 1989.

Goodman, Nelson
Languages of Art. New York 1968.

Grandjean, Jean
Se Aktuelt, det fri.

Graves, Robert
The White Goddess. A Historical Grammar of Poetic Myth. England 1961/88.

Green, Gunnar med flere
Mikroteknologi, skole og beskæftigelsen. Unge Pædogoger. Nr. B 36. København 1983.

Grünbaum, Ole
Provokér. Lærestykker om den almindelige uorden. Danmark 1967
Emigrér. Lærestykker om det tiltagende kaos. Danmark 1968.
Computervisioner på
KnowWare XXX

H

Hammerich, Paul
Kabel-tv. Det nære samfunds nye kanaler. Med Egon Smidt eds. Haslev 1975.

Hawking, Stephen W.
A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes. USA 1988. Se også Weber, Renée.

Heidegger, Martin
Hvad er metafysik? København 1973.

Heller, D.
Kvinde kend din computer. Med Bower, J. Hønsetryk 1984.

Heller, Joseph
Catch-22. USA 1962ff, også som film, dansk titel Punkt 22.

Herløv Pedersen, Arne
Se Politiken og Gibson, William.  
Cyber Safari - eventyr på Internettet. IDG Kjerteminde 1996

Hidas, Peter
Se under DATA nr. 9. 

Hjortsø, Steen
The Meaning of Apocalypse is World Revolution. Privat tryk. Danmark ca. 1978.
The Transcendence of Sacrifice and the Emergence of Galactic Reciprocity - Axis Mundi in the Post-Apocalyptic World Picture. Privat tryk. Danmark ca. 1980.

Holter, Alf
Fremtidens tv. Med Giersing, M. Politiken 1979.

Homer
Odyseé
Christian Wilsters oversættelse nyudgaven København 1928
Odyssen Mogens Boisens oversættelse af Rektor Østerbyes norske.2. oplag København 1967
Illiaden oversat af  Otto Steen Due Danmark1999

Hofmann, Albert
LSD My Problem Child. Reflections on Sacred Drugs, Mysticism, and Science. USA 1983.

Hoover, H.M.
Gensyn med jorden, Delikon-folket & Lumpiernes sang. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.

Howe, Linda Moulton
A Strange Harvest. Videofilm USA 1980
An Alien Harvest. Further Evidence Linking Animal Mutilation and Human Abduction to Alien Life Forms. USA 1989. video/bog. LMH Productions. P.O. Box 538. Huntingdon Valley, PA. USA se Lindemann, Michael

Hubbard, L. Ron
Battlefield Earth. A Saga of the Year 3,000. England 1982/84. Senere som Film & Video XXX
The Scientologist Handbook XXX

Huges, Monica
Isis-triologien. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.
Den sorte ring. Ungt Forum. Danmark 1984.
Plan 80. Mizar-serien København/Viborg 1975ff.

Hutchison, Michael
MegaBrain. New Tools and Techniques for Brain Growht and Mind Expansion. USA 1986/91. Revised and Updated. 1991 Ballantine Books. Hutchinsons netværk kan kontaktes: MegaBrain Report. P.O. Box 2744. Sausalito. CA 94965. U.S.A.

Huxley, Aldous
Fagre nye verden. Minerva KBH. 1961. Engelsk original: Brave New World. London 1932ff
Gensyn med fagre nye verden. Minerva Kbh. 1969. Engelskoriginal: Brave New World Revisited.
Ø. Engelsk original: Island. Bantam. USA 1964ff.

I

Icke, David
The Robots' Rebellion. The Story of the Spiritual Renaissance. England 1994.
... and the Truth shall set you Free. The most Explosive Book of the 20th Century. England 1995.

Indenrigsministeriet
Fremskridtets pris. Etiske problemer ved gensplejsning... & Etiske sider af gensplejsnings-,ægtransplantations-,... Begge 1984.

Information
Falsk tryghed. Olsen, Per Åstrup. Dagbladet Information. 2/7-1986 læserbrevssektionen.
Det elektroniske trip. Ind i det hvide lys. Olsen, Per Åstrup. Dagbladet Information. 8/9-93 forsiden og p. 9. Se også Morgenbladet.
Dagbladet Information. 5/1-1994 p. 8. Olsen, Per Åstrup: "Skabelsens maskiner". Se også Morgenbladet.

INTEL
Arbejdspapir nr. 1. Se Sundbo, Jon. Ej at forveksle med firmaet Intel.1

Internet magasinet
Internet magasinet on-line. 2. årg. nr. 6 marts 1996. Liste over danske BBS'er (langtfra komplet), Liste over Internet udbydere år 1996. Bladet forsvandt hurtigt igen.

J

Jaynes, Julian
The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. USA 1977. Penguin fra 1979.

Jensen, N.J. m.fl.
Informationsteknologi og samfundsudvikling. Landsplanlægningen 1983‑2000. Med Jørgensen, H og Østergaard, B.S. Miljøministeriet. 1982.

Juhler, Steen
Start med DOS. Danmark 1994ff.

Jürgensen, Dennis
Djævelens hule. København 1985.

Jørgensen, Aage
Perspektiv på Edb. Et debatskrift. Århus 1985.

K

Kemp, Peter
Henimod et teknologisk demokrati. Med Druet, Pierre-Philipe og Thill, Georges. Viborg 1980.

Kjær, Torben
Ud på Internettet - en begynderguide til det globale computernetværk. Danmark 1994ff
Ud på World Wide Web - en begynderguide til Internettet og World Wide Web. Danmark 1996.

KnowWare
Se Maardt, Michael. Juhler, Steen. Kjær, Torben og Grünbaum, Ole

Knudsen, M.L,
Datamaskinen i samfundet. København 1979.

Komputer for alle
Han graver guld på computerkirkegården. Beck, Karin. Tager børn skade af voldelige computerspil? Steril, Bill. begge i Komputer for alle nr. 2 København 1996.

Kort og godt
Kort og godt om datamater. Problem + fornuft = resultat. Politiken 1976. Tidlig indføring i edb. Se også under Almen edb og Edb-ordbog.

Kotzwinkle, William
E.T. The Extra-Terrestrial in his Adventure on Earth. USA 1982.

Kramer, S.N.
Sumerian Mythology. Philadelphia USA 1944.
From the Tablets of Sumer. USA 1956.
In the World of Sumer. USA 1986.

Kultur & Klasse
Spor. nr. 554 14. årgang nr. 2. Viborg 1986. Se også under Ginzburg, Carlo

Kyng, Morten o.a.
Medbestemmelse på ny teknologi. DUE - Demokrati udvikling edb. Notat nr. 16. Aarhus 1979/80.

L

Lacan
Det ubevidste sprog. København 1973.

Landsplanlægningen
Se Nielsen, N.J.

Larsen, Steen
Den arbejdende hjerne. Gyldendal Kbh. 1984.

Lawnmower Man
The Lawnmower Man 1 og 2. Videofilm USA 1980'erne og 1995.

Laycock, D.
The Complete Enochian Dictionary. London 1978 og senere. ed. Skinner, St.

Lazar, Bob
Se Lindemann, Michael.

Lea, T.S. & Bond, F.B.
The Apostolic Gnosis. England 1979 (1. ed. 1919).

Leary, Timothy
Neuropolitique. USA 1988.
Info-Psychology (A Revision of Exo-Psychology). A Manual on the Use of the Human Nervous System according to the Instructions of the Manufactures. USA 1987.
Flashbacks. An Autobiography. USA 1983/1990.
What Does WoMan Want? USA 1988.
The Politics of Ecstasy. USA 1965ff
The psychedelic Experience.A Manual based on the Tibetan Book if the Dead. Med Metzner, R og Alpert, R. USA 1964ff.

Lilly, John C.
Cyklonens centrum - en selvbiografi om det indre rum. Haderslev 1975.
Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer. Theory and Experiments. USA 1967/68.

Lindemann, Michael
UFO's and the Alien Presence. Six Viewpoints. USA 1991. Heri blandt andre Howe, L.M. og Lazar, B.

Lonegren, Sig
Labyrinths. Ancient Myths & Modern Uses. Somerset. England 1991.

Lovelock, J.C.
Gaia. Et nyt syn på jordens liv. Danmark 1987.

M

Maaløe, Erik
Teknologivurdering. Om parlamentarisk teknologivurdering, dens organisation, arbejdsmetoder og perspektiver. København 1982. 

Maardt, Michael
Brug din PC optimalt. Config.sys og Autoexec.bat. Danmark 1993ff. Se også KnowWare

Madsen, Peter
Socialisme og demokrati. Tiderne skifter. Viborg. 1981.

Magisterbladet
Magisterbladet nr. 15 1991 p. 12. Olsen, Per Åstrup: "Skammeligt restriktivt".

Marks, John
The Search for the "Manchurian Candidate". The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences. USA 1979/1991.

Marx, Karl
Kapitalen Kap. 1. 1. oplag. Genoptrykt som "Vare-Penge-Kapital" i "Til kritikken af den politiske økonomi nr. 4" side 99-113. Modtryk u.å.
Kapitalen 1.3.1. note 89. Rhodos 1970.
Grundrids & Vareæstetik in: Kapitalen 1. Bog 1-4. Rhodos. 1970-71. Manifest der kommunistischen Partei. med Engels, F. (1848). Tyskland 1945ff. Dansk udgave: Det kommunistiske partis manifest. København 1970.

Maturana, Humberto
Kundskabens træ. Den menneskelige erkendelses biologiske rødder. Med Varela, Francisco. Danmark 1987. - Også in Winograd, Terry.

McLuhan, Marshall
Understanding Media: the Extensions of Man. New York 1966.

MIKE-projektet
Aalborg Universitetsforlag. Publikation nr. 21 & 22.
21: Mikroelektronik og samfundsøkonomi. Brændgaard, Asger m.fl. 1982.
22: Mikroelektronik og beskæftigelse. Brændgaard, Asger m.fl. 1982.

Miljøministeriet
Se Jensen, Niels Jørgen.

Minsky, Marvin
Structured Object Representations. XXX.
Perceptrons. USA 1969 e.v. Med Seymour Papert.

Mizar
Se Albrechtsen, Vibeke ; Christopher, John ; Hoover, Helen M. ; Huges, Monica.

Mondo 2000
Tidsskrift. Tidligere High Times. Om Brain-Machines, Syrekultur, nano-teknologi, cyber-punk.

Moon, Peter
The Montauk Project. Experiments in Time. USA 1992.
The Montauk Project. Adventures in Synchronicity. USA 1994.
Pyramids of Montauk. Explorations in Consciousness. USA 1995.
Alle med
Nichols, Preston B.

Morgenbladet
norsk avis Ind i det hvide lys. Olsen, Per Åstrup Morgenbladet 26-28/10-1993 p. 14f. Se også Information.
Kontroll over materiens minste deler. Verden blir aldri den samme etter nano-teknologi revolusjonen. Olsen, Per Åstrup. Morgenbladet 20/11-2/12-1993 forsiden og p. 14. Se også Information.

Müller, Jens
Samfundets teknologi, teknologiens samfund. Med Remmen, A og Christensen, P. Herning 1984

Møller-Andersen
Se Berlingske Tidende

N

Naisbitt, John
Megatrends. Ten new Directions Transforming our Lives. 2. ed. USA (1982) 1984.

Nancke-Krogh, Søren
Søfolk og kentauer. Mennesker i yngre broncealder. Viby 1982.

Neher, A.
A Physiological Explanation of Unusual Behavior in Ceremonies involving Drums. I Human Biology. Vol 34, side 151. 1962. Michigan U.S.A.

net.dk
net.dk. En internet-guide på www, CD-rom og som blad. PC World Danmark. 1995/96

Neumann, John von
Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument. Reprint in Datamation september-oktober 1962. Med Burks, Arthur W og Goldstine, Herman. Se eventuelt Moon; P bog 1.

Nichols, Preston B.
Encounter in the Pleiades: an Inside Look at UFOs. USA 1996.
Se også Moon, Peter og Berlitz, C; X, Commander; Steiger, Brad og Philadelphia.

Newton, Isaac
Opticks. A Treatise of the Reflections, refractions, Inflections & Coulours of Light. London 1704/1979.

Necronomicon
af Abdul Al Hazred (Gregorius alias Grosche, E.). Dansk oversættelse og kommentar ved Olsen, Per Danmark 1994.

Nørretranders, Tor
Om kapitalistisk naturvidenskab. Modtryk. Ideologi og Videnskab nr. 3. 1977(?).
Det udelelige. Danmark 1988.

O

O'Neill, Gerald
Rumkolonier - en udfordring til fremtiden. Originaltitel: The High frontier. London 1977. Dansk udgave København 1978.

Ogden & Richards
The Meaning of Meaning. London 1923/72.

Olsen,
Tekstforståelse og datamater; in "Sprog og datamaskiner. med Prebensen og Thrane. Debatbog nr. 6. reitzel 1986.

Otte Science fiction
se under Storm, Jannick

Orwell, George
1984. Gyldendal. 1949ff. (1980).
Kammerat Napoleon. Kbh. 1947ff. Tranebog fra sidst i 1960'erne. Eng. Vers. Animal Farm London 1945ff.

P

Pac-Man
Se Atari.

Papus
The Qabalah.(Encausse, Gérard) Eng. trad. England 1977/1988.

Parfitt, Will
The Elements of the Qabalah. England 1991.

Parker, Donn B.
Crime by Computer. New York 1976. Beskriver de tidligste sager indenfor emnet. Se også under Computer Fraud.

Pearson, Durk
Life Extension. A Practical Scientific Approach. Med Sandy Shaw. USA 1983

Pelton, Ross
Mind Food & Smart Pills. A Sourcebook for the Vitamins, Herbs, & Drugs that can Increase Intelligence, Improve Memory, & Prevent Brain Aging. Med Pelton, Taffy Clarke. USA 1989

Pennick, Nigel
Practical Magic in the Northern Tradition. England 1981

Philadelphia
The Philadelphia Experiment I & II. Videofilm EMI/EGMONT 1983/1993.

Politiken
Verdener badet i lys. Herløv Pedersen, Arne. Dagbladet Politiken 18/1-1996 3. sektion p. 4.

Prigogine, Ilya
Den nye pagt mellem mennesket og universet. Med ISabelle Stengers. Danmark 1985. Se også Weber, Renée.

Pritchard, J.B.
The Ancient Near Eastern Texts realting to the Old testament. ed. Princeton 1950 3. udgave 1969.

Privat Computer
PC
Landsbyer i cyberspace. Gravsholt, Bjørn. Privat Computer PC. 12. årgang nr. 3 Marts 1996. Heri også anmeldelse af Gates, Bill.

Preiss, Byron
Se Bova, Ben.

PROSA
Edb-fagets fagforening. Debatoplæg: Den teknologiske udvikling og anvendelse. København 1981/82.

Protocols of Zion
Protocols of the Elders of Zion. Se også Cooper, William og Icke, David (begge værker)

Q

Qvortrup, Lars
Telematikkens betydning. Gyldendal KBH. 1984
Hybridnet og bredbåndsnet. Forudsætninger, muligheder, styringsredskaber. Med Jensen, N.J. og Sørensen, K.V. Teknisk Forlag 1984

R

RAF
Rote Arme Fraktion. Væbnet kamp i Vest-europa. Baader-Meinhof-gruppens politiske manifest. Tiderne skifter. København 1973

Randle, Kevin D.
UFO Crash at Roswell. Med Schmitt, Donald R. USA 1991.
The Truth about the UFO Crash at Roswell. Med Schmitt, Donald R. USA 1994. Se også under Berlitz, Charles.
The October Scenario. USA 1988.

Regardie, Israel F.
The Golden Dawn. An Account of the Teachings, Rites and Ceremonies of the Order of the Golden Dawn. USA 1982.
What You should Know about the Golden Dawn. USA 1983.
The Complete Golden Dawn System of Magic. USA 1984/1990.
Se også Crowley, Aleister.

Reiner, Erica
Your Twarts in Pieces, Your Mooring Rope Cut. Poetry from Babylonia and Assyria. USA 1995.

Rheingold, Howard
Virtual Reality. USA 1991/92.

Rosenberg & White
Mass Culture. The Popular Arts in America. Free Press. 1957/64. (eds.)

Rushkoff, Douglas
Cyberia. Life in the Trenches of Hyperspace. England 1994.

Russell, Bertrand
Religion and Science. USA 1935/1961
Why I am not a Christian. London 1961

S

Sagan, Carl
Paradisets drager. Lindhart & Ringhof. Kbh. 1977.
Contact. A Novel. USA 1985

Sampson, Geoffrey
Writing Systems. London, Stanford 1985

Saunders, Nicholas
Ecstasy and the Dance Culture. England 1995

Scherfig, Hans 
Skorpionen. København 1953 (ikke genoptrykt! (genoptrykt år 2001 e.v.))
Idealister. København 1945ff

Science (tidsskrift)
Pigeon Have Magnets. Walcott, C. Science Vol 205 no. 4410 p. 1027f. med Gould, J.L. & Kirschvink, J.L. 1979 (Jævnfør Gooch, Staan)

Sepher Yetzirah
Sepher Yetzirah or Book of Formation. ed. Westcott, W.M. udfra Blavatsky. ny ed. USA 1990.
Sepher Yetzirah. A Book on Creation. AMORC ny ed. 1987

Sheldrake, Rupert
A New Science of Life. England 1983/88. Se også in Weber, Renée

Sienko, Tannya
Se Drexler, Eric K.

Siggaard Jensen, H.
Teknologikritik. Et teknologisk - filosofisk essay. Med Skovsmose, O. Aalborg Universitetscenter 1985

Silent Weapons
Silent Weapons for Quiet Wars. An Introductory Programming Manual. Operations Research Technical Manual TM-SW7905.1. Top Secret. Udgivet af: Cosmic Voyage. P.O. Box 1116, McMinnvill, OR 97128 USA. ca. 1987. Se også Cooper, William

Skinner, St.
Terrestial Astrology. (Om geomanci og Ifa). London 1980. Se også under Laycock

Skjelborg, Åge
På sporet af ufonauten. København 1979

Skovsmose, O.
Se Siggaard Jensen, H.

Smith, Brian C.
The Corredpondence Continuum. Xerox PARC. Center for the Study of Language and Information. (CSLI). Ikke publiceret version fra 1980'erne.

Sohar
Zohar. The Book of Splendor. Basic Readings from the Kabbalah. ed. Scholem, Gershom. USA 1949/1977.
The Kabbalah Unveiled. De magiske Soharbøger. ed. Mathers, S.L. London ny ed London 1981ff. Se også Papus og Parfitt.

Sommerset Maughan
The Magician. England 1907ff. Dansk oversættelse Magikeren

Spielberg, Steven
Close Encounters of the Third Kind. Bog/Film USA 1977

Stage, Jan
Den berlingske konklikt. Samlerens. København 1977

Statskontoret
Skrivautomat? og Skrivautomater och fotosätning. En orientering om den tekniske bakgrunden. Rapport nr. 13 og 18. Stockholm 1979.

Steiger, Brad
The Philadelphia Experiment & other UFO Conspiracies. Med Bielek, Alfred og Steiger, Sherry H. USA 1990. Se Berlitz, Moon, Nichols, X, Commander.

Stengers, Isabelle
Se Prigogine, Ilya.

Storm, Jannick
Otte Science fiction
en antologi redigeret af Jannick Storm. København 1968 e.v. p. 222 under omtalen af Asimov, Isaac gennemgår Storm 'Robtikkens tre love' som formuleret af Asimov og redaktøren John W. Campbell Jr.

Strieber, Whitley
Communion. A True Story. USA 1987.
Tranformation. The Breakthrough. USA 1988.
Majestic. USA 1989/90

Sundbo, Jon m.fl.
Informationssektoren og telematikken. Roskilde Universitetscenter 1980.
Informationssektoren informatikken og beskæftigelsen. København 1983.
Informatik og Plansamfund. København 1983

Suster, Gerald
John Dee. Essential Readings. ed. Suster. England 1986

Swedenborg, Emanuel
Arcana Coelestia. Himmelska hemligheter ... Christianstad 1896ff.
A Hieroglyphic Key ...Representations and Correspondences. London 1847

Sørensen, Flemming
Registersamfundet. København 1984

T

Teknologistyrelsen
Teknologivurdering i Danmark - betænkning afgivet af et udvalg under Teknologirådet. København 1980.
Organisering af Teknologivurdering i Danmark - erfaringer og perspektiver. Betænkning afgivet af et udvalg under Teknologirådet oktober 1984

Tesla, Nikola
Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. XXX Se under Cheney, M. X, Michael

Thyssen, Ole
Teknokosmos - om teknik og menneskerettigheder. Viborg 1985

Tofler, Alvin
Den tredie bølge. Viborg 1981
Øko-krampe. Samlerens. København 1975

Torpegaard, Erik
Se Berlingske Tidende

Tranøy & Hellesnes
Filosofi i vor tid. København 1970

Turner, Robert
The Heptarchia Mystica of John Dee. ed. Turner. England 1986

U

Universitetsavisen
Uvæsen i Studenterhuset. Olsen, Per Åstrup. Universitetsavisen nr. 19 25/11-1993 p. 6. Se også Ekstrabladet

V

Vahernkamp, Richard
Se Bahr, Hans Dieter

Vallee, Jacques
UFO's in Space. Anatomy of a Phenomenon. 1965 USA
Passport to Magonia. Illinois 1969
Messengers of Deception. California. 1979
Dimensions. A Casebook of Alien Contacts. USA 1988/90
Confrontations. A Scientist's Search for Alien Contact. USA 1990
Revelations. Alien Contact and Human Deception. USA 1991

Vickery, J.B.
The Literary Impact of the Golden Bough. New York 1973.Se eventuelt under Frazer

Vinge, Vernor
Et navn er et navn er et navn. Hellerup Tellerup 1986

Voltaire, François
Dictionaire philosophique
(portatif) 1754 ed. Étiemble. Paris 1967

W

Walcott, C.
Se Science (tidsskrift)

Wallis Budge
The Gods of the Egyptians. Vol1 og 2. New York 1969

Ware, Donald
Se Lindemann, Martin

Wargames
XXX

Weber, Renée
Dialogues with Scientists and Sages. The Search for Unity. Med blandt andet: Bohm, David; Hawking, Stephen; Prigogine, Ilya; Sheldrake, Rubert

Weizenbaum, S.
Kurs mod isbjerget. Gyldendal. Haslev 1985.
Computerkraft og menneskeforstand. eng. ed. Computer Power and Human Reason. XXX

Weston, J.L.
From Ritual to Romance. England 1957

Wheeler, J.A.
se DeWitt, Bryce S. og Wolf, Fred Alan

Wilber, Ken
Det holografiske verdensbillede. ed. Wilber, Ken. Århus 1985

Wilhelm
The I-Ching or Book of Changes. Oversat af Wilhelm. Princeton 1977ff

Williams, Raymond
Massemedierne. Fremad. 1963

Wilson, Robert Anton
Cosmic Trigger. Volume III. My Life after Death. USA 1995.
The Illuminatus! Trilogy. med Shea, Robert. Samlet USA 1975ff

Winnograd & Flores
Understanding Computers and Cognition. USA 1986

Wolf, Fred Alan
Parallel Universes. The Search for Other Worlds. USA 1988.
The Eagle's Quest. A Physicist's Search for Truth in the Heart of the Shamanic World. England 1991

X

X, Commander  (Jim Keith)
Nikola Tesla. Free Energy and the White Dove. USA 1992. Se også Tesla.
Underground Alien Bases. USA 1990.
The Ultimate Deception. USA 1990.
The Philadelphia Experiment Chronicles. Exploring the Strange Case of Alfred Bielek & Dr. M.K. Jessup. USA 1994

X, Michael
Tesla, Man of Mystery. USA 1989

Y

Yukteswar, Swami Sri
The Holy Science. (Kaivalya Darsanam). USA 1984

Ø

Økonomisk perspektiv
Computeralderen er over os. Hansen, K. Storm Økonomisk Perspektiv nr. 26. Januar 1980

Ølgaard, Bent
Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson. Danmark 1986. Se også under Bateson, Gregory

Østrup, F.L.
Gilgamesh. Genfremstillet af F.L. Østrup. København 1940.

XXX

Disse bøger/film mangler ordentlige referencer

Jacobsen, S.V.
Sølvfuglens børn

Sleator, W.
Det mystiske sølvæg.

Kruuse, M.:
Sølvkuglen. (+ resten af den serie)

Mizar-serien
København/Haslev 1975ff. ???

Lucas
Starwars. Film/video‑serie. Tegneserie: Interpresse 1977ff.

Wargames / Nærkontakt af 3. grad / Blade Runner./ Total Recall / RoboCop 2 / Disney's Lady og Vagabonden.

Otto Brandenburg: To lys på et bord

Colombo, t.v.-detektiv (I.25)

Fractint med URL

Baudrillard,      hans USA-bog.

Clarke, Arthur C. 2010: Odyssey Two. XXX

Ferguson, Marilyn The Aquarian Conspiracy. USA XXX.

Ole Grünbaum  edb-bog på KnowWare XXX

Minsky, Marvin Structured Object Representations. XXX

Sommerset Maughan The Magician. England 1907ff. Dansk oversættelse Magikeren XXX

Tesla, Nikola    Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. XXX

Weizenbaum, S Computerkraft og menneskeforstand. eng. ed. Computer Power and Human Reason. XXX

Komputerspil:

Pac Man. Doom. Tycoon de Luxe. Elite. Lemmings. Miss Pac Man.

+ evt. http:// XXX's (bemærk dog hvor mange af 1996'er linksne der ikke virkede i 2001).