Navneord: Navne

SUBSTANTIVER: Nominer

Eksempler side 1 af 6

Regler til: Side 0 til: Side 2
 
LEKSIKON: Navneord herunder Navne

Fortegnelse: Navne

Navne i sætningen
Navnes bøjning

LEKSIKON: Navneord herunder Navne
(nominer)

Definition: Navneord (substantiver) herunder navne (nominer):

Type 1 Navneord: Navne (nominer) betegner altså levende organismer: nærmere bestemt mennesker kendt ikke blot ved bestemt køn, men som sprogbruger kendt ved, kaldt ved, med og på med en sammensætning af navneords navne (fornavne (herunder drenge- & pigenavne)), kaldenavne (herunder også øgenavne), mellemnavne, efter- & familie/slægtsnavne, samt alias-navne herunder kunstner- og pennenavne plus elektroniske-navne, der tilsammen betegner én og kun én sprogbrugende han- eller hunperson samt både hertil og herunder såkaldte team- og kollektiv-navne og kunstige intelligensers profiler.

Efter navnereformerne i 1700tallet vil den mandlige sprogbruger gennem sit efternavn signalere sin afstamning fra sin faders slægt, hvor ind i moderen giftedes med påfølgende navneforandring; mens den kvindelige sprogbruger gennem sit efternavn også enten signalerer sit afstamningsforhold fra sin efter faderen efternavnsnævnte familie, dermed signaleres(/des) samtidigt hunkønspersonens status som ugift kvinde (frøken forkortet og skrevet Frk.), eller kvindens efternavn viser, at hun gennem ægteskab har tages sin mands efternavn til sig (frue skrevet Fru).

I moderne (post 2000) ligestillingstider følges dog langt friere slægtsnavnsdannelsesregler med en vægtet tendens til at mange vælger det bedstlydende efternavn uden særlig hensyn til slægtskabsforholdene. 

Ved sammenfald af enslydende Navne anvendes endvidere Egennavne (navneord type 2) med sprogbrugernes opholdssted som skel (heraf oprindeligt nogle af de såkaldte adelsnavne), samt tidsbetegnelser gerne fødselstidspunkt (herunder såkaldte "personnumre").


Efter industrialiseringen regnes også firma- og produktnavne for navne (der skelnes dog mellem firmanavne og branchebetegnelser samt registrerede varemærker og generiske typebetegnelser, og betegnelserne regnes ikke for navne men findes ofte som Fællesnavne (navneord type 5))

Specielt om dyrenavne:

Navngivning adskiller menneskers sprog fra dyrs, dyr har ingen navne, som mennesker forstår, og dyr menes ikke at forstå sætninger som sådanne, men har en række kald og kombinerede krops- og lydsprogsytringer ved hvilke de kommunikerer indadtil i arten og udad til andre arter inklusiv mennesker. Dyrenavne (artsnavne) findes ofte blandt fællesnavne (navneord type 5) og har specielle markeringer i de fleste sprog. Nogle få fællesnavnskaldte: 'højere pattedyr' nærmere bestemt 'tamdyr' 'husdyr' samt fugle har erfaringsvist kunnet begribe og derefter adlyde - yde - lyde menneskelige sprogbrugeres enten bydende, ligefremme eller håbefulde (imperative, indikative & konjunktive) ordensudsagn, hvorfor også de gennem tiderne blev tildelt navne:

I gammel dansk fugletradition navngives storke gerne.

Husdyr så som: hunde, heste (herunder i nogen grad æsler og muldyr) & geder, nogle typer arbejdsokser og avlskøer herunder nogle (skønt nok blot få avlsorner og -søer og nok lidt flere avlshaner samt brevduer). Jagtfugle: falke og tamme ravne og traditionelle sangfugle i bur, samt enkelte gårdkatte og huskatte (om end disse næppe lyder andet end fælles interesses bud).

Zoodyr: blandt disse får større abeprimater (men sjældent mindre flokaber) samt: elefanter, løver, tigre og nogle om end få ulve ofte navn, også sæler, søløver og bjørne kan ses navngivet.

Kæledyr: familiehunden, huskatten, ridehesten bærer ofte mindst et navn, også de mere individuelt underordnede kæledyr: hamstre, kaniner og marsvin også sang- og snakkefugle, så som kanarier & undulater, beostære og papegøjer navngives og forventes en hvis grad af underordnet lydhørhed i buret, så længe deres antal ikke overgår distancen mellem dusinet og snesen.

Ligesom det vel kan diskuteres, om de mindre gnaverkæledyr forstår barnets navnsindsættelse i sin sprogkommunikation med det, har de specielle 'dukkenavne' og i deres moderne (årene 2000-2020) version som 'bamsenavne' og lignende kun rudimentært bibeholdt de oprindelige betingelser for navngivningsinstitutionen og (som med mange andre sproglige processer) fungerer bedre i udsagnstræningen af det sætningsnominale (N) end det praktisk både betyder og melder.

Specielt om redskabs- senere firma-, brand- & produktnavne samt platforms- og profilnavne:

Tænk selv ... Mjølnir, Gungner, Skræp, Gram, Gleipner - Brisingamen ...

Fortegnelse: Navne

Navne i sætningen

NETVÆRK: Navneprøven: kan der spørges med 'hvem' foran ordet? og/eller med 'hvis' efter ordet i ejeform -: så fungerer ordet som navn (pragmatisk test)

FUNKTION: Navne kan stå alene i udråb eller som grundled (subjekt) (sætningsnominalet (n)) som genstandsled (objekt) herunder som hensynsled (indirekte objekt) (sætningsnominalerne (N)), som omsagnsled til grundled (subjektsprædikat) (sætningsnominalet (n)), som omsagnsled til genstandsled (objektprædikat) som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektprædikat) (sætningsnominalerne (N)). Navne kan indgå i tillægsords frie prædikativer.

Navnes bøjning

Type 1 navneord: Navne (nominer). Bøjes kun i -s-ejefald (genitiv) altså når der henvises til noget der ejes af, stammer fra eller regnes for en del af en person med det pågældende navn.

 Når navnet i forvejen ender på et 's' vælger moderne (2000ff) sprogbrugere ofte at udtale dette 's' dobbelt "s-es" og i skriftsproget markeres det med en apostrof ' (Hans' huskeseddel') eller i anden moderne tid med apostrof 's ('Hans's huskeseddel'). I helt moderne tid (2020) vælger mange sprogbrugere, når de skriver, at bruge 'apostrof s'-formen, lige meget hvilket bogstav det pågældende navn ender på for eksempel i firmanavne som 'Jytte's Pølsebod':

I gammel tid kunne dansk også bruge latinske ejefaldsformer (og andre fald) med navne der fandtes i latinsk form for eksempel 'Jesus' der i ejefald blev til 'Jesu' som i læresætningen:

Mange moderne (2000ff) kristne bruger dog gerne vanemæssigt formen "jesuses ord" f.eks.

Navne (se bl.a. Diderichsen paragraf 103) navnlig personer & steder kan danne syntetiske genstandshelheder med foranstillet eller efterstillet adled. Der lægges normalt tryk (emfase) på adledet:

efterstillet adled

  foranstillet adled
0 navn adled   adled navn
1 Per SolSkin A Gudinden Nut
2 Peter Lys B Lyse Peter
3 Jens Skomager C Skønne Nejla
4 Jørgen Hattepuld D Profeten Muhammad
5 Peter den Store E Lille Hassan
6 Jesus Kristus F Fugl Fønix

Hvis der skal skelnes mellem to således sammensatte navnemæssige genstandshelheder, lægges der let bindetryk på navnet og holdes kort pause samt lægges så normaltryk på adleddet, både når det står foran eller kommer efter navnet:

adled efterstillet til samhørende navne

  navn adled   navn adled
1 Anders

And

& Andersine

And

2 Hersted

Vester

&

Hersted

Øster

3 Mickey Mouse & Minnie Mouse

 

foranstillet adled til samhørende navne

  adled navn   adled navn
1 Store Claus & Lille Claus
2 Nord

Sjælland

&

Syd

Sjælland
3 Over Gaden & Under Gaden

Hvis der skal skelnes mellem flere således sammensatte navnemæssige genstandshelheder, lægges der tryk på adleddet, både når det står foran eller kommer efter navnet:

adled efterstillet 

  navn adled   navn adled   navn adled
1 Frederik den Sjette & Frederik den Syvende & Frederik den Ottende
2 Ramses den første & Ramses

den anden

& Ramses den tredje