Navneord: Egennavne

Substantiver: Proprier

Eksempler side 2 af 6

Regler til: Side 1 til: Side 3
 

LEKSIKON: Navneord herunder Egennavne

Fortegnelse: Egennavne

Egennavne i sætningen

Egennavnes bøjning

 

LEKSIKON: Navneord herunder Egennavne

Definition: Navneord: De navneord der kaldes egennavne (proprier) betegner steder & stæder samt tilhørsforhold til sådanne.

Fortegnelse: Egennavne

Type 2 Navneord: Egennavne (proprier). Stednavne, bynavne og deres beboere.

Egennavne i sætningen

NETVÆRK: Egennavneprøven: kan der sættes 'et sted som hedder:'' foran? (pragmatisk test).

FUNKTION: De navneord, der både kaldes egennavne eller stednavne (proprier), kan alene eller i nominaled bruges i grundled (subjekt) som genstandsled (objekt) eller som hensynsled (indirekte objekt) og kan danne omsagnsled til disse tre nominaler, altså  som omsagnsled til grundled (subjektsprædikat), som omsagnsled til genstandsled (objektsprædikat) som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektsprædikat)

Prædikaterne bruger dansk ikke så tit i de grammatiske fremstillinger, men i det daglige sprog optræder de under mange former også i forbindelse med egennavne

Navne kan endvidere optræde i både løs og faste biordsled (adverbialer)

Egennavnes bøjning

Egennavne bøjet til tillægsord
Egennavne som led i personbetegnelser

By- og egnsnavne med personendelsen -bo

By- og egnsnavne med personendelsen -er

Bynavne med slut -s og personendelsen -ianer

Bynavne med slut -e eller -a og personendelsen -aner

By- og egnsnavne med slut -g og personendelsen -enser

Landenavne med  -land og personendelsen -lænder

Type 2 navneord: Egennavne (proprier) Bøjes nu kun i s-ejefald (genitiv) og i sammensatte ordforbindelser.

Egennavne (proprier). stednavne og lignende bøjes nu (2000ff) kun i s-ejefald (genitiv) og i ordsammensætninger med andre navneord for eksempel: 'aktiv brøndbysupporter' om en tilhænger af et fodboldhold fra Brøndby Boldklub.

Egennavne bøjet til tillægsord
(adjektiver):

Nogle egennavne (ofte lands- eller egnsdelsnavne) forvandles gennem -sk-endelsen til tillægsord, for eksempel egennavnet for landet 'Frankrig' og tillægsordet 'fransk' og egnen 'Fyn' og tillægsordet 'fynsk' i sætningen: 'en fransk vin og en fynsk pige hvad mere kan man ønske sig?'

Egennavne som led i personbetegnelser:
(almene tilhørsforhold):

Egennavne med personendelser bøjes i tal og bestemthed.

Nogle by- og egnsnavne bøjes med personendelsen -bo 

bybo & landbo:

-bo-efterstavelsen til egennavne anvendes i gruppebetegnelser for en eller flere personer fra et givent område betegnet med et egennavn, for eksempel byen 'Slagelse' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en slagbo' eller landsdele som 'Skagen', 'Mols', 'Vendsyssel' og 'Fyn' og betegnelserne: 'en skagbo', 'en molbo', 'en vendelbo' og 'en fynbo'.

Nogle by- og egnsnavne bøjes med personendelsen -er 

-er-efterstavelsen til egennavne anvendes i gruppebetegnelser for en eller flere personer fra et givent område betegnet med et egennavn: for eksempel byen 'København' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en københavner', landet 'Tyrkiet' og 'en tyrker'

Nogle bynavne med slut -s bøjes med personendelsen -ianer

-ianer-efterstavelsen til egennavne anvendes i gruppebetegnelser for en eller flere personer fra et givent område betegnet med et egennavn: for eksempel byen 'Århus' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en århusianer'

Nogle by- og egnsnavne med slut -e eller -a bøjes med personendelsen -aner

-aner-efterstavelsen til egennavne anvendes i gruppebetegnelser for en eller flere personer fra et givent område betegnet med et egennavn: for eksempel byen 'Odense' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en odenseaner' eller kontinentet 'Afrika' og betegnelsen 'en afrikaner

Nogle by- og egnsnavne med slut -g bøjes med personendelsen -enser

-enser-efterstavelsen til egennavne anvendes i gruppebetegnelser for en eller flere personer fra et givent område betegnet med et egennavn der ender på '-g': for eksempel byen 'Ålborg' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en ålborgenser', 'Skanderborg'  'en 'skanderborgenser',  'Frederiksberg' og 'frederiksbergenser'.

I moderne (2000ff) tid høres dog ofte -enser-endelsen erstattet med -er-endelsen, for eksempel: 'Roberts Storm Petersen en kendt frederiksberger'

Nogle landsnavne og landsdelsnavne med slut -land
bøjes med personendelsen -lænder

-lænder efterstavelsen til landsnavne og landskabsnavne, som ender på -land, anvendes i gruppebetegnelser for en eller flere personer fra et givent område betegnet med et egennavn: for eksempel landet 'Holland' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en hollænder' og landsdelen 'Sjælland' og tilhørsforholdsbetegnelsen 'en sjællænder

Note: hørt omkring år 2010 endvidere også: jysker, jyllandsk & jyllænder (traditionelt: Jylland, jysk, jyde): 'Jyskerne bor i Jyskland, de har hovedstad i Århus; jyllænderne bor i Jylland, de har hovedstad i Ålborg' - fremsat som satirisk ironi men med mulighed for at blive en del af normalsproget efter året 2020 :-)