Navneord: Stedord

SUBSTANTIVER: Pronominer

Eksempler side 3 af 6

Regler til: Side 2 til: Side 4
 

LEKSIKON: Navneord herunder stedord (pronominer)

Stedord i sætningen
Stedords bøjning

Fortegnelse: stedord (pronominer):

De tre hovedgrupper af stedord:
Personlige stedord - (personlige pronominer)
Tilbagevisende stedord - (refleksive pronominer)
Ejestedord - (possessive pronominer)
De fem undergrupper af stedord:
Påpegende stedord (demonstrative pronominer)
Gensidige stedord (reciprokke pronominer)
Spørgende stedord (interrogative pronominer)
Henførende stedord (relative pronominer)
Ubestemte stedord (indefinite pronominer)
Tillægsords stedord:
Stedtillægsord (pronominale adjektiver)
 

LEKSIKON: Navneord herunder stedord (pronominer)

Definition: Navneord (substantiver) herunder stedord (pronominer):

Stedord (pronominer). Træder i stedet for navneord, som de henviser til eller udpeger, nogle af stedordene (pronominerne) bøjes i køn, person og tal samt i fald (genus, persona, numerus & kasus):

De tre mest brugte og genkommende typer stedord: de peronlige stedord, de tilbagevisende stedord og ejesteordene bøjes alle i person og tal, i køn samt i nogen grad i fald (persona, numerus genus & kasus) -: Egentlig bruger dansk ikke "fald-bøjning" (kasus) mere, førhen brugte man småord til at styre forskellige navneord for at tydeliggøre om de fungerede som grundled, genstandsled eller hensynsled, og netop disse led havde man i sin tid tre "kasus"-navne for: grundled stod i navnefald (nominativ), genstandsled stod i genstandsfald (akkusativ) og hensynsled stod i lidefald (dativ) og disse led kunne alle sættes i ejefald (genitiv). Andre sprog bruger stadig småord og bøjninger af navneord til at angive deres "fald" altså deres kasus og har gerne en hel række fald de skelner i. Men i moderne tid (2000-2020) har dansk kun beholdt de gamle former i de personlige stedord, der bruges som grundled altså gammeldags: nominativ og i de tilbagevisende stedord, der bruges som genstandsled og hensynsled altså gammeldags akussativ og dativ. ejefald (genitiv) regnes ikke på dansk for en egentlig kasus, men har sit eget sæt stedord: ejestedordene.

Men bøjningerne i person og tal, og endvidere i køn (persona, numerus samt genus) bruges stadig. Person- og taløjningen forklares nedenstående: 

Ental:

Flertal:

Udtrykt i en anden form (udfyldt nedenfor):

Stedordenes bøjningsskema i 1., 2. & 3. person ental

1. person 2 person ven 2 person høflig 3. person 3. ting 3 personen 3. tingen

taler til

tiltalt ven

høfligt tiltalte 

en person vi to omtaler en ting vi to taler om personen vi to omtaler tingen vi to taler om

Stedordenes bøjningsskema i 1., 2. & 3. person flertal

1. person 2a. person ven 2b. person høflig

3. person ubestemt

3. ubestemt ting

3b. ting bestemt

3a. person bestemt
talere til

tiltalte venner

de høfligt tiltalte 

personer vi omtaler

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 

Stedord i sætningen
(pronominers syntaks)

NETVÆRK: Stedordsprøven: kan der sættes et navn eller navnet på en genstand i stedet for stedordet? (pragmatisk test)

FUNKTION: Navneord i form af stedord kan alene eller i nominaled bruges som grundled (subjekt), som genstandsled (objekt), som hensynsled (indirekte objekt), som omsagnsled til grundled (subjektsprædikat), som omsagnsled til genstandsled (objektprædikat) og som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektprædikat).

Stedord type 2 Tilbagevisende stedord (refleksiver) indgår endvidere i en lang række faste forbindelser med udsagnsord på disses pladser.

Stedords bøjning

Type 3 Navneord: Pronominer Stedord: De fleste stedord bøjes i køn & tal (genus & numerus) samt fald (kasus). De 7 former for stedord og deres varianter. Lukket produktiv ordklasse.

De tre mest brugte og genkommende typer stedord: de peronlige stedord, de tilbagevisende stedord og ejesteordene bøjes alle i person og tal, i køn samt i fald (persona, numerus genus & kasus) - egentlig bruger dansk ikke "fald-bøjning" (kasus) mere, førhen brugte man småord til at styre forskellige navneord for at tydeliggøre om de fungerede som grundled, genstandsled eller hensynsled, og netop disse led havde man i sin tid tre "kasus"-navne for: grundled stod i navnefald (nominativ), genstandsled stod i genstandsfald (akkusativ) og hensynsled stod i lidefald (dativ) og disse led kunne alle sættes i ejefald (genitiv). Andre sprog bruger stadig småord og bøjninger af navneord til at angive deres "fald" altså deres kasus og har gerne en hel række fald de skelner i. Men i moderne tid (2000-2020) har dansk kun beholdt de gamle former i de personlige stedord, der bruges som grundled altså gammeldags: nominativ og i de tilbagevisende stedord, der bruges som genstandsled altså gammeldags akussativ.

Men bøjningerne i person og tal, og i køn (persona, numerus genus) bruges stadig. Person- og taløjningen forklares nedenstående: 

Ental:

Flertal:

Udtrykt i en anden form (udfyldt nedenfor):

Stedordenes bøjningsskema i 1., 2. & 3. person ental

1. person 2 person ven 2 person høflig 3. person 3. ting 3 personen 3. tingen

taler til

tiltalt ven

høfligt tiltalte 

en person vi to omtaler en ting vi to taler om personen vi to omtaler tingen vi to taler om

Stedordenes bøjningsskema i 1., 2. & 3. person flertal

1. person 2a. person ven 2b. person høflig

3. person ubestemt

3. ubestemt ting

3b. ting bestemt

3a. person bestemt
talere til

tiltalte venner

de høfligt tiltalte 

personer vi omtaler

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 

Personlige stedord
 (personlige pronominer):

Ental:

 1. 'jeg'
 2. 'du' eller i høflig (gammeldags) tiltale: 'De'
 3. 'en' 'man' (om personer generelt)
  eller:  'en' 'et'  (om ting)
  eller: 'han' 'hun' 'den' 'det' (om mennesker, dyr eller bestemte ting)
  eller 'nogen' 'noget' om utællige fællesnavne (appellativer)

Flertal:

 1. 'vi'
 2. 'I
 3. 'de' eller i høflig (gammeldags) tiltale 'De'
  eller: 'de' om mennesker, dyr og og bestemte ting
  eller: 'nogle' om utællige fællesnavne (appellativer)

Subjekt personlige stedords bøjnings i ental: (personelpronominal singularisfleksion)

1. person 2 person ven 2 person høflig 3. person 3. ting 3 personen 3. tingen
jeg du De en/man en/et han/hun den/det nogen/noget

taler/skriver

lytter/læser

høvisk tiltalte 

beskrevet person beskrevet  ting personen beskrevet tingen beskrevet

Subjekt personlige stedords bøjnings i flertal: (pronominalt pluralt fleksivparadigme)

1. personerne 2 personer ven 2 personer høflig 3. personer 3. ting 3 personerne 3. tingene
vi (i) I de de de/de de/nogle
talere til

tiltalte venner

de høfligt tiltalte 

personer vi omtaler

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 

Subjekt personlige stedords bøjning i ental: (personpronominal singularisfleksion)

1. persons  2 person ven 2 person høflig 3. persons 3. tings 3 personens 3. tingens
jeg du De en/man en/et han/hun/den som nogen/noget

taler til

tiltalt ven

den høfligt tiltalte 

en person ubetemt  en ting ubestemt personen bestemt tingen bestemt

Subjekt personlige stedords bøjning i flertal: (personpronominal pluralisfleksion)

1. person 2 person vens 2 persons høflig

3. persons

3. tings

3. personernes 2. tingenes
vi I I de de de/de som de/nogle

talere til

tiltalte venner

de høfligt tiltalte 

personer vi omtaler

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 

Tilbagevisende stedord
(refleksive pronominer)

Ental:

 1. 'mig'

 2. 'dig' 'den', eller i høflig (gammeldags) tiltale: 'De'

 3. 'sig', 'sin' 'sit' reflekterer 1. person og 1. persons forhold 
  eller: 'sig', 'ham' 'hende' reflekterer 3. person og 3. persons forhold
  eller: 'den' 'det' & 'noget' 'nogle' reflekterer bestemte dyr og ting samt utællige mængder

Flertal:

Refleksive stedords bøjnings i ental: (refleksivpronominal singularisfleksion)

1. person 2 person ven 2 person høflig 3. person 3. ting 3 personen 3. tingen
mig dig/den De sig sin/sit ham/hende/sig den/det/noget

taleren/skriveren

lytter/læser

høvisk tiltalt

en omtalt person en omtalt ting  personen omtalt tingen omtaler

Refleksive stedords bøjningsskema i flertal: (refleksivpronominal pluralt fleksivparadigme)

1. personerne 2 personer ven 2 personer høflig 3. personer 3. ting 3 personerne 3. tingene
os (vore) Jer dem de de/de der de/nogle
talerne/skriverne

tiltalte venner

de høfligt tiltalte

personer vi omtaler

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 

prædikative stedords bøjnings i ental: (akkusativ pronominal singularisfleksion)

1. persons  2 person ven 2 person høflig 3. person 3. ting 3 personen 3. tingen
mig dig Dem (sådan) en en/et ham/hende/den der den/det/noget

taler om

tiltalt ven

den høfligt tiltalte 

en persons ejendom  en tings egenskab personens ejendom tingens egenskab

Stedordenes bøjningsskema i flertal: REGLER (akussativ pronominal pluralisfleksion)

1. person 2 person vens 2 persons høflig

3. personer

3. ting

3. personerne 2. tingene
os (vore) Jer dem de de/de der de/nogle

talere til

tiltalte venner

de høfligt tiltalte 

personer vi omtaler

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 


Ejestedord
(possessive pronominer)

Ental:

 1. 'min' 'mit' 'mine'

 2. 'din' 'dit' 'dine' og i høflig (gammeldags) tiltale 'Jeres'

 3. 'ens' eller 'sin' 'sit' reflekterer 1. person og 1. persons ejerforhold 
  eller:  'en' 'et' eller  '-s' (der sættes s bagpå det pågældende ord i ental)
  eller: 'hans' 'hendes' (om mennesker og bestemte dyr)
  eller: 'dens' 'dets' (om ubestemte dyr og om ting)

Flertal:

 1. 'vores' eller i gammeldags form: 'vor' og 'vort'

 2. 'jeres' eller i gammeldags form 'jer' og 'jert'

 3. 'deres' eller i høflig tiltale: 'Deres' eller 'sine' reflekterer 1. person og 1. persons ejerforhold 
  eller  '-s' (der sættes s bagpå det pågældende ord i flertal
  eller: 'deres' (om mennesker og bestemte dyr)
  eller 'deres' (om ting og ubestemte dyr)

 

Ejestedordenes bøjnings i ental: (possessivpronominal singularisfleksion)

1. persons  2 person ven 2 person høflig 3. persons 3. tings 3 personens 3. tingens
min/mit/mine din/dit/dine Jeres ens en/et -s hans/hendes dens/dets

taler til

tiltalt ven

den høfligt tiltalte 

en persons ejendom  en tings egenskab personens ejendom tingens egenskab

Stedordenes bøjning i flertal:  (possessivpronominal pluralisfleksion)

1. person 2 person vens 2 persons høflig

3. persons

3. tings

3. personernes 3. tingenes
vores jeres Deres deres -s deres deres

talere til

tiltalte venner

de høfligt tiltalte 

personer vi omtalers ejendom

ting vi taler om

personerne vi omtaler

tingene vi taler om

 

Påpegende stedord
(demonstrative pronominer)

De påpegende stedord (demonstrative pronominer) påpeger nogen eller noget, flere af dem bøjes i køn og tal (genus & numerus):

ental: 

total:

flertal:

 

Gensidige stedord
(reciprokke pronominer)

På dansk findes der kun to gensidigt tilbagevisende stedord (reciprokke pronominer) de viser tilbage til to eller flere grundled og anfører en fælles handling ofte men ikke altid i lideform (passiv) og findes kun i flertal:

Spørgende stedord 
(interrogative pronominer)

Spørger mest i helsætninger men også som indledning til ledsætninger et enkelt bøjes i køn og tal:

Ental:

Henførende stedord
(relative pronominer)

Bruges både som henvisning i sætninger og som indledning til ledsætninger

'der', 'som', 'hvis

Bruges meget i talesprog som som "foreløbigt grundled" som "sætningskløver", 'det' som stedord for det formelle grundled (subjekt), 'der/her' som det lokalt handlingsbeskrivende grundled (situativt subjekt) 'det regner fra skyen', 'der kommer sol i morgen', 'her ser stranden godt ud': 

'det & 'der' kan i nogen grad bruges i flæng i følgende situationer:

Ubestemte stedord 
(indefinite pronominer)

Den store gruppe af ubestemte stedord (indefintite pronominer) henviser ikke præcist til noget specielt, som de andre stedord gerne gør, men de optræder alligevel gerne som stedord, der henviser til noget ikkehelt præcist og gerne alment, nogle ubestemte stedord (indefinite pronominer) bøjes i køn og tal andre findes kun i ental eller i flertal:

køns og talbøjning:

Køns og talbøjning i ental

Entalsformer:

Flertalsformer

'somme', 'visse', 'alle og enhver', 'alle sammen', 'allesammen'

 

Stedtillægsord
(pronominale adjektiver)

 

Endelig har dansk også nogle tillægsord, der fungerer som stedord (pronominaler) ved at træde i stedet for andre tillægsord. Se evnetuelt mere herom her i Ganske grundig grammatik i Kapitlet om Tillægsord (adjektiver).

Understående en liste med de mest almindelig af disse tillægsord (adjektiver), der blandt andet kaldes for "stedtillægsord" (pronominale adjektiver), fordi de jo opsummerer, resumerer og træder i stedet for flere foregående tillægsord (adjektiver) i et navneordsled (nominale) ofte i en eftersat resumarisk omskrivning: