Navneords kendeord

SUBSTANTIVERS determinativer

Eksempler side 6 af 6

Regler til: side 5 til: side 0

Kendeord

 
LEKSIKON: Navneord herunder Kendeord

Fortegnelse: Kendeord (determinativer)

Kendeord i sætningen

Kendeords bøjning

LEKSIKON: Navneord herunder Kendeord
(determinativer)

Angiver et navneords køn, tal & bestemthed. Indgår i bøjningen heraf

Definition: Kendeord (determinativer) kaldes også 'artikler' og 'partikler': Angiver et navneords køn (genus), tal (numerus) & bestemthed (determination). Kendeord udgør nogle småpartikler, der indgår i bøjningen af navneord og af tillægsord, der står sammen med navneord i navneordsled (nominaler) eller i står i stedet for navneord.

Fortegnelse: Kendeord
(determinativer)

Type Z Navneord - Kendeord (determinativer)

Kendeord i sætningen

NETVÆRK: kendeordsprøven: Kan man sætte 'en' eller 'et'; 'den' eller 'det' 'noget' eller 'nogle' foran ordet og lyder det dansk, så regner man ordet for et navneord (pragmatisk test): Kendeordene 'en'  og 'et' bruges til at angive navneord i ubestemt ental, mens kendeordene 'den' og 'det' bruges til at angive navneord i bestemt ental og 'de' bruges til at angive navneord i bestemt flertal, mens 'denne' og 'dette' og 'disse' bruges til påpegning og fremhævelse (ofte udfra sammenligning).

Ubestemte kendeord

Bestemte kendeord

 

FUNKTION: Navneord kan som kendeord alene stå som grundled (subjekt) som genstandsled (objekt), som hensynsled (indirekte objekt), som omsagnsled til grundled (subjektsprædikat), som omsagnsled til genstandsled (objektsprædikat) som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektprædikat).

Type Z navneord: Determinativer endeord - bestemmere indgår i nominalleds bekendthedsbestemmelsen - også navneordsenelser regnes med til kendeord. idet også de bruges til at angive ordenes bestemthed og tal. Endvidere regnes en del stedord blandt andet ejestedordene (possesive pronominer) også med som kendeord, idet også de medvirker til at angive navneords bestemthed, person og tal (se dette kapitel under Stedord (pronominer)). 

Kendeords bøjning

Type Z navneord: Kendeord (determinativer)  - bestemmere indgår i navneords og navneordsleds
ubestemtheds- og bestemthedsbøjning samt bekendthedsbøjning. En lukket ordklasse

Kendeordet 'en' kan optræde som en art tillægsord når det bøjes i ejefald (genitiv) og anvendes som generelt stedord (pronominer) for eksempel: